TopplistanPolitikDetaljer för "yimby.se - Yes In My Back Yard!"

yimby.se - Yes In My Back Yard!


yimby.se - Yes In My Back Yard!
Vi är en samling Stockholmare som tröttnat på att Stockholm inte får växa. Låt staden växa! Både på bredden o höjden!
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Nacka kommun vinnare av YIMBY-priset 2015
2015-11-22 17:10:00
Utifrån de 5 finalister som vi tidigare presenterat har juryn utsett en vinnare av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2015. Vinnare av priset för år 2015 är Nacka kommun och juryns motivering är som följer: “ YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2015 går till Nacka kommun som under tre decennier tagit en offensiv roll i utvecklingen av hela regionen. Genom detta långsiktiga arbete har en kommun som dominerades av övergivna industrier, villor och ett icke existerande centrum utvecklats till en naturlig fortsättning av storstaden Stockholm ” Tid och plats för prisutdelning sker i Nacka Forum fredagen den 27 november kl. 14:00. Juryn har bestått av följande personer och är bortsett från de tre sista jurymedlemmarna fristående från YIMBY Stockholm Magda Rasmusson (Språkrör grön ungdom) Per Ankersjö...
YIMBY-priset 2015 - finalisterna
2015-11-09 10:39:00
Som vi skrev om den 5 november har YIMBY Stockholm utlyst YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne. Efter en omrösning bland våra medlemmar kan vi nu presentera de fem finalisterna.De nominerade är (i bokstavsordning): Familjebostäder (kommunalt bostadsföretag i Stockholm) Nacka kommun Oscar Properties (byggbolag) Spacescape (konsultföretag inom stadsbyggnad) Viktor Barth-Kron (skribent och krönikör på Dagens Nyheter) Juryn består av följande personer och är bortsett från de tre sista jurymedlemmarna fristående från YIMBY Stockholm Magdalena Rasmusson (Språkrör grön ungdom) Per Ankersjö (F.d. stadsmiljöborgarråd, numera strategisk rådgivare på A Beutiful soup.) Helena Olsson (Fastighetsägarna Stockholm) Patrik Kronqvist (Ledarskribent på Expressen)' Mikael Levander (Driver bloggen Stockholm...
Promenadstaden är stendöd
2015-11-01 19:21:00
Illustration av byggnadsvolymer sedda söderifrån på Ålgrytevägen. Illustration OWC Arkitekter I Bredäng finns ett  förslag på förtätning medels 125 lägenheter. Att det byggs är naturligtvis någonting som är positivt, men det handlar tyvärr, som så ofta, om en icke-urban förtätning, något som går i direkt strid med Stockholms stads egen översiktsplan promenadstaden. I just det här fallet kan en ovanligt påtagligt skillnad mellan det rödgrönrosa och det borgerliga blocket utläsas. Volymstudie I protokollsutdraget från stadsbyggnadsnämndens möte den 15 oktober stod två förslag mot varandra. Dels förslaget från Mikael Lind m.fl. (M), Björn Ljung (FP) och Erik Slottner (KD): “ I syfte att skapa ökad variation och ett mer levande gaturum bör en för stadsdelen ny struktur pröv...
YIMBY-priset 2015
2015-10-05 22:58:00
YIMBY Stockholm vill uppmärksamma individer, företag, organisationer eller kommuner som kämpar för en bättre samhällsuppbyggnad. Nu är det därför dags att utlysa en vinnare av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne!Via våra medlemmar kommer en omröstning att hållas för att utse en person, företag, kommun eller organisation som särskilt utmärkt sig för att bidra till samhällsutvecklingen på ett särskilt positivt sätt. Under vecka 41 (5-11 oktober 2015) kan medlemmarna i vår Facebooksgrupp Stockholm är inte Bullerbyn lämna in förslag på kandidater till priset. Klicka här för att komma direkt till nomineringssidan. Den som inte har facebook kan också kommentera på detta blogginlägg, men endast kommentarer från inloggade användare räknas. Därefter kommer priskommittén att utse en vinnare som pr...
Vad är social hållbarhet?
2015-10-02 00:22:00
Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlar om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet?" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den fjärde och sista delen om social hållbarhet följer.Hemma i bokhyllan ligger en bok som heter ”Kitschiga vykort”. D...
Den akuta bostadsbristens möjligheter
2015-09-27 16:07:00
Vi har en bostadsbrist i nästan hela Sverige sedan snart tjugo år tillbaks i tiden, och längre än så om man ser till de största städerna. Den omfattande flyktinginvandringen ser inte ut att minska inom överskådlig tid och gör att bostadsbristen nu är inne i ett akut skede. Om vi inte vill att människor permanent ska bo i baracker i skogen och att svensk ekonomi ska äventyras så krävs radikala lösningar och det snarast.Här öppnar sig ett möjlighetsfönster för oss som är kritiska till existerande bygglagstiftning (och för de som är kritiska till hyresreglering och befintliga regler för reavinstbeskattning, något som jag dock inte kommer att ta upp här). Det är uppenbart att dagens system inte fungerar, det byggs alldeles för lite och för dyrt. Vi måste upp kraftigt i volym vilket på medellång sikt även skulle ...
Byggnader längs stråk
2015-09-18 07:48:00
Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlade om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den tredje delen om byggnader följer.Härom året hade jag ett möte med en 3D-visualisatör, som visade några aktuella referen...
YIMBY lämnar in yttrande om Farsta - Program för Tyngdpunkt Farsta.
2015-09-16 16:01:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Farsta - Program för Tyngdpunkt Farsta. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. YIMBY är mycket positiva till att Farsta ska utvecklas, och ser många positiva inslag i programmet. Större planer som tar ett helhetsgrepp på ett område är en bra strategi när Stockholm växer.YIMBY ser positivt på exploateringen i närområdet kring centrum, och delar med planen tron att Farsta har goda möjligheter att utvecklas till en viktig regionkärna med sina utmärka kollektivtrafikförbindelser och redan stora volymer av handel. Om Stockholm ska kunna möta sina mål för bostadsbyggande så kommer man behöva öka ambitionen i exploatering av områden som Farsta C, och YIMBY ser möjligheter till fler arbetsplatser och bostäder än vad som förekommer i planen. Södra...
YIMBY lämnar in yttrande om Program för Barkarbystaden.
2015-09-14 22:30:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Program för Barkarbystaden. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Allmänt YIMBY ser mycket positivt på att det görs en övergripande planering för Barkarbystaden. Det är glädjande att det finns en ambition att ta ett större grepp och en vilja att skapa stad. Planen lider dock stora brister då den inte ordentligt tar hänsyn till att Barkarbystaden är en del av en större stad, Stockholm, och inte en stad i sin egen rätt.Inom Barkarbystaden ser vi överlag positivt på den planerade gatustrukturen och bebyggelsen, men anslutningarna till kringliggande områden lämnar väldigt mycket att önska. YIMBY har tidigare gått ut med Lindhagenplanen 2.0 för Stockholm och har även annars efterlyst fler övergripande planer för att skapa mer av en sammanhängande stad. ...
Stråken som skapar staden
2015-09-14 00:01:00
Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlade om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den andra delen om stråken följer.I Tidskriften Arkitektur nr 6 2003 ägnades tio sidor åt ett retrospektivt reportage kring planeringsproces...
På väg in i ett nytt planeringsparadigm?
2015-09-07 00:01:00
Norra Masthugget, Göteborg. (Illustration: Kanozi.) Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlar om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som bygger staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den första delen följer och den är inte minst intressant för att den sätter in yimbyrörel...
YIMBY lämnar in yttrande om Solna - Översiktsplan 2030.
2015-08-31 22:21:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Solna - Översiktsplan 2030. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Inledning YIMBY har tagit del av samrådsversionen av Solnas översiktsplan 2030 och stöder de tankar som där förs fram rörande Solnas utveckling till en tätare, funktionsblandad och väl sammanhållen stad där barriärer i form av järnvägar och trafikleder i möjligaste mån byggs bort. Vi upplever dock att staden utifrån sin egen befolkningsprognos skulle behöva planera efter ett ökat byggande på ett helt annat sätt än vad samrådsremissen gör. Därtill anser vi att samrådsremissen fokuserar för mycket på vad som finns snarare än vad som behöver göras. De 800 lägenheterna per år som det planeras för tror vi är långt under behovet, särs...
Inofficiell park(ing)day med Yimby
2015-08-27 18:58:00
Den utländska bilturisten tittar storögt innan han försiktigt backar in sin hyrbil på parkeringsplatsen på Folkungagatan. En halvmeter framför bilen sitter en kvinna på gatan och spelar klarinett. Vid ett vitt plastbord med en liten palm ler ett glatt gäng i solglasögon mot honom, och andra vräker sig i solstolar och njuter av det fina vädret denna augustilördag. Ett gatuparty pågår i parkeringsrutan.Vid parkeringsautomaten är det en person före: En Yimby-medlem står och betalar för den kommande timmen. 25 kronor i timmen – oöverträffat billigt för en partylokal på en av Söders huvudgator. Fenomenet Park(ing)day har nått Stockholm. Den godmodiga folkaktionen startade av Konst- och Designstudion Rebar i San Fransisco 2005. Sedan dess har manifestationen spritt sig, år 2014 omvandlades över trehundra parkeringsplatser runt om i världe...
En studie i shared space
2015-07-28 03:20:00
I början på sommaren bodde jag med familjen ett par nätter på Via dei Cappellari mitt i Roms äldsta delar. Gatan löper ut i Campo Fiori – detta härligt ostädade torg där det på förmiddagar är torghandel och på eftermiddagar och kvällar fullt av uteserveringar.Det finns mer än tillräckligt att göra i Rom, men ibland fastnade jag bara i fönstret, fascinerad tittande ned på gatan - och undrande vad det är som gör en italiensk gata som denna så självklart urban och mänsklig. Varför trivs vi så bra just här? Via dei Cappellari är ganska typisk för centrala Rom. En lugn, smal gata som slingrar sig genom den täta staden. Man ser inte långt ned för gatan varför en promenad ger ständigt nya intryck. Husen innehåller bostäder, kontor, butiker och enstaka verkstäder och restauranger. Gaturummets v...
Något att lyssna på
2015-07-24 18:00:00
Som storkonsument av poddradio stöter jag då och då på något som på ett eller annat sätt relaterar till stadsbyggnad. Nedan följer en sammanställning av avsnitt som jag funnit väl värda en lyssning. Ett utmärkt sätt för den stressade att finna tid till att konsumera media medan hen joggar, promenerar eller diskar!Econtalk Denna podcast drivs av en (väldigt) amerikansk professor i nationalekonomi vid namn Russ Roberts, som i varje avsnitt intervjuar en gäst. (Som kuriosa kan nämnas att Roberts även ligger bakom ett par tämligen lustiga rapvideor i vilka de gamla ekonomi-ikonerna Keynes och Hayek battlar varandra, vilka du finner här och här.) Podcasten är överlag, tack vare de mycket intressanta gästerna, väl värd att lyssna på (om man står ut med intervjuarens lite väl naiva tro på marknaden som lösning på värld...
Nya anvisningar för höga hus i Sverige
2015-07-24 18:00:00
En typ av uppleverlser vi har lite av i Sverige. (Wiki Tuxyso) Debatten om höga hus i Sverige handlar ofta om höga hus ska tillåtas eller inte. Det finns en tvekan inför vad de höga byggnaderna tillför och hur man ska hantera påhittade och verkliga utmaningar. Vad kan då vara lämpligare än att se och lära från en stad som har över 100 årserfarenhet av att bygga höga byggnader, och som ser dem som nödvändiga för ett hållbart stadsbyggande. Vi botaniserar i Torontos ”Tall building design guidelines” och funderar på hur anvisningarna kan användas i Sverige.Sverige Det finns en tveksamhet inför högre byggnader i Sverige och det är inte konstigt. Debatten har länge haft många framträdande personer som ihärdigt drivit sitt subjektiva motstånd mot dessa med ett sken av att leverera objektiva sanningar. I rapporte...
YIMBY lämnar in yttrande om Södermalm - Persikan 5.
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Södermalm - Persikan 5. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.   Allmänt YIMBY ser mycket positivt på att området utvecklas och omformas från bussdepå till ett nytt område med ambitionen att bli en ny del av Stockholms inner- och blandstad. Ur många aspekter är planförslaget en fullgod implementation av Promenadstaden och har just de kvaliteter YIMBY brukar efterlysa: Högt exploateringstal (2,6), rutnätsstruktur med slutna kvarter, lokaler i bottenplanet samt relativt lågt p-tal (0,42). Förslaget har även en ambition att skapa arkitektonisk variation, vilket vi ser som mycket lovvärt.Bebyggelse Marken är anvisad till nio olika byggherrar, och enligt planförslaget borgar det för god variation i arkitektur inom området. Vi håller med om att det är mycket bättre...
YIMBY lanserar almedalskalendern.se inför Almedalsveckan 2015
2015-07-24 18:00:00
Ska du till Almedalen i år (eller tänkt följa de seminarier och events som sänds via webbsändningar)? Är du intresserad av stadsutvecklings-, miljö-, urban-, bostads-, och infrastrukturfrågor? Kort sagt, är du intresserad av de frågor som YIMBY brukar skriva om? Ta i så fall en titt i YIMBY:s kalender där vi för femte året i rad har samlat upp de seminarier och events som på olika sätt relaterar till de frågor som vi driver. Och när du väl är på plats, gå in på almedalskalendern.se för att få en aktuell vy över dagens seminarier inom de områden vi bevakar. Längst upp ute till höger på yimby.se kan du alltid se de seminarier eller events som ligger närmast i tid - under hela Almedalsveckan.Du kommer också åt materialet på din smartphone eller tablet då sidan automatiskt anpassar...
YIMBY lämnar in yttrande om utveckling av Norr Mälarstrand
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stuvaren 1 mfl. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Bild från plandokumenten Allmänt YIMBY välkomnar en utveckling av Norr Mälarstrand. Området är i dags starkt dominerat av trafikfunktioner och vattenläget utnyttjar inte den potential som området har.Synpunkter Vi vill påtala att det är synnerligen viktigt att områden för gång- respektive cykeltrafik hanteras som tydligt separerade lösningar. Cykelbanan förbi platsen är ett viktigt stråk och lösningen bör utformas för att minimera konflikter mellan gående och cyklister. Det är positivt att korsande cykelstråk föreslås utföras med röd beläggning. "Snygga" men opraktiska lösningar i stil med t.ex. cykelbanan på Arsenalsgatan måste undvikas. Vi ...
YIMBY lämnar in yttrande om toppstuga i Hammarbybacken
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Skarpnäck - Toppstuga i Hammarby skidbacke, Hammarbyhöjden 1:1. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Allmänt YIMBY har inget att invända mot förslaget att bygga en toppstuga i Hammarby skidbacke. Vi anser att de argument mot projektet som har framförts från bl a Stadsmuseet saknar relevans och vill även peka på ett par felaktigheter i planbeskrivningen som potentiellt kan skapa problem för projektet.Synpunkter I planbeskrivningen sägs att "Hammarbybackens tydliga inslag i stads- och landskapsbilden är av stor vikt och bör fortsättningsvis fortfarande vara avläsbart" (sid 12). Vi instämmer i åsikten att tydliga avsteg från horisontlinjen är viktiga för stadsbilden, men menar tvärtom att en väl synlig byggnad på toppen ökar avläsbarheten, analogt me...
Debatt: Rätten till staden - en rättvisefråga
2015-07-24 18:00:00
YIMBY Stockholm har skickat en replik till Dagens Arena med anledning av en tidigare införd artikel. Problemet med att de resurssvaga inte får plats i staden kan vi bara lösa genom att bygga mer stad, skriver talespersonerna Anders Gardebring och Gustav Svärd, nätverket YIMBY. I artikeln "Sura miner i slakthuset" diskuteras Yimbys syn på staden. Det förkommer dock några missuppfattningar som vi gärna vill kommentera. Kvartersstad är en fysisk struktur. Det säger inget om vad som finns i den. Både kvartersstad och glesa bostadsenklaver kan innehålla kulturhus och torg, även om de senare kommer ha svårare att attrahera den som inte bor i närheten.Varför skulle skateboardåkares appropriering av stadsytor och ungdomars hångel bara kunna uppstå kring punkthus och återvändsgator men inte på torg, rivningstomter eller i en park? Kvarterets småsk...
Demonstration: Ja till fler bostäder!
2015-07-24 18:00:00
I dag, torsdag 11 juni, är det en demonstration för byggandet av fler bostäder i Stockholm. Vi samlas utanför Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, klockan 15.30 den 11 juni, och genomför en demonstration till stöd för de politiker som vill rösta för en förtätning av våra områden. Se evenemanget på Facebook för detaljer.
YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Valla 1, Årstafältet del
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Valla 1, Årstafältet del av fastigheten Årsta 1:1. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Det är mycket glädjande att programmet för Valla 1 på Årstafältet nu har gått vidare till granskningsskede. Övergripande gläds YIMBY åt att läsa om en tät kvartersstruktur med stort fokus på varierande bebyggelse i höjder och fasader.Som erfarenheter från Hornsbergs strand har visat är det önskvärt att ha helt stängda kvarter utmed ett aktivitets- eller evenemangsstråk som Årsta brygga. Stängda kvarter skapar också en tyst sida av fastigheten, något som uppskattas av många boende. Öppningar i kvarter tenderar att hanteras av de boende själva genom uppsättning av stängsel och grindar, något...
YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Örby 4:1 vid kv Framkal
2015-07-24 18:00:00
Promenadstad är det inte.. YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Örby 4:1 vid kv Framkallningen. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Nätverket YIMBY har inga invändningar mot att planområdet förtätas. Det aktuella förslaget är dock under all kritik och strider uppenbart mot Stockholms översiktsplan - Promenadstaden. Synpunkter Trollesundsvägen söder om Grycksbovägen, idag en genomfartsled för bilar omgiven av breda bullerzoner, har unikt stor potential att bli ett innerstadsliknande stråk för alla trafikslag genom Bandhagen. Gatan är som klippt och skuren för att bli ett paradexempel på framgångsrik förtätning som gynnar inte minst de redan boende i området, helt enligt Promenadstadens riktlinjer. Men i stället för ett effektivt markutnyttjande och tillf&o...
YIMBY lämnar in yttrande om förslag till detaljplan för Jakobsbergs central
2015-07-24 18:00:00
En ny detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs centrala delar. Planen syftar till att möjliggöra komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och en förskola med mer stadslik karaktär. YIMBY har lämnat in ett yttrande. YIMBY ser det som mycket positivt med en förtätning i centrala Jakobsberg med ambitionen att skapa blandstad med lokaler och förstärkt stadskaraktär. Detta stämmer också väl med översiktsplanens mål att ge Jakobsberg en tydlig stadskaraktär. För att nå det målet är det helt klart nödvändigt att förtäta, men det som främst ger Jakobsberg av idag dess splittrade karaktär är frånvaron av ett sammanhållet gatunät. Att man har påbörjat ett arbete med en utvecklingsplan för Jakobsbergs centrum är därför både bra och nödvändigt....
Rapport från DN:s heldagsseminarium "Den moderna staden", del 2/2
2015-07-24 18:00:00
YIMBY Stockholm fick möjligheten att besöka DN:s heldagesseminarium, "Den moderna staden" den 21 maj. Följande är del två av två av ett referat från seminariet. Klicka här för att läsa del ett. Efter en intressant dragning, av Concent, om små, billiga hyresrätter och svårigheterna för utländska byggbolag att slå sig in på den svenska byggmarknaden, kom så bostads-, stadsutvecklings- och IT-ministern Mehmet Kaplan. Under rubriken "Vad innebär den digitala staden och vad kan den erbjuda medborgarna och företagen?" talade han förvisso frejdigt och energiskt, men tyvärr med många klyschor och självklarheter. Under hans halvtimme tröttnade jag snabbt på ordet "smart". Han körde hårt med "smarta" digitala lösningar, "smarta" städer, "smart" kollektivtrafik, "smartar...
Rapport från DN:s heldagsseminarium "Den moderna staden", del 1/2
2015-07-24 18:00:00
YIMBY Stockholm fick möjligheten att besöka DN:s heldagesseminarium, "Den moderna staden" den 21 maj. Följande är del ett av två av ett referat från seminariet. Seminariet var en lyckad tillställning med många varierande infallsvinklar. Här fokuserar jag på de programpunkter där politiker, alltså våra beslutsfattare, deltog. Det bör dock noteras att ingen av politikerna närvarade under andra delar av seminariet än de egna programpunkterna. Inget ovanligt, men ett trist konstaterande. Det hade förstås varit önskvärt att de även deltagit som lyssnare, inte bara talare, med tanke på alla intressanta saker som dryftades. Särskilt hade jag önskat att samtliga beslutsfattare hört den första programpunkten med Köpenhamns stadsarkitekt.Det blev en rykande rivstart levererad av Köpenhamns stadsarkitekt Tina Saaby. Efter hennes dragnin...
Dags att överge modernismen även för grönplanering
2015-07-24 18:00:00
Förra veckan togs beslut om inrättandet av ännu ett naturreservat i Stockholms kommun. Älvsjöskogen på ett området på en yta ungefär 650 000 kvadratmeter på ett avstånd av 1 kilometer från Älvsjö centrum. Detta beslut ses troligtvis som enbart positivt av de flesta Stockholmare. Dock har det negativa effekter ur ett stadsplaneringsperspektiv. För att förstå varför måste vi först se tillbaka på modernismen. Det planerade naturreservatetModernismen var den dominerande stadsplaneringsparadigmen under största delen av 1900-talet. Dess teorier innebar bland annat att funktioner skulle separeras. Bostäder, arbetsplatser, handel och olika slags trafikslag skulle alla vara skilda från varandra för att undvika konflikter. Utförandet av denna typ av planering resulterade i många problem. Funktionsseparering innebär ett mindre effektivt mar...
UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering
2015-07-24 18:00:00
I diskussionerna om täthet och blandning i debattartiklar och i samband med nya planförslag har det under det senaste året ibland referats till UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering. Speciellt har det refererats till principen om täthet av minst 150 inv/ha och ibland den om funktionsblandning. Men vi har aldrig riktigt presenterat målen, syften, principerna och argumentationen bakom dem. Det är dags för det nu och det är en riktigt trevlig läsning.Inledning UN-Habitat är FN:s boende- och bosättningsorgan vilket arbetar för en hållbar utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer. Det bildades bildades 1978 och har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. De Fem Principerna presenteras och motiveras i en rapport med titeln “A new strategy of sustainable neighbourhood planning: Five principles.” UN-Habitat skriver att de vill ge länder stöd m...
YIMBY lämnar in yttrande om bostäder i Rågsved - Säterhöjden 1 och 2
2015-07-24 18:00:00
"Promenadstad" anno 2015 YIMBY har lämnat in ett yttrande om uppförande av hyreslägenheter och student-/ungdomslägenheter i Rågsved. Plandokument kan läsas här. YIMBY ser det som mycket positivt att hyres- och studentlägenheter tillförs området. Vi ställer oss dock frågande till både utformning och placering av den planerade bebyggelsen. Speciellt delområde 2 ter sig märkligt i sin miljonprogramspastisch med snedställda loftgångshus.Planen är inte i samklang med översiktsplanen (Promenadstaden) utan slösar med yta, skapar en svårnavigerad och svårförstådd stadsmiljö och lämnar ingen exploaterbar mark för framtida förtätning eller annat marknyttjande, vilket annars är naturligt när man ska bygga en stad. Detta är extra tydligt i område 2 och det är anmärkningsvärt att planen så t...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33018 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss