TopplistanPolitikDetaljer för "LOKE - Kultur och Politik"

LOKE - Kultur och Politik

LOKE - Kultur och Politik
Politiska kommentarer. Kultur, filosofi och historia ur ett vänsterperspektiv.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Varför är polisen i USA dödligare gentemot svarta personer?
2016-10-02 12:45:00
När statistik visar att det finns ett rasistiskt mönster hos polisväsendet i USA vad gäller polisskjutningar som leder till döden, så väljer vissa (för det mesta konservativa, nationalister eller företrädare för polisen) att påstå att svarta personer är mer kriminellt våldsamma procentuellt jämfört med vita personer. Detta för att likt den konservativa författaren Heather Mac Donald argumentera emot reformer inom polisväsendet och istället rikta problemet på de svarta personerna själva. De som är emot polisreformer brukar också lyfta upp något de kallar för ?black on black crime?; att svarta i betydande grad begår kriminalitet gentemot svarta. Denna förklaring hör ihop med föreställningen att polis ofta ingriper mot svarta som svarar med våld mot polis, och att det i förlängningen skulle förklara varför det är större risk för svarta personer att bli skjutna till döds av polis. För det första så har NY Daily News visat med hjälp av FBI:s statistik över mord för 2014 att ?black on bla...
Har fler vita än svarta dödats av polisskjutningar?
2016-10-01 11:09:00
Det är sant att fler vita personer än svarta personer fallit offer för dödsskjutningar från poliser i USA. Men att påstå att det exempelvis inte finns rasistisk struktur inom polisväsendet är ett felaktigt sätt att använda statistiken.För att hitta statistiska mönster i en struktur så måste vi i en jämförelse inkludera en analys över befolkningsstrukturen. Det finns 160 miljoner mer vita personer än svarta personer i USA, och vita personer utgör cirka 62 % av USA:s totala befolkningsmängd. Av alla dödsskjutningar som polisen utför är cirka 49 % vita personer. Svarta personer utgör cirka 13 % av USA:s totala befolkningsmängd, samtidigt som svarta personer vilka dödats av polisskjutningar utgör 24 %. Om vi ska använda jämförande statisk måste vi, som vetenskapsmän ofta påpekar, beakta dessa siffror.Washington Post har beräknat att med dessa statistiska siffror bildas ett mönster hos dödsskjutningar där svarta personer har 2.5 ggr större risk att bli dödad av polisskjutning än vit...
SvD:s Fredrik Johanssons slappa kritik mot Keynesianismen
2015-11-28 13:59:00
Penningcirkulationens självständighet i förhållande till varuproduktionen och de verkliga varorna verkar vara något som ledarskribenterna i SvD saknar kunskap om. Han resonerar om en marknadsekonomi innan kapitalismen, om en historisk tid då ekonomin dominerades av varubyte och pengar bara var ett medel för detta byte. Då har man missat utvecklingen av kapitalismens självständiga penningcirkulation, och hur denna utveckling allt mer lett till kriser då den aldrig helt kan skiljas från varubyte. Det är också retoriskt av skribenten att försöka få inflationskrisen i Venezuela att vara något annat problem än ett inneboende kapitalistiskt problem, otaliga regeringar av alla politiska färger i kapitalistiska ekonomier har nu i hundra år i krislägen använt sig av centralbanker för att vidga byteshandeln. Inflation är nödvändig för kapitalistiska samhällen även idag för att kompensera eventuell överproduktion och realisera mervärde; genom krediter till hushållen och till kapitalistiska för...
Problemet med Farsdag
2015-07-24 20:00:00
Problemet med sådana här Farsdagar eller Morsdagar är dess funktion som dyrkan av ytan. Dyrkan av inget innehåll. Hylla "pappan" utan anledning. Som om Pappan per definition förtjänar hyllas, inte av sin karaktär som verklig uppfostrare utan som en symbolisk funktion. Det är tvärtom - ingen hyllning - utan en nedvärdering av Pappans eventuella kvalitativa karaktär som person och människa.
Varför Åsa Linderborg har fel i artikeln "Det ska fan vara politiskt korrek
2015-07-24 20:00:00
Några punkter varför Åsa Linderborg har fel i artikeln "Det ska fan vara politiskt korrekt":- Kajsa Ekis Ekman har inte gång på gång erkänt att hon gjort fel i sitt resonemang.- Linderborg blandar ihop två olika saker, telefonsamtalen till Ekmans arbetsgivare och den rimliga och legitima kritiken gentemot hennes felkönande.- Den dogmatism inom vänstern Linderborg refererar till har länge funnits i och med att exempelvis transfeminister och rasifierad vänstern exkluderats p.g.a. rasifierade och heteronormativa strukturer. Den ?stalinism? som avfärdat rasifierad vänster eller feministisk vänster som liberal trots dess marxistiska analyser ? dogmatismen riktas inte gentemot etablerade vänsterskribenter utan gentemot personer som OCKSÅ kritiserar andra maktstrukturer än klass. Det är Linderborg själv som faller i sin anklagelseakt när hon tillskriver andra vänsterpersoner som liberala utan klasskritik. Det är hon själv som faller i dogmatism genom att osynliggöra delar av vänstern som i...
Den idealistiska historieprofessorn som relativisatör
2015-07-24 20:00:00
Konservativa tänkare brukar anklaga vänsterorienterade forskare för att relativisera sanningen, ofta får Frankfurtskolans teoretiker stå i skottgluggen för en; som jag menar orättvis, skuld för en postmodern senkapitalism. Men en teoretisk tradition som över huvud taget faller sig mer naturligt att anklaga för relativisering är den ideologiska historiesynen, i Sverige bland annat representerad av den ständiga skriftställaren inom populärhistoria Dick Harrison som gjort sig känd genom historiska biografier över personer som Robin Hood och Birger Jarl.Harrison har också forskat i medeltiden, slaveriets historia och specifikt om digerdöden. Men det verkar som just den kälkborgerligt orienterade - idealismen - ligger varmt om hjärtat hos Harrisons skriftställande. Denna fallenhet för att fokusera, överdriva, och framhöja en atomistisk historiesyn där enskilda historiska personer får stå ansvariga för den historiska utvecklingen. Således är det inte tyvärr någon överraskning när Harrison...
Vad är Margareta Larsson (sd) rädd för egentligen i sin konstkritik?
2015-07-24 20:00:00
Det är en januskänsla jag får när högerkonservativa politiker tar bladet från munnen och konkretiserar sin ideologiska skillnad från andra verklighetsuppfattningar. Den första känslan är omedelbar och reflexmässig utifrån min egen progressiva motpol; hur kan det vara möjligt att hamna så fel? Medan den andra, senare, känslan kommer från en reflektion möjliggjord av tid och intellektuell nyfikenhet; äntligen kommer politikens skillnad fram i dagsljuset! Jag syftar naturligtvis på den senaste indignationen kring att Margareta Larsson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, ifrågasätter Carolina Falkholts konst ? ett ifrågasättande som landar i en frågeställning om all konst bör vara lagligt.Larsson kritiserar nämligen Falkholts val av vagina som föreställning i sin väggkonst på en högsstadieskola. Det ska enligt Larsson vara ?sexuellt ofredande av minderåriga? och ett led i vår samtida kulturs översexualisering. Den Larssonska kritiken bottnar i vissa relevanta samhällskritiska punk...
nu återupplivar jag min blogg - samt lite om min politiska utveckling
2015-07-24 20:00:00
Välkommen tillbaka kära läsare och följare.Jag har varit borta ett bra tag men nu är jag tillbaka från en välbehövlig paus. Min politiska vandring och utveckling landade efter några år i ett medlemskap i Vänsterpartiet, detta efter att jag som ungdom varit en passionerad utomparlamentarisk vänsterkritiker till Vänsterpartiet. Detta kan man bland annat läsa här på min blogg, mycket av mina tidigare åsikter kommer alltså att te sig ganska motsägelsefulla med de nya - mer insiktsfulla och mognare - åsikterna.Min syn på Vänsterpartiets roll är alltså förändrad. Visserligen ser jag fortfarande brister, exempelvis i vissa feministiska frågor och synen på marknaden. Men idag är jag av den åsikten att Vänsterpartiet har den främsta plattformen för ett socialistiskt, hbtq-feministiskt, samt miljö- arbete i vårt parlamentariska system. Mitt engagemang inom Vänsterpartiet, som varande kommunpolitker i Hagfors (ledamot i kommunstyrelsen och platser i diverse kommunutskott), och aktiv i samhälls...
Reflektioner kring filmen Man of Steel; varför Superman är en revolutionär
2013-08-06 00:40:00
Innan jag såg filmen var jag införstådd i den debatt som cirkulerade i USA kring denna nya version av Superman-berättelsen, Zack Snyders säregna sätt att regissera gjorde den till en lite mörkare och råare version och hur detta lett till en del negativ kritik (att den skulle ha skiftat för mycket från den ursprungliga mer glättiga versionen). Å andra sidan hade Snyders estetiska och innehållsrika inriktning även fått positiv kritik för att på ett mer relevant sätt reflektera över den samtida globala kris vi nu lever i - istället för att låta Superman bli en symbol för en glättig patriotisk apologetism blir han en symbol för unga kringflackande diversearbetare som står emot ett samhälle som inte längre litar på sina medborgare.Det finns två intressanta reflektioner i filmens berättelse, den ena är symboliken kring Superman (Kal-El, Clark Kent) och den andra är förklaringen av planeten Kryptons förfall (från vilken Superman ursprungligen kommer ifrån och vars sista invånare han blir t...
De intellektuellas ansvar; en recension av "Hat & bläck - En dialog om klas
2013-08-06 00:40:00
Bokrecension: Hat & bläck ? En dialog om klasshat,litteratur och människans värde (av Kristian Lundberg och Crister Enander på H:Ström Text & Kultur)Jag fick närma mig boken två gånger innan denna brev-bok fångade mig. Likt en av alla samtida hatfyllda individer, stigmatiserade och lämnade av samhället, kastade jag mig över denna bok för att få utlopp för mitt hat mot den allt mer cyniska och nivellerande samtiden. Men efter att ha läst en handfull av breven började jag känna en kvävande dimma och jag frågade mig själv vad författarna ville med sin bok. Det var precis den känslan som Crister Enander befarade lite längre in i boken; den faran att hatet mot orättvisan kan uppfattas som en uppgiven bitterhet. Min omedelbara dom över Berättelsen var att den skrevs i kompakt svärta om samtiden ? inramad i mekaniska fraser om vädret, sådana poetiska försök att beskriva vädret som jag kan se hos äldre män på morgonkvisten när jag loggar in på facebook.Insikten av att Enander och Lu...
Politiska ställningstagande som rättfärdigande konsumtion
2013-07-01 07:00:00
Har upptäckt att folk ständigt frågar mig vad mina armband betyder i politiska ställningstaganden, när den enda anledningen till varför jag har armband är för att de är fina och är noggrant valda utefter de kläder jag har på mig. Vi lever sannerligen i postmoderna tider då ens politiska kamp avgörs vilka armband man bär. Det betyder att när jag medvetet väljer att inte vara med i denna postpolitik så är den politiska innehållslösheten ett politiskt ställningstagande i sig själv, då den blir en kritik mot att rättfärdiga konsumtion genom till synes rationell solidaritet som upprätthåller varande orättvisor.
Visar Call Girl den sanna prostitutionen? En kritik av Kajsa Ekis Ekmans re
2013-07-01 07:00:00
I Dagens Nyheter ger oss Kajsa Ekis Ekman en tolkning av den aktuella filmen Call Girl som ingen annan i media-sverige tycks ha reflekterat över. Ekis Ekman menar att hon inte alls tolkat in Olof Palme som en av de sexköpande maktmännen i berättelsen, och menar fortsättningsvis att de som fokuserat på detta ? eventuellt förtal mot Olof Palme ? stått som hinder för att vidare tolka berättelsen i filmen. Här får jag ge Kajsa Ekis Ekman en förtjänstfull eloge för att försöka vända filmkritiken till det väsentliga.Genom att ha öppnat upp möjligheten att tolka filmens berättelse så ger Kajsa Ekis Ekman sin tolkning av berättelsen. Hon tolkar berättelsen som en ?sann prostitutionsskildring?, ja den skulle till och med vara den bästa prostitutionsfilmen sedan Lilja 4-ever (som handlar om trafficking/sexslaveri). Vad som gör den så bra är att den enligt henne gör upp med en massa myter om prostitutionen som hon sedan listar: ?att all inhemsk prostitution är frivillig, att man prostituerar s...
Valrörelsen i Venezuela - vad ska vi tro på?
2013-07-01 07:00:00
Påstående 1: Folk är rädda för att rösta. Valrörelsen är inte rättvis. Och så vidare.För att underbygga sådana liknande påståenden hänvisas det till en undersökning av Sumaté som visar att 4 av 10 i Venezuela är skeptiska över de röstnings-maskiner som används där man röstar med sitt fingeravtryck. Nu råkar valövervaknings-organisationen Sumaté kritiseras för att vara partisk i sin anti-Chavéz retorik, samt dess koppling till den misslyckade kuppen mot den demokratiskt valda Chavéz-regeringen år 2002. Jag har inte hittat själva undersökningen, men det vore sunt att applicera en viss skeptisk hållning till vad som kommer från Sumaté.För att balansera upp Sumatés kritik mot valrörelsen är det viktigt att även hänvisa till andra organisationer om övervakar landets val. Just dessa röstnings-maskiner som används i Venezuela hyllas exempelvis av Carter Foundation (som leds av USA:s ex-president Jimmy Carter), som tillsammans med de pappers-kvitton väljarna får när de röstar innebär att rö...
Varför så tyst om den svenska journalisten Joaquín Pérez Becerra?
2013-07-01 07:00:00
Journalisten Tigran Feiler frågar en av de viktigaste och aktuella frågorna om det svenska debattklimatet: Varför är det så tyst i den svenska offentligheten om att journalisten Joaquín Pérez Becerra, dagen efter Schibbye och Persson frigavs i Etiopien, fällts till 8-18 års fängelse för kopplingar till Farc-gerillan? Feiler förklarar: "Den kompakta tystnad från medier, intresseorganisationer och politiker som råder kring Pérez Becerra i Sverige är ett stort misslyckande för ett samhälle som ser sig självt som demokratiskt, självständigt och världsvant. När jag berättar för colombianska och utländska journalister i Bogotá att det mediala och politiska intresset för fallet Joaquín Pérez Becerra är minimalt i Sverige har de svårt att tro mig. Och jag förstår dem. Egentligen innehåller fallet alla tänkbara element som krävs för en bra historia: förföljelse, exil, informationskrig, flyktingspionage, storpolitik, terrorbrott och Sverige-koppling."Vi lever i ett samtids-klimat där borgerl...
(S)-jakt efter makten - vägen till meningslösheten
2013-07-01 07:00:00
Socialdemokratin har haft en lång progressiv historia och varit en stor bas i landets arbetarrörelse och dess byggande av Sveriges generella välfärd och demokratiska system. Vad socialdemokratin stod för var en social reformpolitik, som sedan 90-talet gjorde en vändning och istället började stå för en tilltro till konkurrens och vinstmotiv. Sedan dess har socialdemokratin varit ledande i den ekonomiska kursen mot finansmarknadens undergång. Man hade ju önskat lite naivt att ledande socialdemokrater fått sin läxa i och med finansmarknadens kris år 2008; att en blind tilltro till den kapitalistiska konkurrensvisionen var en återvändsgränd. Tyvärr verkar dock det socialdemokratiska toppskiktet inte ha några tankar på att ta lärdom av ekonomiska misstag, eller av tidigare framgångsrik politisk dagordning. Istället för att aktivt sätta en egen progressiv dagordning i den politiska debatten, och därav stå för ett ideologiskt alternativ till den förda ekonomiska politiken så kapitulerar de...
Newsmill stänger äntligen av kommentarsfältet
2013-07-01 07:00:00
Sakine Madon och Patrik Kronqvist från newsmill rapporterar nu att de kommer stänga av kommentarsfältet på sidan: "Det har lett till att det trots många konstruktiva inlägg stundtals varit en mycket hätsk ton i kommentarsfälten. Vi har flera gånger märkt en rädsla hos potentiella skribenter för de påhopp som vissa kommentatorer står för. Ibland har de avstått från att skriva. På så sätt har våra öppna kommentarsfält paradoxalt nog lett till att den fria debatten blivit mindre fri. Och även om kommentatorerna själva är juridiskt ansvariga för sina inlägg faller det moraliska ansvaret på Newsmill. Den som inte har resurser att ta hand om kommentarsfält bör heller inte hålla dem öppna. Därför stänger vi nu med omedelbar verkan möjligheten att kommentera artiklar på Newsmill." Newsmills kommentarsfält har varit en särpräglad plats för kommentarsfältherrarna vars verklighetsuppfattning är bortom denna värld, och det var på tiden något gjordes åt det. Ett sätt att se det totala intellek...
Ofogare och Fältbiologer som vårt Pussy Riot; och varför vår borgerlighet ä
2013-07-01 07:00:00
De flesta politiskt medvetna personer tog avstånd och uttryckte missnöje mot att medlemmarna i det ryska punkbandet Pussy Riot fick ett två-års fängelsestraff för sin politiska spelning i Moskvas katedral. Det var ett tecken på Rysslands demokratiska problem och bristande yttrandefrihet, hette det. Och visst är det så. Men något annat intressant i sammanhanget är hur de mer borgerligt motiverade kritikerna, här i Sverige och resten av västvärlden, verkar komma till insikt om problem när det råkar vara utanför de egna staketen. När en aktivistgrupp och tillika punkgrupp vågar göra en modig protestaktion mot den ryska statens omhuldande av den kristna kyrkan, då passar det sig att ta sitt förnuft tillfånga och visa solidaritet. Men vart var liberalerna när Ebba Grön spelade in sin punklåt "Häng Gud" i Uppsalas domkyrka, eller när Ebba Grön fick sin låt "Beväpna er" censurerad i radio? Vart var liberalerna när demonstranter som deltog i Göteborgsdemonstrationerna år 2001 fick utstå re...
Rättegången mot medlemmarna i det feministiska punkbandet Pussy Riot närmar
2013-07-01 07:00:00
I slutet av veckan beräknas rättegången, som snarare verkar vara en skenrättegång från de gamla stalinistiska tiderna, mot det feministiska punkbandet Pussy Riot nå sitt slut. De riskerar 3 års fängelse för "huliganism" enligt åklagarsidan för att ha spelat i en katedral i Moskva, där de bad jungfru Maria att befria Ryssland från president Putin. Rättegången började den 30 juli och sedan dess har detta rättsvidriga spektakel fått stor internationell uppmärksamhet, bland annat protester från kända artister so Patti Smith och Red Hot Chili Peppars. På sociala medier går det att följa folks upprördhet på haschtaggen #freePussyRiot som har snabbt blivit ett fenomen i sig, och man kan läsa mer om de senaste nyheterna om rättegången på hemsidan Free Pussy Riot. Att bandmedlemmarna Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina, och Yekaterina Samutsevich redan är dömda i förhand i en skenrättegång står ganska klart då domaren Marina Syrova från första början ignorerat och nekat försvarets yrkand...
Nihilisten
2013-07-01 07:00:00
Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om konst, illustration, nihilism, grafik
Vänsterns kulturnätverk - fyrbåk i mörk samtid
2013-07-01 07:00:00
Så då har jag äntligen blivit medlem i Vänsterns kulturnätverk, och mina förväntningar är stora för en stundande, brinnande, radikal kulturkamp framöver. Att ett liknande nätverk fyller ett samtida behov i det offentliga samtalet går knappast att överdriva. Det är bara att påminnas av den totala brist av engagemang från borgerligt regeringshåll vad gäller kulturpolitik, samt den förvisso smala men ändå högljudda nyfascismens gormande om "kulturmarxism" som det största hotet mot den västerländska civilisationen. Det enda problemet som jag finner förtillfället är att Vänsterns kulturnätverk är för kopplat till Vänsterpartiet, vilket inte behöver vara ett problem i sig om nu inte nätverket vill vara oberoende vänster som "välkomnar alla kulturintresserade och vänstersinnade". Hoppas att detta oberoende blir klarare i en närmare framtid. Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om vänsterns kulturnätverk, nätverk, kultur, vänstern, högern, regeringen, nyfascism, kulturmarxism
Det opolitiska som politiskt - om Pride Stockholm
2013-07-01 07:00:00
Under gårdagens morgonkaffet kunde man läsa hur fredsaktivister kidnappat Pride Stockholm av Tobias Brandel i Svenska Dagbladet. Tydligen hade Pride Stockholm stoppat den israeliske filmaren Assi Azar att visa sin film. Efter nyhetens svallvågor på nätet visade det sig att Pride Stockholm inte hade stoppat Assi Azars film, och att påståendet hade skickats ut av PR-byrån JKL - som Tobias Brandel valde att svälja. Så kan det gå, tydligen, med en tillsynes framgångsrik reklamkampanj. Men om man analyserar Brandels artikel i SvD framgår ett annat intressant fenomen som är värd att diskutera. Nämligen hur liberala skribenter som Brandel förordar: "Det som gör Pride unikt är att personer med helt olika livserfarenheter och åsikter går samman och solidariserar sig med varandra. Den traditionen har visat sig mycket framgångsrik. Därför bör alla välkomnas till Pride"Tanken är att det finns något opolitiskt, fri från ideologi - och att alla skall vara välkomna. Inget kan dock vara mer ideolo...
Fackrepresentant misshandlad och mordhotad
2013-07-01 07:00:00
Nåddes nyss av ett horribelt pressmeddelande från SAC-Syndikalisterna om att en av deras fackrepresentanter har blivit attackerad av det kriminella gänget Werewolf Legion. Facket var i förhandling med ett bemanningsföretag, och det Werewolf Legion tvingade fackrepresentanten att dra tillbaka alla krav mot företaget. Detta är ett klart tecken på denna tids förhårdnande klimat, där arbetsgivare åtnjuter mer och mer makt på bekostnad av arbetarrörelsen - vilket kräver ett gemensamt och solidariskt krafttag från hela arbetarrörelsen. All eventuell inre konflikter inom arbetarrörelsen måste stiga åt sidan när en sådan här attack på hela fackföreningsrörelsen. Här behövs fullständig solidaritet från LO. Uppdatering: Än så länge ingen respons från media som påstår att det "finns oklarheter", förutom det SAC-knytna tidningen Arbetaren. Uppdatering 2 (kl.14.37): Aftonbladets första sida tar upp nyheten: "Facket ställde krav på ett bemanningsföretag. Då överfölls fackets representant i sin bo...
Icke-hierarkiska företag - ett steg bortom kapitalismen?
2013-07-01 07:00:00
Ett återkommande tema vid samtidsreflektioner är hur vi idag, i takt med arbetarrörelsens försvagning, återgår till ett pyramidformat företagsklimat med små- & mellan-chefer. Chefspositioner ploppar upp som svampar i en blöt-tung skog, både i det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Och frågan man ställer sig är; varför? Då är det glädjande att läsa i Dagens Nyheter hur spelföretaget Valve "klarat sig utan chef sedan starten för 16 år sedan", och hur: "företagets 300 anställda [bestämmer] vilka projekt det är värt att jobba med och rekryterar den personal som behövs. Vem som helst kan vara med och bestämma över vem som ska anställas. Ofta sker det gruppvis av dem som är involverade i projektet som kräver mer personal. På samma sätt beslutar arbetslaget om det är någon som inte funkar i gruppen och därför måste sluta. Ofta faller det sig naturligt att någon i gruppen tar över ledarskapet för just det projekt det handlar om." Så, varför är det då så att när kapitalets intr...
Linderborgsfejden - eller kampen mot klassamhällets försvarare
2013-07-01 07:00:00
En intressant verkan från klasshats-debatten på landets debatt och kultursidor är apologeternas avklädnad, och därmed belysningen av hur borgligheten nuförtiden fortätter sitt cyniska försvar av klassamhället. På många sätt liknar denna samhällsdebatt den beryktade Strindbergsfejden 1910-1912, då maktens försvarare kritiserades med passion och sedvanlig språklig briljans av August Strindberg. Liksom då som nu övergick kritiken till att handla om personen bakom kritiken, idag kretsandes kring Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg. När de borgerliga ledarsidorna, som nuförtiden även infiltrerat sina åsiktstexter till nyhetssidorna med Dilsa Demirbag-Sten, vänder sina kanonader mot den enda offentliga arenan för radikal kulturkritik blir det en sorglig påminnelse av den svenska intellektuella ensidigheten, och borgerlighetens mediala hegemoni. Det finns två typer av apologeter; den passionerade anti-kommunisten, som är villig att tumma på sin egen reflekterande förmåga för att utföra ...
SIFO: (V)änsterpolitik lockar väljare från de borgerliga partierna
2013-07-01 07:00:00
Efter Vänsterpartiets kongress så pratade jag flyktigt med en av mina arbetskamrater som råkar vara en moderat kommunalpolitiker. Han gratulerade oss inom (V) för ett bra val av partiledare, Jonas Sjöstedt kunde vara ett stort hot anmärkte han, naturligtvis inte "för oss inom moderaterna" men för Socialdemokraterna. Och det verkar vara en vanlig uppfattning som också speglar vissa reflektioner av opinionsundersökningar.Det som är mer intressant dock med den senaste SIFO-undersökningen är kanske inte så mycket det som de flesta nyhetsartiklarna fokuserat på, d.v.s. att Vänsterpartiet lockar till sig väljare från Socialdemokraterna. SvD slår till stort med rubriken: "Kärnväljare i norr flyr S för V", och i DN:s värld kan bara Socialdemokraterna locka till sig vänsterväljare och medelklass från miljöpartiet. Nej, snarare är det så att medan (V) ökar med 2,5 %, så minskar (S) enbart med 0,8 %, det innebär en skillnad på 1,7 % som alltså inte kommer från Socialdemokraterna. Vissa kan nat...
Arbetarrörelsen behöver organisering och en ideologisk debatt
2013-07-01 07:00:00
(När journalism blev kannibalism. Illustration av när Zeus förvandlar kung Lycaon och hans söner till varulvar efter att Zeus förstått att de åt sina egna undersåtar)Det har varit tumulta dagar för den svenska socialdemokratin, och således för en betydande del av vår arbetarrörelse. Vi har kunnat bevittna en intern strid, som utnyttjat och låtit sig utnyttjas av ett skadeglatt och rovgirigt mediadrev. Ett grymt skådespel som speglar myten om kung Lycaon och hans 50 söner, som i sitt högt isolerade leverne glatt frossade i kannibalism. Så hur ska vi förhålla oss till detta? Ska vi nöja oss med att kritisera massmedia, för dess opartiskhet och för dess bristande journalistiska patos?Det som vi inom arbetarrörelsen behöver är:(1): Organisering.(2): En ideologisk debatt, och åter-anknytning till gräsrötterna.Jag kommer att förklara mer ingående längre ner i denna bloggtext.Reaktionen på Håkan Juholts slutliga avgång från partiledarskapet inom det socialdemokratiska partiet har varit bla...
Wikileaks tar nu över lansen i kriget mot de manshatande väderkvarnarna
2013-07-01 07:00:00
Det sinnesslöa kriget mot de manshatande fantasifienderna inom den svenska organisationen SCUM fortsätter. Först var det tokiga "mansaktivister" som misstolkade en reklamfilm för en teateruppsättning för att vara manshatande propaganda istället för konstärligt uttryck, som sedan efterapades av Anonymous Sweden och sedermera den internationella Anonymous. Nu har tokigheterna även nått Wikileaks, och sätter det i sammanhang med fallet Assange, samtidigt som de länkar till en YouTube-video där det uppmanas till "$1000 Bounty To Identify Swedish SCUM Members". Det är ju hur logiskt som helst, det var säkert denna välkända och ökanda SCUM-organisationen som lurade Julian Assange att ta de sexuella beslut han tog. Just när man trodde att manliga nördar nådde gränsen för bristande reflektionsförmåga när Anonymous utan analys svalde en anka, en manshatande organisation som inte finns och aldrig funnits ska helt plötsligt bekämpas genom att jaga skådespelare och helt vanliga feminister.Intre...
Anonymous Sweden och SCUM-manifestet
2013-07-01 07:00:00
Anonymous uträttar mycket bra, och progressiva saker, bland annat genom att vara en kraft för civil olydnad genom hackaktivism och uppmaningar till protester. Denna internationella grupp av anonyma hackare är bland annat nyligen aktiv supporter av Occupy-rörelsen världen över. Men det som är gruppens styrka, verkar också vara dess svaghet, nämligen dess anonymitet. Det gör att det blir svårt att analysera vilka det är som ligger bakom en viss sorts pseudonym och som skall representera denna grupp hacktivister under namnet Anonymous.Ett exempel på det är Anonymous Sweden, som nu på fullt allvar verkar tro att det verkligen finns en grupp under namnet SCUM. Ni vet, den där ultrafeministiska klassiker-manifestet skriven av Valerie Solanas år 1967, där hon uppmanar till "utrotandet av män". Diskussionen kring manifestet har sedan dess handlat om just hur läsaren skall/bör tolka det. Menar hon verkligen att män skall utrotas? Är män egentligen biologiska olyckor? Är det parodi? Allvar? E...
Reflektioner om Socialistiskt Forum: Det goda samtalet och de intellektuell
2013-07-01 07:00:00
Det är det tionde året som ABF-huset fylls med seminarier med diverse intressanta och aktuella ämnen om vår samtid, givetvis inom ett sammanhang för vår arbetarrörelse och därav under namnet Socialistiskt Forum. För oss som av olika anledningar inte kan besöka årets Socialistiskt Forum så finns det förtjänstfullt utlagt inspelningar av några av seminarierna av ABF:s hemsida ABF Live.Jag har precis tittat på inspelningen av seminariet "Det goda samtalet och de intellektuellas ansvar" (se filmklippet nedan i detta blogginlägg), p.g.a. sjukdom så kunde inte alla komma som varit planerade att delta i panelen. Men de som var närvarande höll god stämning och hög kvalité med intressanta inlägg och reflektioner kring ämnet. Ämnet om de intellektuellas ansvar idag är något jag tycker är mycket intressant, och något jag tidigare har reflekterat kring angående terroristattentatet mot den norska arbetarrörelsen i Utöya i år och hur många analytiker hamnade helt fel i analysen av det.Det som jag...
Varför ska vård & omsorg inte drivas av privata företag?
2013-07-01 07:00:00
I dessa tider när vi ständigt bemöts av nya rapporter om hur privata vårdföretag misskött vården av människor är det hög tid att fråga sig varför det händer. Hur kan det komma sig att privata vårdföretag driver vanvård istället för att vårda människor vid behov? I SVT:s Dokument inifrån "Vi gav dom vår pappa" får vi exempel på hur vinstmaximering lett till vanvård. Andra specifika exempel på hur vinstmaximering lett till vanvård har rapporterats tidigare varpå man kan sätta det i ett större fenomen av privatisering av välfärden.Det finns också de som inte vill att vi ska diskutera problemet med vinstintresse inom vård och omsorgen, som exempelvis Stockholms före detta finansborgarråd Kristina Axén Olin (M). Hon som fick sitta i SVT:s morgonsoffa och försvara det kritiserade privata vårdföretaget Carema. SVT visste tydligen inte om att Kristina Axén Olin tidigare varit anställd av just Carema, med ansvar för just etiska frågor, hon presenterades enbart som "f.d. finansborgarråd". Car...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33650 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss