TopplistanAllmäntDetaljer för "Björnbrum"

Björnbrum

Björnbrum
En infödd Söderbo vid namn Björn sitter i sitt Stockholms-ide och brummar och tänker om politik, ekonomi och samhälle, konst och litteratur, natur och filosofi. Och lite annat också, när andan faller på.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Goda tankar eller goda handlingar?
2017-02-14 20:35:00
Jag skrev en bloggpost för ett tag sedan med funderingar över Clarté. Sedan gjorde jag en förkortad bearbetning och skickade in den som förslag till Clartébloggen. Den texten har jag lagt in i slutet av den här bloggposten. Jag skrev följande i epost till tidningen: Det här är en förkortad version av min bloggpost http://bjornbrum.blogspot.com/2017/01/hm-fornya-eller.html  som jag inte tror att ni uppskattar. Men nu har jag skrivit av mig.Jag hade rätt, det uppskattades inte. Fick svar från en Dan Jerrestam:Tack ändå!Men vi var inte så glada i det bidraget.Nu visar det sig att frågan om Myrdal mot Clarté lever vidare. Stefan Lindgren skriver om den tydligen lite röriga situationen där det inte verkar klart om Myrdal uteslutits eller inte. ? Jo, viss komik är det i det hela. Men om vi går till kärnfrågan, om vi (eller åtminstone Myrdal) skall tillåtas prata med folk med från oss rätt avvikande åsikter, så tar jag mig friheten att kopiera en kommentar från Jan Nybondas till Stef...
Mer om: Jan Myrdal
Kommer Sverige i skottlinjen för ett nytt handelskrig?
2017-02-12 15:19:00
Det är bra när man kan plocka ut statistik enligt egna preferenser ur SCB:s databaser. Jag har använt en bas som heter "Varuimport och varuexport totala värden, bortfallsjusterat efter handelspartner, tabellinnehåll och år".Här är handeln mellan Sverige och USA under fem år, 2010-2015. Det sista året hade vi ett exportöverskott på nära 60 miljarder kronor. För att få lite perspektiv plockade jag fram motsvarande data för Ryssland ...... och för Kina.Att handeln med Ryssland faller torde vara vårt (regeringens alltså) fel. Om det är samma regerings förtjänst att kurvorna för Kina går upp vet jag inte, men däremot ser handelsutbytet inte så stort ut. Notera att värdeaxlarna på diagrammen har olika skalor, och på den kinesiska diagrammet är det blygsammare siffror än på det USAmerikanska. Varför lägger jag upp de här diagrammen? - Jo, dels har förre utrikesexcellensen och evige gymnasisten Carl Bildt skrivit om USA-regimens nya inställning till handel, och de personer:... som satts m...
Hur man blir en notis i bladet
2017-02-12 10:37:00
Nej, det handlar inte om mig, utan om en halvnära släkting. Våra släktträd går ihop i slutet av 1800-talet. Man kan läsa om honom i Svenska Dagbladet 17 augusti 1949.Söderlund efterlämnade hustru och tre söner. Samt den här notisen i Svenskans sökbara databas.
Flöjtkråkor, konkurrens och lite annat
2017-02-05 18:33:00
Redan för tio år sedan, i det första inlägget på den här bloggen, var jag inne på ämnet evolution och filosofi. Då handlade det om Frans de Waals forskning på apor.Levande apor var det länge sedan jag såg, det var väl vid apberget på Skansen kanske, men fåglar syns ju dagligen. De är ju trevliga att se på och höra. Undantag finns, men det gör vi ingen affär av just här. Att de enligt modernare forskning härstammar från dinosaurierna gör ju inte saken sämre. Att se en flock stadsduvor som knallar runt på ett torg är som att se en grupp smådinosaurier. Fascinerande!Det finns ju en massa fågelarter som ser väldigt olika ut, men i grunden tänker man väl sig att de ändå är rätt lika. Men nu har jag läst en understreckare i Svenskan, 'I huvudet på en härmande ­flöjtkråka'. Det är en fågelart som jag aldrig hört talas om tidigare, men i sitt hemland heter den Australian magpie. Borde väl i så fall bli 'flöjtskata' i stället för 'kråka', men den kanske är närmare släkt med skatorna? R...
Mer om: Australien
Nyhetstorka - eller käftsmäll?
2017-01-30 15:43:00
NATTENS NYHETSDRAMA utropar Aftonlövet. Vilket drama? kan man undra. Har kungen rymt med Lill-Babs? Hade någon femtonminuters-kändis från TV en "dödlig sjukdom" (förmodligen vanlig bondförkylning) för fem år sedan? Nja, något så viktigt verkar inte ha hänt för då hade man väl slängt upp det på löpet. Jag misstänker att "nattens nyhetsdrama" är en synonym för 'nyhetstorka'.Men här är en nyhet - jag har klippt ut och lagt ihop två twittringar från herr Trump i Vita Huset:The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.Det här är ju en käftsmäll som heter duga! USA:s nye överkucku anklagar två ledande parlamentariker för att dels missköta viktiga säkerhetsärenden ... för att i stället ständigt försöka starta tredje världskriget!  Trumpen må vara en otr...
Vandaler med tendens
2017-01-29 20:21:00
När islam istiska vandaler förstör mänsklighetens kulturarv i Palmyra, Syrien, kan det verka extremt över alla gränser. Men det är det inte. För inte så länge sedan var de i farten i världsarvet Timbuktu i Mali, och på många andra håll har de förstört kulturminnesmärken och gravar. Palmyra är inte en isolerad händelse, det finns ett mönster och en tendens med urskiljbart ursprung.2012 hade jag en bloggpost som handlade om hur huvudinspiratörerna till extremislamismen uppträder på hemmaplan. Man skulle ju kunna tro att de som basar över islam i Saudiarabien skulle vara angelägna att byggnader och annat som finns kvar sedan Mohammeds tid skulle vårdas speciellt för att visa upp för alla religiösa turister. Så är inte fallet. Här rivs det utan hämningar om något står i vägen för landets pilgrimsindustri.Jag såg en notis för några  dagar sedan om att tre moskéer skall byggas på Järvafältet i Stockholm. En av den finansieras från Saudiarabien. Vilka läror kommer att predikas där? Vil...
Att ge fienden en utväg - bra taktik?
2017-01-28 21:12:00
Den kinesiske militärteoretikern (och dito praktikern) Sun Tzi nedtecknade ett antal regler för ungefär 2500 år sedan. En kan vara intressant när man ser hur olika makter bedriver krig idag:Lämna alltid en utväg när du omringar en fiende. Pressa inte en desperat fiende för hårt.Är det inte en taktik i denna stil som gör bland annat kriget i Syrien ganska udda? Gång efter gång isolerar och belägrar regeringsstyrkorna sina motståndare (inte bara i Aleppo, utan på många andra ställen). Men i stället för att rikta ett förintelseslag så sluts överenskommelser och rebeller, jihadister, terrorister eller vad man vill kalla dem, tillåts dra iväg till en annan plats, eller att ge upp och återgå till civilt liv om de är syrier och lovar att sköta sig i fortsättningen. "En annan plats" verkar i allmänhet vara Idlib-provinsen. Där kan de åtminstone för tillfället härja, slåss inbördes, eller försöka smita över gränsen till Turkiet och ta sig vidare som "flyktingar" till Europa. (Hrm, "refugees ...
Vart går EU-ropa?
2017-01-24 10:27:00
Så här säger Ungern s premiärminister Orbán:Vi har fått tillåtelse från, om man så vill, högsta instansen i världen att prioritera våra egna intressen ...  ... och det är ju en intressant effekt av Trump-regimens tillträde i USA. Politiska riktningar i Europa som sätter oberoende nationella prioriteringar högt känner sig förmodligen uppmuntrade av det nya styret i Washington. Andra som ställt in sig på en tillvaro som lakejer och tjänstehjon och ja-sägare utan egen vilja lär få det besvärligare. Det verkar inte inte gå att springa till USA och få en klapp på axeln och lite understöd längre. En annan effekt är tänkbara framtida omdirigeringar av världshandeln, och vilka intressenter som deltar, och hur. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström säger: EU kommer att vända sig mot andra länder, framförallt i Asien, när USA stänger dörren och blickar inåt. ? Länderna står redan på kö. De ringer och undrar om vi kan vi skynda på nu när USA inte längre vill. Vi har Mexiko, Japa...
Kapitalets logik i handeln
2017-01-22 08:00:00
Intresseorganisationen Svensk Handel har tänkt till och kommit med en prognos för utvecklingen fram till år 2025.   Först lite källkritiskt tröskande: detta är en partsinlaga, och att göra några verkligt hållbara prognoser nästan tio år framåt är svårt. Prognos = mer eller mindre bra gissning, eller kanske inte ens det utan bara ett sätt att propagera för något man gillar. Men man kan ju åtminstone fundera över om angiven riktning verkar rimlig, och det kanske den är.Här är några av de viktigaste punkterna som Svensk Handel vill framhålla:E-handeln växer från 50 miljarder år 2015 till 192-288 miljarder och utgör 20-30 procent av handelns försäljning år 2025.Handeln blir internationellt konkurrensutsatt och utländska företags försäljning till svenska konsumenter ökar kraftfullt. Den utländska handeln uppgår till 48-96 miljarder kronor och utgör en andel av handeln på 5-10 procent och 25-33 procent av e-handeln år 2025.I sällanköpsvaruhandeln väntas 5 000-10 000 butiker s...
Rätt namn för Trump?
2017-01-21 18:00:00
Donald betyder "världshärskare" eller "stor hövding".Nja, världshärskare är väl lite väl häftigt, även om USAmerikaner ibland har en tendens till storhetsvansinne. Men stor hövding kan man väl gå med på? I alla fall vad det gäller kroppshyddan till att börja med. Om eftermälet för herr Trump blir 'stor president' vågar jag verkligen inte sia om.I det här sammanhanget kan det ju vara intressant att veta vad Vladimir betyder.Vlad betyder härska. Mir betyder värld( ryskt ) och fred ( serbiskt ) och kan därför ha två olika betydelser: den som härskar över jorden ( ryskt ) och den som härskar över freden ( även "må det vara fred på jorden). Nå, låt oss hoppas att 'världshärskarna' i fortsättningen härskar under fredliga och sympatiska former.
Löper Golfströmmen AMOC?
2017-01-21 14:08:00
Ursäkta, rubriken låter väl lite väl ansträngt rolig (och det stavas 'amok') men vad det handlar om är Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). Om den krånglar blir det inte så roligt, utan snarare kanske en ny istid i våra trakter. AMOC beskrivs som ett transportband som låter kallvatten sjunka till botten i norra Atlanten och föras söderut, medan varmt ytvatten förs norrut. En del av detta flöde kallas Golfströmmen. Det är dess varma ytvatten som gör att klimatet i norra Skandinavien är betydligt vänligare än på jämförbara breddgrader i Nordamerika och att hamnarna är isfria ända bort på Kolahalvön. Det finns en balans mellan dessa flöden, men den kanske är störd nu.Om AMOC blir svagare, eller till och med stannar av, så kan följaktligen återverkningarna bli betydligt allvarligare än att herr Trump blivit president i USA. Nu diskuterar forskarna hur det står till med AMOC - ser vi redan tecken på ett svagare 'transportband'? - men de är försiktiga med slutsatserna. ...
Tåget är framme nu
2017-01-19 16:28:00
I början av månaden nämnde jag att kineserna på 18 dagar får ett godståg att gå från hemlandet och ända till England. Tåget är framme nu. Tidtabellen höll.Om detta är en ganska isolerad händelse, eller första dropparna i en mäktig flod, det får framtiden utvisa. Men kineserna vet nog vad de vill. Samtidigt är det lite lustigt att president Xi Jinping står i Schweiz och talar sig varm för globalisering samtidigt som detta tåg anländer till Brexit-landet.
Mer om: Kina
Propaganda
2017-01-17 21:27:00
"Den mest obehagliga boken jag läst" är Svenskans Lyri Kolis recensionsomdöme om Lars Noréns senaste opus. Jaha, då vet jag en sak, den boken kommer jag inte att befatta sig med. Varför plåga sig själv i onödan?Men det finns annan läsning (och andra media) som man knappast kommer undan och där det gäller att försöka förstå, godta eller förkasta. Det är ju det där med propaganda, och de lömska små orden som smyger sig in i meddelandena från (tja, vem är det egentligen som talar ...?). I samma tidningsblad handlar det om igen om rysk propaganda, i en i övrigt vettig artikel om att man inte kan beskylla vem som helst hur som helst för att vara 'Kreml-propagandist'. Finns det inte andra som propagerar betydligt mer och med mycket större resurser? Vi tar bort ett ord och kommer till en slutsats:Om man tänker sig någon aspekt av psykologiskt försvar här så är det rimligen propaganda som bör avslöjas, oavsett avsändare. Eller är det så att det finns folk som sitter på viktiga positioner ...
Myror som bönder sedan 50 miljoner år
2017-01-17 10:37:00
Andra arter har mixtrat med naturen långt innan vi gick loss. Kolla här, myror som svampodlare! Det kan ju ge den tänkande lite saker att tänka på, exempelvis hur människans utveckling och naturpåverkan förhåller sig till vad andra varelser har hittat på under hundratals miljoner år!
Kina tar ledartröjan (?)
2017-01-15 17:54:00
Sålunda skriver förre utrikes-excellensen Bildt:Det är onekligen något av en historiens ironi att den som kommer att sjunga globaliseringens lov i Davos blir ledaren för världens största kommunistiska parti. Kina s president Xi Jiping kommer till Davos och talar på tisdag. Spotlight: China faces big chance, responsibility to take leadership role at int'l level #XiVisit https://t.co/3rFNlaMaaP pic.twitter.com/k04HjNRyRo? China Xinhua News (@XHNews) 15 januari 2017Det är alltså på World Economic Forum han skall tala. Här är fulla texten av ett brev som Xi skrivit till en schweizisk tidning inför besöket i Schweiz:We meet at a time of angst about the prospects of the world economy, growing backlash against economic globalization, and rising populism and trade protectionism. There is a stronger call for revisiting and changing the current paths of development, systems of wealth distribution and models of governance. The direction of the world economy is a subject of heated dis...
Mer om: Globalisering
Produktion, distribution, vaktstyrka
2017-01-14 12:39:00
Man kan sammanfatta följande slumpvis hopplockade nyhetsposter om Kina såhär: Produktion, distribution, och en rejäl vaktstyrka. China's new border city with Kazakhstan builds plant to produce 10,000 robots annually, eyes to be robot export base https://t.co/LjqWkvqvvl pic.twitter.com/HADT6IKVFB? China Xinhua News (@XHNews) 6 januari 2017 Xinhua skriver mer om denna robotproducerande stad mitt inne i Asien. Robotar, det låter lite mer avancerat än enkla plastgrejor. Det är utveckling och produktion på hög nivå som också kräver personal på hög nivå.Det räcker inte med att producera mängder av prylar, de måste distribueras också. Mycket, kanske det mesta, dånar iväg med snabbtågen från Kinas industrier till konsumenterna i övriga Asien och Europa, men en del går också sjövägen. Bland annat arrenderar Kina alltmer hamnkapacitet i Grekland. Och där kommer ju tågen in igen, snabbtåg som fraktar varor från de grekiska hamnarna uppåt centrala Europa (och kineserna rustar upp järnvägarn...
Mer om: robotar
Ett erbjudande du inte kan avvisa
2017-01-13 11:04:00
Igår skrev jag ett rätt långt inlägg som handlade om basinkomst/medborgarlön/grundinkomst, och detta med utgångspunkt från vad man planerar i Finland. Inom samhällsvetenskap är det rätt svårt att i dagliga livet utföra experiment. Det kan ju finnas etiska problem om forskare börjar mixtra med mänskliga liv genom att ändra olika samhällsförhållanden. Men det finska försöket kanske kan ses som en variant där det negativa utfallet inte behöver bli så stort. Nu har det kommit mer upplysningar om det praktiska genomförandet.Upplägget är att 2000 personer i åldern 25-58 år, mottagare av a-kassa eller socialbidrag, har utvalts slumpvis att vara med om försöket. De får 560 ? i två år och kan inte tacka nej. Men de är åtminstone anonyma. Skulle de hitta ett arbete under denna tid får de ändå behålla basinkomsten. En intressant detalj är att mottagarna inte kommer att kontaktas under försöksperioden. Det skulle kunna påverka undersökningen.En ansvarig på myndigheten som hanterar bidrag i Finl...
Basinkomst snart i skarpt läge, men hur är det med mottagarna?
2017-01-12 21:28:00
Trycket för basinkomst (eller medborgarlön, eller grundinkomst) blir allt hårdare. Jag tror det är en logisk utveckling (därmed inte sagt att den är bra) med tanke på hur samhällets ekonomiska bas förändras. Den tekniska revolutionen sopar bort mängder av arbeten, såväl enkla som mer kvalificerade. I stället för att ha sex bemannade kassor i en butik jag går i ofta har man normalt en kassa bemannad (och en till om det är väldigt mycket folk), och i stället sex stationer där kunderna själva skannar sina varor och betalar. I rusningstid står det ofta någon från personalen vid självskanningen och hjälper kunder om något trasslar till sig. I stället för sex anställda i kassaområdet räcker det ofta med två eller en. Upprepa detta i mängder av butiker och notera att det blir en massa folk över. En del kommer att ha svårt att hitta nytt jobb. Upprepa den här typen av datastödd personalbesparing på alla möjliga sorters arbetsplatser ...2013 och 2014 skrev jag några inlägg i ämnet 'basinkom...
Pappersprassel, ny-maoism, och "pengarna i handen"
2017-01-11 16:53:00
För många år sedan köpte jag kvällstidningen varje dag. Lösnummer alltså. Vid tvåtiden på eftermiddagen susade tidningsbilarna runt i stan och flinka män slängde in buntar av Aftonlövet och Excessen i kiosker och tobaksaffärer. Det var då det. I början på sjuttiotalet höjde förstnämnda bladet lösnummerpriset till 75 öre. Jag tyckte det var lite väl mycket och tog i stället en prenumeration på Dagens dumheter. Och den fortsatte jag med in i detta årtionde, till för kanske tio år sedan när bladet blivit så konstigt att jag utan större saknad släppte det. En tid utan rassel i brevlådan tidigt på morgonen inträdde.Men nu är jag tillbaka till en prasslande morgontidning igen, fast denna gång Svenska Gladbladet. Det kanske inte kommer att finnas morgontidningar på papper så många år framåt, utburna till nyhets- och kulturälskande människor runtom i landet, så det gäller att passa på. Åter till den tiden när man lufsade upp ur sängen, tog tidningen vid brevlådan och lufsade tillbaka till s...
Konfucius och de mänskliga rättigheterna
2017-01-10 20:36:00
Det finns inslag i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som är milt sagt irriterande. I alla fall för liberaler som tycker att arbete, tak över huvudet, mat på bordet etc. etc. bara är tjafs. Men varifrån kommer dessa delar av deklarationen? Svaret överraskade åtminstone mig när jag läste en understreckare i Svenska Dagbladet idag. Ove Bring, pensionerad professor i internationell rätt, recenserar en bok om en av deklarationens upphovsmän, kinesen Peng Chung Chang. Denne representerade det Kina där kommunisternas revolution ännu inte segrat (även om man var på god väg). Changs insats var att lyfta in konfucianskt tänkande i rättighetskatalogen:Det var givet att FN-deklarationen skulle bekräfta de fri- och rättigheter som lyfts fram av den västerländska upplysningen: tankefrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och rättssäkerhet. Det var inte lika självklart att dokumentet skulle omfatta ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Här hörde Chang till dem som insis...
Mer om: Filosofi
Olika sorters fornforskning
2017-01-09 17:24:00
Söndag 9 november 2008 skrev jag en bloggpost om världens (hittills kända) äldsta tempel, en mycket märklig anläggning som ligger i vad som idag är södra Turkiet . Den är tillräckligt märklig för att orsaka vissa revideringar av hur vi tänker oss förhållandet mellan fasta anläggningar och rörliga jägar- och samlarbefolkningar i förkeramisk tid.Häromdagen upptäckte jag att det finns en hemsida ägnat åt denna gamla tempelplats. Den bör intresserade av arkeologi och antropologi naturligtvis besöka. Jag antar att de arkeologer som grävde fram ovanstående fantastiska skulptur jobbade sig ner millimeter för millimeter i jorden med murslevar och penslar. Men det finns andra metoder inom arkeologin: experiment. Det sitter folk och slår fram redskap ur klumpar av flinta för att utforska bästa metoden att göra flintredskap. Andra gör försök med att framställa järn enligt väldigt gamla metoder. Det kan man lära sig mycket av. De enorma bronslurarna från (just det) bronsåldern har man dock inte ...
Mer om: Arkeologi
Jul- och nyårshälsning från Vlad
2017-01-08 17:12:00
Löfven skulle aldrig kunna göra om det här. Han skulle säkert spräcka brallorna! 
Ibland ...
2017-01-07 12:51:00
... känns det kära fosterlandet precis så här jobbigt. Att det råder sommar på södra halvklotet må vara roligt för de södra halvklotarna, men känns inte som någon tröst för mig. Må våren komma snart!
Hm, förnya eller ...?
2017-01-04 18:25:00
SD är inte längre ett enfrågeparti om någon trodde det. Allt fler tycker att SD har den bästa politiken även inom andra politikområden. ... Vid förra valet ägde Sverigedemokraterna flykting- och invandringsfrågan. Sedan dess har de tagit över äldreomsorgen från Socialdemokraterna och försvaret från Moderaterna. SD äger därmed flest sakfrågor av alla riksdagspartier. Detta enligt Aftonlövets politiska orakel, Lena Mellin, som skriver om en opinionsmätning. Vilka partier har förtroende i vilka frågor? (Man får väl tänka på att "förtroende" inte betyder att något parti verkligen är bra på den frågan, bara att folk tror att det förhåller sig så.)Ja, sd går framåt och stabiliserar sig, medan 'gammelpartierna' mest rör till det för sig. Att detta helt skulle bero av att sd-arna är väldigt skickliga politiker tvivlar jag på. Det är snarare tvärtom. De är rätt handfallna och har visat sig vara snabba till att sälja ut nästan vilka principer som helst för att få vara med i de fina kr...
Finland, ja - men vi då?
2017-01-04 09:25:00
Den här kartan plockade jag upp på Pål Steigans blogg, i en artikel om Kina s enorma "Belt and Road"-projekt, även känt som Den nya sidenvägen, eller OBOR (One Belt, One Road).Det som fångade min uppmärksamhet här är att Helsingfors är en slutpunkt för en av rutterna. Att den förbindelsen skulle göra en stor sväng upp i Karelens ödemarker (är det öde där förresten?) tvivlar jag på. Det blir nog raka spåret från Moskva över Sankt Petersburg och längs Finska viken.  Men det är den mindre anmärkningen. Den stora anmärkningen är: var kommer Sverige och Norge in i det här? Nu skall tåg gå på 18 dagar från någonstans i Kina till England, alltså ungefär 2½ vecka. Hur blir det med uppkopplingen till Skandinavien? Sitter svenska och norska politiker bara och tjurar och vill inte ha något att göra med ett projekt där även Ryssland deltar? Har skandinaviska företagare inga varor som de vill skicka med snabbtåg till Kina?I Steigans artikel finns också en tabell över utbyggnad av snabbtåg i ...
Bra eller tvivelaktig statistik?
2017-01-03 20:36:00
Hur har det gått för den här bloggen förra året, och tidigare? Den var ju så gott som nedlagd ett tag under 2015, och antalet träffar sjönk till 6000-7000/månad ett tag, men så fick skrivandet ett nytt ryck mot senare delen av det året. Antalet träffar påverkades dock inte så enormt mycket. Det hände inte något förrän mot senare delen av 2016, när statistikkurvan plötsligt kraftigt rusade uppåt. Vad jag kan se så ligger två företeelser bakom ruschen 2016:Ett mycket stort antal träffar som förefaller komma från Frankrike och Ryssland (om nu systemet identifierar ursprunget rätt).Inlägg som innehåller bilder får en enorm mängd träffar, medan rena textinlägg har en mer normal träffbild.Vad betyder detta? - Jag tror inte att herrar Putin och Hollande är särskilt intresserad av denna lilla blogg (vilket de i och för sig borde vara). Det är datorer som snokar runt på nätet och förstör en trovärdig statistik över verkliga träffar, antar jag.
Driftkucku
2016-12-30 18:02:00
Ja, nu är läget inte så bra för gänget i Washington. Längre och längre näsor får de, och när Vlad känner för det drar han dem lite till. Och då skriker de och är uppjagade, trots att det var de som började bråket. USA var inte inbjudet till uppgörelsen om eldupphör i Syrien (och, i och för sig, ju mindre inblandning från den sidan, desto större möjlighet att uppgörelsen kan fungera någorlunda), och det var ju en nesa och ett redigt ryck i USA-hövdingarnas näsor.Nu skulle USA försöka hämnas, men det går nog inte så bra. Det här twittret från Ryssland s ambassad i Storbritannien visar vem som är driftkucku:Detta är en "halt anka", inte som det ofta översätts "lam anka". Intressant nog är detta rätt återgivet i Aftonbladet. Kanske känner man behov av att skärpa sig när big bad Vlad kanske smyger i farstun, han kanske inte gillar översättningsslarv? Det kan vara anledning att framöver granska inte bara vad, utan också hur, media beskriver olika händelser. Alldeles nyss bombarderades Puti...
Piff & Puff firar jul (rättare: krigar) med Kalle Anka
2016-12-27 12:40:00
Tryck på bilden nedan, eller kör den här länken (med bättre bildkvalitet och några sekunder mer i början)  och fundera på vad Dag Sandahl skriver om filmen ifråga. Vi som är lite äldre minns med sorg hur TV för väldigt länge sedan rensade bort den bildande Disneyfilm där Kalle Anka och Piff & Puff hade krig runt julgranen. (Det där med "firar jul"är ju ett märkligt sätt att uttrycka det! När Sandahl skriver "julestrid" känns det närmare sanningen! )Detta var naturligtvis ett svårt ingrepp som fick de sanna diggarna att vända ryggen åt TV:s disney-jul, men varför hände det? - Nu ordet över till pensionerade ölandsprelaten Sandahl, som egentligen skriver om en ny kyrkohandboks produktionsplågor, men illustrerar det hela med hjälp av den gamla våldsfilmen med Kalle och korrarna:Vi som har varit med ett tag, minns inte bara teologer som uppträder först som tragedi och sedan som komedi. Vi minns också vår barndoms jular innan Kalle Anka kl 15 censurerades. Jag är sålunda så gamm...
Nu tar Björnbrum ledigt några dagar ...
2016-12-23 21:38:00
... och tänker hålla sig borta från datorn i flera dagar. Det klarade man ju av förr i tiden hur länge som helst, men numera får det väl betraktas som en prestation! Dock: det finns ett liv (och trevliga julbord) bortom datorn! Här är en sammanfattning av min syn på december:God Jul och Gott Nytt År!
Sociala medier inte så sociala (?)
2016-12-22 10:25:00
... en generell effekt av att ägna mycket tid i sociala medier [tycks] vara att man frikopplas från det politiska och det gemensamma medan intresset för det egna jaget och privatlivet förstärks. En hög användning av sociala medier bidrar till att förstärka egenfokusering och hedonistiska värderingar samtidigt som de negativt påverkar utvecklingen av humanistiska och demokratiska värderingar. De sociala medierna förefaller inte vara så sociala. Citatet om ungdomar och politiskt intresse, och konsekvenserna av sociala media, kommer härifrån. Slutsatsen verkar motsäga vad entusiaster har sagt tidigare. Men jag antar att slutsatsen beror väldigt mycket av utgångspunkten för resonemanget. För några årtionden sedan verkade dörrarna slås upp till en enorm global gemenskap, förmedlad via ny teknik. Men sedan har ju en del hänt, och i ett inlägg i förrgår pekade jag ju på hur väldigt skumma intressen försöker använda dessa sociala media för sina egna skumma intressen, med falsk humanism...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33625 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss