TopplistanHälsaDetaljer för "Knoppen i hjärnan"

Knoppen i hjärnan


Knoppen i hjärnan
En blogg om när jag fick en hjärntumör våren 2008, opererades och om min rehabilitering
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Så är livet nu
2012-04-15 19:41:00
Det var längesedan jag skrev på den här bloggen. Det har hänt mycket i mitt liv och såhär fyra år senare är det inte längre tankarna på hjärntumören som dominerar vårdagarna. I januari fick jag och min man en fråga om en liten flicka. På min 40-årsdag tackade vi ja till henne. I februari reste ...
Det är okej att känna
2011-10-24 14:56:00
Organisationen Ung cancer har gjort den här filmen! Se den, för din egen skull eller någon annans.
Att lära sig leva med sorgen
2011-10-24 14:56:00
Att lära sig leva med sorgen – Föräldrars upplevelser av att förlora sitt barn i cancer är en ny uppsats från Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap. Författare är Ingrid Martinsson och Carita Szmida. Läs uppsatsen >> Sammanfattning Enligt Barncancerfonden drabbas varje år ca 300 barn av cancer. De vanligaste formerna av cancer hos barn ...
Möjligheter trots allt som hänt
2011-10-24 14:56:00
Jag skriver ju sällan här numera och det beror på att min sjukdom för varje år känns lite mer avlägsen. Som jag skrev i ett inlägg tidigare, nu tre år senare är sjukdomen inte något jag tänker på ständigt och jämt. Vilket beror på att jag blev frisk och på något sätt har lyckats forma ...
Känslan av att tappa fotfästet
2011-10-24 14:56:00
En ny uppsats om hur det är att drabbas av hjärntumör, för den det gäller och de närstående. Känslan av att tappa fotfästet: ?Erfarenheter av att leva med hjärntumör utifrån ett patient- och närståendeperspektiv av Josefine Schwartz och Sofia Edefalk, vid Högskolan Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle. Abstract: Varje år drabbas cirka 1100 personer ...
Tre år senare
2011-10-24 14:56:00
Det har nu i april gått tre år sedan jag opererades för min hjärntumör. Vid varje årsdag ligger det nära tillhands att summera hur livet utvecklas, varje år lägger mer tid mellan min vardag och det som inträffade, då. Trots att jag nästan aldrig skriver i den här bloggen längre, och inte om personliga saker, ...
Närståendes upplevelser vid ALS och elakartad hjärntumör
2011-10-24 14:56:00
En ny uppsats från Socialhögskolan i Lund, med titeln ”Från diagnos till död – en närståendestudie. Närståendes upplevelser vid ALS och elakartad hjärntumör”. Citat från uppsatsen: Att drabbas av svår sjukdom och därtill ställas inför en diagnos utan hopp om överlevnad torde för de allra flesta människor vara något av det svåraste vi har att möta. Själva ...
2010 in review
2011-10-24 14:56:00
The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health: The Blog-Health-o-Meter? reads Wow. Crunchy numbers About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 28,000 times in 2010. If it were the Taj ...
Mobiltelefonanvändande ökar risken för gliom
2011-10-24 14:56:00
En svensk studie (som jag själv ingick i!) visar på ett starkare samband mellan användning av mobiltelefon samt trådlös telefon och hjärntumörer än vad tidigare studier visar. Studien publicerades tidigare, men nu har man lagt sig vinn om att jämföra mätmetoderna i olika studier för att se varför resultaten har skiljt sig åt tidigare. Läs ...
Ny uppsats om smärtlindring hos hjärntumöropererade barn
2011-10-24 14:56:00
Postoperativ smärtbehandling till barn med hjärntumör är en kandidatuppsats från Uppsala universitet, Vårdvetenskap, skriven av Karin Johansson och Carina Rinaldo. Sammanfattning: Smärta i samband med intrakraniell kirurgi liknar smärta i samband med all annan form av kirurgi. Syftet var att granska hur barn med hjärntumör smärtbedömts och smärtbehandlats postoperativt efter tumörkirurgi. Metod: Totalt har journaler för ...
Säsongsavslutning på Grey?s Anatomy och von Hippel-Lindaus
2011-10-24 14:56:00
Det bästa sjukhusserien som går just nu är enligt mig Grey’s Anatomy. Här finns så mycket att hämta i varje avsnitt. Det är enkelt att känna sig både underhållen och berörd. I det senaste avsnittet friar kirurgen Teddy Altman till en patient. Patienten berättar att han har von Hippel-Lindaus sjukdom och inte kommer att överleva ...
Det kom ett brev
2010-10-27 03:07:00
Bästa Anna-Stina! Den MR kontroll av hjärnan som gjordes 6 oktober ser bra ut, ytterligare tillbakagång av operativa förändringar och som förväntat, inga tecken till tumöråterkomst. ... Ser att du gift dig och bytt efternamn, roligt! Med vänliga hälsningar [xx] Specialistläkare
Om magnetröntgen i Fråga doktorn
2010-10-27 03:07:00
Jag blir alltid glad när jag får tillfälle att lära mig mer om något som relaterar till min sjukdom, eller när något tas upp i tv som också andra kan lära sig av. Idag var det ett inslag om magnetröntgen i tv-programmet Fråga doktorn. I programmet får man se hur magnetröntgenbilder ser ut, hur man körs in i apparaten med en sk mask över huvudet och hörlurar på öronen för att om möjligt minska bullret. Man ser hur starkt magnetfältet är som finns inuti och kring magnetkameran. Man får också se hur en hjärntumör kan se ut på bild. Magnetröntgen är det i särklass mest Googlade ordet som leder till den här bloggen, så jag antar att intresset för undersökningsmetoden är stort. Det används ju på flera olika delar av kroppen. När jag tänker på magnetröntgen, så tänker jag just på oväsendet, på den lätt klaustrofobiska känslan, på sjukvårdspersonalen som sitter i ett angränsande rum och kan se min hjärna på skärmar och alltså vet allt om den som jag inte själv får reda på just då. Och så tä...
Om hjärnan
2010-10-27 03:07:00
Sedan jag drabbades av hjärntumör har jag blivit intresserad av hjärnan och dess funktioner. Var sitter de delar som styr olika funktioner i kroppen? Vilka symtom får skador på olika delar av hjärnan? Kan hjärnan tränas eller ”är den som den är”? Senaste numret av Vårdguiden [pdf], som delas ut i Stockholms län, har tema Hjärnan. Där kan man bland annat läsa spännande fakta som att hjärnstammen styr graden av vakenhet och att lillhjärnan är centrum för balans och samordning av rörelser. Hjärnan utvecklas som mest när vi är foster och spädbarn. Om hjärnan har skadats kan den förbättras i upp till ett par år efteråt. Min egen hjärna kommer inte att bli bättre än den är nu. I oktober ska jag göra årets kontrollröntgen.
Om Hälsa 2.0
2010-10-27 03:07:00
Jag har äntligen börjat läsa i Brit Stakstons bok Politik 2.0. Inledningen innehåller ett kapitel om hur nätet har förändrat situationen för patienter, både vad gäller möjligheter att söka egen kunskap om sjukdomstillstånd och att finna andra som är i liknande situation. Jag tycker att Brit Stakston skriver så bra om detta, att jag tar mig friheten att citera ett helt stycke, läs gärna hela! (s. 26) Nätet gör att vi inte längre är hänvisade till en vårdgivares lösning på de egna problemen. Makten ligger också hos patienten och även om man själv kanske inte klarar av att ta reda på mer finns det ofta anhöriga som kan göra det. De sociala medierna är dessutom väldigt hjälpfulla rent praktiskt i ett akut sjukdomsläge för att informera omvärlden, vare sig det är ett tyst sms under ett sjukdomsbesök som gör att man inte behöver störa med samtal till patientbloggar under en sjukdom eller i livets slutskede som ger inblick i vardagen som drabbad av sjukdomar. Plötsligt kan vi ta del av and...
Hjärntumördagen
2010-10-27 03:07:00
Nästa vecka, den 26 augusti, är det dags för den årliga Hjärntumördagen igen. Dagen arrangeras av Svenska Hjärntumörföreningen, som är en patientförening för dem som på ett eller annat sätt är drabbade av primär hjärntumör. Under dagen kan man bland annat få veta mer om olika typer av behandling och förstås träffa andra i liknande situation. Själv har jag hittills aldrig haft möjlighet att delta i Hjärntumördagen. 2008 var jag fortfarande under rehabilitering, 2009 och 2010 har jag varit (samt ska vara) upptagen av viktiga jobbrelaterade saker som inte har varit möjliga att ta ledigt ifrån. Det är svårt det där, ganska ofta, att få ihop privatliv och arbetsliv. I vissa perioder kan det privata ta så mycket tid och energi att man inte förstår hur man ska hinna jobba. Men oftast är jobbet för mig en mycket positiv del av livet, som tvingar mig att fokusera på helt andra saker än det jag funderar över när jag är ledig. Framförallt är jag mycket glad över att jag har kapacitet att jobba...
Den oinbjudna gästen
2010-10-27 03:07:00
Lästips! Den oinbjudna gästen – Upplevelser av att leva med en malign hjärntumör är en ny kandidatuppsats i vårdvetenskap från Högskolan i Borås. Bra att det skrivs om ämnet ur olika aspekter, tycker jag! Här är en sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: 1300 personer i Sverige får årligen diagnosen hjärntumör. Diagnosen innebär en stor och långvarig förändring av patientens livsvärld. För malign hjärntumör finns olika behandlingsalternativ som alla kan ge allvarliga komplikationer och biverkningar. Som allmänsjuksköterska möter man dessa patienter i vården där ett av sjuksköterskans ansvarsområde är att lindra lidande och vara en stödjande funktion. För att på bästa sätt kunna lindra patientens lidande bör sjuksköterskan därför ha goda kunskaper om patienternas livsvärld. Syfte: Syftet med studien är att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med en malign hjärntumör. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som utgår från fyra självbiografier. Analysen grundas ...
Vad som är viktigt
2010-10-27 03:07:00
Nu har jag varit gift i några veckor och det har t o m känts bättre än jag förväntat mig. Första gången jag visste att jag verkligen ville gifta mig var i samband med min operation i april 2008. Fram tills dess hade det inte varit tal om något bröllop. Men svårigheter tydliggör vad som är viktigast. Det framstod för mig helt tydligt vad jag ville, när jag hade överlevt. När jag dör vill jag att min partner ska ha tryggheten att ärva det vi äger ihop och tvärtom. Det är en av flera delar i det hela. En annan del är att vara säker på att finnas för varandra i vått och torrt. Riktigt säker kan man aldrig vara. Men vi har upplevt så mycket svårigheter (och även glädje) tillsammans att det känns säkert. Vigselförrättarens ord om att stötta varandra i svårigheter blev för mig inte några tomma fraser, det blev ord med mening. (Min man tycker inte om att figurera på nätet, så jag skriver bara utifrån mig själv.) Jag kan ibland tänka att det inte direkt är någon vinstlott att bli gift med nå...
Att bli friskare med kultur
2010-10-27 03:07:00
Bloggen Kulturekonomi skriver om kulturens roll för hälsan, utifrån ett seminarium som nyligen hölls i ämnet. Exempel på vad som sades: -Kulturen har en förmåga att gå in i hjärnan på ett annorlunda sätt än ett vanligt samtal. Kultur ger kickar som inte passerat ett intellektuellt filter, säger Töres Theorell, läkare och professor I psykosocial medecin på Karolinska institutet. Naturligtvis kan inte kultur bota medicinska tillstånd, i alla fall inte hjärntumörer. Men i mitt fall hade återhämtningen gått så mycket tyngre utan kultur. Jag tror att det fanns en anledning till att en stor del av arbetsterapin på rehabilitieringssjukhuset där jag var inriktades mot olika kulturella aktiviteter, som hantverk/handarbete, film, trädgårdsarbete. För mig har litteraturen varit det viktigaste. Vet inte hur det hade gått annars.
Vigda
2010-10-27 03:07:00
Anna-Stina och Anton den 12 juni 2010 din hand vilar på min ärm en beröring som för ett ögonblick upphäver att vi en gång båda är borta Jörgen Berg
”Jag vill inte göra någon plan utan blundar ett tag till”
2010-10-27 03:07:00
Det har nog inte funnits någon arbetsplats där jag har varit en längre tid (+ 1 år) där någon av de anställda inte har avlidit under tiden. Människor i arbetsför ålder dör, det förekommer inte så sällan. Sydsvenskan innehåller en intressant artikel som handlar om hjärntumörsjuka Annette Axmachers chef och arbetsplats. Hur hantera att man vet att en av de anställda kommer att dö inom kort? Kan det finnas en krisplan för sådant, hur ser den ut? Läsvärt. eternity av marcomagrini / CC by NC ND 2.0
Kontakt och kvardröjande effekter
2009-09-14 09:04:00
Äntligen har någon form av kommunikation etablerats mellan mig och min läkare! Hon talade nämligen in ett meddelande på min svarare igår och sa att det går bra att jag mejlar henne om jag har fler frågor. Som jag har skrivit förut, min läkare är väldigt bra när man väl får kontakt, men hon är ...
Någon gång måste man ju skriva
2009-09-13 17:58:00
… om man vill hålla sin blogg igång! Och det har jag tänkt göra. Just nu är det så mycket annat, att jag inte riktigt hinner eller orkar skriva något. Men jag lovar bot och bättring. Inom kort kommer sambon och jag att åka på en liten semestertripp. Det ska bli skönt mitt i septemberstressen. Faran ...
Kontaktsvårigheter
2009-08-21 15:49:00
Det har hänt en del på senaste tiden som har gjort att jag haft tankarna på annat än bloggen. Men jag ska försöka blogga lite flitigare framöver… Den här veckan har jag haft två telefontider inbokade med min läkare. Först i måndags. Hon ringde inte. Sedan nu i eftermiddags. Hon ringde inte. Nu undrar jag hur ...
Noterat
2009-08-14 15:49:00
Varför blir det så ofta såhär? Dvs att patienter som har hjärntumör, skickas hem från doktorn med ”diagnosen” stress, utbrändhet, migrän etc. upprepade gånger innan rätt diagnos kan ställas med hjälp av en röntgenundersökning? Jag tycker att jag läser om det i media varannan vecka. Finns det NÅGON som har fått rätt diagnos första gången? ...
Varför får man hjärntumör?
2009-08-10 00:45:00
När det gäller orsakerna till att hjärntumörer uppstår, så verkar det som om de till stor del är ganska höljda i dunkel, även för den moderna medicinska vetenskapen. Man har sedan länge misstänkt att det finns ett samband mellan elektromagnetisk strålning och hjärntumörer, men det verkar inte vara helt klarlagt. Läs t ex hos Cancerfonden. ...
Sannolikhetsproblematiken
2009-08-01 09:58:00
En av de saker som tar längst tid för mig att acceptera är att jag har drabbats av något som är så osannlikt. Hela livet lär man sig att det som är osannolikt att det ska hända, det händer inte. T ex när man ska flyga. Hur stor är risken att man ska dö i ...
Förbjudna tankar?
2009-07-28 17:43:00
Ibland kommer jag på mig själv med att tänka på den där känslan som jag hade dagarna efter min operation – och sakna den. Det var en euforisk känsla som jag varken har upplevt förr eller senare. Samtidigt som allt det hemska fanns, mådde jag också så bra! Jag hade inte ont någonstans och alla ...
Tursamheter
2009-07-22 12:37:00
Numera kan det gå en hel dag utan att jag tänker på min sjukdom. Min sambo säger att han brukar läsa min blogg för att få veta vad jag tänker på och hur jag mår. Lite på skämt är det ju, men lite sant också. Jag är dålig på att prata om mig själv om ...
Informationssamling
2009-07-21 10:16:00
I och med att jag försöker bli mer utåtblickande vad gäller hjärntumörer, har jag satt ihop en sida i Netvibes med olika källor till information om hjärntumörer. Där finns rss från nyheter om hjärntumörer, från bloggar och andra källor. Där finns också några webbplatser i miniformat (de saknar rss-flöden). Jag planerar att utvidga sidan med ...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss