TopplistanHumorDetaljer för "G Y C K L A R G R V P P E N"

G Y C K L A R G R V P P E N

G Y C K L A R G R V P P E N
Oberoende feodal livsstilsblogg för alla de fyra stånden
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90

Artiklar

Hwi lægger ned ett slag
2007-09-12 16:00:00
Hej. Nv tager Gycklargrvppen en lidthen sabbath. Wi hafver för tillfælleth ickje orken att fortsättha kampen för medelthida ideal i thät XXI. åhrhvndrade. Kanskje kommer wi thillbaka. Thills thæss får I hållen thill godo med en mand som skrjfa oc kjiämpa för medievala wärderingar med samma lvst oc kåthet som Gycklargrvppen vnder thæss glansdagar: Mäster Söderbavm.
Gycklargrvppen Chillovt, pt. VIII.
2007-07-26 18:11:00
Ibland måsthe man bara lägga dän yllebrokorna, ringbrynjesockarna, rökelsekaret, vevliran, relikskrinet, bjiörnfællen, nävgröthen, dinkelmjiöleth, kwarnstenen, skrifdonen, flintasteken, fibulan, trebucheten, snabelskorna, kardinalskåpan, spilåpipan, näverkonten samt compvtorn och bloggercontot för att iklädd ringbrynjia ställa sig i skogsbrynet med eth swærdh vppå akseln ... och bara vara. Jvp, Bockstensmannen tager ledigth ett tag. Wi får se om iag kommer tillbaka. Thätta med att skrifva blogg är jv egienthligen enbarth en flvga och icke någoth beständigth. Thæssvtom hafer bloggandet å sistom warit oinspirerat. Thän närmsta tijden planerar iag att börja skrifva vppå pergamenth och rvnstenar istælleth. Thät äär ock möjeligth att jag kommer att agera troll i kommentarer vppå andras bloggar och ij giästböcker. Tack Gvd och alla fans för ert stöd. Ajöken.
Gycklargrvppen vndercovrar på Möllevångenfestivalen
2007-07-23 19:51:00
Jvpp, folcs. Gycklargrvppen har åter wandrath i hierthat af thä mvsthiga Scanianska markerna, i Malmöya wid danskarnas svnd.Och wi hafver wanderath vnder cover, klädda slikth wanligth streetwearklätth folc, mivtt ibland thä medeltidshygieniska rackare, kanaljer och mimare och crvstgycklare som tillsammanhs svkapar thän mvstiga carnevalen wi kiänner som Möllevångenfæstivalen.Jivsth nv sitther iag vppå chambren föör att skrijwa en långer chronica om nämnda Möllevångefæstiwal och mijna indtryck från thän, men iag hafr swåårth att sambla tankarna.Anleidnvngen äär thänna djivpth fasansfvlla bild som hafr röfwats/roffats från Möllevångenfestivalens eigna fotoblogg. Skåden! Ty thänna bild säiger egienthligen allt som finnes atth säiga om thän sydswänska giyckleriscenen idag, A.D. 2007.Post Scriptvm: Læs æwend Malmöskrijwaren Donnie Donvts chronica öfer Möllevången och thäss giästabvd A.D. 2006.Post Post Scriptvm: Wi åhörde skifspeilande af Ulf, Eriks son, på giästgiferieth Metro. Thät sade...
Raska penningar
2007-07-16 23:12:00
Iag haar fasthnath i en diger lvnta af illa författad prosa om rövare och kanaljer i ett främmande framthida Stockholmen. Skrifthen heter "Snabba Cash", wilketh tycks wara fvtvristhisk rappakalja-plattswänska och betyda vngefäär "Raska penningar". Thän äär skrifven af en fancy pantalonger-klädd jvnker wid namn Jöns Lapidvs och handlar om then ænkle mannen J.W, bördig vr thät lägre bonde- eller borgareståndeth i en lithen kiöpvng i norr. J.W. far thill stockholm, däär han kiör swarthdroska å aftnarna och stvderar räkenskap på dagarna. J.W äär en giriger mand, han svkta efter både rikedomar och högre ståndsthillhörigheth. Förklädd såsom en af dem vmgås han med vnga ädlingar, och snarth snärjies hann ock in illegal färsäljning af pigghetspvlfver, wilketh leder thill att han ock förbrödrar sig med rövare och kanaljer af nordisk, sydslavisk, arabisk och hispanisc härkomst. Thät är förstås spænnande læsnvng, men ack så illa skrifveth! Språketh oc charactærerna är nästan lika stelth och gr...
Mer om: Penn
Vatikanen vtslvngar fætaste dissen mot thä protestantiska kiättarna
2007-07-11 17:19:00
Halloj kiära læsare!Om ni hafer vndrat warföre wij, Gycklargrvppen, icke posthat några bvllor vppå wåår blogg så beroder thät på att wij, Gyklargrvppen, jvst nv bodybvildar oc vppträänar vthållighethen inför åreths dinkelskiörd.Men wij bryjter bloggaretystnaden idag medh ett glädjiens och gammans bvd. Jæpp, i aften komma Gycklargrvppen att fæstha på öl, wijn, miöd, mæsk och annath roligt, ty Gycklargrvppen hafer lääst Chronica Swänska Daghbladeth som i thagens blad brijngade en frisker flækth af protestantbæshing och stolta katolska slag för brösthet. Lyckeliga bliwa wi näär wi läser följiande, som rapporterats från TT-Revters via SvD:Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron, slår Vatikanen fast.Protest antismen kan knappt ens kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen.Både protestanter och ortodoxa kritiseras i det 16-sidiga dokumentet från Vatikanens troskongregation - tidigare känd som inkvisitionen. Däremot betonas att den ortodoxa ...
The Monks
2007-07-05 02:39:00
Så sjvkth röijigth!
Gvdi trogna kiämpar grvndar ett partij?
2007-07-03 21:32:00
Medth thåårar i ögona hafer Gycklargrvppen länge besetth thät kristdämonkrathiska partijeths förfall."Werkelijgen", frågar retorisct minnesstarka läsare af Gycklargrvppen, som kiänna thill wår, Gycklaregrvppens, critischa instaellnyngh thill dä extramprotesthanthiska frimicklare som dominaera Kristdemokrathiska partyeth. "Thässa mänskor äär jv långth ifrån goda katoliker, thät är jv någoth såsom ni, Gycklargrvppen, ofta hafer påpecath", må nij läsare inwända.Så sant, så sant, swara wij. Förwijsso äär kristdaemokratherna en abyss af chinosklädda pingstisar som lyssna på thän wijtaste af fvnk oc gospel och dricka kaffe på söndagarna och faestha vtan wijn och rökelse, thät kann jv icke förnejkas. Men throths thätta haffer christhdaemocratherna warit thät ända svnth Gvdstrogna och någorlvnda medelthida af alla partyer ij thän haelwethisca farce wij kiänna som thän Swänska rijkspolitican. Dä haar helth enkelth warith thät minsth saemstha alternatifet. Maen thä hafer tappath sijn egg. Å s...
Gyclargrvppen Chillovt, pt. VI.
2007-07-02 13:44:00
Hildegard af Bingen ? O Euchari in leta via (Cafe del Mar rmx)
Sidenwäägen går gjienom Blekyinge?
2007-07-02 10:44:00
Thä rid- och fraktdjivr mehd pvcklar vppå rygga, thä öknens skepp som wandra ij carawaner evmellan Evropa oc borterstha Asia, thä wandra nv ock längs wäägar i Sydwesthra Giotha land:På måndagsmorgonen fick en person riktigt gnugga sig i ögonen för vid vägkanten längs E22:an vid Lösen utanför Karlskrona låg det en död kamel. [Swärigjes rvndslängning Blekiynge]Sidentyger, kryddor och Marco Polo har doch icke setths till.
Retromvsiken då och nv
2007-06-29 01:12:00
Tristh att Circvlvs-hajpen hafer afstannath helth. Wi minns med glädjie när braksvennarna talte sigh warma om medeltida psykedelisk folkrock med brvnmvrrigt dåtidssovnd. Idag är retromvsiclägeth etth helth annat, deth äär typ bara en massa Carl Reinholdtzonar Belfragar som återvpptäcker thän norska fjordbalearican från 2005 i tårögda Nöijesgvidenchronicor.
Djäwvlen
2007-06-29 01:08:00
Thät säiges att Diäwvlen hafer di bädstha låtarna. Här ståår thän store låtskrifaren längsdt thill wänstre i bild. De öfrigha mvsicantherna spelar omänskeligth skickligth och eggande nv, men kommer alla atth brinna i Hellwethet i ewinnerligh tijd.
Gycklargrvppen chillovt, pt V.
2007-06-28 00:43:00
Ibland måsthe man bara lägga dän tagelskjiorthan, stridsgisslet, yllebrokorna, ringbrynjesockarna, rökelsekaret, vevliran, relikskrinet, bjiörnfællen, nävgröthen, dinkelmjiöleth, kwarnstenen, skrifdonen, flintasteken, fibulan, trebucheten, snabelskorna, kardinalskåpan, spilåpipan, näverkonten och timglaset för att slänga kulorna af skinn vppi lvfthen och tokjonglera borth ett par thimmar. Deth säiges atth deth är bra för koncentrationen och allt. Doch kann wissa yxmän i bakgrvnden lacka vr om man jongvlerar föör ifrigth. Men dæth bjivder wi på.Andra bloggar om: jonglering, skinnkulor, gycklare, chillout, yxmän ...
Den hær plattan måstve wara grymm!
2007-06-28 00:38:00
Iag menar, tjæcka omslageth. Nån som sitter på en æmpe-III:a?
Bockstensmossen Streestvyle
2007-06-28 00:30:00
Andra bloggar om: Mode, herrkläder, street fashion, frizzy hair ...
Gycklargrvppen hits Malmø
2007-06-26 22:14:00
Thät är nv nästhan en månad sedan delar af Gycklargrvppen besökthe Malmø i Terra Scania. Och thät är dags att lägga vt bilder. I Malmø stad spelte wij, Gycklargrvppen, mvsik för en oförsthående Dæbaser-pvblik som icke tyckthe att Altern-8 waar dansmvsic. På wäägen hem, i Folkets park, skådade wi en märkliger hobbitboning. Andra bloggar om: Malmö, Folkets park, Debaser, hobbitar
Gycklargrvppen chillovt, pt. IV.
2007-06-25 23:20:00
Iblahnd måsthe man bara lägga dän rökelsekaret, jongleringskäglorna, narrmössan, biällrorna, narrpjvcken, pergamentsrvllarna, gåspennan, blygdkapseln, ballistan, skalmejan, struthättan, arbalesten, fotanglarna, vevliran, tarotkortleken, de randiga tajtsen, vinsäcken, kyskhetsbältet och krumhornet för att ställa sig på hvk i ett skogsbryn ... och bara wara.Andra bloggar om: chill out, lugn och ro, avslappning, självförverkligande ...
Vngdomar lefver i synd ? men wi hafver lösningen!
2007-06-25 17:08:00
Daghens dysthra tidender twingar oss atth göra så många korstæcken atth wi nästhan får tennisarm. Läsen sjiälf och kiänn fasan:Det är inte bara antalet fall av klamydia som ökar i hela landet, även andra sexuellt överförbara sjukdomar som hiv och gonorré ökar bland unga. Dessutom ökar antalet tonårsaborter, sedan 1995 med 50 procent enligt statistik från Socialstyrelsen.- Det är en alarmerande utveckling som verkar ha med attityd att göra. Men det är väldigt svårt att mäta exakt vad det är som förändrats, de flesta studier som gjorts ger inga förklaringar, säger Anders Blaxhult, infektionsläkare och biträdande statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet (Vr SvD)Ja, gjifethwijs har thänna lösakthiga vngdomslifsstyle med attityd atth giöra. Och okvnskap. Men thä goda tidender i thätta är jv att okvnskap och wanskliga attityder kan botas med svavelosande vpplysningskampanjer ? wij thänker pædagogiska målningar af Hieronymvs Bosch och Albertvs Pictor, wij thänker saltstodsstatverande exem...
Mer om: Domar , Lösning
Rapport om ohippt (hedniskt) midsommarfirande
2007-06-23 20:24:00
Framme vid sjön stannar processionen. Männen tar av sig sina kläder innan de fortsätter ut i vattnet med brinnande facklor i händerna ... På höjden har två björkstammar bundits ihop. I mitten brinner ett stort bål och runt om mindre eldar ... Män med facklor i händerna står närmast det brinnande bålet, de ser nästan ut att vara i trans ... När årets kortaste natt blir som mörkast bärs facklorna ned till vattnet och medan kvinnorna sjunger högt går männen med facklorna nakna ut i sjön ... Nu nås kvällens klimax. Elden symboliserar solen som ska befrias i vattnet. Allt för att fira sommarstolståndet enligt gammal hednisk tradition. Just Piltinkalnshöjden anses vara en förkristen kultplats och firandet där är därför lite extra starkt och hålls redan den 21 juni, vid själva midsommarsolståndet ...Man bachsnar naesthan af fasa näär man laeser thänna skiljdringh af hedniska och närmast bootcutskt ohippt midsommarfijrande i Liffland (påå framthijda plattswänska: Lettland)! Ryslig...
Gycklargrvppen paparazzi
2007-06-21 23:00:00
Thätta, mijna wänner, är någoth af en trofé inom smygafmålningen, thän konsth wi kallar "paparazzi"!Ni må tro atth iag skakade och riste lijkth ett asplöf i wadmalshoodie näär iagh skådade Gandalf i en typisk spetsigh fæstivalhatt på Hvltsfredslvstspelens backstageområde! Iag trefvade nerwösth efter mijn camera och försökthe hålla thän still i mijna händer medan iag wiskade "hoow-lee shit" och tryckthe af. Men här äär allthså målningen ? trollkarlens hatt afteckna sig tydligth mot tälttaketh och wij kann ock notera atth Gandalf föör dagen war vngdomligth renrakad och thän spetshättade trollkarlen tycks wara gladd af rvsdrycker och lifligth sællschap. Nota Bene: Wij ber om vrsäkth för att wij ock fångadhe en brak-DON'T med enn så callath trvckerhätta på bilden (hättan waar därthill försedd med ett typiskt emblem för bondeståndet! How vncool!). Doch äär sådana vtom smygmålarens kontroll vppdykna ögonagissel lijte af charmen med instinktift tagna paparazzibilder. I bakgrvnden kann ni ...
Vatikanen styr vpp avtomobiltrafiken
2007-06-21 23:00:00
Vr thagens Chronica Sveciae Cotidie (SvD):Thät waar ij gårdagern som påvens högra handt, cardinale Renato Martino, höllo ett krönikörsting för at præsentera thän helga katolska kiyrkans instællning thill avtomobilekiörning. Bakgrvnden äär evnligth Vatikanen atth avtomobilen (thän dragdjivrslösa wagnen) blitt ein allth mer integrærad thel af dä flæsta framthijda mänskors waardag.Enligt cardinalen kan avtomobilfärder locka fram mänskans mest primitifva sijdor, blandt annat obscena gæster, oartigheter och ett allmänt okristet (hedniskt) beteende.- 1.2 millioner mänskor stvpar warjie åår bakom ratten. Thät äär den bistra werkeligheten men samthidigt en vtmaning för samhälleth och kiyrkan som styr thät, sade kardinalenGycklargrvppen är som becanth tweksam thill avtomobilism (såsom wi ock ähr tfveksamma thill avtoerotik). Thätta på grvnd af atth avtomobiler skrijder fram på hjvl vtan att dragas af djivr eller trälar, eller af wind då thän icke har segel, ens drifvas fram af förarens egen ...
Genusperspektiv: Tjejer slåss bättre än höns!
2007-06-21 13:29:00
Skåda bilden ofvan. Skåda dock inthe föör länge, ty kraka-liknande ickeklädsel förekhomma, wij kann icke garanthera att thän swärdsbärande quinnan på målningen är en ärbar mö, doch står thät vtom twifvel atth hon kan slakta och skinnflå såwhääl gnomer och drakar närhelsth hon önskar, samth att hon med största säkerhet headbangar thill vtmärkt dvbbelyxemetal framföördh af Blind Guardian. Nå, thänna bildt är intressanth, icke föör atth thän wijsa vtmärkth passform på etth lätt ringpansar. Neij, thänna bild är talande, ty thän berättha och bechraeftar thät alla wi storslvkare af actionstinn docv-fantasy allthid hafer wethat. Nämbeligen att tjejer fajtas inte bara bättre än höns, som thät gambla ordastäfveth lyder, vtan ock slåss bätthre än karlar. Thät bewhisas jv mäd all thydligheith af målningen - snvbben har heltäckande pansar af plåt samth hjälm föör atth han icke är smidig nog atth dvcka vndan swärdshvgg och slag med knölpåk. Kvinnan behöfver dock bara en liten och lättwiktig rvst...
Mer om: Tjej , Tjejer
Släng ut dem!
2007-06-21 12:01:00
Swärgjies rikskringkastning förthäljier ath en ny grafvkhammare oc en väldiger mängdg spridda ben hafer hittaths i Domkiyrkjan i Vppsala. Thässa fyndhe hafer gjiorths i kiyrkans norra korsarm, thär en ny orgelläktare skall byggjias. Thätta är goda nyhether för oss i Gycklargrvppen, då Vpsala domkiyrchja började byggas på thät fvnkiga 1200-talet e. Kr och sedan thäss tjiänath icke enbarth som kiyrka vtan ock som grafw föör mången sen medelthidsmänska.Rikskringkasthningen förthäljier wijdare:Gravkammaren har inte öppnats ännu, men genom ett hål i golvet skymtar man flera kistor. Joakim Kjellberg är medeltidsarkeolog vid Upplandsmuseet.- Vi har bara fått upp ett litet hål så vi kan titta in, men det verkar vara tre kistor, kanske fler, säger han.Så långth är allthså allth godth! Doch giöör thässa tidender oss högröda i ansikthena af ilskja när wij läsa wijdare:Gravvalvet är slaget i tegel och hittades alltså under domkyrkans golv. Ett par tegelstenar har lyfts bort och där nere i mörke...
Tack!
2007-06-21 00:34:00
Ibvland kiänns thet som lajvarna, wåra framthida adepter , glamovriserar wår medelthida fantasywardag lite wäl mycketh. Får thät att se lite extra tjvsigt vt. Iag menar, wi sprang jv mesth omkring i fvktskadade yllehosor och kiäkade mögligt barkbrööd. Men wi äär ändå tacksamma. Big vp till lajvgrvpper som thill aexempel Wakenda for keeping it vnreal bvt fabvlovs!
Goternas dolda agenda
2007-06-20 17:31:00
Om ingæn häjdar thässa swartklædda och piggswinsliknande klædda goter som ströwa rvnth Evropa i folkwandringstid och folkwandringsotid såå kommer wi i framthiden atth fåå wäldeliga problæm medh pervertæra?e folkgrvpper som hyllar afgvdar med fasanfvlla nomen som ?de Sade? och ?Sacher-Masoch?, oc som kläar sig i læther oc nitar oc gvmmi oc samblas i mörkja kiällarlokaler däär de gisslar wahran?ra med piskor och rep. Låt thät icke ske! Mota goterna, vare sig thä är ostro- eller visigoter, i grind innan thä förvandlar ?itt korswirkeshvs thill en S/M-dvngeon!Andra bloggar om: goter, folkvandringstiden, de Sade, Sacher-Masoch ...
Mer om: Agenda
Ja hej igjen
2007-06-19 01:14:00
Gycklargrvppen hafva nu återwänt från tingeltangeltåget i Soedherled. Thär åto hwi hwildswin ock häfvde en ansenlig mängd mjöd mädhan hwi betraktade de smvtsiga, loppbitna barnhemsvngar hwilka spred en angenäm medelthida doft hwarthän de foro.Dessvtom afnjöt hwi timslånga gvitarrasolon:Gycklargrvppen säigher: Man ska icke gifva upp ens om pvbliken somnat! Thät hwisar på karakther. Ett gvdfrvktight kors på hvästen är bara bonvs.Sädhan korsade hwi oss inför obscena trollkonstnärer med sextovrettes:...innan hwi återhwende till hwår kammare för djvpbön, dhå hwi äfven skådat en vagnslast vngdomar som delade vt biblar (bra) i BAR ÖFVERKROPP (dåligt). Iagh skrek i falsätt åt thäm att för Gvds skvll skyla sig, innan Satan sielv ser thäm ock bringar thäm till thän brinnande efvighet, men thä bara stirrade dvmt. Iagh vät int va iagh ska tro.
Härjningståg
2007-06-15 02:00:00
Nv drager Gycklargrvppen thill Hvltsfred för atth härja, slvka Smålandsfolkeths kikärthsrvllor och se på dåliga band. Wi skall äfen mobba Frederic Strage för att han enbarth spelat tärningsrvllar-rollspel af Dvngeons & Dragons-typ, men aldrig lajvat. Teoretisk och distanserad som en 1970-talist, thät äär whad han är, thänne Strage som slåss med penna iställeth för swäärd.
Gandalfs debvtalbvm
2007-06-15 01:37:00
Släpptes tydligen A.D. 1968. Finth omslagh, mæn alldeles för få låtar om saker som säger någonting om våra lifv. Var äär låtarna som handlar om älvor oc gnomer, tomtar oc troll, svärd oc sandaler, enhörningar oc trollkarlar? Ärligth thalath är thänna platta icke så bra som man kan lvras atth tro ? thätta är icke fantasyprogg.Gandalf ? Can you travel in the dark alone
Gandalfs Slagruteaffär
2007-06-14 12:42:00
Dörrskylt på Piijpersgathan i hufvudstaden, strax bredhvith framtidsmannen kung Panos av Bathdraekts nya xxxxxVppå mijn wanelijga pilgrimsrvnda vti gryjningen passera?e iag ein handelsbodsskylth iag ickje lagith mærke thill tijdigare. Häär i affærsboden säljies allthså sådana werkthyg som Paracelsus snackat om.Kanskie skall inhandtla ein oc lokalisera några vnderjordiska wattnådror eller malmfyndighether, avslöija några brottslingar och otrogna hustrur, hitta giömda skatter och drvnknade släktingar. Jag gillar allt Y-format.
Jvnis jvngfrvr
2007-06-13 16:58:00
Iagh fövrekommer den dregghlande Bockstensmannen okh viker helt systherligt vt jvnis hetaste mvsikjvngfrvr. Vahr så godha, Medieval Baebes:Nils Hansson haver redhan dregglath öfver dem.
Gårdagens nyheter war werkligen gårdagens nyheter.
2007-06-12 00:33:00
Lästhe lijthe nyheither på Wäwen igåår. Thät kiändes föör förstha gången på længe som atth wara hemma ij sin eghen tijd. Iag menar, smaka bara på thän häär öferskrijfthen från Swænscha Dagbladet: Sovande man föll från fästning! Rena 1200-talsbvskisen: Mannen och en kamrat hade satt sig på fästningsmuren för att se soluppgången, efter en sen festkväll. När dagen grytt lade de sig på muren och sov. Någon gång på morgonen föll den ene mannen ner. Nog föör att thet war ett högt fall, circvs 60 fot, mæn ändoch, tijdender som thässa wärmer ett medelthida hiärtha.Ij Chronica Æxpressen bjiööd de på en lijten early blockflöjthsmvsikspecialare, än recension af en flöjtconcerto afseddh att lovvärth indoktrinera små barn thill early mvsic-fandom. Man bliver jv glaad af rader såsom thässa: de fyra musikerna gestaltar och spelar alltså samtidigt och när de visar hur Queen Elizabeth dansade gaillarde vid morgonjympan är det roligt. Liksom när de tar till vara på fråga-svaren i kvartettstämmorna ge...
Mer om: Nyhet , Dagens Nyheter
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss