TopplistanMedia och JournalistikDetaljer för "Dominic Johansson"

Dominic Johansson

Dominic Johansson
Tanken med bloggen är att samla all information och artiklar löpande under en och samma plats. Bloggen kommer förhoppningsvis att kunna bli ett arkiv för dem som vill studera fallet eller en källa till information för anhöriga. Mitt personliga mål är att få ett slut på Johanssons tragiska situation och ett återförenande av familjen.

Artiklar

Fallet Dominic uppmärksammas i Tyskland
2009-09-23 17:55:00
Don Hanks artikel finns även översatt på tyska.Även Opponent.de uppmärksammade Dominic Johansson den 20 september 2009.
Abundant Hope (2009-09-20) War on homeschollers spreading?
2009-09-23 17:55:00
Bob Unruh? artikel War on homeschoolers spreading? publicerades i Abundant hope den 20 september 2009.Ron: I assume that the Swedish government secretly "owns" children whose birth is registered with them in the same way that the US, UK and other governments covertly claim ownership of children whose birth is registered with them. Really it is time that this Strawman Illusion nonsense is brought fully into the light of day - and eliminated. Let's have stasis and move on. What more can be gained by endlessly putting parents and children through the diabolical matrix created by the Adversary for the delectation of other dimensional entities and robots. Enough is enough already!
Berno Vidén
2009-09-23 17:55:00
Berno Vidén, redaktör för Midnattsropet uppmärksammar denna blogg."På hemsidan dominicjohansson.blogspot.com kan man följa den orättvisa kamp familjen har tvingats ta sig igenom.Familjen har fått stå ut med många både fula och felaktiga anklagelser, bland annat påstås de hata auktoriteter, något de förnekar bestämt."Artikeln snappades upp via rss-flöde hos Jesussajten.se
Mynewsdesk (2009-09-17) Rohus
2009-09-23 17:55:00
Rohus artikel Hela världens ögon på hemundervisningsfallet på Gotland är publicerad på Mynewsdesk. Det är en hemsida där man förmedlar företagsnyheter och pressmeddelanden.Läs även Berno Vidéns blogg.
Rohus (2009-09-17) Hela världens ögon på hemundervisningsfallet på Gotland
2009-09-23 17:55:00
Sverige har hamnat i den internationella hetluften efter det ifrågasatta tvångsomhändertagandet av ett hemundervisat barn på Gotland. Åtskilliga artiklar har skrivits om fallet runt om i världen. Nu har även den stora internationella hemundervisningsorganisationen HSLDA reagerat.Läs mer!
World Net Daily (2009-09-18) War on homeschoolers spreading?
2009-09-23 17:55:00
Bob Unruh på World Net Daily skriver en ny artikel, "War on homeschoolers spreading?"The desperate situation of a 7-year-old homeschooled child who was nabbed by Swedish police from an airliner as his family was departing on a move to India and has been kept in custody for weeks is drawing international attention, with officials for the U.S.-based Home School Legal Defense Association now pressing authorities for help.The HSLDA, the premier organization in the world advocating for homeschooling, confirmed yesterday it has sent a formal letter to a local Swedish social services unit involved in the case in which Dominic Johansson, of Gottland, was forcibly taken into custody minutes before he and his parents, Christer and Annie Johansson, were due to take off to start a new life in India, Annie's home country.
HSLDA (2009-09-16) Brev till sveriges regering
2009-09-23 17:55:00
Home School Legal Defense Association, HSLDA skriver på sin hemsida och berättar att de har skickat brev till Jan Björklund, Carl Bildt, Göran Hägglund, Beatrica Ask, Ambassadör Jonas Hafström, Ambassadör Matthew Barzun och Socialtjänsten på Gotland.Läs hela brevet.
Världen Idag (2009-09-16) Hemundervisad pojke greps på Arlanda
2009-09-23 17:55:00
Jonas Adolfsson hos Världen Idag skriver en artikel, "Hemundervisad pojke grps på Arlanda""I delar av USA, där två miljoner barn hemundervisas, har den svenska nyheten mottagits med stor oro. Och nu agerar landets största organisation för hemundervisning, Home School Legal Defense Association, HSLDA. I ett officiellt brev som i dag, onsdag, hamnar hos skolminister Jan Björklund, Sveriges ambassadör i USA och hos socialtjänsten på Gotland, riktas stark kritik mot det svenska förfarandet."Världen Idag har även en engelsk del där man har refererat till Don Hank? artikel Home schooled boy snatched from plane in Sweden.Flera kommentarer har postats från besökare utomlands."This is a tragedy of major proportions! How can Sweden call themselves a free democracy? This is the nanny state at its worst, yet it is also indicative of the way things are going to be going for Christians in the West in the years to come, I'm afraid. My prayers are with this family."Steven Gilbert, USA
World Net Daily (2009-09-09) Police 'nab' 7-year-old homeschooler
2009-09-23 17:55:00
Bob Unruh på World Net Daily skriver en artikel, "Police 'nab' 7-year-old homeschooler".Christer Johannson explained on the website that his family was heading to India because his wife is Indian and the family was inspired by the challenges there."We created Mep Programs. ? The idea was and is to help children by giving them the social and practical skills and support to take them out of the situations the find themselves in today," he said.
Don Hank (2009-09-07) Home schooled boy snatched from plane in Sweden
2009-09-23 17:55:00
Don Hank skriver om familjen Johansson på Laigle? Forum. Artikeln publiceras även i Renew America och Home Education Foundation."I was very impressed by what a kind and gentle person Christer was. He told me ?ever since I was born I have only wanted to help people.? He described how he had traveled to help earthquake victims in India in 2000. He had, unfortunately, been thwarted by the large unruly crowds and was unable to help. I am not easily fooled, but I knew this was a genuinely good man with a kind heart. We both broke down crying when I ended the conversation telling him that God loves him, Dominic and Annie, that this was part of God?s plan and that everything would be all right."
Helagotland (2009-06-17) "En rättighet att gå i skola"
2009-09-23 17:55:00
Till en början beslutade länsrätten att föräldrarna skulle betala 250 kronor om dagen. När det inte hjälpte, tyckte länsrätten att det inte var någon idé att fortsätta kräva pengar av föräldrarna.Det beslutet har nu barn- och utbildningsförvaltningen överklagat till kammarrätten.- Det är att åsidosätta skollagen, säger Lena Celion, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.Hon påpekar att det är kommunens plikt och föräldrarnas skyldighet att låta pojken gå i skola.- Det är hans rättighet.- Vi gör det här för pojkens skull, säger Lena Celion.Källa
Helegotland (2009-08-24) Socialtjänsten polisanmäld
2009-09-23 17:55:00
Socialtjänsten på Gotland har polisanmälts för grovt tjänstefel av en person sedan man tagit polisen till hjälp för att omhänderta en sjuårig pojke...- Jag vet ännu inte vad i tjänstefelet skulle bestå, men vi tittar igenom anmälan och ser om det tyder på ett tjänstefel hos socialtjänsten, säger kriminalinspektör Fredrik Södergren hos polisen på Gotland.Källa
Helagotland (2009-08-18) Sjuåring hämtades: Ingen åtgärd
2009-09-23 17:55:00
Justitieombudsmannen, JO, kommer inte att vidta några åtgärder till följd av den anmälan mot Gotlands kommun som gjordes av en person sedan socialtjänsten med hjälp av polisen omhändertog en sjuårig pojke...Detta fick en person att JO-anmäla Gotlands kommun. Men anmälan föranleder alltså inga åtgärder. Det beslutet har fattas av ställföreträdande JO, Hans Ragnemalm.Källa
Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter startar arkiv för Dominic
2009-09-23 17:55:00
Det här fallet är "bara" ytterligare en av de oändliga rättsövergrepp som har drabbat - och alltjämnt drabbar - svenska föräldrar eller föräldrar bosatta i Sverige. Polishämtningen av den sjuårige pojken från flygplanet är mer att likna med en kommandoattack än omsorg om ett barn som påstås fara illa pga att varken han eller hans föräldrar ville att han skulle gå i den svenska skolan. Barnet har utan tvekan blivit traumatiserad av myndigheternas agerande. I fallet Alexander Aminoff fördes Alexander bort från sin skola dagen innan hans mor skulle fara med honom utrikes på en reportageresa. Ingreppet mot sjuåringen utgör ett brott mot Europakonventionens Tilläggsprotokoll Nr 1, Artikel 2: "Rätt till undervisning Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som ...
Mepprograms.org
2009-09-23 17:55:00
Christer Johansson? hemsida är Mepprograms.org. Sidan var tänkt för en hjälporganisation med samma namn, men just nu är det en sida som uppdateras med information kring familjens son Dominic Johansson.
2009-08-05 Rohus uppmärksammar Dominic Johansson
2009-09-23 17:55:00
Jenny på Rohus, Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige, postar ett meddelande på deras blogg."Enligt skollagen ska alla barn gå i skolan" - Pojke tvångsomhändertagen av polis delvis på grund av hemundervisning.För att få hemundervisa i Sverige måste man ansöka och få tillstånd för det. Familjen hade alltså inte fått formellt godkännande att hemundervisa, men eftersom hemundervisning är ett lagligt alternativ till skolundervisning är det oerhört förvånande att man tar till så kraftiga åtgärder mot familjen som tvångsomhändertagande av polis. Det för mina tankar till Tyskland som med sin nazityska skollag från 1938 förbjuder hemundervisning och där hemundervisande familjer trakasseras och hotas med färngelse och tvångsomhändertagande. Men jag trodde inte att det skulle hända i Sverige.
Bloggar: Daddy och Fattiglappen
2009-09-23 17:55:00
Bloggen Daddy skriver, Har ni uppmärksammat fallet med Domenic på Gotland?Så när dom beskyllningarna visade sig inte hålla så hittade man på nya. Någonting om två mjölktänder var det plötsligt nu som var fel. 6 årige Domenic Har hamnat i ett familjehem, men där vill han inte vara. Han vill hem till Mamma och pappa. Därför stämplas han som besvärlig, vilket ju naturligtvis talar emot föräldrarna ytterligare. Om han gjort tvärtom däremot hade det ju tagits som bevis på att han trivs hos sina "nya" föräldrar.Även bloggen Fattiglappen skriver under rubriken, "Om att hålla ut mot felaktiga beslut . . ."
Helagotland (2009-08-11) Varför vill ni oss så illa?
2009-09-23 17:55:00
Jag hade tänkt att hålla tyst, men nu när barn- och utbildningsförvaltningens rapport om vår son och hans skolgång sprids på Internet tillsammans med kommentarer och gissningar så får det vara nog!Jag gifter mig med min man år 2000, då en glad och frisk naturkär människa. Efter naturkatastrof, personrån med mera kom vi 2001 till Sverige och min man behövde hjälp med trauma, men fick istället åtta olika mediciner som gjorde hans situation värre. Jag hjälpte honom under många år då han kollapsade och försökte ta livet av sig flera gånger på grund av kraftiga biverkningar. År 2006 flyttade vi hem till min mans föräldrar för att få vila efter allt som hänt.Jag blev utbränd och min man fick nu ta hand om mig istället. Samtidigt startades en utredning om oss som familj och föräldrar, vi tog då på socialtjänstens begäran vår son till BVC för en kontroll och han var fullt frisk trots allt vi hade arbetat oss igenom, på egen hand!Ytterligare utredningar påbörjades och vi förstod att vi behöv...
Helagotland (2009-08-07) Dramatisk hämtning JO-anmäls
2009-09-23 17:55:00
Efter det för familjen dramatiska omhändertagandet av en sjuårig pojke på Arlanda flygplats i början av juli, anmäls nu Gotlands kommun till justitieombudsmannen, JO.Publicerat 2009-08-07Dramatisk hämtning JO-anmäls
Helagotland (2009-04-03): Innan omhändertagandet
2009-09-23 17:55:00
Jerker Enekvist (rektor):- Hemundervisning kan bli aktuell om barnet inte kan komma till skolan på grund av exempelvis sjukdom. Även om pojken har problem med att gå i skolan så måste det bli inskrivet. Först då kan man diskutera alternativ.Flera instanser inom skolan har anmält ärendet till socialtjänsten, men Jerker Enekvist, som var en av anmälarna, har inte fått några signaler om att det har vidtagits några åtgärder. Efter hans första anmälan i augusti i år fick han besked om att utredningen hade lagts ned eftersom föräldrarna inte ville ha någon hjälp från socialtjänsten. Sedan har han anmält saken igen, utan att få besked om vad som hänt.Gunilla Carlsson (Barn- och utbildningsnämnden):- Skolplikten har ju två syften. Dels ska barnet få utbildning, dels handlar det om att barnet ska få komma in i ett socialt sammanhang och få en social utveckling,Marica Gardell (chef för individ- och familjeomsorgen):- Som enskilt skäl är det inte skäl nog för att socialtjänsten ska agera. Men ...
Expressen uppmärksammar omhändertagandet
2009-09-23 17:55:00
Den 5 augusti 2009 uppmärksammar Expressen familjen Johansson. "Den 25 juni i år skulle familjen äntligen flyga till Indien. Strax innan planet lyfte från Arlanda flygplats gick polisen ombord och omhändertog pojken.Sedan dess har mamman och pappan träffat sin son två gånger ? första gången 90 minuter och den andra 2,5 timme, enligt pappan.? Min fru har kollapsat fullständigt. Jag vet inte hur jag ska bära mig åt, det har varit en så lång resa. Vi sålde verkligen allt för att ha råd med resan och flytten. Eftersom det inte finns något att gå på är det mer eller mindre en kidnappning, säger Christer Johansson.På tisdagen var fallet uppe i länsrätten, som ska avgöra om omhändertagandet är riktigt. ? Det känns som om socialtjänsten försöker smutskasta oss. Det enda fel de hittade på vår son var karies i tänderna. I övrigt var han frisk både psykiskt och fysiskt, säger Christer Johansson."Gustaf Hoffsted:"Alla upplever ett misslyckande varje gång polisen är inblandad. Men ibland är det ...
Helagotland (2009-09-23) Mejlstorm mot socialtjänsten
2009-09-23 13:06:00
Mejlstorm mot socialtjänsten enligt Helagotland."Socialtjänsten på Gotland har hamnat i hetluften efter omhändertagandet av en 7-årig pojke i somras. Förespråkare för hemundervisning världen över rasar över beslutet.? Mejl strömmar in hela tiden. En del är väldigt extrema, säger Marika Gardell, chef för individ- och familjeomsorgen."Marika Gardell försvarar sig i artikeln:"Det skäl som i första hand nämndes var att föräldrarna vägrat att låta pojken gå i skola. Men skälen var fler och det framkom också i den dom från den 13 augusti där länsrätten slår fast att pojken ska beredas vård enligt LVU (lag om vård av unga).I domen nämns både fysiska omsorgsbrister och psykiska omsorgsbrister, bland annat i form av isolering, samt att pojken isolerats från kunskapsinlärning."De fysiska omsorgsbristerna ska ha varit två dåliga mjölktänder:"- Det känns som om socialtjänsten försöker smutskasta oss. Det enda fel de hittade på vår son var karies i tänderna. I övrigt var han frisk både psykiskt ...
Homeschooling4christ (2009-09-23) Sweden to Follow Germany? lead in Homesch
2009-09-23 12:46:00
Bloggen Homeschooling 4 christ har skrivit en artikel, "Sweden to Follow Germany's lead in Homeschooling""Christer Johansson has been in deep despair, and so has his wife, Annie Johansson, who has been taken to the hospital emergency room - again, suffering from severe trauma, and unable to comprehend why their son was taken from them and put into foster care. Why??? - simply because they chose to homeschool him, and even though this is not illegal in Sweden, he has still been forcibly removed from their care...""The United Nations Conventions on the Rights of a Child, in Article 7 states that, "the child has the right to be cared for by his parents." Homeschooling in Sweden is legal, but you would never know - the loser's in this case are the Johanssons, but specifically a little boy called Dominic who has done nothing wrong, but who is being denied his basic human rights."
2 x Världen Idag (2009-09-23)
2009-09-23 11:58:00
Två nya artiklar i Världen Idag, en är på svenska."Världen idag har tillsammans med Nick Maitland, vice ordförande i organisationen för familjerätt i Sverige, RFFS och väl insatt i fallet, gått igenom länsrättens dom, där man fastslår socialtjänstens LVU-omhändertagande på Arlanda.? Det som hände på flygplatsen är inte klokt. Jag har aldrig varit med om något liknade fall, säger Nick Maitland, som även är socionom och har arbetat såväl i Sverige som utomlands."Mats Tunehag's blog, "What happened next with boy snatched from plane in Sweden?"Sam Ericsson, President of Advocates International, a network of 30 000 lawyers in over 100 countries, calls this a case of ?State-napping?: ?This is Statism with a vengeance. The State and their social service workers have total power to violate the most fundamental rights - parents caring for their children.? The world?s largest home school advocacy organization, Home School Legal Defense Association (HSLDA) has 87,000 member families in 36 c...
Homeschooling programs (2009-09-20)
2009-09-22 18:33:00
En ny artikel på web bloggen homeschooling programs.The HSLDA letter for letter, addressed to Marika Gardell at the Swedish common services means, said, ?We see that Swedish law permits parents to civilize their children at diggings and that the distinguish discipline silage is principal in search overseeing the course of action of notification.
33628 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss