TopplistanPolitikDetaljer för "Anders Ågren, kommunalråd Moderaterna"

Anders Ågren, kommunalråd Moderaterna

Anders Ågren, kommunalråd Moderaterna
Anders Ågren, Moderat politiker bloggar om politik, moderaterna och livet i stort.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Intressant besök på förskolan Matrisen idag
2012-06-01 16:11:00
Parallellt med dörrknackningskampanjer och annat, så är moderaterna i Umeå ute på en rad olika verksamhetsbesök inom framförallt förskolan och äldreomsorgen. Detta för att vi ska få in synpunkter på hur det fungerar idag, vad som kan göras bättre och vad vi kan göra på lokalpolitisk nivå. Genom att träffa experterna ute i verksamheterna blir vi också bättre som politiker. Idag har jag och två av mina partivänner Eva Zetterström (vänster på bild) och Anna Lidman (till höger) besökt förskolan Matrisen ute på Östtegs industriområde. Vi träffade rektor PO Nilsson som ni också ser på fotot ovan, som berättade utförligt om verksamheten: antalet avdelningar, personalfrågor, lokaler, bussförbindelser och annat i stort och smått. Ett mycket bra besök! För egen del var det andra gången jag besökte förskolan Matrisen. Förra gången var våren 2009, och vi hann träffa några ur personalen som jag även mötte vid första besöket. Vi fick med oss ett antal frågor som vi har anledning att återkomma til...
Idag har kommunen sålt Umestan Företagspark
2012-06-01 14:28:00
Äntligen! Det var ganska många år sedan Umeå kommunfullmäktige beslutade att Umestan Företagspark skulle säljas. Sedan har turerna varit många. En lång dags färd mot natt skulle man kunna säga. Idag på förmiddagen har jag och Lennart Holmlund för kommunens räkning, vid ett möte på Handelsbanken, skrivit under avtalet som innebär att Lerstenen mfl nu köper fastigheten. Ni kan läsa mer om försäljningen i pressmeddelandet nedan.   Pressmeddelande som går att läsa på kommunens hemsida: Umeå kommun säljer Umestan företagspark till Lerstenen Fastighetsbolaget Lerstenen har tillsammans med investerare den 1 juni tecknat ett avtal med Umeå kommun om förvärv av Umestan företagspark. Tillträdet sker omgående. Lerstenen betalar 470 miljoner kronor i underliggande fastighetsvärde för cirka 55 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta samt 20 000 kvadratmeter garanterade byggrätter. Avtalet avser samtliga aktier i bolaget som äger fastigheten Umeå Statsliden 3:10. — Därmed har vi fullgjort kom...
Viktigt uppmuntra fler unga att engagera sig i politiken
2012-06-01 07:19:00
I senaste numret av MUF:s medlemstidning här i Västerbotten är jag intervjuad apropå ungdomars politiska engagemang. Från min sida har jag ända sedan jag valdes till gruppledare för partiet efter valet 2002 gjort allt för att stötta och underlätta för yngre att kunna engagera sig politiskt både här i Umeå men även i länet iövrigt. För detta arbete har vi också uppmärksammats nationellt - i Umeå har man inte behövt vara aktiv i 25-30 år innan man anförtrotts med tyngre uppdrag. Världen, liksom politiken, har förändrats mycket på senare år. Det är viktigt att ett parti har ett brett spekturm av erfarenheter, ett brett spann i ålder etc. Både unga och gamla är viktiga i politiken med historiskt sett har det varit en ganska hög medelålder i partierna. Så jag vill uppmuntra alla unga att hitta ett parti som passar någorlunda med deras egna åsikter och faktiskt också engagera sig i det. För det är ju som den gamle greken Aristofanes sa en gång i tiden: "Den som inte intresserar sig för p...
Umeå universitet i världstoppen
2012-05-31 17:51:00
Ännu ett bevis på att Umeå universitet håller mycket hög klass på utbildning och forskning fick vi idag. I två nya internationella undersökningar placeras vårt universitet i världstoppen bland de som definieras som "unga universitet" med lovande utsikter. Extra intressant - och glädjande - är att Umeå universitet bedöms som det bästa svenska och skandinaviska lärosätet bland de nya. Även SLU finns med i toppen i en av undersökningarna. Vi har ett gott samarbete mellan Umeå kommun och universitetet, och det som är bra för universitetet är bra för kommunen och vice versa. Inte minst en rad olika samarbetsprojekt förstärker våra möjligheter att nå ut och konkurrera om studenter och deras val av studie- och bostadsort. På lördag är det förövrigt dags för 2012 års Vårpromotion vid Umeå universitet. I år är det 92 doktorer som får ta emot doktorsinsignierna vid promotionsceremonin i Aula Nordica. Samtidigt får 12 pristagare sina pris. Senare på kvällen är det promotionsbankett på Äpplet....
Inslag på Västerbottensnytt om Alliansens budgetförslag
2012-05-30 13:00:00
Här kommer ett klipp där jag och min folkpartikollega Britt-Marie Lövgren kommenterar det förslag till budget som Alliansen presenterade igår för Umeå kommun år 2013. Inslaget sändes på Västerbottensnytt.
Blodomloppet - vilken folkfest!
2012-05-30 06:00:00
Igår var det dags för Blodomloppet. Från moderaterna i Umeå deltog vi med fyra lag: tre lag som promenerade och ett som sprang. På bilden ovan ser ni några av våra deltagare, som samlades innan Blodomloppet utanför stadshuset.. Imponerande 11.000 deltagare vr på plats. Här en bild från uppvärmningen. Högt tempo var det, även för de som promenerade. Åt vänster närmast kameran skymtar Liv Granbom, åt höger med M-märket på ryggen ses Eva Westman Modig. Och här ser vi några av moderaterna som pustar ut efter att ha genomfört loppet.
Alliansens budget för Umeå kommun år 2013
2012-05-29 17:00:00
    Pressmeddelande 2012-05-29 Alliansen Umeå. Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för Umeås utveckling mot en stad med möjligheter för alla. - Alliansens budgetförslag innehåller satsningar på skolan, äldre- och handikappomsorgen samt tidigareläggande av vissa investeringar inom fritid. Vi ökar dessutom besparingskraven på den nya förvaltningsorganisationen samt minskar anslagen bl.a. till utvecklingsanslaget, säger gruppledarna för Allianspartierna i ett gemensamt uttalande. Alliansen Umeå ökar anslagen till för- och grundskolenämnden. Barngrupperna i förskolan ska minskas genom ett särskilt uppdrag om finansiering via de s.k. sociala investeringarna. För att kunna minska klasstorlekarna i högstadiet tillförs nämnden ytterligare sex miljoner kr, utöver 20 mkr till volymökningar. Handikapp- och äldreomsorgen är den stora vinnaren i Alliansförslaget. För att klara av bl.a. volymökningar ökas ra...
Umeå får SM-veckan vintern 2014
2012-05-29 14:08:00
Den stora nyheten på VK, VF, Västerbottens nytt m.fl just nu är att "Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att frångå principen att inte arrangera SM-veckan under OS-år" och dessutom utsett Umeå till värdstad för SM-veckan vinter 2014.   Det är mycket glädjande nyheter! Det kommer att bli riktigt bra PR för Umeå, ge många TV-timmar och betyda mycket för besöksnäringen i vår kommun. Det passar dessutom alldeles perfekt just i början av år 2014 - Kulturhuvudstadsåret. Positivt och kul för Umeå!
Budgetförslag presenteras idag
2012-05-29 09:32:00
Alliansens budgetförslag i Umeå för år 2013 presenteras senare idag. Detta vid kommunens presskonferens kl. 16.00. Information om budgetförslaget kommer att läggas ut på min blogg här, liksom senare även på moderaternas hemsida samt på vår gemensamma Allianshemsida. På återhörande!
Klotter är skadegörelse på annans egendom
2012-05-29 08:11:00
Debattartikel i dagens VK, från oss som presidie i lokala brottsförebyggande rådet UmeBRÅ, samt polisrepresentant.   Debattartikel i VK: Den senaste tiden har en stor mängd morötter klottrats på fastigheter och andra byggnader i och omkring Umeå. Detta har uppmärksammats av bland annat Västerbottens Kuriren som gått så långt som att anordna en tävling där medborgare i Umeå har chansen att vinna en tårta genom att skicka in bilder på nämnda morötter. Det som Västerbottens Kuriren, liksom andra som förespråkar denna form av klotter, inte tänker på är att en målning som sker på någon annans egendom alltid är skadegörelse. Det innebär en ekonomisk skada för ägaren av fastigheten då denne måste sanera den skada som uppstått. Om klottret sker på kommunens egendom är det skattepengar som finansierar denna sanering. Skattepengar som kunde gått till vård, skola och omsorg istället. Att motivet i detta fall är en oskyldig morot är i sammanhanget oväsentligt. Skönheten ligger som bekant i betr...
Sveriges bästa stadskärna senast år 2016
2012-05-28 20:00:00
Pressmeddelande skickat från Umeå kommun efter dagens beslut i kommunfullmäktige, om att bifalla moderaternas motion om att Umeå ska sikta på vinna utmärkelsen som Årets stadskärna.   Umeå vill ha Sveriges bästa stadskärna Umeå satsar på att vinna utmärkelsen ”Årets stadskärna” i Sverige senast 2016. Samverkan kring det ska på lång sikt främja ett starkt och dynamiskt centrum i Umeå. Föreningen ”Svenska stadskärnor” utser sedan 1995 ”Årets stadskärna” varje år, en utmärkelse till den stad som har lyckats bäst med att utveckla sin stadskärna i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Kommunfullmäktige har bifallit Anders Ågrens (M) motion att Umeå ska ansöka om titeln. Ingår i översiktsplanen Stadskärnans utveckling är central för hela Umeås attraktionskraft, det framgår av den antagna översiktsplanen för de centrala stadsdelarna. I planen bedöms samverkan mellan olika aktörer också vara en viktig del av utvecklingen. Det ska skapa en lång...
Dags för fullmäktige i Umeå
2012-05-28 07:04:00
Idag sammanträder kommunfullmäktige i Umeå. Det är en ganska lång ärendelista, med både interpellationer och beslutsärenden. Två moderata motioner ska behandlas. Den motion som jag själv skrivit om att Umeå ska sikta på vinna utmärkelsen "Årets stadskärna" föreslås bli bifallen, vilket jag tycker är mycket positivt. Alla partier stöttar förslaget så här långt. Den andra M-motionen är skriven av Terese Andersson och gäller ett försök med att tillåta krogarna i Umeå att ta öppet till 03.00. Det är en fråga som moderaterna har drivit länge i vår kommun, men tyvärr är det endast folkpartiet som är med oss i den här frågan. Bland övriga frågor syns förslag till ny VA-taxa, samt bildandet av bolaget för att bygga det nya badhuset. Allt som allt upplagt fö ren lång men intressant ag. Vi hörs!
Vilken härlig seger!
2012-05-27 08:00:00
Vilken underbar afton vi fick uppleva igår. Vi satt hemma med goda vänner och såg såklart Eurovision Song Contest från Baku. Svensk seger! Loreen med den härliga låten Euphoria – härligt, härligt, härligt. Äntligen är Sverige tillbaka på Schlagertronen. Tack Loreen!  
Lite sunt förnuft skadar inte
2012-05-26 11:51:00
Ser i den lokala nyhetsrapporteringen en del intressanta saker. För det första verkar övriga partier i tekniska nämnden nu öppna upp för en ändring i reglerna apropå de kommunala enhetliga korvvagnarna (om jag ska tolka uttalandet från tekniska nämndens ordförande i VF). Vi får väl se hur det slutar, men debatten verkar ha gett effekt. För det andra så river man upp regeln om enhetliga uteserveringar i Umeå. Nu slopas kravet på att alla uteserveringar måste ha precis samma avgränsningar, med svartmålade staket i järn etc. Bravo! Det skadar inte att tänka efter lite extra, och använda sunt förnuft.
Vad ska en lärare behöva tåla egentligen? Insändare i VK
2012-05-25 12:21:00
I dagens VK skriver jag på insändarplats om det bisarra domslutet i Gällivare. Våra lärare förtjänare betydligt bättre än så här. Skärpning! Ska lärare tåla att få stryk?   Man upphör aldrig att förvånas. En lärare som misshandlades av en elev får inget skadestånd eftersom tingsrätten menar att yrket kan jämföras med att vara polis (!). Eleven sparkade, slog och hotade att döda läraren och fälldes för detta.   Men. Tingsrätten vill inte bevilja skadestånd till brottsoffret, eftersom lärare enligt domen är att är att jämföra med en ordningsvakt eller polis. Och då får man räkna med att få stryk i yrkesutövningen.   Va? Så i lärarrollen ska man numera kallt räkna med att bli beskjuten och angripen i klassrum och skollokaler? Ska denna del också ingå i lärarutbildningen i framtiden? Vilket korkat beslut och vilken korkad motivering från tingsrätten. Våra lärare förtjänare betydligt bättre än så här. Skärpning!   Anders Ågren Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten
Loreen vidare till final
2012-05-25 07:32:00
Grattis till Loreen som igår gick vidare i Baku till finalen i Eurovision Song Contest. På lördag är det bara att bänka sig framför tv:n igen för då är det dags för final. Lägger upp låten här på bloggen, även om just detta klipp är från den svenska tävlingen. I Stockholm kan jag förövrigt rapportera att solen skiner nu på morgonen. Ska strax gå iväg till sammanträdt med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting. På återhörande!
Ska lärare tåla att få stryk?
2012-05-24 13:10:00
Man upphör aldrig att förvånas. En lärare som misshandlades av en elev får inget skadestånd eftersom tingsrätten i Gällivare menar att yrket kan jämföras med att vara polis. Enligt en artikel i DN skedde misshandeln på Högalidskolan i Kiruna, efter det att läraren fört ut en stökig högstadieelev ur skolans matsal. ”Eleven blev då aggressiv och sparkade, slog och hotade att döda läraren.   Eleven dömdes nyligen för bland annat misshandel och olaga hot. Men skadeståndet uteblir. I domen heter det att "(t)illsynspliktig lärare måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis. Därför ska ersättning för kränkning inte utgå i detta fall."”   OK, så lärare måste numera räkna med att bli beskjutna och angripna i klassrum och skollokalerna numera? Ska denna del också ingå i lärarutbildningen i framtiden?   Vilket korkat beslut och vilken korkad motivering från tingsrätten.
På väg till Stockholm och SKL
2012-05-24 05:20:00
Tidig morgon och på väg från Umeå till Stockholm, närmare bestämt på väg till Hornsgatan 20, och sammanträde med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting. Först väntar M-gruppmöte nu på morgonen med M-företrädare från alla beredningar, därefter informationer på Hilton Slussen med övriga partier: dels om "Funktionshinderpolitiken i förändring" med bla. generaldirektör Carl Älfvåg, därefter information om Pacta med VD Klas Bergström. Fredagen ägnas till själva styrelsemötet med SKL. Får se om man klarar av värmen :) Enligt uppgift ska det bli ca 22-25 grader varmt i Stockholm idag. Men jag ska verkligen inte klaga - jag har vid det här laget längtat några månader efter sol och värme. Längre fram denna vecka ska ju värmen komma på riktigt till Umeå och Västerbotten också. Härligt! Vi hörs!
Umeå Fotbollsfestival 2012
2012-05-23 13:10:00
Umeå kommun fortsätter att stötta Umeå Fotbollsfestival och det är en mycket viktig signal. Bilden ovan är förövrigt från förra årets upplaga av fotbollsfestivalen på Nydalaområdet. Det är ett mycket proffsigt arrangemang, och det är väldigt kul att vara där och se så många engagerade spelare, tränare, föräldrar och funktionärer på plats. En viktig festival för hela Umeå - besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden. Det är en av Sveriges största fotbollsfestivaler. Tidigare undersökningar har visat på stor betydelse för handeln och besöksnäringen under dessa dagar - helt klart är det ett av de viktigare arrangemangen i Umeå under året. Följande pressmeddelande skickade kommunen ut igår.   PRESSMEDDELANDEN   Fotbollsfestivalen får 400 000 kronor   Kommunen stöttar Mariehems SK med totalt 400 000 kronor för att genomföra Umeå fotbollsfestival 2012, en av Sveriges största ungdomsturneringar.   Umeå fotbollsfestival...
M-kampanj på Ersboda
2012-05-23 06:15:00
Igårkväll var Moderaterna i Umeå ute på kampanj och denna gång var vi utanför COOP Forum på Ersboda. På bilden Liv Granbom, jag, Gunilla Berglund, Inge Breed och RoseMarie Forsgren. Den som höll i kameran var Terese Andersson. Vi gör vårt yttersta för att vara ute och träffa människor på olika platser och i olika sammanhang, rumt om i vår kommun. Förr om åren har man kunnat kritisera många partier för att endast dyka upp i valtider - vi gör som bekant tvärtom och är ute och kampanjar, knackar dörr och pratar politik med alla som vill diskutera, så ofta som möjligt. Oavsett om det är valår eller ej. Har du några synpunkter på lokalpolitiken i Umeå? Vill du kanske bli en del av ett vinnande lag? Tveka inte att höra av dig!
Bifall till Alliansmotion: Umeå kommer öka stödet till BRIS!
2012-05-22 13:45:00
Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå behandlat Allianspartiernas motion om att öka stödet till den verksamhet som Barnens Rätt i Samhället (BRIS) bedriver. Det blev ett enhälligt bifall vid dagens sammanträde, trots att S och V i socialnämnden inte stöttade motionen. Det är mycket glädjande att socialdemokraterna och vänstern ändrade uppfattning i KSAU och stöttade vår motion idag. Nu går den vidare till kommunstyrelsen och fullmäktgie för slutgiltigt ställningstagande. Det är små summor i sammanhanget, men en viktig markering från kommunens sida om vikten av den verksamhet som BRIS bedriver. Motionen bifogas nedan:   Motion Stödet till Barnens Rätt i Samhället (BRIS) Vid den årliga presentationen av BRIS-rapporten – som många av oss lokalpolitiker deltog vid - framkom det att Umeå kommun inte ger BRIS det stöd man generellt äskar och oftast får av kommunerna runt om i landet. Det sänder dåliga signaler för Umeås del. Barnens Rätt i Samhället (BRIS) fungerar som en l...
Viktigt kunna erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid
2012-05-22 06:10:00
I gårdagens Folkbladet skrev jag tillsammans med Terese Andersson, distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten, om vikten av att kommunerna erbjuder möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är en förutsättning för arbetslinjen.   Nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid, är en viktig service och en förutsättning för arbetslinjen! Att alla människor ska ha möjlighet att gå till arbetet är något som är grundläggande i välfärdslandet Sverige. Många människor har idag ett arbete där det i regel är väldigt ”obekväma” arbetstider. För många krävs det därför att kommunerna bättre än idag kan ställa upp med barnomsorg även på nätterna. Vanligtvis är den offentliga serviceapparaten inte tillgänglig under de obekväma tiderna, sena kvällar, nätter, tidiga morgonar, vilket leder till en del problematik för att hitta lösningar som innebär att en person samtidigt kan vara förälder och kunna arbeta under dessa tider. Många människor har barn i en ålder dä...
På en buss nära dig :)
2012-05-21 13:10:00
  Just nu rullar det runt lokalbussar i Umeå med bussreklam, där vi uppmanar umeborna att bli medlem i nya moderaterna. Moderaterna i Umeå ökar nämligen takten för att värva nya medlemmar. Detta gör vi på olika sätt, och ett av dem är att via reklam sprida budskapet. På just den här reklamen är det jag och vår justitieminister Beatrice Ask som syns. På andra bussar är det andra bekanta ansikten. Både på rikspolitiker och Umeå-politiker. Vi jobbar för att bli ännu fler medlemmar i såväl Umeå som länet, och vi vill också bereda plats för ännu fler kandidater på våra valsedlar inför valet 2014. Är du intresserad av politik och delar moderaternas värderingar? Vill du kanske stå med på någon av våra valsedlar i länet inför valet till kommun, landsting eller riksdag år 2014? Då är ett första steg att bli medlem. Instruktioner om hur du går tillväga för att bli medlem hittar du HÄR!  
Ökade kostnader för att anställda unga med S-politiken
2012-05-21 07:14:00
I dagens VK skriver jag och ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Gunnar Axén (M), om konskevenserna av de förslag som socialdemokraterna har på riksplanet. Bifogas nedan.   Ökade kostnader för att anställa unga med (s)-politiken Socialdemokraternas vårbudgetmotion gav inga nya besked. Det enda förslag som blev tydligt var dramatiskt ökade kostnader för både det offentliga och för näringslivet. Ökade kostnader leder både till nedskärningar i välfärden och till färre jobb. Är (S) beredda att ta ansvar för en sådan politik? När andra länder i vår närhet tvingas till skattehöjningar och neddragningar har Alliansens arbetslinje och ansvarsfulla politik inneburit att vi har kunnat satsa på en aktiv jobbpolitik som ger fler människor möjlighet till arbete. Det har också gett resultat. Mellan 2006 och 2011 har utanförskapet minskat med 200 000 personer och sysselsättningen har ökat med 200 000 personer. Det är positivt – både för den enskilde och för samhället i stort....
Reinfeldt i SVT2 Agenda ikväll
2012-05-20 11:38:00
Dagens TV-tips är att kolla in SVT2 Agenda kl. 21.15, då statsminister Fredrik Reinfeldt är på plats i studion för att diskutera om den fördjupade krisen i Europa och jobbfrågan. Det är bra att den frågan kommer upp till mer diskussion. Inte minst är det viktigt att se vad de olika partierna har för förslag för att minska utanförskapet och nå full sysselsättning. För övrigt var det en lyckad och trevlig Kulturnatta även detta år. Härligt med så många glada umebor i rörelse i centrum. En imponerande bredd av arrangemang och aktiviteter. för såväl unga som gamla. Dessutom en lugn kväll, enligt polisen, utan några allvarligare tillbud.      
Stieg Larsson ny hedersmedborgare i Umeå
2012-05-19 22:00:00
Det blev en bra start på Kulturnatta. Soligt väder och god stämning. Vid 11.50 på Rådhustorget offentliggjorde fullmäktiges ordförande Marielouice Rönnmark vem som hade utnämnts till Umeås fjärde hedermedborgare genom tiderna: författaren Stieg Larsson, vilken får priset postumt. Inom parentes var det intressant att lyssna till olika förhandsspekulationer bland folk man träffade på stan innan det var dags för själva offentliggörandet. Ett mycket bra beslut! Jag har fått många frågor på sista åren om varför Umeå inte på ett tydligare sätt har uppmärksammat och lyft fram Stieg Larssons insatser. Nu gör man det på bästa tänkbara sätt. På Umeå kommuns hemsida kan ni läsa mer om utnämningen. Klicka HÄR så hamnar ni rätt.
Dags för Kulturnatta i Umeå
2012-05-19 11:14:00
Sitter och kollar programmet för Kulturnatta i Umeå, innan det är dags att bege sig ut på stan. Det är åttonde gången som arrangemanget genomförs och ca 300 kulturhändelser går av stapeln under denna helgi stadens centrum. Ska bli en intressant och trevlig dag - om mindre än en timme ska det offentliggöras vem som utses till ny hedersmedborgare i Umeå kommun. Och sen fortsätter det i ett högt tempo hela dagen och kvällen. På återhörande!
Kosläpp hos Glassbonden
2012-05-18 16:26:00
Gick in på vk.se och som första nyhet hittade jag glädjande nog ett inslag om kosläpp på Västra Selet, med mina duktiga släktingar Helena och Tomas Ågren - japp, Glassbonden. Runt 1000 personer hade tydligen kommit dit för att titta och kanske för att också smaka på den goda glass som de tillverkar där. Det verkar ha varit en riktigt lyckad dag på Västra Selet. Härligt!
Donna Summer
2012-05-18 10:22:00
Igår avled discodrottningen Donna Summer. Hon blev 63 år. Dödsorsaken var cancer. Hon gjorde många bra låtar, och jag lyssnade på henne hyfsat mycket i början på 80-talet. Här en liten hyllning, med videon "She works hard for the money". Vila i frid.
Bakläxa om enhetliga uteserveringar i Umeå!
2012-05-17 22:00:00
Uppmärksamheten blev stor kring Umeå kommuns nya giv om att införa enhetliga uteserveringar med detaljerade krav på hur staket kring uteserveringarna skulle se ut m.m. Glädjande nog ser jag nu i en artikel  i Folkbladets nätupplaga att Tekniska nämnden är enig om att tjänstemännen får bakläxa i denna fråga. De nya reglerna hade ju inte tagits politiskt, och det är mycket positivt att de politiska företrädarna nu är beredda att ta tag i frågan. Det är en sak att se till att lagstiftning följs - det är en helt annan sak att hitta på detaljer på löpande band bara för att man kan. Varför försöka tvinga alla krögare att köpa in staket i järn som ska målas svart, samt säga att alla staket ska vara 90 cm höga? Allt måste som sagt inte se lika ut. Jag är glad att det är fler än vi moderater som tycker detta. Kan vi hoppas på en omsvängning i frågan om enhetliga kommunala korvvagnar nu också? När man ändrar en pinsamhet kan man väl passa på att ta bort den andra pinsamheten också liksom :)
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33637 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss