TopplistanPolitikDetaljer för "strötankar och sentenser"

strötankar och sentenser


strötankar och sentenser
Kulturvetare, amatörfilosof, wannabeförfattare, politisk dilettant, fuskbuddhist och själslig kosmopolit. Det här är mitt forum för betraktelser ur samtiden, ibland mot den. Kortare eller längre, mer eller mindre personligt.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Nytt decennium – nya strötankar
2015-12-25 20:20:00
Efter tre år på WordPress.com startar jag nu en blogg på egen server. Du som besökt den här bloggen kommer känna igen innehållet, även om den grafiska formen skiljer sig. (Men tekniken bakom är fortfarande WordPress.) Det år som just passerat har varit lite speciellt, särskilt på det privata planet. Jag fick en dotter i februari ? första barnet ? och det har förstås påverkat min tid och nivå av engagemang i bloggandet. Det blev bara 17 inlägg under 2009 (att jämföra med 81 st år 2008 och 94 st år 2007) ? och då har jag ändå räknat in några inlägg som skrevs på bloggarna Du gröna nya värld och Federa.se och som nu får följa med när jag flyttar den här bloggen. Läs mer på bloggens nya domän >> *** Bloggkoll: Lina tipsar om Goubin Yangs forskning kring den samhällsförändrande potentialen hos sociala nätverksfora, Catti är äntligen tillbaka på egen blogg, Marie vill återinrätta Djurskyddsmyndigheten och påminner åter om det kontraproduktiva i sättet att ”ta debatten” m...
Bloggen är inte nedlagd
2015-12-25 20:20:00
Men den uppdateras, som ni redan märkt, högst sporadiskt. Bland annat på grund av en del andra åtaganden som upptar mycket av min tid. Som att jag blivit pappa. Jag har också börjat jobba med nya tankesmedjan Federa. I ett tidigare inlägg, för mer än två år sedan, frågade jag om det behövs fler tankesmedjor. I första inlägget på Federa.se besvaras den frågan med ett Ja. Två särdrag som skiljer Federa från Timbro, Arena idé och Cogito är 1) att inte vara hemmahörig i någon specifik ideologi, utan att undersöka hur just vår tids förutsättningar kan få för inverkan på idédebatten, och 2) att utnyttja de radikalt förändrade informationsteknologierna för att bidra till mer livfulla offentligheter. Federa är heller inte systemskritiskt i bemärkelsen att kasta grus i maskineriet eller att protestera. Vi jobbar inte kritik – vi jobbar kritikalitet. Det intressanta är inte att peka på vad som är fel. Andra gör det bättre. Det intressanta är att formulera alternativen. På min egen blogg...
För en neomaterialistisk ekosofi
2015-12-25 20:20:00
För snart två år sedan gjorde jag en reflektion här på bloggen med utgång från skriften Perspektiv på grön ideologi (red. Angela Aylward). Det är dags för ett nytt nedslag – med fokus på själva verklighetsbeskrivningen. Jag tar min utgångspunkt i fjärde kapitlet av Perspektiv på grön ideologi, ”Grundpelare för en grön ideologi”, skrivet av Henrik Hallgren. Författaren går igenom sex perspektiv som han anser vara grundläggande för grön ideologi: Den gröna förståelsen – allt hänger samman Den gröna etiken – kärleken till livet Den gröna maktanalysen – de sammanvävda förtrycken Grön demokrati – deltagande och decentralisering Grön ekonomi – kretsloppstänkande och självtillit Grön livsstil – livskvalitet och enkelhet Jag vill här begränsa mig till de första två ”grundpelarna”: en ontologi som bygger på ett holistiskt perspektiv (ser helheter och delar i samspel) och en etik som är i grunden biofilisk (har kärleken till ...
Boken om den tredje vänstern
2015-12-25 20:20:00
Jag lade tidigare upp ett utdrag ur förordet till Johan Lönnroths bok Den tredje vänstern. Boken finns nu i tryck, på etiketten Federa, och i Göteborg och Stockholm blir det arrangemang kring boken den 13 respektive 16 juni. Från bokens baksidestext: Den tredje vänstern är ännu i sin inledande fas. Och eftersom historiens list nästan alltid överträffat människans, kan vi inte ännu veta så mycket om den. Den är ännu dröm och förhoppning mer än realitet. Men tendenserna finns där i nutidens rörelser: Människor som verkar för demokrati och självförvaltning i sina företag och bostadsområden. Människor som vill leva i harmoni med naturen och som spränger gamla könsroller. Människor som ser sig som världsmedborgare och bygger den globala demokratin. – ur Författarens förord. Med Den tredje vänstern tar Johan Lönnroth ett samlat grepp på den politiska vänsterns historiska utveckling sedan 1800-talet. Fokus ligger främst på svenska förhållanden, men detta är förankrat i en internati...
Gårda – en urban ekologi?
2015-12-25 20:20:00
Jag skrev tidigare ett inlägg om urbana ekologier, där jag förespråkade ett mer uppdaterat sätt att se på stadsutveckling. Här i Götet har stadsdelen Gårda blivit en fallstudie över Göteborgsandans hämmande av kreativitet. Göran Johanssons bastuklubb vill bygga parkeringshus. Andra vill göra Gårda till ett centrum för kreativitet. Hur tänker egentligen företrädarna för Miljöpartiet i Göteborg? Kom igen nu – lämna bastuklubben och utred alternativen för Gårda! Andra bloggar om Gårdarivningarna: Karl Palmås, Johan Karlsson I, II, Johannes Åsberg, Eva Obenius, Bevara Gårda och Yimby GBG I, II. Uppdatering: Evelina Wahlqvist sällar sig till skaran kritiker. Eva Obenius igen. *** Lästips: Förra gången missade jag tyvärr att ta med Evelina Wahlqvists tankar om stadens ekologi. Läs med fördel också Heiti Ernits om Gårda. *** Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar om: Gårda, Göteborg, stadsbyggnad, stadsplanering, Göteborgsandan, Miljöpartiet, Göran Johansson, Kia...
Den tredje vänstern
2015-12-25 20:20:00
Under våren släpps Johan Lönnroths bok Den tredje vänstern i en andra, avsevärt omarbetad upplaga på etiketten Federa. (Första upplagan kom 1997). Här följer en liten teaser ur utgivarens förord. När Johan Lönnroth 1997 gav ut första upplagan av sin bok Den tredje vänstern var det i egenskap av riksdagsledamot och vice ordförande för Vänsterpartiet. Det var ett parti som strukit ordet ?Kommunisterna? i sin beteckning och just börjat kalla sig feministiskt. 1997 var det inga andra partier i Sverige som gjorde det sistnämnda. Sedan dess har mycket vatten flutit under broarna, och det politiska landskapet har omdanats en hel del. I riksdagsvalet 1998 nådde Vänsterpartiet sitt bästa resultat någonsin, med 12 procent av valmanskårens stöd. Efter att under decennier ha varit ett passivt stödparti till Socialdemokraterna var partiet i den positionen att man kunde sluta samarbetsavtal om den ekonomiska politiken med den socialdemokratiska regeringen, och efter riksdagsvalet 2002 formulerade...
Du gröna nya värld, del III
2015-12-25 20:20:00
I min serie om miljöpolitik, grön ideologi och ekosofi är det nu dags för tredje delen: ”Miljöpolitikens breda genomslag” (del I, II). Vi fortsätter vårt sökande efter en grön ideologi genom några nedslag i miljöopinionens historia. Sju gröna riksdagspartier – eller bara ett? Den 1 februari 2007 publicerade MiljöBloggAktuellt (en blogg startad av frilansjournalisten Sven Cahling för Naturvårdsverkets tidning MiljöAktuellt, hösten 2006, men fristående sedan 2007) en e-postutfrågning av de sju riksdagspartierna. Var och ett hade ombetts svara på frågan om huruvida det är ett grönt parti. Samtliga svarade Ja, med lite olika motivering. Moderaterna svarade att ”det beror på vad man lägger i orden ‘grönt parti'”, men landade slutligen i ett Ja. Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarade Ja utan större utvikningar, medan Miljöpartiet sade sig vara det enda gröna partiet i Sveriges riksdag och Centerpartiet ansåg sig h...
Urbana ekologier
2015-12-25 20:20:00
Jag har varit borta från bloggen ett tag, främst på grund av att jag fick en dotter den 2 februari. Värmer upp med att kommentera en intressant debatt som förts bland annat hos Heiti Ernits och Johannes Åsberg. Temat är staden. För några veckor sedan såg jag Koyaanisqatsi (1983) på biografen Draken här i Göteborg. Filmens titel är hämtad från hopifolkets språk och betyder, fritt översatt, ”livet ur balans”. Den brukar ses som civilisationskritisk – inledande naturscener kontrasteras mot det hektiska storstadslivet – men man kan lika gärna framhålla hur det mänskliga livet sett utifrån är svårt att skilja från annat liv – och liv är flöde, avsett om det är flöden av moln, av vatten, av människor eller av människors skapelser. Morgonrushen på New Yorks centralstation för närmast tankarna till en myrstack. Otto von Busch och Karl Palmås beskriver i sin artikel i Art Monitor nr 5/2008, ”Cities are flows of urban magma”, hur städer – liksom...
Den stora kantianska konspirationen
2015-12-25 20:20:00
Jag har börjat läsa en intressant antologi med essäer om filosofi, etik, politik, konst och samhälle. Inledande texten är ett tal till avgångsklasserna vid USAs militärakademi West Point, den 6 mars 1974, om behovet av filosofi. Jag lyfter fram några stycken som jag tyckte var särskilt intressanta. Det är fascinerande vilken bild av filosoferna som framträder – inte helt olik den hos Platon eller Leo Strauss. (Trots stora olikheter i övrigt.) De som inte är intresserade av filosofi assimilerar ändå dess principer från den omgivande kulturella miljön – från skolor, högskolor, böcker, tidskrifter, tidningar, filmer, television, etc. Vilka är det som slår an tonen i en kultur? En liten handfull människor: filosoferna. Andra följer i deras spår, av övertygelse eller av nonchalans. I ungefär tvåhundra år har den dominerande filosofiska trenden, under påverkan av Immanuel Kant, varit riktad mot ett enda mål: att förstöra människans intellekt, hennes förlitan på förnuftets makt...
Du gröna nya värld, del II
2015-12-25 20:20:00
I rask följd kommer här andra delen av min serie inlägg om miljöpolitik, grön ideologi och ekosofi. Förra inlägget handlade om moderaternas omvändelse under galgen. Temat för den här gången är: ”Om världen var som Sverige”. Är den svenska klimatpolitiken tillräcklig? Budskapet från miljöminister Andreas Carlgren (c) på FN:s klimatmöte på Bali i december 2007 var att ”Sverige är nu det mest slående exemplet i världen på att det går att förena ekonomisk tillväxt och utsläppsminskningar”. Han hävdade att om hela världen gör som Sverige skulle utsläppen av växthusgaser kunna minska kraftigt. Detta baserades på beräkningar från Naturvårdsverket att de svenska utsläppen minskat med 8,7 procent sedan 1990 (1,7 procent under 2006), samtidigt som siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visade att den svenska tillväxten ökat med 44 procent sedan 1990. Vad Naturvårdsverkets beräkningar inte tagit hänsyn till är bland annat svenskars internationella flygresor eller...
Du gröna nya värld
2015-12-25 20:20:00
Jag har tidigare diskuterat ekosofi, grön ideologi och – i mer begränsad utsträckning – miljöpolitik här på bloggen. Med risk för att upprepa mig vill jag nu samla tankarna i en serie inlägg. Först ut: ”Det nya miljöpartiet”. Valrörelsen där alla skulle med – utom miljön ”Miljön är ingen prioriterad fråga för moderaterna”. Så sade partiledaren Fredrik Reinfeldt under politikerveckan i Almedalen 2006. Det var valår och hans parti hade stylat om sig som ”Sveriges nya arbetarparti”. (Moderaterna kopierade till och med socialdemokraternas partikongressaffisch från 2005, med slogan ”Alla ska med. Så enkelt är det”, och gjorde om den till sin valaffisch för 2006.) På DN Debatt den 2 februari 2005 hade moderatledaren deklarerat att valet 2006 skulle komma att stå mellan en allt enigare borgerlighet som prioriterar att det ska löna sig att arbeta och en vänsterkoalition där socialdemokraterna till varje pris försvarar bidra...
Liberala mål, konservativa metoder, eller…?
2015-12-25 20:20:00
Efter förra inlägget har jag läst ett inlägg om libertarianism som Louise P skrivit. Jag fastnade lite för ett citat av Murray Rothbard, och det slog mig att jag kände igen resonemanget någonstans ifrån. Fast på något sätt omvänt. Anarko-kapitalisten och högerlibertarianen Murray Rothbard skriver i sin essä Left and Right: The Prospects for Liberty (1965, här som pdf). As we have seen, Conservatism was the polar opposite of liberty; and socialism, while to the ”left” of conservatism, was essentially a confused, middle-of-the-road movement. It was, and still is, middle-of-the-road because it tries to achieve Liberal ends by the use of Conservative means. Moderaten Stefan Olsson från Uppsala skrev i sitt blogginlägg ”Vad är liberal-konservatism?” (den 13 juni 2006). För att vara konservativ så måste man ofta vara för en liberal politik. Jag som är konservativ kommer förvånansvärt ofta fram till att en en liberal politik är att föredra. /…/ Men det är int...
Liberalismens två ansikten
2015-12-25 20:20:00
Läste ett inlägg hos Johan på Mothugg, skrivet i kölvattnet av FRA-debatten som en kritik av s k ”panglossliberaler”. Mer nyligen såg jag hos Louise P ett intressant filmklipp. Och funderar på om det går att spinna vidare på dessa. Stephan Molyneux är en amerikansk anarkist och libertarian, en s k ”anarko-kapitalist” som har vissa likheter med marxistiskt influerade libertarianer som Benjamin Tucker (1854-1939). Den sistnämnde introducerade bland andra Pierre-Joseph Proudhon, Max Stirner, Friedrich Nietzsche och George Bernard Shaws socialistiska artiklar för en amerikansk publik. I följande filmklipp framför Molyneux en historieskrivning som jag tror att få anarkistiskt lagda marxister (eller marxistiskt lagda anarkister) har svårt att skriva under på. Jag vet inte så mycket om Stephan Molyneux, men jag gillar filmklippet. Det ger mig associationer till den marxistiska idén om ”ursprunglig ackumulation” minst lika mycket som till  Lockes förvär...
Terrorns hus på Stalins väg
2015-12-25 20:20:00
I mitten av juli besökte jag Budapest, Ungerns huvudstad, tillsammans med min flickvän. Mest av allt flanerade vi omkring. Semestern hade just börjat och det var skönt med miljöombyte. Men resande är ofta lärande. Med en befolkning på 1,6 miljoner är Budapest inte någon megastad, men med sin kulturgeografi gav den mig ett annat intryck än det jag väntat mig. Arvet från Sovjettiden är inte påtagligt (med ett undantag jag ska återkomma till). Det är snarare det gamla Europa som gör sig påmint i stadsbilden.* Kungadömet Ungern bildades på 1000-talet, med storhetstiden på 1300- och 1400-talet (från 1100-talet var även Kroatien en del av landet). 1526 besegrades ungrarna av den osmanske härskaren Süleyman I i slaget vid Mohács, varpå landet delades: den övre delen (nuvarande Slovakien) kom att styras av de österrikiska habsburgarna, Transsylvanien (del av nuvarande Rumänien) styrdes av ungerska härskare under Osmanska riket medan resten kom under direkt osmanskt styre. 1697 erövrade öste...
Humanism utan antropocentrism
2015-12-25 20:20:00
Har funderat en del på sistone kring det äldsta inlägget här på bloggen, en text om humanismen som skrevs för mer än fyra år sedan. I ljuset av de senaste årens posthumanistiska trend finns det inslag i behov av revidering. Ad fontes! Originaltexten, Humanitet, förnuft och bildning: En essä om humanismen, dess historiska gestaltningar och framtida möjligheter (publicerad på Filosofiforum i september 2004), tog sin utgångspunkt hos den romerska filosofen Cicero, via renässanshumanisterna och den tyska nyhumanismen, till humanismens gestaltningar under 1900-talet (men också kritiken av densamma). I centrum stod de tre begrepp som också bildade essäns titel: humanitet, förnuft och bildning. Jag ska här, helt skissartat, försöka uppdatera mina tankar. De hominis dignitate? Renässanshumanismens utpekade manifest, Tal om människans värdighet, författades av italienaren Giovanni Pico della Mirandola och lyfter fram människan som unik bland jordens varelser i sin autonomi och sin rätt att ...
Vad är det intelligenta med Intelligent Design?
2015-12-25 20:20:00
Nästa år är det 200 år sedan Charles Darwin föddes och 150 år sedan hans bok Om arternas uppkomst först gavs ut. Kombinerad med Mendels genetik är evolutionsteorin än i dag en grundval för vår kunskap om die Umwelt. Så läser jag hos Karl Palmås, och betydligt utförligare hos Erik Svensson, om Steve Fuller – en sociolog hemmahörig inom Science and Technology Studies (ett fält som jag tilltalas mycket av och där man finner sådana som Donna Haraway och Bruno Latour) som har tagit kreationisternas sida i kampen för att amerikanska skolor ska lära ut s k Intelligent Design som en vetenskaplig teori jämförbar med evolutionsbiologin. (Något som KDU:s tidigare ordförande Ella Bohlin, f d Livets Ord-medlem, förespråkat i Sverige.) Som Kalle påpekar är det en pågående trend inom sociologin – och i synnerhet STS – att influeras av evolutionsbiologi och annnan naturvetenskap. Denna posthumanistiska trend bryter Steve Fuller med, för att istället framhäva människans särart &nd...
Frihet – eller att inte ha något kvar att förlora
2015-12-25 20:20:00
Industrisamhällets gamla höger-vänsterskala brukar sägas sträcka sig mellan motpolerna frihet och jämlikhet. En sådan dikotomi förutsätter tron på den solitära individen, oberoende av allt och alla. Även om det var en omvälvande erfarenhet för mig att få barn, var det inte de kroppsliga erfarenheterna av att vara gravid och föda som förändrade min feministiska analys. Det gjorde däremot det lilla barnets totala kroppsliga och känslomässiga beroende, och vårt beroende av välfärdsstaten. Föräldraskapet gjorde mig till reformist och välfärdskramare. – Petra Ulmanen, ”Bra att Nina Björk politiserar feminismen”, den 16 oktober på debattsajten Newsmill.se. Jag tror att frihet i politisk mening, det vill säga att stå fri från godtycklig maktutövning, inte kan stå i motsättning till jämlikhet, det vill säga varje människas möjligheter att på lika villkor konstruera, revidera och utföra sin egen livsplan. Snarare anser jag nog att de båda koncepten går hand i hand. Inom bud...
Var finns individen i FRA-samhället?
2015-12-25 20:20:00
Har en del halvfärdiga inlägg liggande i pipeline, och ser till att få ut dem innan frågan om bloggens framtid avgörs. Den här gången handlar det om FRA-lagen som symptom på en människosyn. Är individualismen död? De i mitt tycke mest intressanta inläggen i debatten om FRA-lagen har koordinerats av Mark Klamberg, som till vardags är doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet. Först kom ett inlägg på DN Debatt, där tretton forskare och signalspaningsexperter hävdade att problemet med att ge Försvarets Radioanstalt, FRA, rätt att bedriva signalspaning i enlighet med det liggande lagförslaget inte är att varje individ riskerar att få innehållet i sina mejl och telefonsamtal avlyssnade. Nej, FRA-lagen är som Web 2.0 – i fokus står inte content, utan relationer. FRA ska kartlägga ”sociogram”. Olika människor har olika sociogram. Vi rör oss på olika sätt i vår vardag och har olika sociala relationer, intressen och åsikter vilket avspeglar sig i vår elektroniska komm...
Anteckningar om utopiska energier
2015-12-25 20:20:00
På Världskulturmuseet i Göteborg möttes i onsdags Katrine Kielos och Karl Palmås i ett samtal kring frågan ”Vem behöver utopier?”. Samtidigt väckte Barack Obamas valseger frågan hos mig vi inte behöver lite drömmar ändå. Kalles anförande finns att läsa på hans blogg. Jag lämnade där några ord: Jag tror att ett av de stora misstagen under 1900-talet, i kombination med de storvulna utopierna, är de fåfänga anspråken på vetenskap. Givetvis fångat i ett uttryck som ?den vetenskapliga socialismen? (formulerad i polemik med ?den utopiska socialismen?) och hur marxism-leninismen motiverade sig med kvasivetenskapliga anspråk. Men också i det slags sociala ingenjörskonst som en gång fanns hos de statssocialistiska folkhemsbyggarna som till stor del lyckades kväsa de rörelseradikala strömningarna inom socialdemokratin (vilka bär starka släktskap med angloamerikanska liberaler som Dewey) och idag återfinnes i blå tappning hos exempelvis vår finansminister (vilken som person är en f...
Läs det här, Mona, Maria och Peter!
2015-12-25 20:20:00
Läste ett mycket intressant debattinlägg på den gröna tankesmedjan Cogitos webbplats, signerat Angela Aylward. Medan jag tipsar om det passar jag på att undra om det finns något vi kan lära av Barack Obamas valkampanj. Kan ett regeringsalternativ med s och mp bli något annat än ett röstfiske om mittenväljarna? Eller kan den gröna rörelsen och arbetarrörelsen finna en gemensam etisk plattform till gagn för samhällets utanförställda grupper och kommande generationer? Läs Angela Aylwards svar på de frågorna här >> Kan vi lära något av Obamas valkampanj? Tidningen Metro sätter fokus på de sociala mediernas betydelse för Barack Obamas valkampanj. Ni vet: Facebook, Youtube, bloggar, etc. Bland annat finns en intervju med De grönas partisekreterare Agneta Börjesson. ? Vi har inte fastlagt någon specifik strategi. Men vi skickar ut en del information till vissa bloggare, till exempel bakgrundsinformation när vi gör ett utspel. Våra väljare är stora internetanvändare, unga och högutbil...
Nytt decennium ? nya strötankar
2011-10-24 22:27:00
Efter tre år på WordPress.com startar jag nu en blogg på egen server. Du som besökt den här bloggen kommer känna igen innehållet, även om den grafiska formen skiljer sig. (Men tekniken bakom är fortfarande WordPress.) Det år som just passerat har varit lite speciellt, särskilt på det privata planet. Jag fick en dotter i ...
Bloggen är inte nedlagd
2009-08-31 00:11:00
Men den uppdateras, som ni redan märkt, högst sporadiskt. Bland annat på grund av en del andra åtaganden som upptar mycket av min tid. Som att jag blivit pappa. Jag har också börjat jobba med nya tankesmedjan Federa. I ett tidigare inlägg, för mer än två år sedan, frågade jag om det behövs fler tankesmedjor. I ...
För en neomaterialistisk ekosofi
2009-08-03 00:11:00
För snart två år sedan gjorde jag en reflektion här på bloggen med utgång från skriften Perspektiv på grön ideologi (red. Angela Aylward). Det är dags för ett nytt nedslag – med fokus på själva verklighetsbeskrivningen. Jag tar min utgångspunkt i fjärde kapitlet av Perspektiv på grön ideologi, “Grundpelare för en grön ideologi”, skrivet av Henrik ...
Boken om den tredje vänstern
2009-06-08 00:13:00
Jag lade tidigare upp ett utdrag ur förordet till Johan Lönnroths bok Den tredje vänstern. Boken finns nu i tryck, på etiketten Federa, och i Göteborg och Stockholm blir det arrangemang kring boken den 13 respektive 16 juni. Från bokens baksidestext: Den tredje vänstern är ännu i sin inledande fas. Och eftersom historiens list nästan alltid ...
Gårda ? en urban ekologi?
2009-06-01 00:11:00
Jag skrev tidigare ett inlägg om urbana ekologier, där jag förespråkade ett mer uppdaterat sätt att se på stadsutveckling. Här i Götet har stadsdelen Gårda blivit en fallstudie över Göteborgsandans hämmande av kreativitet. Göran Johanssons bastuklubb vill bygga parkeringshus. Andra vill göra Gårda till ett centrum för kreativitet. Hur tänker egentligen företrädarna för Miljöpartiet i Göteborg? Kom igen nu ...
Den tredje vänstern
2009-05-11 00:11:00
Under våren släpps Johan Lönnroths bok Den tredje vänstern i en andra, avsevärt omarbetad upplaga på etiketten Federa. (Första upplagan kom 1997). Här följer en liten teaser ur utgivarens förord. När Johan Lönnroth 1997 gav ut första upplagan av sin bok Den tredje vänstern var det i egenskap av riksdagsledamot och vice ordförande för Vänsterpartiet. Det ...
Du gröna nya värld, del III
2009-04-27 00:12:00
I min serie om miljöpolitik, grön ideologi och ekosofi är det nu dags för tredje delen: “Miljöpolitikens breda genomslag” (del I, II). Vi fortsätter vårt sökande efter en grön ideologi genom några nedslag i miljöopinionens historia. Sju gröna riksdagspartier - eller bara ett? Den 1 februari 2007 publicerade MiljöBloggAktuellt (en blogg startad av frilansjournalisten Sven Cahling för ...
Urbana ekologier
2009-04-27 00:12:00
Jag har varit borta från bloggen ett tag, främst på grund av att jag fick en dotter den 2 februari. Värmer upp med att kommentera en intressant debatt som förts bland annat hos Heiti Ernits och Johannes Åsberg. Temat är staden. För några veckor sedan såg jag Koyaanisqatsi (1983) på biografen Draken här i Göteborg. Filmens ...
Den stora kantianska konspirationen
2009-01-27 13:24:00
Jag har börjat läsa en intressant antologi med essäer om filosofi, etik, politik, konst och samhälle. Inledande texten är ett tal till avgångsklasserna vid USAs militärakademi West Point, den 6 mars 1974, om behovet av filosofi. Jag lyfter fram några stycken som jag tyckte var särskilt intressanta. Det är fascinerande vilken bild av filosoferna som framträder ...
Du gröna nya värld, del II
2009-01-26 00:10:00
I rask följd kommer här andra delen av min serie inlägg om miljöpolitik, grön ideologi och ekosofi. Förra inlägget handlade om moderaternas omvändelse under galgen. Temat för den här gången är: “Om världen var som Sverige”. Är den svenska klimatpolitiken tillräcklig? Budskapet från miljöminister Andreas Carlgren (c) på FN:s klimatmöte på Bali i december 2007 var att ...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33650 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss