TopplistanPolitikDetaljer för "yimby.se - Yes In My Back Yard!"

yimby.se - Yes In My Back Yard!


yimby.se - Yes In My Back Yard!
Vi är en samling Stockholmare som tröttnat på att Stockholm inte får växa. Låt staden växa! Både på bredden o höjden!
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Fördjupning om Österbron
2018-03-12 12:55:00
Detta inlägg publicerades ursprungligen på stadsutvecklingen.bloggspot.se Yimby har tidigare presenterat projektförslaget Österbron, en östlig förbindelse i form av en bro mellan Nacka och Djurgården. En vacker hängbro i dubbla däck med gång-, cykelbanor och en förlängning av Tvärbanan mellan Nacka och Spårväg city. Idén är att fler än bara bilister ska få njuta av en förbindelse mellan norra och södra Storstockholm. Bron är tänkt att bli en del av Östlig förbindelse, den sista pusselbiten som kan knyta ihop ringleden för både biltrafiken och Tvärbanan. I den här artikeln kommer en fördjupning av förslaget och en uppdatering av arbetet. Om ni blir intresserade, hjälp oss att förverkliga detta! Kontakta Oscar Freyre för mer information, eller infoblad om Österbron i PDF-form, via mejladress; silver.cre...
Yes in My BackYard
2018-03-06 20:00:00
En viktig aktivitet i Yimby är att skriva yttranden för förslag på planer som är ute på samråd. Vill du delta i vårt arbete och bli underrättad när det är pågående samråd i din stadsdel, eller andra områden du är intresserad av?Om du vill delta i arbetet med yttranden kan du gå till denna enkät och fylla i information om vilka stadsdelar du är intresserad av, hur du vill få meddelande om när det finns planer på samråd och hur du vill delta. Detta underlättar för oss i organiserandet.YIMBY Stockholm om: yttrande, organisering, enkät, samrådBloggar om: yttrande, organisering, enkät, samråd
YIMBY lämnar in yttrande om detaljplan för tvärbanans spårvagnsdepå i Rissn
2018-02-07 09:30:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne.  Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.              YIMBY - Yes in my backyard Diarienummer: KS-0460/2015 2018-01-31 YIMBY gillar när stadens mark används effektivt. Det är helt enkelt bra stadsplanering att samförlägga två depåer för spårtrafik i princip utan att mer mark behöver tas i anspråk. Att också få in en fotbollsplan på taket till depån är ett riktigt bra sätt att försöka kompensera för depåns negativa effekter i form av barriärverkan, visuellt intrång och kanske även minskad upplevd trygghet i gaturummet. Att samtidigt med Tvärbanans utbyggnad genom området också möjliggöra för en tydlig stadsmiljö med ny bebyggelse l...
YIMBY lämnar in yttrande om Skärholmen - Kv Konduktören, del av Sätra 2:1.
2018-01-03 20:29:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Skärholmen - Kv Konduktören, del av Sätra 2:1. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Om du bor i Stockholms stad och instämmer med vårt yttrande kan du gärna skicka in ett bifall. Deadline är 8/1.Förslag till detaljplan för nya flerbostadshus längs med Bredängsvägen i stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Den nya detaljplanen ska också bidra till Bredängsvägens utveckling mot en mer stadslik gata och till att koppla samman delar av staden.     Historisk bakgrund Det område som i dag kallas Bredäng hörde länge till Sätra och utgjordes under flera hundra år främst av jordbruksmark och befolkningen som bodde på torp och gårdar var inte stor. Stadsdelen hette under en period Jakobsberg efter gården med samma namn, men i samband med att...
Reglerna som format skraporna
2017-12-19 07:00:00
Höga markpriser, brist på tillgång på stora tomtytor, en stor efterfrågan på bostäder och ny teknik har gjort att det numera går att få affär i en ny typ av super-slanka skyskrapor i Midtown, New York City. När skyskrapor och New York är på tapenten kan det vara intressant att ta en titt på deras zoneringsregler (planregler) och hur de har förändrats och utvecklats över tid ...och hur dessa har påverkat både byggnadernas utformning och innehåll. Avslutningsvis kommer lite tankar om hur NYC kan få inspirera Stockholm. Den super-slanka skrapan 432 Park Avenue.   En kort film om New Yorks super-slanka skrapor.   Förhållandet mellan bredd och höjd har gått från ca 1:7 (t.ex. Seagram Building och gamla World Trade Centre) till 1:15 (t.ex. 432 Park Avenue) och nästa år kommer en med förhållandet ...
Stockholm residents gave 2 099 suggestions of places for new housing
2017-12-16 22:10:00
This is a shortened English translation of the article Resultat från YIMBY Stockholms kartenkät - del ett and Resultat från YIMBY Stockholm kartenkät del två. In the begining of 2017, YIMBY Stockholm held a map questionaire about the development of Stockholm. The target was all people who live or wants to live in Stockholm and a total of 808 people responded. We used the tool Maptionaire to make the survey. The data with the results from the questionnaire is available here. . About the respondents None of the questions were answered by all respondents, at the most there were about 790 answers per question. When the corresponding percentage is presented below that is based on the total number of respondents of the particular question. 62% of the respondents found the questionnaire via Facebook, through the Yimby Stockholm page or other pages. 26% found it via yimby.se and the remaining 13% via a friend, colleague, other social media or else. Most of the...
Avstånd kostar
2017-11-08 11:09:00
Utglesning av städer är dyrt konstaterade en kanadensisk utredning som redovisades här för något år sen. Men eftersom den främst byggde på att man adderade allt som blir dyrare finns det ingen garanti för att alla poster har kommit med i beräkningen. Kanske finns det också fördelar med utglesning – det går inte att konstatera på det sättet. Emellertid finns det andra sätt att räkna.Bland annat ett som tre forskare från USAs Federal Reserve har använt. De har helt enkelt jämfört en stor mängd städer i USA och redovisat både hur täta de är och hur bra de har gått ekonomiskt. Med hjälp av regressionsanalys har de sen försökt hitta samband. Och mycket riktigt finns ett – om än svagt – sådant. Om en stad halverar sin befolkningstäthet förlorar den också 2-4 procent tillväxt varje &a...
Årets vinnare av YIMBY-priset 2017
2017-10-16 13:18:00
Årets vinnare är Umami Park, Wallenstam. Årets vinnare vann med den sista rösten som kom in från prisjuryn där det stod mellan 3 olika nominerade som alla hade chans att vinna. Det stod mellan Krister Isaksson, Sundbybergs kommun och Umami Park, Wallenstam. Motiveringen från juryn och YIMBY Stockholms medlemmar var som följer: “ För en total omgörning av en miljonprogramsförort till en tät urban blandstad. I en stadsbyggnadsdebatt där projekt ofta måste underordna sig existerande strukturer vågar Wallenstam utmana genom att omvandla en miljonprogramsförort till vad som ska bli en tät, levande blandstad. Urbana värden tillförs en plats som tidigare saknat dessa i ett spännande förtätningsprojekt." ” Priset delades ut i samband med YIMBY:s 10-årsjubileum den 14/10-2017. På plats för att ta emot priset var Malin Kern...
Nomineringar till YIMBY-priset 2017
2017-10-05 19:22:00
Årets nomineringar från medlemmar i YIMBY Stockholm är inne. Priset delas varje år ut till en aktör som positivt bidragit till Stockholm som en tätare, mer hållbar och levande urban stad. Vinnaren av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne presenteras på YIMBY:s 10-års jubileum den 14:e oktober, Fores lokaler.  7 bidrag är nominerade och vinnaren avgörs av en prisjury med flera framträdande stadsbyggnadsprofiler. De nominerade till årets pris är:Umami Park, Wallenstam "För en total omgörning av en miljonprogramsförort till tät urban blandstad." Bolinders Plan, Utopia Arkitekter "För att de bröt tabut kring att tänka nytt kring Loudden och Gärdet samt för att de tänker nytt och utmanar det rådande arkitekturparadigmet med visionära och kreativa lösningar som skulle liva upp staden. Markanvisningskissen och projektarbe...
Vi har inte tillräckligt med tidiga anmälningar för att finansiera tryck av
2017-09-24 21:12:00
Den 14e oktober är det Yimbyjubileum i Fores lokaler på Kungsbroplan 2. Det kommer att vara utställning, tal, paneldebatt, mingel och fest. Läs mer om eventet i inlägget under. Hela schemat kommer så snart som möjligt. Själva eventet är gratis medan anmälan till festen på kvällen kostar 100 kr. Hela eventet bekostas av anmälningskostnaden till festen. Vi behöver få in mer anmälningar redan nu för att kunna beställa tryck för planscher och broschyrer till utställningen. Stödjer du YIMBY och vill bidra till ett fantastiskt jubileum? Anmäl dig då till festen i detta formulär och betala in 100 kr via Swish 070 747 3935 eller bankkonto 5365 0234661 SEB (skriv ditt namn i meddelandet). Om du inte kan komma men ändå vill vara med och bidra kan du skicka valfri summa och skriva STÖD som meddelande.Köp också gärna biljetter till vä...
Yimby fyller 10 år! Firande den 14e oktober.
2017-09-09 17:30:00
Sommaren 2007 grundades yimby. Det har nu gått 10 år sedan dess och det ska uppmärksammas med ett firande. Den 14 oktober kommer vi arrangera en utställning, bjuda in talare och hålla en paneldebatt med möjlighet att träffa andra människor som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor. Det hela följs av en fest i samma lokal. Eventet bekostas av anmälningskostnad till festen så anmäl dig redan nu om du vill bidra till att jubileet blir så bra som möjligt.Plats: Kungsbroplan 2, Fores lokaler Tid: 12:00 öppnar lokalen, 18:30 Börjar efterfesten. Kostnad: Utställningen är gratis, festen 100 :- Anmälan till festen Facebook-event Hoppas vi ses där!YIMBY Stockholm om: jubileum 10år tioår fest utställning stockholmBloggar om: jubileum 10år tioår fest utställning stockholm
Stadsplan Enköpingsgatan
2017-08-28 09:30:00
Enköpingsvägen - ny stadsdel som binder ihop Det finns planer på att omvandla Enköpingsvägen till en stadsgata hos Solna och Sundbybergs kommuner. YIMBY Stockholm har skissat på ett förslag: En tät urban stadsdel med parker och en framtagen Råstabäck Tvärgator som binder ihop hela området och tar bort vägens barriäreffekt. Stadsgata som främjar gångstråk, cykel och kollektivtrafik Förslaget ger en ny stadsdel som knyter ihop hela området och uppskattas ge 15 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser tillsammans med skolor, idrottshallar och annan service. Ett alternativt sätt att hantera plan och byggprocessen för att styra de estetiska kvaliteterna och få variation i bebyggelsen föreslås också. (Klicka på bilden för att se den i större storlek) Om du bor i Solna eller Sundbybergs kommun och gillar förs...
YIMBY lämnar in yttrande om Planprogram Henriksdal.
2017-05-24 19:58:00
YIMBY lämnade  in ett yttrande om Planprogram Henriksdal i mars. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt YIMBY ser mycket positivt på Nackas intentioner att utveckla denna ytterst viktiga del av kommunen. Platsen är tydligt utpekat som en del av den regionala stadskärnan i RUFS 2010 och vi kan inte underskatta vikten av att denna plats ges förutsättningar för en levande stad med potential till god service. Platsen är en viktig pusselbit i sammankopplandet av utvecklingsområdet Kvarnholmen och Stockholms innerstad, varför vi bejakar Nacka kommuns ambitioner att förbättra området, som idag totalt saknar urbana kvaliteter. Idéskissen på Kvarnholmen som stadsgata visar tydligt att er vision är ett varierande arkitektoniskt uttryck med levande bottenvåningar, vilket YIMBY bejakar. Vi hyllar även er långsiktiga inst&...
Resultat från YIMBY Stockholms kartenkät - del två
2017-05-21 13:16:00
Tidigare publicerade vi en artikel med resultat från YIMBY Stockholms kartenkät. Här kommer del två som visar resultaten från påståenden om stadsutveckling. Deltagarna kunde ställa in reglage efter hur mycket de höll med de olika påståendena. Våra resultaten visar fördelningen över var de svarande placerade reglagen. Fördelning av alla svar Här är fördelningen av alla svaren. Den mörkaste blå visar hur stor del av alla svarande som drog reglaget längst till väster och det mörkaste grå de som drog den längst till höger. Vi kan till exempel se att ca 42% av de svarande höll helt med om påstående att "Jag vill ha fler riktigt höga hus i Stockholm" Här syns antalet svarande för varje fråga. Höga hus Trafikleder     Cykelvägar Nya byggnader intill hemmet Nya broar Vi ...
SvD Debatt: Ökad täthet och närhet för högre livskvalité i Stockholm
2017-05-14 12:43:00
Den lokala Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik är oroliga för att Stockholms översiktsplan ska leda till att oersättliga stads- och naturmiljövärden går förlorade. Vi hävdar tvärtom att en förtätning av Stockholm är nödvändigt för att bygga vidare på det hållbara attraktiva Stockholm. I sin slutreplik ger skribenterna oss delvis rätt då de menar att strävan efter ökad täthet, närhet och marknadspotential är vällovlig men slänger samtidigt in några brasklappar.Den 28:e april skrev den lokala Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik i Svenska Dagbladet och krävde att staden arbetar om Stockholms översiktsplan. De hävdade att tillväxten i St...
Resultat från YIMBY Stockholms kartenkät - del ett
2017-05-01 11:47:00
YIMBY Stockholm höll mellan 18 februari och 22 mars en kartenkät med verktyget Maptionnaire där folk som bor eller vill bo i Stockholm kunde tycka till om stadens utveckling. Totalt hade vi 808 svarande som tyckte till om allt från otrygga platser till behovet av nya broar. Här kommer en första redovisning av resultaten i form av kartsvaren. Enkäten innehöll också möjligheten att välja bland olika påstående om vilken typ av stadsutveckling man vill se. Resultatet från dem kommer i del två. Baserat på den respons vi får kommer vi även att lägga upp mer fördjupade redovisningar av vissa delar. Du kan också ladda ner svarsfilerna här och analysera dem själv. Filerna kommer i formatet xlxs och kan öppnas i excell där man också kan omvandla dem till csv för att läsa dem i GIS-program.Om de svarande Ingen av frågorna besvarades av all...
Alla har rätt till stad
2017-04-04 09:55:00
På 70-80-talen, när vi i miljörörelsen försökte få gehör för tankar om en tät, transportsnål stad hade vi oftast Hyresgästföreningen emot oss. På den tiden var det en självklarhet att många nya bostäder (Hyresgästföreningens mål) var samma sak som många nya perifera förorter, sammanbundna av motorvägar. Det hade det varit så länge någon kunde minnas, och det fanns inget skäl att ifrågasätta det. Därför blir man extra glad när just Hyresgästföreningen gör just detta.I en skrift från i höstas, Alla får plats i stadens goda lägen, argumenterar Hyresgästföreningen, via Spacescape, kraftfullt för att folk har rätt att ha nära. De talar om 20-minutersstaden. “ Vi har i denna utredning definierat goda lägen som platser i staden där det gå...
Får man yttra sig om byggplaner där man inte bor?
2017-03-28 11:49:00
Flygfoto över Henriksdalsberget - stora delar av området omkring kan i våra ögon gott bebyggas utan att boenden får någon avsevärd brist på grönområden. Foto: Wikimedia Commons Breaking News! Författaren till YIMBYs yttrande om Nacka kommuns planer för Henriksdal och området runt Kvarnholmsvägen betalar inte skatt i Nacka.YIMBY skicka ofta in yttranden till kommuner i Stockholmsområdet gällande byggplaner vi tycker är viktiga för stadens utveckling. Ibland hyllar vi planen i fråga, ibland är vi mer kritiska, helt beroende på vår subjektiva bedömning av hur projektet skapar de stadskvaliteter vi eftersträvar. Vi skriver yttranden om hela Stockholm, allt från Sigtuna till Slussen. I denna blogg kritiseras YIMBY för att medlemmar som inte har "lokal anknytning" till Henriksdal yttrar sig om byggplaner i området. F&...
Halva Sveriges yta kan inte vara riksintresse
2017-03-16 08:34:00
YIMBY är med i tankesmedjan levande staden, vi har publicerat följande debattinlägg i Svenska Dagbladet: Miljöbalkens regelverk rörande riksintressen är ett av de största hindren för att uppnå ett omfattande bostadsbyggande över tid. Trots detta har riksintresseproblematiken lyst med sin frånvaro i den politiska debatten. Regeringen bör reformera denna lagstiftning omgående eftersom risken är överhängande att inga andra åtgärder kommer att ge någon märkbar effekt om inte denna lagstiftning förbättras. Ett omtag inom vissa delar av miljöbalken skulle möjliggöra en enhetlig och transparent rättskipning, vilket i sin tur är avgörande för att Sverige ska kunna bygga attraktiva och levande städer.Enligt Boverkets senaste behovsanalys behöver det byggas 710 000 bostäder de kommande tio åren. Behoven finns framför a...
Positivt utspel om Loudden från moderaterna
2017-03-14 22:50:00
Illustration: Utopia arkitekter Stockholmsmoderaterna har i ett utspel gått ut med ett förslag på tät och urban bebyggelse i ett framtida Loudden med 10.000 bostäder. YIMBY stöder helhjärtat Moderaternas förslag för Loudden som är en avsevärt rimligare användning av mark jämfört med det förslag på 3-4000 bostäder som just nu ligger i planeringsfasen. Vi ser heller ingen anledning till att inte hela Värtastaden kan få motsvarande urbanitet och täthet, något som tyvärr är långt ifrån fallet i de orimliga planer som idag ligger för området. Österbron Det framtida Loudden moderaterna beskriver skulle utgöra en utmärkt plats för norra brofästet av vår föreslagna Österbro. Därmed skulle en stadsmässig broförbindelse för olika hållbara och effektiva trafikslag få knyta sam...
Hjälp oss nå fler grupper med vår kartenkät
2017-03-12 15:29:00
YIMBY Stockholm håller i en kartenkät där medborgare kan tycka till om Stockholms utveckling. Du kan läsa mer om enkäten i inlägget under. Hittills har 597 personer svarat, det är jättekul att så många har tagit sig tid. Om du redan har svarat tipsa gärna andra Stockholmare om enkäten innan den 22 mars. De behöver inte vara intresserade av stadsplanering, varje medborgare har åsikter om vilka platser som är trevliga eller inte och vilka behov de har av staden. Detta är länkadressen till enkäten https://maptionnaire.com/sv/2141 och på engelska https://maptionnaire.com/en/2141Vi vill särskilt nå ut till vissa kategorier av Stockholmare som just nu har färre representerade. Det här är hur åldersfördelningen bland de svarande ser ut just nu. Vi ser från vår nuvarande data att en stor del av deltagarna är mellan 21 och 50. Mycke...
Tyck till om Stockholms utveckling i vår kartenkät
2017-03-07 11:53:00
Tycker du att medborgarna ofta verkar komma i sista steget i planeringen? När allt redan i princip är bestämt och det inte verkar finnas någon rum för förslag? Istället för att vänta på kommunal planering, låt oss redan nu samla medborgares åsikter om var och hur Stockholm bör utvecklas. Resultatet av enkäten kommer att publiceras här på YIMBYs hemsida och alla som vill kommer kunna ta del av datan för egna analyser. Ditt bidrag är viktigt. Villka platser i Stockholm tycker du om och inte? Hur vill du att staden ska utvecklas? Villken typ av stad tycker du om? Använd kartan för att peka ut specifika platser. Klicka här för att komma till enkäten. Enkäten kommer att vara öppen mellan 18e februari och 22a mars. Tipsa gärna vänner och grupper om enkäten. Den finns även på Engelska. Om du har frågor, skriv dem här som ...
Absurda bullerregler hotar bostäder i Mariehäll
2017-01-15 15:01:00
I en artikel på Stockholmdirekt kan vi läsa att 107 lägenheter i Mariehäll längs Bällstavägen hotas att stoppas av länsstyrelsen på grund av bullersituationen. Det hela framgår som absurt när det på samma gata redan finns massvis med bostadshus i direkt anslutning till vägen, även på den delen med samma hastighetsgräns på 50 km/h. Hur länsstyrelsen kan göra bedömningen att det är olämpligt att bygga på platsen har jag svårt att greppa. De må anse att de gamla byggnaderna är gamla misstag som vi får leva med, men att vi inte ska bygga hälsovådliga lägenheter i den upplysta tidsepok som pågår nu. Men nya lägenheter går ofta att bygga mer bullerisolerade än gamla. Och folk verkar i mångt och mycket tycka att urbana kvaliteter väger tyngre än behovet av en knäpptyst boendemilj&ou...
YIMBY lämnar in yttrande om Stockholm stads översiktsplan.
2017-01-12 22:56:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om yttrande om Stockholm stads översiktsplan. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. YIMBY ser mycket positivt på intentionen med översiktsplanen. Vi delar Stockholms stads bedömning att Stockholm behöver växa med mer blandad bebyggelse och bli mer sammanhängande. Vi är särskilt positiva till planen att omvandla trafikleder till stadsgator och stadsboulevarder.I vårt yttrande har vi fokuserat på några specifika frågor som vi tycker är särskilt viktiga. Kortfattat föreslår vi att planen bör: Ge mer ingående riktlinjer för omvandling av trafikleder till stadsgator och stadsboulevarder.   Slå fast att många stadsdelar byggdes för att inte ha urbana kvaliteter och att dessa inte kan tillföras utan att deras struktur förändras. &nbs...
Det bidde inte ens en tumme av värtan
2016-12-21 08:00:00
Södra värtan är ett stadsutvecklingsområde som länge varit på tapeten. Tanken är att delar av hamnverksamheten i detta för staden väldigt centrala läge ska maka lite på sig och göra plats för nya bostäder och kontor. Om vi bläddrar tillbaka till 2008 var visionerna storslagna. Ett krafttag både mot bostadsbrist och stadsbrist. Visions/Volymbild från 2008. Klicka på bilden för större version Hög exploatering från 2008. Stadsdelen var då tänkt att ha 25.000 invånare och 25-30.000 arbetsplatser. I en artikel i Dagens Nyheter (inte längre tillgänglig online) fanns flera intressanta citat: "Visionen kan ses som en korsning av Stockholms stenstad och en stad med höga hus vid vatten - som New York eller Vancouver. Både avgående stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) och tillträdande Kristina Alvenda...
Land sparing/sharing: hur bör städer byggas för att gynna biologisk mångfal
2016-12-15 12:54:00
Biologisk mångfald är något som prioriteras i varje stadsutvecklingsprojekt med hållbarhetsambitioner. Jag har dock gått och stört mig på att endast biologisk mångfald inom själva staden tycks beaktas då hållbar stadsutveckling diskuteras. Biologisk mångfald är i mångt och mycket en global angelägenhet och borde behandlas därefter. Undantaget är sådan biologisk mångfald som skapar värden just genom sin direkta närvaro i staden – vackra växter, till exempel. Frågan är viktig eftersom djur och växter i staden kräver yta. En ökad prioritering av biologisk mångfald i staden ger därmed ofta en glesare bebyggelse – och staden stjäl då istället yta från djur och växter i periferin. Detta spel med tillgänglig yta är dessutom sämre än ett nollsummespel – en glesare ...
Norrmalmsregleringen i tre delar - Del 3 - Befolkningskollapsen
2016-11-17 11:00:00
Detta är del tre. Del ett hittar du här och  del två hittar du här. Befolkningskollapsen När rivningarna för den andra fasen av regleringen kommit igång på allvar mattades åter konjunkturen, samtidigt som Stockholms befolkningsförluster blev allt allvarligare. Det innebar att alla de som bara något år tidigare hade varnat för att det inte skulle finnas efterfrågan på de nya kontorshusen och hotellen fick rätt. Med det gick regleringen i en återvändsgränd, när det vare sig fanns intressenter eller finansiella möjligheter att slutföra den på ett planerat sätt. Det som siffrorna i figurerna 1-2 tydligt pekar på är att befolkningsfallet var den största orsaken till 1960- och 70-talens problem. Stockholm drabbades uppenbart av en tilltagande struktursvaghet under 1960-talet, vilken förvärrades ytterligare när den...
Norrmalmsregleringen i tre delar - Del 2 - Generalplanen och befolkningsmin
2016-11-16 11:00:00
Detta är del två. Del ett hittar du här. Generalplanen och befolkningsminskningen Ett centralt drag i Norrmalmsregleringen som alltför sällan uppmärksammas är att den var en del av en större plan för utvecklingen av hela Stockholmsregionen under efterkrigstiden. Därför är den 9 maj 1944 den verkliga startpunkten för regleringen. Då presenterade Yngve Larsson ett PM till stadskollegiet med titeln "Förslag till utredning angående en tidsbestämd generalplan för Stockholm". I PMet skisserar Larsson all de faktorer som gör att staden efter kriget skulle behöva en genomgripande ny plan för att styra den framtida tillväxten. För det första förutser han ett mycket stort investeringsbehov när de trafiklösningar som hade diskuterats på 1930-talet till sist skulle genomföras. För det andra förutser han en fortsatt...
Norrmalmsregleringen i tre delar - Del 1 - Jane Jacobs, Victor Gruen och St
2016-11-15 12:21:00
Jane Jacobs, Victor Gruen och Stockholm.   I våras bad Vasakronan mig att titta på Norrmalmsregleringen. Det var en öppen fråga, av karaktären "finns det något mer att säga om det som hände och är det i så fall möjligt att se på det med andra värderingar/ögon". Regleringen har blivit ett trauma i dagens stadsbyggnadsdebatt. Under namnet ”Klararivningarna” har den ju kommit att symbolisera allt ont som finns i världen och därmed också skapat starka blockeringar när området nu står inför en ny genomgripande förnyelse. Paradoxalt nog har dessutom allt det som byggdes under 1960- och 70-talen kommit att få en närmast sakral status. För att analysera det som hände har jag förstås läst Thomas Halls och Anders Gullbergs standardverk. Men jag har också gått ned i de samtida källorn...
Vinnare av Yimby-priset i Stockholm 2016 är...
2016-11-14 11:24:00
Utifrån de fem finalister som vi tidigare presenterat har juryn nu utsett en vinnare av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2016. Oscar Properties för projektet Norra Tornen “ YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2016 går till Oscar Properties för projektet Norra Tornen. Ett spännande och intressant nytillskott i ett Stockholm där nyproduktion oftast domineras av försiktighet och standardisering. Oscar Properties har trots hårt motstånd lyckats genomdriva något som länge förefallit omöjligt: att i en central del av stadsrummet uppföra nya byggnader med ovanliga arkitektoniska kvaliteter och hög synlighet. Projektets plats är dessutom synnerligen väl vald genom sin sammanbindande effekt där Stockholm och Solna möts i ny och växande tät blandstad. ” Årets omröstning blev oerhört jämn och Norra...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33650 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss