TopplistanPolitikDetaljer för "Kaj Raving - Nybro"

Kaj Raving - Nybro

Kaj Raving - Nybro
Texter och insändare kring olika politiska frågor ur en socialists synvinkel. Särskilt kring arbetsrätt, djurrätt, HBT-frågor eller annat som jag helt enkelt tycker är aktuellt för tillfället.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Barnfattigdomen - ett misslyckande mitt i välfärdssverige
2012-05-30 22:55:00
Den ökande barnfattigdomen i Sverige är på tapeten igen. Återigen kan vi läsa om att det blir fler fattiga barn i ett rikare Sverige efter en rapport från FN:s barnfond Unicef som visar att Sverige är ett av 35 rika länder som låter barnen falla djupast i fattigdom om man jämför med befolkningen som helhet. Vi blir slagna av länder som Polen, Grekland, Estland och Ungern. Majblomman, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och många andra välgörenhetsorganisationer har de senaste åren slagit larm och vittnar om hur framförallt barnen far illa av den ökande fattigdomen i Sverige. Barnfattigdomen är ett misslyckande mitt i välfärdssverige, även om man givetvis tycker annorlunda på DN:s ledarsida. För Sverige är ett av världens rikaste länder och har alla möjligheter att utplåna fattigdomen. Om viljan fanns!Vi i Vänsterpartiet vill se en handlingsplan för minskad barnfattigdom. För som Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (V) skriver så är det inte värdigt ett välfär...
Enbart Vänsterpartiet krävde skydd för den svenska kollektivavtalsmodellen
2012-05-30 20:09:00
Ytterligare en gång har nu socialdemokraterna svikit i sin påstådda roll som arbetarparti och Vänsterpartiet var, återigen, det enda parti som krävde ett juridiskt bindande socialt protokoll och ett riktigt skydd för den svenska kollektivavtalsmodellen när det nu var dags för ändringar i EU:s fördragstext igen. Ulla Andersson debatterade frågan i riksdagen där Socialdemokraterna, trots vad de nyss sade, röstade mot kravet på ett socialt protokoll.Efter att EG-domstolen genom en rad domar satt den svenska kollektivavtalsmodellen i gungning så har vänsterpartiet arbetat hårt för att regeringen ska förhandla fram ett socialt protokoll där de svenska kollektivavtalen garanteras. De enda tillfällen som detta låter sig göras är när det genomförs ändringar i fördragstexterna, som nu, sen kan det dröja många år innan nästa möjlighet kommer.EU-anhängarna har ju alltsedan kampanjen inför EU-valet startade hävdat att de svenska kollektivavtalen skulle vara säkra från i...
Rasist-myten om "ankarbarn" sprack när den utsattes för fakta
2012-05-28 16:42:00
En vanligt förekommande myt som sprids flitigt av rasister, är att ensamkommande flyktingbarn i själva verket oftast är hitskickade till Sverige av sina familjer, som "ankarbarn". Detta för att det är enklare för ett barn att få uppehållstillstånd och sen när de fått det så är meningen att de sen ska kunna ta hit hela sin familj som väntar i ursprungslandet.Nu visar en undersökning som Ekot har gjort att bara en av tio ensamkommande ungdomar som kommit de senaste åren till Sverige har tagit hit någon från familjen som anhöriginvandrare. Det spelar ingen roll om det handlar om "ankarbarn" eller "massinvandring". Precis som trollen spricker i solen så spricker rasisternas myter när de utsätts för fakta. Läs även andra bloggares åsikter om politik, rasism, antirasism, ankarbarn, massinvandring,
Risk för apoteksdöd i Kalmar län
2012-05-22 15:44:00
Regeringens tvångsprivatisering av apoteken riskerar att leda till apoteksdöd i Kalmar län! Hur tänker ni säkerställa att människor på mindre orter i Kalmar län också i framtiden ska kunna få tillgång till receptbelagda läkemedel och den viktiga information som apotekens utbildade personal kan ge? Den frågan vill jag därför gärna ha svar på av länets borgerliga riksdagsledamöter! Efter mars nästa år så är det nämligen fritt fram för de privatiserade apoteken att lägga ner de apotek de inte anser lönsamma nog. Det kommer sannolikt att leda till att många apotek i glesbygdsområden i Sverige kommer att läggas ner. Flera orter i Kalmar län är direkt hotade och riskerar att stå utan apotek när avtalen med staten går ut och apoteken drivs helt utifrån vinstintresse istället för utifrån ett samhällsansvar. Sedan länets borgerliga riksdagsledamöter deltog i tvångsprivatiseringen har priserna på receptfria läkemedel har inte sjunkit, utan i en del fall ökat dramatiskt. Det har blivit svårare...
Dödsstraff borde inte finnas
2012-05-17 12:32:00
I december 1989 avrättades Carlos DeLuna i USA-delstaten Texas. Av allt att döma för ett brott han inte begått. En juridikprofessor har tillsammans med en grupp studenter gått igenom fallet och funnit att fel Carlos fälldes.Ett av de främsta argumenten mot dödsstraffet är risken att någon döms oskyldig. Och att människor som är oskyldiga döms händer otvivelaktligen. Jag har tidigare skrivit om Ernest Sonnier som satt hela sitt vuxna liv i fängelse, oskyldigt dömd. Och han är långtifrån ensam om att ha blivit oskyldigt dömd. Men som jag konstaterat tidigare: Ernest hade ändå tur, han lever ju trots allt. Samma tur hade inte Carlos DeLuna.Det här är historien som kan skaka om USA och skapa debatt om dödsstraffet. Efter att ha studerat ett mordfall i sex år slår nu amerikanska forskare fast. Fel person avrättades. Dödsstraff borde inte finnas och Carlos öde borde vara argument nog för det.Bloggat: Lasse, Läs även andra bloggares åsikter om politik, dödsstraff, USA
Alla människors kärlek ska respekteras
2012-05-17 11:04:00
Alla norrmän och andra som har en fäbless för flaggviftande på 17 maj får ursäkta om jag lyfter något helt annat än Norges nationaldag med anledning av dagens datum. Idag är det nämligen också den internationella dagen mot homofobi med anledning av att Världshälsoorganisationen idag för 20 år sedan, den 17 maj 1992, tog bort homosexualitet från den internationella listan över mentala sjukdomar. Mycket har som väl är hänt under dessa 20 år, men problemet med fördomar finns fortfarande över hela världen. I majoriteten av USA:s stater och i majoriteten av länder världen över så är det fortfarande inte tillåtet för samkönade par att manifestera sin kärlek genom ett äktenskap och i många länder diskrimineras homosexuella, bisexuella och transpersoner öppet. I många länder är det fortfarande förbjudet och belagt med svåra straff att vara homosexuell. Men priset för att leva som öppet homo-, bi- eller transsexuell kan vara högt även i Sverige. Det handlar inte bara om extrem...
Vänsterpartiet tar ansvar för alla kommunens elever
2012-05-15 21:39:00
Vänsterpartiet tar ansvar för alla kommunens elever och har lämnat in en motion som innebär att bevarandet av landsbygdsskolorna inte missgynnar skolorna och eleverna i tätorten. Jimmy Hernefeldt, politisk vilde på SD-mandat i Nybro kommun, tycker att Vänsterpartiets motion om att inrätta en fond för att bevara landsbygsskolorna är "korkad". Därför har han gått ut i Barometern (bara i pappersupplagan) och upprörs över att Barn och Utbildningsnämnden (BUN) gav följande positiva svar på motionen:Landsbygdsskolornas bevarande är en fråga av strategisk betydelse för kommunen och landsbygdsutvecklingen och inte en uppgift för barn- och utbildningsnämnden. Det kan inte vara rimligt att de högre kostnaderna för elever i landsbygdsskolor ska belasta barn- och utbildningsnämndens budget.Frågan om Jimmy överhuvud taget förstått vad motionen innebär. Jag betvivlar det, vilket jag också säger i ett svar i dagens Barometern. För vad vi vill med fonden är att täcka upp för de förut...
Apoteksdöd troligen att vänta i glesbygden
2012-05-11 00:11:00
Sjuka som blir nekade att köpa sin medicin. Medicin som inte finns hemma och som ingen kan/vill tala om var den finns på lager eftersom det är olika bolag. Apotek som snarast liknar en sminkaffär och priserna på receptfria läkemedel har inte sjunkit, utan i en del fall ökat dramatiskt. Mm mm mm. Ja, alla har väl upplevt effekterna av regeringens tvångsprivatisering av apoteken. Inte minst gäller det personalen som fått kraftigt försämrad arbetsmiljö på apotek sedan marknaden omreglerades, med försämrad kundsäkerhet som följd. Detta kunde konstateras redan för ett år sedan men situationen har sedan dess bara blivit värre utan att regeringen agerat. Det är ju inte så märkligt att förtroendet för apoteken har sjunkit hos svenskarna!Och så kommer nu detta besked som lök på laxen: Nästa år kommer vi sannolikt att få se apoteksdöd på glesbygden - eftersom lönsamheten helt enkelt är för dålig. Detta trots att privatiseringen av apoteken kostar skattebetalarna ...
Misslyckat angrepp från vänster
2012-05-09 22:55:00
Kommunistiska partiets ordförande i Nybro, Gunnar Axelsson, gör i en insändare idag sitt bästa för att angripa mig från vänster. Det är helt i sin ordning. Man skulle väl kunna säga att det är lite av hans uppgift och han tar den uppenbarligen på stort allvar. Därför kan jag inte låta bli att tycka lite synd om honom att han misslyckas så katastrofalt.I sin jakt på något att ?sätta dit? mig för så griper han uppenbarligen de halmstrån han kan hitta och tycker att han har kommit på nåt bra när i insändaren menande undrar varför jag inte protesterade lika mycket när samarbetet med socialdemokraterna gjordes upp 2006 och Vänsterpartiet fick arvoderade poster, när jag nu protesterar mot höjda arvoden för Markus Lund (S), Peter Lilja (M) med flera.Jag kan riktigt se framför mig hur han tänker: där fick jag honom! Fast han skulle kanske känt efter om halmstråt satt fast först? Halmstråt som Gunnar Axelsson grep efter var nämligen inte bara löst. Det var rent av påhittat!För när samar...
Fritidshemmen en viktig del av utbildningssystemet
2012-05-08 08:57:00
Idag, 8 maj, är det fritidshemmens dag. Yngre skolbarn börjar och slutar ofta sin skoldag på ett fritidshem. Här ska de få en bra och meningsfull fritid, stimuleras till bättre lärande och få ett stöd i sin utveckling. Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och har en viktig pedagogisk uppgift och betydelse som ett komplement till skolan. För att skolresultaten ska bli bättre måste därför fritidshemmen bli bättre och verksamheten anpassas bättre till barnens behov. På många håll är det dock svårt att driva vettig pedagogisk verksamhet i dag, eftersom barngrupperna i Sverige blivit allt större sedan 1990 och antalet barn per anställd ökat. Utvecklingen i Kalmar län ser tyvärr inte bättre ut. Vänsterpartiet vill därför införa ett statligt stöd för att anställa fler i fritidshemmen och att det införs ett maxtak för antal barn i en elevgrupp: Max 20 barn och minst 2 personal i varje grupp.Våra barn har rätt till en meningsfull verksamhet som stimulerar lärande och utveckling. Me...
Vi behöver inte "ransonera välfärden" á la centern
2012-05-07 22:55:00
Stödet för offentlig finansierad icke-privat välfärd är stort hos svenska folket, även i de borgerliga leden. Men starka politiska krafter från höger vill ju se en helt annan utveckling och verkar för att försämra den offentliga välfärden för att öppna upp för fler privata alternativ, så att riskkapitalbolag kan tjäna mer pengar. Det är vad hela Alliansens politik går ut på: omfördelning från folket till kapitalisterna.För att motivera att man gör avsteg från folkviljan så måste finansieringen av framtidens välfärd framställas som ett hot. Borgerliga debattörer och diverse utredningar använder sig därför av alarmism krig finansieringen av välfärden för att plantera "rätt" känsla av katastrofscenario. Och för att upprätthålla känslan så hissar man sin varningsflagg med jämna mellanrum.För c:a två veckor var en högertomte ute och gjorde detta på DN debatt, och kom fram till att "den enda möjliga vägen" är mer privatisering och ökad egenfinansiering av äld...
?Brändewall vågar vägra verkligheten!?
2012-05-05 12:12:00
Jag hade verkligen inte tänkt fortsätta "debatten" med Björn Brändewall (FP) i Östran. Svaret han lämnade på mitt förra inlägg var dock så ut i det blå att jag inte kunde låta bli. Och lite kul får jag erkänna att det är, även om nivån sedan ett tag ligger på en pinsamt låg sluggernivå. Såhär blev i alla fall det svar som definitivt får vara mitt sista:Hur ska man kunna resonera om den ökande barnfattigdomen med någon som vägrar acceptera att regeringens politik gör skillnad? Som vägrar att acceptera att massarbetslösheten och de många försämringarna i arbetslöshets- och socialförsäkringen, nedskärningarna i offentlig verksamhet och urholkningen av stödet till barnfamiljerna, mm, mm, leder till att redan utsatta människor sparkas ut i fattigdom?Hur ska man kunna resonera om den ökande barnfattigdomen med någon som till och med vägrar acceptera att Riksdagens utredningstjänst (RUT) förra året visade att barnfattigdomen har blivit högre som en direkt effekt av jobbskatteavdr...
Höjda arvoden klubbades igenom av S/M & c:o
2012-05-03 01:09:00
Så, nu har höjda arvoden för Nybros toppolitiker klubbats igenom i kommunfullmäktige precis som i Kommunstyrelsen tidigare idag. Såväl Pia som Anders och jag var uppe och argumenterade emot, men kommunens S/M-majoritet röstade med stöd av MP och SPI igenom höjningen ändå. Uppenbarligen så ingår arvodena i den kärnverksamhet som man säger sig värna.Flera av borgarna som var uppe och talade mot förslaget lyfte att det är ett hån mot kommunens personal att höja arvodena nu när det sparas överallt. Omsorgen om personalen sträckte sig dock inte så långt att de var beredda att peta på sina egna arvoden för deras skull. Följaktligen så röstade de också nej till Vänsterpartiets motion där vi bland annat kräver sänkning av vissa arvoden och slopande av andra. Jag för min del, skulle inte kunna se kommunens undersköterskor, förskolelärare eller andra anställda, som sliter ont på grund av besparing med mycket låga löner, i ögonen om jag hade röstat nej till att sänka a...
Kommunstyrelsen röstade för höjda arvoden
2012-05-02 16:57:00
Idag på kommunstyrelsemötet togs det första steget mot höjda arvoden för de ledande politikerna i Nybro när förslaget klubbades igenom av Socialdemokrater, Moderater och Miljöpartister. Vänsterpartiet ville givetvis avslå höjningen och yrkade istället på att arvodena skulle sänkas utifrån vår motion om sänkta arvoden.Vänsterpartiet anser som bekant att Nybros politiker redan har alltför höga arvoden. Dessutom är det fräckt att lägga fram detta förslag nu. Samma församling som klubbat igenom besparingar på skola, omsorg, förskola, ja i princip på allt inom kommunen tänker nu klubba igenom ökade kostnader för sig själva. Jag tycker det är bra magstarkt.Det blir bara ännu en anledning för Nybroborna att misskreditera fullmäktige och det behöver vi verkligen inte just nu! Vi behöver förtroende!Att arvodena då ska vara knutna till löneutvecklingen bland kommunens anställda är en självklarhet. Och ska det överhuvudtaget ske en uppräkning ska den baseras på en genomsnittlig löneökning...
Mitt 1:a maj-tal i Nässjö 2012
2012-05-01 00:30:00
Förstamajfirare! Jag är stolt och glad över att få vara här i Nässjö och fira 1:a maj med er. Jag är stolt och glad över att stå här idag, tillsammans med er, som bärare av en stolt tradition som inleddes för flera generationer sedan. Det är en tradition av protester men också en tradition av solidaritetsyttringar och kamp för alla människors lika värde och allas rätt till trygghet och välfärd. Det är en tradition som mot en cynisk högerpolitik ställer ett solidariskt och rättvist samhälle utan klyftor mellan fattig och rik, mellan kvinna och man eller mellan nya och gamla svenskar. Det är en tradition av att hålla ihop mot klassamhället, som trots att den har pågått i mer än 120 år fortfarande är aktuell. För högerpolitiken leder till ett splittrat samhälle. Regeringen har sänkt skatterna för de rikaste med hundratals miljarder men har misslyckats katastrofalt i det som skulle vara den borgerliga paradgrenen ? att skapa jobb. Istället har vi fått se hur massarbetslösheten bitit sig...
Rättssäkerhet för ensamkommande flyktingbarn!
2012-04-28 17:40:00
Ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige är en utsatt grupp. De har förlorat sina föräldrar eller befinner sig skilda från dem och har ofta varit med om traumatiska upplevelser. Att rättsäkerheten när det gäller ålderbestämning av dessa ensamkommande flyktingbarn ska vara hög, att "hellre fria än fälla" ska gälla och att besluten ska vara möjliga att överklaga borde vara självklarheter i ett land som Sverige.Sverige har länge legat i framkant i att erkänna barn rättigheter och har ofta berömt sig för att ha en human och rättssäker asylprocess. Att Sverigedemokrater vill nagga dessa värden rejält i kanten genom att sortera ut ensamkommande flyktingbarn med rättsosäkra metoder kommer knappast som en överraskning. Det handlar ju om barn som inte ser ut som om de är hämtade från en Kalles Kaviar-tub. Både Barnläkarföreningen och Tandläkarförbundet avråder liksom norska experter från att använda de metoder för åldersbedömning som ofta förespråkas eftersom de är så osäkra ...
Visst kan välfärden finansieras utan privatisering och avgifter
2012-04-22 22:09:00
En högertomte som "oroas" över hur vi ska kunna finansiera välfärden när kommande generationer blir äldre och behöver äldreomsorg. Och som kommer fram till att "den enda möjliga vägen" är mer privatisering och ökad egenfinansiering av äldreomsorgen. Har man hört det förut måntro? Ja, det har man. Av samma Peje Emilsson bland annat, som dessutom av en händelse råkar vara "entreprenör inom bland annat äldreomsorgen" och därmed har ett gediget intresse av att göra sig en hacka på skattebetalarnas bekostnad. Att han inte ifrågasätter att det uppenbarligen går det att lägga hundratals miljarder på skattesänkningar och vinstuttag är väl kanske inte så förvånande. Men storyn är inte på något sätt ny, vilket Daniel Ankarloo visar i sin bok Välfärdsmyter, där han gör upp med myter av just det slag som Peje Emilsson, och i princip hela högeretablissemanget, försöker sprida. Vi måste privatiseraVi måste betala mer ur egen ficka Vi måste jobba längreI boken visar han att myten om "den enda...
Höjda arvoden och saftiga fallskärmar
2012-04-19 19:31:00
Idag går det att läsa i Barometern om hur kommunens toppolitiker eventuellt kan se fram emot rejäla arvodeslyft framöver om förslaget att koppla arvodena till riksdagsarvodet går igenom. Det är givetvis ett helt vansinnigt förslag. Som förtroendevalda i kommunen bör vi genom handling visa att vi delar de svårigheter som kommunen har med sin ekonomi och sänka våra arvoden. INTE tvärtom!I tider när lärare, undersköterskor och andra av kommunens anställda går på knäna på grund av sparbeting, ofta med alltför taskiga löner, så anser Vänsterpartiet att besparingarna ska gälla alla, även oss som är förtroendevalda politiker i kommunen. Ett sånt här förslag blir istället som ett slag i ansiktet på personalen som står inför omfattande besparingsåtgärder. Vi menar att man ska spara från toppen istället för från botten.Därför sa vi redan i höstas (och vi har sagt det förr) att vi ville sänka arvodena i kommunen vilket skulle spara drygt 1,5 miljon. Gensvaret blev...
Brändewall (fp) och trovärdigheten
2012-04-19 09:24:00
Debatten med Björn Brändewall (fp) på Östrans insändarsida har fortsatt. Mitt försök att ändå bemöta honom med en viss ödmjukhet visade sig vara totalt bortkastad, så jag avslutar debatten såhär:Ve den som påpekar att regeringen har ansvar för konsekvenserna av den politik som förs. Då ilsknar Björn Brändewall (fp) till och tar till brösttoner. Med en dåres envishet (och en total brist på insikt?) slår Brändewall vilt ifrån sig när jag i en insändare menar att regeringens politik ligger bakom den ökande barnfattigdomen. För barnfattigdomen fortsätter obestridligen att öka. För att undvika en debatt kring det obehagliga faktumet att regeringen, och Brändewalls eget parti, har skuld till detta, så väljer han att kalla mig lögnare och ifrågasätter min trovärdighet. Som grundval för detta hänvisar Brändewall till att jag inte använt Rädda Barnens senaste rapport när jag skrev insändaren. Istället utgick jag från SCB:s statistik.Men Rädda Barnens rapport presenterades först 14/3, dv...
(S)kåne efterfrågar riktig (V)änsterpolitik
2012-04-17 22:48:00
Skånedistriktet, Socialdemokraternas största partidistrikt, har haft kongress i helgen. Distriktet är inte bara Sveriges största, utan troligen också det mest radikala. Till skillnad från sin partiledare, Stefan Löfven, som förespråkar högersväng med bortre parentes i a-kassan, så efterfrågar man en riktig vänsterpolitik och anser enligt uppgift att följande ska vara socialdemokratisk politik: Studielön 6 timmars arbetsdag Vinstfri välfärd Avskaffad RUTIngen vapenhandel med diktaturer Ett reformerat pensionssystem fritt från spekulation Det ger ju förvisso lite anledning att undra över deras partival, med tanke på att det redan finns ett parti som klockrent driver just denna politik - Vänsterpartiet. Samtidigt som socialdemokraterna själva såvitt jag vet inte står bakom någon av punkterna. Men man får väl vara nöjd över att det visar på att det kanske finns en gnutta hopp om vissa sossar i alla fall...Läs även andra bloggares åsikter om politik, stefan ...
Greklandssjukvård i Sverige?
2012-04-13 21:40:00
Apropå regeringens iver att privatisera sjukvården, så visar en ny studie att Grekland hade kunnat spara över hundra miljoner euro per år på att ersätta de privata sjukhusen med statliga sjukhus. Detta eftersom de privata sjukhusens har en betydligt sämre kostnads­effektivitet.Vänsterpartiet tycker inte att våra skattepengar ska gå till höga vinster, som ofta försvinner till skatteparadis, eller till höga löner och höga bonusar till cheferna. Vi vill att varje skattekrona ska gå till att skapa en så bra vård som möjligt - för alla!Kaj Raving (V)Läs även andra bloggares åsikter om vård, grekland, privatisering, regeringen, vänsterpartiet, bonus, skatteparadis,
Bloggtips: Flyktingbloggen - för en mänsklig flyktingpolitik
2012-04-10 17:28:00
Nu var det länge sen jag tipsade om någon blogg, men här kommer ett desto viktigare tips när främlingsfientligheten sprider sig i Europa. Behovet av antirasistiska röster för ett tolerant och öppet samhälle är större än på länge. Då fyller Flyktingbloggen - för en mänsklig flyktingpolitik en självklar roll.Flyktingbloggen är en partipolitiskt obunden samlingsplats för aktivister, debattörer, politiker och organisationer som arbetar för en mänsklig flyktingpolitik. Våra skribenter kommer än så länge från Sverige, Norge och EU och vi publicerar artiklar på nordiska språk och engelska. Läs, bli berörd - och agera!Läs även andra bloggares åsikter om flyktingpolitik, politik, integrationspolitik, Flyktingbloggen, invandring,  
Uppropet 2.0 - Solrosuppropet
2012-04-08 16:16:00
Stoppa utförsäkringarna ? skrota fas 3! Så lyder parollen på uppföljningen av förra årets Påskupprop. Nu har ett år har gått sedan människor runt om i Sverige, Kalmar var inget undantag, samlades i protest mot regeringens utförsäkringslinje. Under året har regeringens jakt på sjuka och arbetslösa fortsatt. Tusentals sjuka har utförsäkrats och fråntagits rätten till vår gemensamma välfärd. Dessutom har tiotusentals människor tvingats till tvångsarbete utan lön i Fas 3, som har vuxit till Sveriges största arbetsgivare.Även Fas 3 inkluderas därför i Solrosuppropet, som vill belysa de missförhållanden som tiotusentals människor drabbas av i Sverige idag. Uppropet arrangeras på ett flertal orter runt om i landet i solidaritet med de som får betala priset för regeringens politik. Så även i Kalmar!Läs även andra bloggares åsikter om solrosuppropet, regeringen, politik, Påskuppropet, sjukförsäkring, Fas 3,
Solidaritet med Cloetta-arbetarna!
2012-04-06 11:37:00
Torsdagen den 8 mars fick arbetarna på Läkerolfabriken i Gävle ett beskt besked: Trots miljonvinster till aktieägarna planeras en nedläggningen av att produktionen i Gävle. 150 anställda berörs av nedläggningshotet och som riskerar att mista jobbet för att Cloetta ska kunna göra ännu större vinster genom att flytta tillverkningen till Slovakien.Utöver fabriken i Gävle så berörs även enheterna i Alingsås och finländska Aura. Det är totalt 345 anställda som förlorar jobbet för att Cloetta inte nöjer sig med en hög vinst. Arbetare ställs mot arbetare för att kunna pressa ner lönerna globalt och göda direktörernas redan feta plånböcker. I Gävle finns det en stark och stridbar fackklubb som bestämt sig för att kämpa emot nedläggningen. Som arbetare och som en del av arbetarrörelsen så är det självklart att man ställer sig bakom facket och de anställdas krav och uppmanar alla att solidarisera sig med dem.Er kamp är vår kamp!Facebookgruppen Läkerolar...
Dagens citat tar död på myten om massinvandring
2012-04-05 20:26:00
På grund av nya och gamla oroshärdar i världen så ökade antalet asylsökande i den industraliserade världen med 20% under 2011 - men Sverige var ett av få länder som tog emot färre än året innan. Ändå hävdar rasister ofta att det pågår en massinvandring till Sverige. I själva verket är det bara en liten rännil som tar sig hela vägen till Sverige. "Det finns fortfarande färre asylsökande i hela den industrialiserade världen än vad som bor i ett enda flyktingläger, Dadaab, i nordöstra Kenya."Citatet kommer från António Guterrez, FNs flyktingkommissarie.Samtidigt så skickar Sverige tillbaka människor till krig och förföljelse ? och tortyr. Detta har lett till att Sverige har fällts inte mindre än 19 gånger av FNs kommitté mot tortyr för att vi skickat tillbaka människor till länder där de riskerar tortyr. Det ger oss en föga hedrande världsmästartitel.Det finns dom som säger att Sverige har en bra och human flyktingpolitik och det finns dom som påstår att det är för många som får komma ...
Ett inlägg om Nybros S/M-förhållande
2012-04-04 21:41:00
Man kan inte säga annat än att det händer saker i Nybro-politiken. Fram till för sisådär åtta månader sen så hade Vänsterpartiet och socialdemokraterna ett riktigt hyfsat samarbete. Idag präglas istället politiken av ett öppet deklarerat S/M-förhållande (jaja, jag vet att poängen är billig, men den är för kul för att låta bli) mellan socialdemokraternas Markus Lund och moderaternas Peter Lilja. Mycket kan sägas om detta förhållande, men när det till slut deklarerades öppet med presskonferens och rödblå tårta så överraskade det knappast någon med insyn i Nybros politik. Förhållandet var en allmänt spridd ?hemlighet? redan innan Markus Lund valde att officiellt avsluta samarbetet med Vänsterpartiet. Som väl är så lever vi ändå i ett hyfsat demokratiskt samhälle där det står fritt att samarbeta med vem man vill. Men det nya förhållandet har förändrat det politiska landskapet på flera plan. Det finns exempelvis inte ens formellt en samlad opposition längre. Vad ska man då ha ett opposit...
Folkpartiets politik leder till ökad barnfattigdom
2012-04-03 16:48:00
Följande är ett svar till Björn Brändewall (FP), som reagerat på denna insändare.Björn Brändewall (FP) upprörs över att jag påpekat att regeringens politik leder till ökad barnfattigdom. Jag tycker ändå att det hade varit mer klädsamt om Björn Brändewall istället hade upprörts av det faktum att hans eget parti är med och driver en politik som tvingar allt fler barn att växa upp i fattigdom. Vi skulle kunna diskutera om vi tycker att detta är ett problem eller inte. Jag ser det som ett stort problem, men Björn Brändewall väljer att börja ifrågasätta siffror.Det finns flera sätt att mäta barnfattigdom, bland annat enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, vilka jag syftade på. SCB har tidigare dessutom konstaterat att de ekonomiska klyftorna är de största sedan mätningarna började 1975. Så att dra slutsatsen att barnfattigdomen idag förmodligen är den högsta i modern tid är inte så vågat. Björn Brändewall hänvisar till Rädda Barnens siffror. Kurvorna ser olika ut, men gemensa...
Sänkt arbetsgivaravgift för unga - dyr åtgärd som inte ger nya jobb
2012-03-27 21:25:00
En av regeringens främsta åtgärder för att möta ungdomsarbetslösheten har varit att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar. Alltså att rea ut ungdomar till alla företag som har ungdomar anställda,  oavsett om de anställer någon ny eller inte. Redan för snart två år sen så visade Hotell- och Restaurangfacket och Handelsanställdas förbund att regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften var ett katatstrofalt misslyckande. Om syftet var att skapa fler jobb vill säga, för Ronald McDonald skrattar ju hela vägen till banken. DN har nu också skärskådat reformen. Regeringen hävdade att den skulle ge 10 000 nya jobb till en kostnad av nästan 10 miljarder, eller nästan en miljon per jobb och år. Det är vansinnigt nog i sig, men i själva verket har reformen blivit ännu dyrare! Och som väntat så har åtgärden fortfarande inte lett till några nya jobb:En kostsam och ineffektiv miljardreform som inte har skapat några mätbara jobb. Den slut...
Kort rapport från kommunfullmäktige
2012-03-26 22:56:00
Eftersom kvällens kommunfullmäktige var relativt kort så hinns det med en kort rapport från mötet redan ikväll. Det var över lag en ganska stillsam föreställning utan några egentliga ideologiska debatter - som vanligt. Dock med ett lysande undantag. Centern hade nämligen lämnat in en interpellation där man frågade om förutsättningarna för att utreda ett införande av privatisering av kommunens verksamhet genom LOV (lagen om valfrihet) nu hade ökat med den nya S/M-majoriteten.Glädjande nog så var omsorgsnämndens ordförande Bertil Jonsson (S) mycket tydlig i att det det inte är aktuellt och uppfriskande nog så var han riktigt ideologisk i sin argumentation, vilket jag tycker hedrar honom. Det är dessvärre inte ofta idelogi lyfts fram från sossebänken. Christina Davidsson (C), som lämnat frågan, körde den vanliga borgerliga, "icke-ideologiska" stilen där hon argumenterade med "individens valfrihet", trots att hon var en av de som röstade emot just individen...
Skriftlig fråga om barnfattigdomen i Nybro
2012-03-26 17:29:00
"Vilka konkreta åtgärder är du beredd att vidta för att minska barnfattigomen i Nybro kommun?" Det är en av de frågor jag ställer i den skriftliga fråga (interpellation) som jag lämnat in till Kommunstyrelsens ordförande Markus Lund. Orsaken till att jag ställer frågan är givetvis att Rädda Barnens nya rapport visar att barnfattigdomen fortsätter att öka i Sverige. Visserligen handlar barnfattigdomen i Sverige om att Reinfeldt prioriterar ökad barnfattigdom. Men så länge det finns barn som lever under fattiga förhållanden i Nybro (vilket det gör) så är det vår skyldighet som politiker i kommunen att göra vad vi kan för att mildra effekterna av regeringens politik. Därför har jag lämnat in följande interpellation som jag hoppas få ett snart svar på:Enligt rädda Barnens senaste rapport så ökar barnfattigdomen åter i Sverige. Det är en skrämmande trend vi nu ser. Att växa upp under fattiga förhållanden begränsar barnens möjligheter till en god uppväxt och en ljus fr...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss