TopplistanPolitikDetaljer för "yimby.se - Yes In My Back Yard!"

yimby.se - Yes In My Back Yard!


yimby.se - Yes In My Back Yard!
Vi är en samling Stockholmare som tröttnat på att Stockholm inte får växa. Låt staden växa! Både på bredden o höjden!
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Inofficiell park(ing)day med Yimby
2015-08-27 18:58:00
Den utländska bilturisten tittar storögt innan han försiktigt backar in sin hyrbil på parkeringsplatsen på Folkungagatan. En halvmeter framför bilen sitter en kvinna på gatan och spelar klarinett. Vid ett vitt plastbord med en liten palm ler ett glatt gäng i solglasögon mot honom, och andra vräker sig i solstolar och njuter av det fina vädret denna augustilördag. Ett gatuparty pågår i parkeringsrutan.Vid parkeringsautomaten är det en person före: En Yimby-medlem står och betalar för den kommande timmen. 25 kronor i timmen – oöverträffat billigt för en partylokal på en av Söders huvudgator. Fenomenet Park(ing)day har nått Stockholm. Den godmodiga folkaktionen startade av Konst- och Designstudion Rebar i San Fransisco 2005. Sedan dess har manifestationen spritt sig, år 2014 omvandlades över trehundra parkeringsplatser runt om i världe...
En studie i shared space
2015-07-28 03:20:00
I början på sommaren bodde jag med familjen ett par nätter på Via dei Cappellari mitt i Roms äldsta delar. Gatan löper ut i Campo Fiori – detta härligt ostädade torg där det på förmiddagar är torghandel och på eftermiddagar och kvällar fullt av uteserveringar.Det finns mer än tillräckligt att göra i Rom, men ibland fastnade jag bara i fönstret, fascinerad tittande ned på gatan - och undrande vad det är som gör en italiensk gata som denna så självklart urban och mänsklig. Varför trivs vi så bra just här? Via dei Cappellari är ganska typisk för centrala Rom. En lugn, smal gata som slingrar sig genom den täta staden. Man ser inte långt ned för gatan varför en promenad ger ständigt nya intryck. Husen innehåller bostäder, kontor, butiker och enstaka verkstäder och restauranger. Gaturummets v...
Något att lyssna på
2015-07-24 18:00:00
Som storkonsument av poddradio stöter jag då och då på något som på ett eller annat sätt relaterar till stadsbyggnad. Nedan följer en sammanställning av avsnitt som jag funnit väl värda en lyssning. Ett utmärkt sätt för den stressade att finna tid till att konsumera media medan hen joggar, promenerar eller diskar!Econtalk Denna podcast drivs av en (väldigt) amerikansk professor i nationalekonomi vid namn Russ Roberts, som i varje avsnitt intervjuar en gäst. (Som kuriosa kan nämnas att Roberts även ligger bakom ett par tämligen lustiga rapvideor i vilka de gamla ekonomi-ikonerna Keynes och Hayek battlar varandra, vilka du finner här och här.) Podcasten är överlag, tack vare de mycket intressanta gästerna, väl värd att lyssna på (om man står ut med intervjuarens lite väl naiva tro på marknaden som lösning på värld...
Nya anvisningar för höga hus i Sverige
2015-07-24 18:00:00
En typ av uppleverlser vi har lite av i Sverige. (Wiki Tuxyso) Debatten om höga hus i Sverige handlar ofta om höga hus ska tillåtas eller inte. Det finns en tvekan inför vad de höga byggnaderna tillför och hur man ska hantera påhittade och verkliga utmaningar. Vad kan då vara lämpligare än att se och lära från en stad som har över 100 årserfarenhet av att bygga höga byggnader, och som ser dem som nödvändiga för ett hållbart stadsbyggande. Vi botaniserar i Torontos ”Tall building design guidelines” och funderar på hur anvisningarna kan användas i Sverige.Sverige Det finns en tveksamhet inför högre byggnader i Sverige och det är inte konstigt. Debatten har länge haft många framträdande personer som ihärdigt drivit sitt subjektiva motstånd mot dessa med ett sken av att leverera objektiva sanningar. I rapporte...
YIMBY lämnar in yttrande om Södermalm - Persikan 5.
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Södermalm - Persikan 5. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.   Allmänt YIMBY ser mycket positivt på att området utvecklas och omformas från bussdepå till ett nytt område med ambitionen att bli en ny del av Stockholms inner- och blandstad. Ur många aspekter är planförslaget en fullgod implementation av Promenadstaden och har just de kvaliteter YIMBY brukar efterlysa: Högt exploateringstal (2,6), rutnätsstruktur med slutna kvarter, lokaler i bottenplanet samt relativt lågt p-tal (0,42). Förslaget har även en ambition att skapa arkitektonisk variation, vilket vi ser som mycket lovvärt.Bebyggelse Marken är anvisad till nio olika byggherrar, och enligt planförslaget borgar det för god variation i arkitektur inom området. Vi håller med om att det är mycket bättre...
YIMBY lanserar almedalskalendern.se inför Almedalsveckan 2015
2015-07-24 18:00:00
Ska du till Almedalen i år (eller tänkt följa de seminarier och events som sänds via webbsändningar)? Är du intresserad av stadsutvecklings-, miljö-, urban-, bostads-, och infrastrukturfrågor? Kort sagt, är du intresserad av de frågor som YIMBY brukar skriva om? Ta i så fall en titt i YIMBY:s kalender där vi för femte året i rad har samlat upp de seminarier och events som på olika sätt relaterar till de frågor som vi driver. Och när du väl är på plats, gå in på almedalskalendern.se för att få en aktuell vy över dagens seminarier inom de områden vi bevakar. Längst upp ute till höger på yimby.se kan du alltid se de seminarier eller events som ligger närmast i tid - under hela Almedalsveckan.Du kommer också åt materialet på din smartphone eller tablet då sidan automatiskt anpassar...
YIMBY lämnar in yttrande om utveckling av Norr Mälarstrand
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stuvaren 1 mfl. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Bild från plandokumenten Allmänt YIMBY välkomnar en utveckling av Norr Mälarstrand. Området är i dags starkt dominerat av trafikfunktioner och vattenläget utnyttjar inte den potential som området har.Synpunkter Vi vill påtala att det är synnerligen viktigt att områden för gång- respektive cykeltrafik hanteras som tydligt separerade lösningar. Cykelbanan förbi platsen är ett viktigt stråk och lösningen bör utformas för att minimera konflikter mellan gående och cyklister. Det är positivt att korsande cykelstråk föreslås utföras med röd beläggning. "Snygga" men opraktiska lösningar i stil med t.ex. cykelbanan på Arsenalsgatan måste undvikas. Vi ...
YIMBY lämnar in yttrande om toppstuga i Hammarbybacken
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Skarpnäck - Toppstuga i Hammarby skidbacke, Hammarbyhöjden 1:1. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Allmänt YIMBY har inget att invända mot förslaget att bygga en toppstuga i Hammarby skidbacke. Vi anser att de argument mot projektet som har framförts från bl a Stadsmuseet saknar relevans och vill även peka på ett par felaktigheter i planbeskrivningen som potentiellt kan skapa problem för projektet.Synpunkter I planbeskrivningen sägs att "Hammarbybackens tydliga inslag i stads- och landskapsbilden är av stor vikt och bör fortsättningsvis fortfarande vara avläsbart" (sid 12). Vi instämmer i åsikten att tydliga avsteg från horisontlinjen är viktiga för stadsbilden, men menar tvärtom att en väl synlig byggnad på toppen ökar avläsbarheten, analogt me...
Debatt: Rätten till staden - en rättvisefråga
2015-07-24 18:00:00
YIMBY Stockholm har skickat en replik till Dagens Arena med anledning av en tidigare införd artikel. Problemet med att de resurssvaga inte får plats i staden kan vi bara lösa genom att bygga mer stad, skriver talespersonerna Anders Gardebring och Gustav Svärd, nätverket YIMBY. I artikeln "Sura miner i slakthuset" diskuteras Yimbys syn på staden. Det förkommer dock några missuppfattningar som vi gärna vill kommentera. Kvartersstad är en fysisk struktur. Det säger inget om vad som finns i den. Både kvartersstad och glesa bostadsenklaver kan innehålla kulturhus och torg, även om de senare kommer ha svårare att attrahera den som inte bor i närheten.Varför skulle skateboardåkares appropriering av stadsytor och ungdomars hångel bara kunna uppstå kring punkthus och återvändsgator men inte på torg, rivningstomter eller i en park? Kvarterets småsk...
Demonstration: Ja till fler bostäder!
2015-07-24 18:00:00
I dag, torsdag 11 juni, är det en demonstration för byggandet av fler bostäder i Stockholm. Vi samlas utanför Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, klockan 15.30 den 11 juni, och genomför en demonstration till stöd för de politiker som vill rösta för en förtätning av våra områden. Se evenemanget på Facebook för detaljer.
YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Valla 1, Årstafältet del
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Valla 1, Årstafältet del av fastigheten Årsta 1:1. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Det är mycket glädjande att programmet för Valla 1 på Årstafältet nu har gått vidare till granskningsskede. Övergripande gläds YIMBY åt att läsa om en tät kvartersstruktur med stort fokus på varierande bebyggelse i höjder och fasader.Som erfarenheter från Hornsbergs strand har visat är det önskvärt att ha helt stängda kvarter utmed ett aktivitets- eller evenemangsstråk som Årsta brygga. Stängda kvarter skapar också en tyst sida av fastigheten, något som uppskattas av många boende. Öppningar i kvarter tenderar att hanteras av de boende själva genom uppsättning av stängsel och grindar, något...
YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Örby 4:1 vid kv Framkal
2015-07-24 18:00:00
Promenadstad är det inte.. YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Örby 4:1 vid kv Framkallningen. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Nätverket YIMBY har inga invändningar mot att planområdet förtätas. Det aktuella förslaget är dock under all kritik och strider uppenbart mot Stockholms översiktsplan - Promenadstaden. Synpunkter Trollesundsvägen söder om Grycksbovägen, idag en genomfartsled för bilar omgiven av breda bullerzoner, har unikt stor potential att bli ett innerstadsliknande stråk för alla trafikslag genom Bandhagen. Gatan är som klippt och skuren för att bli ett paradexempel på framgångsrik förtätning som gynnar inte minst de redan boende i området, helt enligt Promenadstadens riktlinjer. Men i stället för ett effektivt markutnyttjande och tillf&o...
YIMBY lämnar in yttrande om förslag till detaljplan för Jakobsbergs central
2015-07-24 18:00:00
En ny detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs centrala delar. Planen syftar till att möjliggöra komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och en förskola med mer stadslik karaktär. YIMBY har lämnat in ett yttrande. YIMBY ser det som mycket positivt med en förtätning i centrala Jakobsberg med ambitionen att skapa blandstad med lokaler och förstärkt stadskaraktär. Detta stämmer också väl med översiktsplanens mål att ge Jakobsberg en tydlig stadskaraktär. För att nå det målet är det helt klart nödvändigt att förtäta, men det som främst ger Jakobsberg av idag dess splittrade karaktär är frånvaron av ett sammanhållet gatunät. Att man har påbörjat ett arbete med en utvecklingsplan för Jakobsbergs centrum är därför både bra och nödvändigt....
Rapport från DN:s heldagsseminarium "Den moderna staden", del 2/2
2015-07-24 18:00:00
YIMBY Stockholm fick möjligheten att besöka DN:s heldagesseminarium, "Den moderna staden" den 21 maj. Följande är del två av två av ett referat från seminariet. Klicka här för att läsa del ett. Efter en intressant dragning, av Concent, om små, billiga hyresrätter och svårigheterna för utländska byggbolag att slå sig in på den svenska byggmarknaden, kom så bostads-, stadsutvecklings- och IT-ministern Mehmet Kaplan. Under rubriken "Vad innebär den digitala staden och vad kan den erbjuda medborgarna och företagen?" talade han förvisso frejdigt och energiskt, men tyvärr med många klyschor och självklarheter. Under hans halvtimme tröttnade jag snabbt på ordet "smart". Han körde hårt med "smarta" digitala lösningar, "smarta" städer, "smart" kollektivtrafik, "smartar...
Rapport från DN:s heldagsseminarium "Den moderna staden", del 1/2
2015-07-24 18:00:00
YIMBY Stockholm fick möjligheten att besöka DN:s heldagesseminarium, "Den moderna staden" den 21 maj. Följande är del ett av två av ett referat från seminariet. Seminariet var en lyckad tillställning med många varierande infallsvinklar. Här fokuserar jag på de programpunkter där politiker, alltså våra beslutsfattare, deltog. Det bör dock noteras att ingen av politikerna närvarade under andra delar av seminariet än de egna programpunkterna. Inget ovanligt, men ett trist konstaterande. Det hade förstås varit önskvärt att de även deltagit som lyssnare, inte bara talare, med tanke på alla intressanta saker som dryftades. Särskilt hade jag önskat att samtliga beslutsfattare hört den första programpunkten med Köpenhamns stadsarkitekt.Det blev en rykande rivstart levererad av Köpenhamns stadsarkitekt Tina Saaby. Efter hennes dragnin...
Dags att överge modernismen även för grönplanering
2015-07-24 18:00:00
Förra veckan togs beslut om inrättandet av ännu ett naturreservat i Stockholms kommun. Älvsjöskogen på ett området på en yta ungefär 650 000 kvadratmeter på ett avstånd av 1 kilometer från Älvsjö centrum. Detta beslut ses troligtvis som enbart positivt av de flesta Stockholmare. Dock har det negativa effekter ur ett stadsplaneringsperspektiv. För att förstå varför måste vi först se tillbaka på modernismen. Det planerade naturreservatetModernismen var den dominerande stadsplaneringsparadigmen under största delen av 1900-talet. Dess teorier innebar bland annat att funktioner skulle separeras. Bostäder, arbetsplatser, handel och olika slags trafikslag skulle alla vara skilda från varandra för att undvika konflikter. Utförandet av denna typ av planering resulterade i många problem. Funktionsseparering innebär ett mindre effektivt mar...
UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering
2015-07-24 18:00:00
I diskussionerna om täthet och blandning i debattartiklar och i samband med nya planförslag har det under det senaste året ibland referats till UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering. Speciellt har det refererats till principen om täthet av minst 150 inv/ha och ibland den om funktionsblandning. Men vi har aldrig riktigt presenterat målen, syften, principerna och argumentationen bakom dem. Det är dags för det nu och det är en riktigt trevlig läsning.Inledning UN-Habitat är FN:s boende- och bosättningsorgan vilket arbetar för en hållbar utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer. Det bildades bildades 1978 och har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. De Fem Principerna presenteras och motiveras i en rapport med titeln “A new strategy of sustainable neighbourhood planning: Five principles.” UN-Habitat skriver att de vill ge länder stöd m...
YIMBY lämnar in yttrande om bostäder i Rågsved - Säterhöjden 1 och 2
2015-07-24 18:00:00
"Promenadstad" anno 2015 YIMBY har lämnat in ett yttrande om uppförande av hyreslägenheter och student-/ungdomslägenheter i Rågsved. Plandokument kan läsas här. YIMBY ser det som mycket positivt att hyres- och studentlägenheter tillförs området. Vi ställer oss dock frågande till både utformning och placering av den planerade bebyggelsen. Speciellt delområde 2 ter sig märkligt i sin miljonprogramspastisch med snedställda loftgångshus.Planen är inte i samklang med översiktsplanen (Promenadstaden) utan slösar med yta, skapar en svårnavigerad och svårförstådd stadsmiljö och lämnar ingen exploaterbar mark för framtida förtätning eller annat marknyttjande, vilket annars är naturligt när man ska bygga en stad. Detta är extra tydligt i område 2 och det är anmärkningsvärt att planen så t...
YIMBY:s yttrande om Nobel Center
2015-07-24 18:00:00
Montage: David Chipperfield Architects Gmbh Den 22 april gick samrådstiden ut för uppförandet av Nobel Center. YIMBY Stockholm har lämnat in följande yttrande. Samrådshandlingarna finns att läsa här. YIMBY ser det som positivt att ett samlat Nobelcentrum etableras och att det försummade kajområdet tillgängliggörs och utvecklas. Vi är däremot mycket tveksamma till den föreslagna arkitektoniska utformningen av byggnaden och till att tullhuset rivs. Vi föreslår därför att den föreslagna planen arbetas om i grunden och att alternativa lägen för centret utvärderas.Befintlig bebyggelse Tre byggnader måste rivas om förslaget genomförs. Det rör sig om Tullhuset från 1876 och två hamnmagasin från 1910. Hamnmagasinen, som i allt väsentligt saknar särskilda arkitektoniska värden, är mindre omistliga. Om man så...
YIMBY:s yttranden om utbyggnaden av tunnelbanans blå linje
2015-07-24 18:00:00
Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Den 12 mars gick remisstiden ut för utbyggnaden av blå linje söderut, mot Nacka respektive övertagandet av Hagsätralinjen. YIMBY är mycket positiva till utbyggnaden av tunnelbanan, vilket också speglades i de två yttrandena vi lämnade. I sak har vi dock haft ett antal saker vi velat förbättra jämfört med landstingets remissförslag.Sofia Vid station Sofia har vi bland annat föreslagit en uppgång mot Stadsgårdskajen för att underlätta framtida bebyggelse i det området. En sådan uppgång torde hamna 150-200 meter norr om uppgången vid Folkungagatan, men pga. förkastningsbranten vid Stadsgården skulle det behövas en egen uppgång vid kajplan. Om en sådan uppgång inte anläggs från början förordar vi att den förbereds eller i alla fall inte omöjliggörs. Unde...
Boverket om markpriser, markbrist och byggande
2015-07-24 18:00:00
Boverket har nyligen släppt rapporten ”Markpriser, markbrist och byggande”, vilken på ett mycket pedagogiskt sätt förklarar vad vi vet om sambanden mellan begreppen som nämns i titeln. Med ”markbrist” avses brist på mark som är både attraktiv att bebygga och som får bebyggas. Det är egentligen inte mycket nytt som framförs i rapporten, snarare handlar det om att tillgängliggöra etablerad kunskap för en bredare publik. Rapporten fastslår att det finns god ekonomisk lönsamhet i att bygga inom en allt större radie kring de svenska storstädernas kärnor, och att ”det bär sig med bostadsbyggande i stora delar av Stockholms län”. Det konstateras att priserna på bostadsrätter beror på betalningsvilja och inte på byggkostnader, och att markens pris inte är att betrakta som en kostnad för ett byggprojekt som helhet....
Låt Villakvarteren bli Stad!
2015-07-24 18:00:00
Den 17 april publicerade Paradiso Arkitekter sitt arbete Mellanstaden. Ett nytt sätt att möjliggöra högre exploatering i villaområden. I sitt arbete börjar de med att presentera hur 72% av bostadsområdesytan i Stockholms län består av småhus. Trots det huserar denna yta endast 21% av länets befolkning. Många av villaområdena ligger mer centralt än områden med högre exploatering. Genom att förtäta i dessa områden kan en mer samanhållen stadstruktur skapas. Här kommer en sammanfattning av deras förslag.Hela arbetet kan läsas här: http://www.mellanstaden.se/ Alla bilder i den här artikeln är från projektet. Paradisos förslag är att möjliggöra ett nytt lager bebyggelse i dessa villaförorter. Detta genom att helt enkelt ändra detaljplanen för att tillåta mer bebyggelse. Detta skulle tillåta var...
Bortom diskursurbanismen
2014-03-10 00:00:00
I förra veckan skrev jag på Archileaks om en besynnerlig teoretisk kritik som många gånger riktas mot oss som vill bygga mer tät blandstad. Under senare år har insikten om den täta blandstadens fördelar vuxit sig allt starkare bland byggare, forskare, planerare och politiker - inte minst tack vare Yimbys enträgna arbete. Stegvis har denna insikt också fått ett ökat genomslag i praktisk stadsplanering, även om det mesta som byggs fortfarande är antiurbana enklaver av modernistisk typ. Det konservativa motståndet mot en bättre och mer hållbar stadsplanering bryts stegvis och metodiskt ner, inte minst genom den oundvikliga demografiska transitionen i de bestående strukturerna (företag, förvaltning, politik etc). Motståndet har sitt huvudsakliga stöd i det som idéhistorikern Sven-Eric Liedman kallat "frusen ideologi", dvs. eftersl&...
Replik: Folk röstar med sina flyttlass
2014-02-21 16:06:00
Lisa Deurell har skrivit en debattartikel på Archileaks med rubriken "Stadens nya kläder". Deurell menar bland annat att ett förändrat språkbruk skulle kunna förändra synen på staden och att i framtiden kommer de kvalitéer av luft och grönska som finns i ytterstaden få sitt erkännande. Yimby har skrivit en replik som publicerats på Archileaks hemsida under rubriken "Folk röstar med sina flyttlass". Repliken förjer även här:I debattartikeln "Stadens nya kläder" lyfter Lisa Deurell fram behovet av att tala klarspråk om stadens olika typologier. Helt riktigt florerar det myter och fördomar om såväl förort som kvartersstad i vårt samhälle och därmed även i stadsbyggnadsdiskussionen. Samtidigt finns det tydliga empiriska resultat och fysisk verklighet att ta på. Tyvärr bidrar inte Deurell till att lyfta f...
Skyddade korsningar för cyklister - ett förslag till lösning
2014-02-21 13:31:00
Läs mer på protectedintersection.comYIMBY Stockholm om: cykel, cykling, cyklar, trafik, säkerhetBloggar om: cykel, cykling, cyklar, trafik, säkerhet
Att blanda det gamla med det nya
2014-02-17 23:16:00
I slutet av förra veckan började stationshuset och klocktornet vid Norra station rivas. I skrivande stund återstår bara en hög tegel av den gamla byggnaden, vilket vi tycker är tråkigt. Att stationshuset vid det här laget spelat ut sin ursprungliga roll som stationshus vet vi. Men var rivningen nödvändig? Den väcker flera frågor. En kort sammanfattning av bakgrunden till rivningen är att en ny stadsdel, Hagastaden, byggs norr om Norra stationsgatan och kommer att binda samman Stockholm med Solna. Eftersom området idag består av någon slags spaghetti av motorvägar och järnvägsspår kommer det att däckas över, och på överdäckningen hamnar bebyggelsen. Stationshuset och klocktornet låg norr om Norra stationsgatan och var därför i vägen. Nu har dock staden sedan tidigare uttalat ambitionen att bevara åtminstone själva kloc...
Slussenmyter del 12: När bilder ljuger
2014-02-13 15:47:00
Presentationsbilderna som Stockholms stad har tagit fram för Slussenprojektet anklagas ofta för att ge en förskönande bild. Det handlar i regel om att solen lyser på bilderna och att det förekommer människor där, men också om att själva byggnaderna ska ha manipulerats för att verka mindre än i verkligheten.Ett sådant exempel är Tidskriften Arkitekturs artikel med namnet "Stockholms stads missvisande bilder av Slussenprojektet". Man analyserar två presentationsbilder av Foster + Partners, det brittiska arkitektkontoret som har huvudansvaret för Nya Slussens arkitektoniska utformning: Exempelbild 1. Södermalmstorg norrut mot Gamla stan. Montage Foster + Partners. Exempelbild 2. Södermalmstorg söderut mot Stadsmuseet. Montage Foster + Partners. Dessa bilder är alltså enligt Tidskriften Arkitektur "missvisande", och tidningens anonyme skribent "f&o...
Slakthusområdet och IKEA
2014-02-11 00:05:00
Stockholms Stad har gått vilse i promenadstaden. När man står mitt i promenadstad av världsklass och inte ser det utan är på väg att förstöra den,  ja då har man en blind fläck. Och det är ingen liten blind fläck man har heller, utan i fallet Slakthusområdet och IKEA så tycks man förväxla icke promenadstad med promenadstad och promenadstad med icke promenadstad. Vi ska här försöka visa hur den blinda fläcken ser ut.När man läser stadens utredningar om Slakthusområdet så slås man av att utredningarna inventerar problem med hur man skapar tät blandstad, dvs promenadstad, av detta historiska industriområde. Man nämner t ex problemet med att området är fullt av backande lastbilar och hur dessa inte går ihop med att området blir fullt av lekande barn ifall man bygger bostäder bland de befintliga verks...
"ABC-staden", ett technoepos
2014-02-05 19:09:00
Vi låter denna video, inte helt olik Francis Ford Coppolas klassiska collagefilm Koyaanisqatsi, tala för sig själv. Notera att Motormännens Riksförbund inte har något med videon att göra.YIMBY Stockholm om: stadsplanering, historia, abc, abc-stadenBloggar om: stadsplanering, historia, abc, abc-staden
Parkeringsnormer och bostadspotential
2014-01-17 21:27:00
Bostadspotentialen i Stockholm enligt en rapport I förra veckan skrev vi genom tankesmedjan levande staden ett debattinlägg på SvD Brännpunkt om parkeringsnormernas inneboende problematik. Erik Slottner, KD i Stockholm, replikerade. I början av denna vecka följde vi upp med en slutreplik från oss i levande staden.Bland annat skriver vi: “ Slottner skriver i sin replik att bilen är närmast livsnödvändig för många hushåll och att den har kommit för att stanna. Vi menar att detta är ett föråldrat sätt att se på transporter och kommunikation. Hur stor plats bilismen får ta i samhället och vilken roll bilen kommer att spela som transportmedel framöver är en högst politisk fråga. Saknas fullgoda alternativ i form av attraktiv och pålitlig kollektivtrafik, trygga cykelvägar och trottoarer, fungerande bilpooler och god närserv...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
32901 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss
Vi har drabbats av katastrofal dataförlust!!! Läs mer här...