TopplistanPolitikDetaljer för "Ett misstag"

Ett misstag

Ett misstag
Denna registrering gjorde jag av misstag och det verkar inte gå att ta bort den, men jag antar att den ruttnar bort, eftersom jag inte har lagt till koden från den på min blogg, som du finner högre upp på listan.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

EW: NWO och miljön
2008-12-10 09:59:00
Varför har världseliten blivit så miljömedveten på senare tid? Varför denna klimathysteri och detta miljötänkande helt plötsligt? Självklart vill intestorföretagen förstöra planeten, vi sitter alla sitter i samma båt.Men är de goda för det? Eliten kommer att lura oss att en världsregering är ett måste för att ta kål på alla globala miljöproblem. Denna kommer att övervaka oss, eftersom vi inte klarar av att vara "klimatsmarta" i vår konsumtionskultur. Visst kommer de fossila bränslena attförsvinna (de hade ju ändå tagit slut någon dag) och regnskogsskövlingen att minska.Men landsbygden dör ut mer och mer - och det är främst i städerna som alla miljövänliga lösningar kommer att lanseras. Detta kringskär människans naturliga sociala struktur: Bygemenskapen. Människor kommer att odla mat på hustaken och längs väggarna. Men att bedriva en ekoby utanför staden kommer att bli allt krångligare i framtiden: Marknadsliberalerna i EU lär avskaffa den svenska allemansrätten - och de svenska n...
EW: Slaveriet är inte unikt för européer
2008-11-21 13:47:00
Slaveriet var inget som enbart européer ägnade sig åt. Dick Harrison har skrivit entriologi om slaveriet (Slaveri: Forntiden till renässansen, Slaveri: 1500 till 1800, Slaveri: 1800 till nutid). Där kan man läsa om arabernas bortglömda slavhandel, om afrikanska slavhandlare och de en miljon européer (år 1500-1800) som också föll offer för denna människohandel. Harrisons inlägg på DN Debatt: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=710955, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=715429.Ronald Segal har även skrivit en intressant bok som heter "Islam´s Black Slaves". DN har också en artikel om Ronald Segals bok: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=22143. Inte helt oväntat råkar även judar ha ett finger med i spelet. Judar ägde många av slavskeppen: http://www.jewwatch.com/jew-genocide-black-holocaust-slave-ships.html. Se även dokumentären "The Judaic Role in the Black Slave Trade" av den svarta professorn Tony Martin, expert p...
Alla måste tjäna någon
2008-11-19 14:16:00
Rasism är inte samma sak som rashat. Rasism är att anse att det finns generella skillnader mellan olika folktyper - även biologiskt betingat kognitiva skillnader. Det är inte förbjudet att vara rasist. Jag är själv rasist - men jag dömer inte individer efter folktyp (de kan ju vara både över och under sin grupps genomsnitt). Jag vill bara hålla nere koncentrationen och mängden av främmande folktyper i traditionellt vitt dominerade territorier, då jag anser att vita generellt sett har den för världsförbättring bästa kognitionen - och därför vill jag inte att de vita skall dö ut. Men det är en annan fråga om de vita skall lyckas förbättra världen. För detta krävs en sundare hållning gentemot auktoriteter, än den som föreligger i den västerländska kulturen för tillfället...Alla måste tjäna någon.Jag är mot all form av rasdiskriminering av medborgare. Samma rätt skall gälla för alla medborgare - även rätten att slippa offentliga smädelser och kränkningar. Dock anser jag att alla skall f...
Malaysia till Kristus
2008-11-19 09:50:00
Malayisk sångare och finsk sångerska i kristen sång.Andra bloggar om: Malaysia, kristendom, Jesus, Jesus Kristus, mission, Kristus, sång, musik, kristen musik, kristen sång
Marc Abrahamsson intervjuad i assyrisk TV
2008-11-09 10:05:00
Hur kan det vara svårt för ett folk utan land att förstå - att svenskarna vill bevara Sverige svenskt? Se intervjuen härAndra bloggar om: assyrier, syrianer, Ronna, Södertälje, Marc Abrahamsson, assyrisk TV
Fördomar om FG
2008-10-26 17:01:00
FG:s kritiker styrs till 100 % av sina demoniserande fördomar om oss. Vi sprider inte hat. Vi vill att de längre utvecklade folktyperna skall HJÄLPA de kortare komna. Varken du eller jag kan ändra normalmänniskans rasistiska grundinställning, men genom vist ledarskap kan vi göra det bästa av den naturliga egenskapen att sätta den egna rasen främst.Våga se oss som de vi är...Vi är mot både angreppsvåld, imperialism och rasdiskriminering. Vi har insett att våra kritiker inte tror oss, så samtalen med dem blir som att vår ideologi talar med deras paranoia snarare än ett samtal mellan två intellektuella. Jag är lärd i både historia och folkens kultur. Jag vill utveckla folkets medvetenhet med realistiska hänsyn till mänskligt beteende.Kritikernas referenser är sionistisk, modern propaganda, som gör dem väldigt spända och paranoida av vårt tal om vit solidaritet. Men vit solidaritet betyder inte hat, bara för att de tror det. De borde respektera att vi är experter på våra känslor och idé...
Den Trojanska Hästen i Sockervadd
2008-10-24 09:28:00
Nej, men oj vilken underbart mysig liten förklädd islamistisk propagandasida som vi hittade här då. Den följer profetens exempel: Först socker till de otrogna, sedan fram med svärden när förtroendet har etablerats.Andra bloggar om: islam, Forum För Frihet, muslimer, propaganda, livsrum
Till Ylva på 25-årsdagen
2008-10-24 08:53:00
Dolly Parton och Kenny Rogers i ren magi.Andra bloggar om: Kenny Rogers, Dolly Parton, 25-årsdagen, Ylva Struck
Jag ser till höger, jag ser till vänster: Öken
2008-10-22 08:25:00
En människa har primära behov, utöver de rent materiella. Vi behöver närhet, känslomässig bekräftelse, ledare, moraliska principer, förebilder, konsekvens och en grupptillhörighet med tydliga definierade roller, där vi får ge lika mycket som vi får tillbaka. Men för att något av detta skall kunna leva och upplevas med öppna sinnen - så behöver vi beskydd från kränkningar och ett livsrum, där vi kan utvecklas och blomstra. Så det rent materiella är alltings förutsättning. Vad finns det för olika sociala och politiska system i dagens Sverige för att tillgodose dessa behov för den vita rasens fattiga till smårika?Om du inte vill se verkligheten som den är, så kan jag rekommendera dig att lyssna på Tomas Di Leva istället för att läsa denna artikel.Dels har vi den liberala modellen, som mer och mer styr staten: Du har själv det största ansvaret för hur ditt liv blir. Om du är skötsam och flitig, så kommer det att gå bra för dig. Livet tillhör de starka och intelligenta.Problemet med denn...
För en humanistisk rasism
2008-10-21 15:11:00
Det är bevisat att det finns generella kognitiva skillnader mellan olika folktyper till följd av de biologiska skillnaderna. Jämförande studier av testosteron, självbehärskning och IQ visar detta (prof. Rushton, prof. Herrnstein, prof. Lynn). Studierna är kritiserade, men egendomligt nog presterar kritikerna inga egna studier för att punktera resultaten. Det är så vansinnigt tabu att studera rasbiologi - och 79 % av alla forskningspengar kommer från samma ekonomiska elit som ivrar för att alla är födda lika, bara för att få legitimitet för sina globala marknadslösningar.Rötterna har betydelse...Om alla har lika förutsättningar, så kommer ju ingen efter på grund av folktyp. Nej, de som kommer efter är lata eller offer för det sociala arvet, påstår eliten. Allt för att kunna fortsätta att suga ut Tredje världen och de flyktingar som de tvingar hit med sina krig för olja och sin orättvisa handel. Det finns intelligenta bland alla folktyper. Så mycket är klart. Men ett humanistiskt rasi...
Jag är härligt löst och fri
2008-10-21 08:15:00
Härlige legenden Målle Lindberg, som la händerna på mig för Jesus i Göteborg 2000, när jag behövde det som bäst. Tack, Målle!Andra bloggar om: Målle Lindberg, Jag är härligt löst och fri, synd, nåd, Jesus Kristus, Jesus
Come to Jesus
2008-10-21 07:53:00
Jesus Kristus är bilden av din själ, så som den ser ut när den har hängivit sig helt och hållet till 10 Guds bud och Guds ordning i familjen, flocken, folket och nationen - och blivit Lagen, så att alla dina känslor och tankar styrs mot att göra det allmänt bästa. Kom till Jesus, gråt till Jesus, lägg din förtvivlan och dina skuldkänslor på Jesus. Du är inte perfekt. Du är skadad av distansen till Gud, du är "syndskadad". Men Jesus tvättar bort din oro, Han bär dig genom mörkret. Han är ljuset i dig: Inte jag, men Kristus i mig.Andra bloggar om: Jesus Kristus, kristendom, Jesus, synd, Gud, förlåtelse, förebild, moral, Lagen, 10 Guds bud
Vår syn på judar
2008-10-06 10:01:00
De moderna ashkenaziska judarna utgör 91 % av den västerländska judenheten. Deras rötter finns i en sammansmältning av ashkenazer från Tyskland och Frankrike och khazarer från Östeuropa, som har sitt ursprung i ett östasiatiskt folk. De moderna ashkenazerna har skapat den moderna globala kapitalismen och dessutom lett Amerikanska, Franska och Ryska revolutionerna. Var de än har befunnit sig har de strävat efter att bryta ned normer och hierakier, så attt deras kapital skall vara det som sätter dem på tronen.Detta är inte Lagen. De är genomsnittligt fysiskt klena och genomsnittligt intellektuellt starka. Tillsammans med social utsatthet har detta gjort gruppen nationsillojal, bedräglig, högmodig, rebellisk och girig. Om detta har såväl Karl Marx (1844) och Winston Churchill (1920) skrivit. Det är dessa judar som har skapat det moderna samhället, med allt dess etniska förfall, gudlöshet, utsugning av svaga i jämlikhetens och frihetens namn, feminism och familjehaverier. Deras optimal...
Min rätt skall bli ett ljus för folken
2008-10-05 20:49:00
Jesaja:51:4Lyssna på mig, alla folk, ni folkslag, hör noga på! Från mig skall lagen utgå, min rätt skall bli ett ljus för folken. Snabbt51:5 nalkas min rättfärdighet, min hjälp är på väg, med mäktig arm skipar jag rätt bland folken. Fjärran länder väntar på mig, de sätter sitt hopp till min makt.Jes 51:6 Lyft blicken mot himlen, betrakta jorden därunder. Himlen skall lösas upp som rök, jorden slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som flugor. Men min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går aldrig om intet.Jes 51:7 Hör på mig, ni som vet vad rättfärdighet är, du folk som bär min lag i hjärtat. Var inte rädda för människors hån, frukta inte deras smädelser.Jes 51:8 Malen skall äta upp dem som kläder, larverna skall äta dem som ylle. Men min rättfärdighet varar i evighet, min hjälp i släkte efter släkte.Andra bloggar om: Jesaja, folkslag, folk, rätt, ljus, lag, mission, rättfär...
Rör vid min själ
2008-10-05 19:36:00
Rör vid vår folksjäl, Kristus. Väck vår lust som föder nytt liv, nytt liv för dig att kyssa med Lagens varma läppar. Ge oss din ande att bära detta stumma kött. Kristus, ditt ljus, Kristus ditt ljus. Ditt ljus är vår ledstjärna. En för alla och alla för dig.Andra bloggar om: Kristus, Jesus Kristus, ande, liv, nytt liv, kropp, själ, folket, kärlek, moral, gemenskap, sång, musik, Sanna Nielsen, Rör vid min själ
Antikrist enligt Zoranji
2008-10-02 16:42:00
I en gammal version av bloggen skrev jag om en israelisk student, som tog kontakt med mig telepatiskt. Hon kallar sig numera Zoranji - och hon har tagit del av hemliga överläggningar i Jerusalem: Hon hoppade in för en sjuk kompis som sekreterare på ett hemligt möte, utan att mötet visste om vem hon var. Nu gömmer hon sig för mötets hemliga polis någonstans i Europa. Hon hade fått kännedom om en varelse under jord i Nevada, som vaktas av rigorös säkerhet. Varelsen ligger stilla i ett syrgastält men uppfyller hela jorden med sin onda ande. Denna varelse är Antikrist - jordens herre. Han är över femtontusen år gammal och blålila.Area 51 i Nevada är en cover up för förvaringen av Antikrist, som har levt på jorden i 15.000 år. Det är inte utomjordingar som förvaras där, så som FBI har läckt ut för att mörklägga sin verkliga verksamhet där.Gud är det element inom oss som ser till helheten ( Jahve: "Jag Är ", allas jag): Gemenskapen, ekologin etc. Antikrist (Djävulen) är det element som be...
Ja, jag såg dem
2008-09-26 20:48:00
Man on The Moon med två kaukasoida giganter inom modern populär musik: Bruce Springsteen och Michael Stipe.Jag publicerar återigen min berättelse om kontakt med utomjordingar. Sett i ljuset av astronauten och månfararen Dr Ed Mitchells sensationella uppgifter om att utomjordingar besöker oss regelbundet, känns det tryggare att berätta om mina upplevelser:Dr Ed Mitchell i Aftonbladet.Som etnolog utbildad med en Filosofie Magister-examen på Göteborgs universitet, så är jag van vid att vara skeptisk. Men inget kan få mig att tro att jag har inbillat mig följande, bevisen är för överväldigande:Midsommarafton 2002: Jag följer med min dåvarande flickvän till en fest utanför Kungälv. Delar av hennes släkt och bekantskapskrets är samlade, jag har inte träffat dem förut och känner mig utanför. Tyvärr gör alkoholen och majoritetens Israel-hat att min antipati växer (det var då) . Min pratsamhet provocerar. Jag stjäl en öl ur en back och saken är klar: Nu skall jag läxas upp. Jag känner mig tr...
Not good for muslims
2008-09-26 19:27:00
Det skall bli intressant att se vad som händer på Island när muslimerna blir så många där att de börjar vilja visa musklerna. Den muslimska koloniseringsstrategin har genom alla tider varit fredlighet när de är få och attacker mot otrogna när de är tillräckligt många för att känna sig starka. Detta följer profeten Muhammeds exempel, som i surorna från den mer marginaliserade tiden i Mekka pedikar tolerans mot andra etniska och religiösa grupper - men från tiden i Medina, då islam hade vuxit sig starkare, predikar följande. Elitens köpta politiker på Island kanske tror att det går att hålla vikingarna där i schack - men jag tror faktiskt inte det. Under mina alkisår söp jag en del med islänningar. Några mer patriotiska och samtidigt galna människor har jag aldrig mött. Det kommer inte att bli roligt för främlingsgängen när de upptäcker ursinnet som de väcker genom sina oprovocerade spottloskor, gängvåldtäkter och rån. Fel land att kolonisera, skulle jag tro. Men Sverige går ju fortfa...
Winston Churchill om de internationella judarna
2008-09-26 14:31:00
Så här skrev Winston Churchill om de internationella judarna 1920:"International JewsIn violent opposition to all this sphere of Jewish effort rise the schemes of the International Jews. The adherents of this sinister confederacy are mostly men reared up among the unhappy populations of countries where Jews are persecuted on account of their race. Most, if not all, of them have forsaken the faith of their forefathers, and divorced from their minds all spiritual hopes of the next world. This movement among the Jews is not new. From the days of Spartacus-Weishaupt (grundaren av Illuminati) to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It played, as a modern writer, Mrs. Webster, has so abl...
Dalai Lamas Tibet: Feodalt tyranni
2008-09-22 04:07:00
Andra bloggar om: Dalai Lama, Tibet, feodalism, förtryck
Barn som tog livet av sig på grund av mobbning
2008-09-22 04:07:00
Ni fick dem. Men ni får aldrig oss. Kommentera gärna här i hundratalet om dagen ni som hatar sanningen, ni får oss aldrig, vi publicerar inte era förolämpningar och vi kommer inte att sluta tala om sanningen. Frihetsguiden Alfa står emot mobbarna - för alla sanningens barn jorden över, oberoende av folktyp. Alla som är Guds barn älskar Guds ordning, Guds bud och Guds plan. Vi tillhör evigheten. Vår kamp är andens kamp och vår lön är själens räddning.Andra bloggar om: sanningen, självmord, barn, Frihetsguiden, FG Alfa
"A revolution of peaceful information is coming..."
2008-09-22 04:07:00
När jag är trött av allt hat som riktas mot mig för att jag talar sanning, när jag misströstar, när jag gråter över att vara den enda nu levande offentliga person i Sverige som skärskådar Den Nya Världsordningens djupaste ondska - då hämtar jag kraft och inspiration från Alex Jones. I videon ovan konfronterar han den desinformativa FBI-agenten, som försöker mörklägga ATF:s skändliga räd mot Davidianerna i Waco/Texas 1993, där 76 sektmedlemmar dog i en brand skapad av denna specialpolis, däribland 21 barn och två gravida kvinnor. Den andlige ledaren David Koresh hade anklagats för att gömma illegala vapen bland sitt legala vapenförsäljningslager. Enligt poliser i rättegångsutfrågningar hade Koresh bett polisen komma och undersöka hans lager, men deras chefer ville inte, de ville belägra och storma ranchen med öppen eld, granater och iskallt hat mot den alternativa gemenskapen, som utmanade konsumtionssamhället. Många vittnar om att ryktena om att David Koresh utnyttjade barn sexuell...
Jag har samma raslära som skaparen av Waldorf!
2008-09-22 04:07:00
Bloggen Weird Science skriver kritiskt om Rudolf Steiner och antroposofin, upphoven till Waldorfskolorna. Jag personligen finner det intressant att antroposofin lyckats med att bli så rumsren, trots att den har exakt samma raslära som jag undervisar och blir bannad för på forum efter forum och blogg efter blogg. Nyligen blev jag bannad från S-info, enbart på grund av att jag har de teorier som jag har!Negroider: Barn genom hela livet.Barn av olika folktyper.Jag har själv gått 12 år på waldorfskola, 1, 5 år på waldorflärarutbildning, varit medlem i Antroposofiska Sällskapet och startat Antroposofisk Ungdom i Göteborg 1996. I många år tog jag sedan avstånd från hela antroposofin - men sedan upptäckte jag att rasläran som vi fick undervisad oss på gymnasiet var värd att respektera, särskilt i ljuset av resultat från den nutida forskaren professor J. Philippe Rushton. Detta är element i Steiners raslära, som får stöd av resultaten i J. Philippe Rushtons empiriska forskning:Negroiderna (...
Andrea Dorias söta dröm
2008-09-21 13:01:00
Andrea Doria tror på allvar att det finns något gott bakom EU:s "antirasism"...Tror du att den ekonomiska eliten, som styr EU via Bilderberggruppen, vill dig eller flyktingar eller någon annan vanlig människa väl? Då tror du fel. Hälften av alla lagar som skrivs för Sverige, skrivs av EU-kommisionen - och lagarna måste inte ens prövas av ministerrådet! Och vad är det då som gäller? Jo, exempelvis är visumkraven skyhöga för att ens komma in i EU. Schengen-avtalet gör att bara var tionde flykting når in i EU. Och de som kommer hit, gör det ofta med falska papper, som de har köpt av maffian, falska anhörigskäl eller med falska uppgifter om hemland.Vem väver dina drömmar?Jag har bott bland immigranter på ett bostadsområde med 60 olika nationaliteter i 10 år. Jag söp med många av dem och fick veta hur det ligger till, både med detta och allt bidragsfusk bland invandrare. Att Sverige tar emot nära 100.000 invandrare /år har inget med solidaritet med den lilla människan att göra: Endast 7-...
Stormare offrade sin dotter till Mammon
2008-09-15 14:52:00
Oskuld offras till Draken (en symbol för girighetens seger över godheten).Såg ni intervjun med Peter Stormare i Videokväll hos Luuk? Man såg ju dollarsigns i ögonen på Stormare under hans förskönande babbel om varför han lämnade en fast anställning på Dramaten för att dra till Jew York. Hans dotter var 2 år när han övergav henne för Mammon i Jew York. Snacka om att offra en oskuld till Draken. Och i början av intervjun skröt han om att han älskar låten Man skall leva för varandra? Så ironiskt.Växsjö Dragspelsklubb med Man skall leva för varandraAndra bloggar om: Peter Stormare, dotter, far, svek, girighet, Draken, Mammon, människooffer, barnoffer
Frihetsguiden: Tankegrunden
2008-09-08 10:52:00
Nu är Frihetsguiden: Tankegrunden klar. Den är upplagd på alla våra sidor. Den viktigaste skillnaden mot tidigare är att vi inte länge förespråkar en politisk påverkan av migrationen. För att nå målet, bevarad världsförbättring genom bevarandet av starka vita majoriteter i Väst, vill vi istället ställa högre krav på de boende och anställda just inom våra egna projekt. Men kravet kommer inte att vara diskriminerande utifrån etnicitet, utan uteslutande moraliskt: Endast de som kan leva enligt 10 Guds bud kan ingå i våra projekt. Detaljer i boken som inte överensstämmer med detta budskap, kommer att ändras efterhand som jag upptäcker dem. Delta gärna aktivt i denna luttring.
Paus
2008-09-04 00:16:00
Jag tar en paus från bloggen för att skriva samman FG:s tankegrunder, där jag kommer att destillera Frihetsguiden: Boken samt förtydliga vår filosofi, ange tydliga källor samt idga källkritik. Jag kommer att förklara vår organisation och vår välvilja mot alla människor på hela jorden. Jag kommer att förklara vår idealism, som många missförstår som elitism på grund av sina egna negativa associationer - men som i själva verket uteslutande är en lovsång till medvetenhetsutveckling, själens moraliska räddning och kulturens utveckling, Men håll denna tanke så länge: Gud sover i stenen, drömmer i växten, vaknar i djuret, blir medveten i människan och är olika medveten i olika folktypers genomsnitt. Om Gud skulle skapa en filosofi, som rent tjänade Guds intressen av ständig skapelseförbättring i all skapelse, så skulle den läran vara FG:s lära. De längre gångna skall ta ansvar för de mindre utvecklade. De mindre utvecklade skall ödmjuka sig för detta. Men inget våld får användas för att gö...
Sionismen och antirasismen
2008-08-31 22:55:00
Mina kritiker vill få mig att erkänna att jag är "rasist". Jag skulle gärna kalla mig "rasist", om de flesta definierade ordet som det definierades från början: Generaliseringar utifrån folktyp och rangordning av folktyperna baserat på dessa generaliseringar. Men de flesta definierar ordet som "rashat". Och jag hatar ingen för dess ras. Det är alltså inte jag, "rasisten", som har tvingat fram mitt avkall på benämningen "rasist", utan den antirasistiska lobbyn - ursprungligen sionistisk men nu internationellt socialistisk eller globalt kapitalistisk.Israel är Babylons sköka.De kanske 30 % av judenheten (ashkenazerna) som historien företrädelsevis har gjort till rika, gudlösa, nationsillojala, intelligenta kapitalister, skapade för 100 år sedan sionismen som en broderskapsrörelse för sin sort. Dessa judar var bespottade av adeln och sedemera högborgerligheten sedan medeltiden, trots nära finansiellt samarbete på många håll (ett illustrativt exempel är Köpmannen i Venedig). Som de flyt...
Jessica Zandén: En "Judinna" utan Gud
2008-08-27 13:43:00
Jag har passat Jessica Zandéns barn. Jag var kär i en tjej i Stockholm och hälsade på henne. Hon var dotter till en känd regissör. Och hon var skådespelarelev hos Jessica Zandén. Vi var 18 båda två. Hon skulle passa Jessicas barn under kvällen och tog med mig. När Jessica kom hem, så gjorde jag mig till och sa att jag hade tyckt om att "gestalta" figurerna i Lisa Tetzners Sotapojken, godnatt-läsningen som Jessica hade valt åt sina barn. Hon blev inte imponerad, utan tittade på mig som om jag var en påse med skit. Och mycket mer än så var jag ju inte på den tiden medvetenhetsmässigt: En påse med ångest. Men nu verkar jag ha gått om Jessica Zandén med sjumilastövlar, för något mer galet än hennes och hennes väninnas krönika på Newsmill får man leta länge efter. Ja, jag vet att du som tycker att jag är galen fnyser nu - men läs själv.Zandén vill bekämpa instinksförlustens demon med horeriets demon. Men så är hon ju också en "judinna" utan judendom, en typisk sionist, Gudlös och hysteri...
Sionisterna samarbetade med Hilter
2008-08-23 10:46:00
Sionismen är de girigaste judarnas projekt, vars syfte är att samla de intelligenta judarna under en materialistisk regim och förena dem mot resten av världen. Hitler, som också var en blodig imperialist, samarbetade gärna med sionisterna och dödade sanna judar åt dem. Sionisterna samarbetar fortfarande med eliterna inom USA och EU, där de värvar förrädare mot den kaukasiska arbetaren. Den sanna judendomen är det goda görandets religion, görandet av hela jorden till Israel, Guds Jord. Och det sker inte genom utsugning och krig. Själva idéen med en judisk stat är antijudisk.Andra bloggar om: sionister, sionismen, Adolf Hilter, Tredje Riket, judar, Israel, Brittiska Palestina
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33650 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss