TopplistanPolitikDetaljer för "yimby.se - Yes In My Back Yard!"

yimby.se - Yes In My Back Yard!


yimby.se - Yes In My Back Yard!
Vi är en samling Stockholmare som tröttnat på att Stockholm inte får växa. Låt staden växa! Både på bredden o höjden!
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Dags att överge modernismen även för grönplanering
2015-05-09 03:06:00
Förra veckan togs beslut om inrättandet av ännu ett naturreservat i Stockholms kommun. Älvsjöskogen på ett området på en yta ungefär 650 000 kvadratmeter på ett avstånd av 1 kilometer från Älvsjö centrum. Detta beslut ses troligtvis som enbart positivt av de flesta Stockholmare. Dock har det negativa effekter ur ett stadsplaneringsperspektiv. För att förstå varför måste vi först se tillbaka på modernismen. Det planerade naturreservatetModernismen var den dominerande stadsplaneringsparadigmen under största delen av 1900-talet. Dess teorier innebar bland annat att funktioner skulle separeras. Bostäder, arbetsplatser, handel och olika slags trafikslag skulle alla vara skilda från varandra för att undvika konflikter. Utförandet av denna typ av planering resulterade i många problem. Funktionsseparering innebär ett mindre effektivt mar...
UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering
2015-05-04 14:12:00
I diskussionerna om täthet och blandning i debattartiklar och i samband med nya planförslag har det under det senaste året ibland referats till UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering. Speciellt har det refererats till principen om täthet av minst 150 inv/ha och ibland den om funktionsblandning. Men vi har aldrig riktigt presenterat målen, syften, principerna och argumentationen bakom dem. Det är dags för det nu och det är en riktigt trevlig läsning.Inledning UN-Habitat är FN:s boende- och bosättningsorgan vilket arbetar för en hållbar utveckling och bra boendeförhållanden i världens städer. Det bildades bildades 1978 och har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. De Fem Principerna presenteras och motiveras i en rapport med titeln “A new strategy of sustainable neighbourhood planning: Five principles.” UN-Habitat skriver att de vill ge länder stöd m...
YIMBY lämnar in yttrande om bostäder i Rågsved - Säterhöjden 1 och 2
2015-04-30 23:11:00
"Promenadstad" anno 2015 YIMBY har lämnat in ett yttrande om uppförande av hyreslägenheter och student-/ungdomslägenheter i Rågsved. Plandokument kan läsas här. YIMBY ser det som mycket positivt att hyres- och studentlägenheter tillförs området. Vi ställer oss dock frågande till både utformning och placering av den planerade bebyggelsen. Speciellt delområde 2 ter sig märkligt i sin miljonprogramspastisch med snedställda loftgångshus.Planen är inte i samklang med översiktsplanen (Promenadstaden) utan slösar med yta, skapar en svårnavigerad och svårförstådd stadsmiljö och lämnar ingen exploaterbar mark för framtida förtätning eller annat marknyttjande, vilket annars är naturligt när man ska bygga en stad. Detta är extra tydligt i område 2 och det är anmärkningsvärt att planen så t...
YIMBY:s yttrande om Nobel Center
2015-04-26 19:36:00
Montage: David Chipperfield Architects Gmbh Den 22 april gick samrådstiden ut för uppförandet av Nobel Center. YIMBY Stockholm har lämnat in följande yttrande. Samrådshandlingarna finns att läsa här. YIMBY ser det som positivt att ett samlat Nobelcentrum etableras och att det försummade kajområdet tillgängliggörs och utvecklas. Vi är däremot mycket tveksamma till den föreslagna arkitektoniska utformningen av byggnaden och till att tullhuset rivs. Vi föreslår därför att den föreslagna planen arbetas om i grunden och att alternativa lägen för centret utvärderas.Befintlig bebyggelse Tre byggnader måste rivas om förslaget genomförs. Det rör sig om Tullhuset från 1876 och två hamnmagasin från 1910. Hamnmagasinen, som i allt väsentligt saknar särskilda arkitektoniska värden, är mindre omistliga. Om man så...
YIMBY:s yttranden om utbyggnaden av tunnelbanans blå linje
2015-04-21 11:24:00
Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Den 12 mars gick remisstiden ut för utbyggnaden av blå linje söderut, mot Nacka respektive övertagandet av Hagsätralinjen. YIMBY är mycket positiva till utbyggnaden av tunnelbanan, vilket också speglades i de två yttrandena vi lämnade. I sak har vi dock haft ett antal saker vi velat förbättra jämfört med landstingets remissförslag.Sofia Vid station Sofia har vi bland annat föreslagit en uppgång mot Stadsgårdskajen för att underlätta framtida bebyggelse i det området. En sådan uppgång torde hamna 150-200 meter norr om uppgången vid Folkungagatan, men pga. förkastningsbranten vid Stadsgården skulle det behövas en egen uppgång vid kajplan. Om en sådan uppgång inte anläggs från början förordar vi att den förbereds eller i alla fall inte omöjliggörs. Unde...
Boverket om markpriser, markbrist och byggande
2015-04-20 08:38:00
Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Boverket har nyligen släppt rapporten ”Markpriser, markbrist och byggande”, vilken på ett mycket pedagogiskt sätt förklarar vad vi vet om sam...
Låt Villakvarteren bli Stad!
2015-04-19 19:50:00
Den 17 april publicerade Paradiso Arkitekter sitt arbete Mellanstaden. Ett nytt sätt att möjliggöra högre exploatering i villaområden. I sitt arbete börjar de med att presentera hur 72% av bostadsområdesytan i Stockholms län består av småhus. Trots det huserar denna yta endast 21% av länets befolkning. Många av villaområdena ligger mer centralt än områden med högre exploatering. Genom att förtäta i dessa områden kan en mer samanhållen stadstruktur skapas. Här kommer en sammanfattning av deras förslag.Hela arbetet kan läsas här: http://www.mellanstaden.se/ Alla bilder i den här artikeln är från projektet. Paradisos förslag är att möjliggöra ett nytt lager bebyggelse i dessa villaförorter. Detta genom att helt enkelt ändra detaljplanen för att tillåta mer bebyggelse. Detta skulle tillåta var...
YIMBY lämnar in yttrande om Konsthallen 3 vid Liljevalchs
2015-04-18 14:16:00
En tillbyggnad planeras till Liljevalchs konsthall på Djugården. YIMBY Stockholm har lämnat in ett yttrande. Plandokumenten finns här. YIMBY har inga invändningar mot byggnadens placering och delar planbeskrivningens bedömning att det är mycket positivt för området med en allmänt tillgänglig byggnad på fastigheten Konsthallen 4. Falkenbergsgatan är idag ett bakvatten som domineras av parkeringar, och dess potential som stråk är starkt underutnyttjad. I kombination med den trekantiga torgbildningen norr om byggnaden, som föreslås som skulpturpark, blir platsen en inbjudande entré till det framtida evenemangsområde som kan bli verklighet på det som idag är en stor parkering på ett av stadens bästa lägen vid vattnet. Byggnadens utformning bör emellertid ses över med tanke på det prominenta läget, väl synligt från Skeppsholm...
Modernismens ljud
2015-04-13 17:42:00
Skillnaden mellan den slutna kvartersstaden och den öppna modernistiska staden manifesterar sig på många olika sätt. Och ett av dessa är det vi upplever med öronen.   Utanför Köpenhamn, på ön Amager, har man de senaste decennierna planerat och byggt stadsdelen Ørestad. Det är en modernistisk dröm, utformad som en långsmal remsa, och omgiven av naturmark. Förbindelserna till innerstaden består av en huvudled, en motorväg, en järnväg och en metrolinje. (Här utformad som en högbana). Centralt i området ligger Köpenhamns största köpcenter, Fields, och här har de senare åren uppförts stora spektakulära bostads-, kontors och hotellkomplex, bland annat ritade av arkitektkontoret BIG. Det bor ungefär 8000 människor i stadsdelen.   Mitt i Köpenhamn ligger stadsdelen Nørrebro. En klassisk tät mycket lev...
Status quo bias - om vikten av att planera rätt från början
2015-03-23 00:01:00
Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Hur ska vi förstå att så många Stockholmare greppar högaffeln och går man ur huse för att bevara en fallfärdig och dysfunktionell ...
IPCC is our homeboy
2015-02-23 00:01:00
Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE ...
Gryende forskning om utglesningens kostnader
2015-02-22 22:09:00
Om man vet varför städer glesas ut är det också lättare att vända utvecklingen. Hittills har det funnits ganska lite kunskap om detta, men det är möjligt att den nu växer. Om man googlar på "cost sprawl" ramlar man bums över Suburban sprawl, exposing hidden costs, identifying innovations, från Sustainable Communities vid Ottawas universitet. Rapporten hävdar att städer glesas ut - trots det samhälleligt olönsamma I detta - för att priserna sätts fel. Stat och kommuner subventionerar utglesning genom att betala infrastruktur som används mer av periferier än av centra. Privatpersoner och företag subventionerar utglesning, sig själva ovetande, genom att ta på sig kostnader som glest bosatta åsamkar dem via trafik och pendling. Och de glest bosatta drabbas själva av kostnader på grund av långa avstånd som de möjligen i...
Nya Slussen: utredd, granskad, godkänd
2015-02-03 22:16:00
Nu har expertgruppen som sattes att granska Slussen-projektet presenterat sin rapport. Många av nya Slussens motståndare applåderade beslutet att tillsätta denna grupp (dvs innan de insåg att den faktiskt var opartisk och oberoende). Resultatet av granskningen kan sammanfattas som att projektet är sunt, att rekonstruktion är otänkbart, att det finns brister, liksom att prislappen kommer att öka. Men hur presenteras det då i massmedia? Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet verkar av de olika vinklingarna att döma ha besökt olika presskonferenser och kanske även läst olika rapporter. DN: "Expertgruppen: Rimligt med ny detaljplan" SvD: "Måste-projekt med flera frågetecken" Svenska Dagbladet gick dessutom ett steg längre genom att redan innan presskonferensen presentera egna slutsatser som det inte fanns något stöd för: Vad Svenska Dagbladet alltså g&oum...
Urbanisering i ett globalt perspektiv
2015-01-22 00:01:00
Tidsskriften "The Economist" publicerade den 6 december 2014 en intressant artikel med rubriken "A Planet of Suburbs" om urbanisering i ett globalt perspektiv. Nedan återges en översatt sammanfattning av artikeln. I slutet ges också en kortare reflektion av innehållet samt några slutsatser som förhoppningsvis kan leda till fortsatt diskussion. Dallas skyline och förort. (Foto: Andreas Praefcke.)Fram till för cirka två decennier sedan minskade folkmängden centralt i många städer i västvärlden. Folk flyttade till städernas ytterområden vilket gjorde att de ökade i yta. Faktorer som bilismens intåg snabbade på denna utveckling, men var inte det primära skälet. Främsta orsaken var istället att när människor fick en högre levnadsstandard prioriterade de mer privatliv och mer plats, något som få hade råd med c...
Den fysiska miljöns betydelse för resmönster
2015-01-08 00:01:00
Johannes Westlunds har skrivit om Den fysiska miljöns betydelse för remönster på sin blogg Min Vision. Det är en mycket koncis sammanställning av avhandlingar och rapporter om samband mellan avstånd till målpunkter, hälsa, bilanvändande, parkeringsnormens betydelse för täthet, och hur ungdomar mår korrelerar med biltrafik och parkeringsplatser, mm. Vi har fått tillåtelse att återpublicera den i det följande. Människor påverkas starkt av den omgivande miljön i sitt val av resvanor, det är inte bara ett påstående jag drar till med i tid och otid, utan någonting som har stöd i forskning. Bortom anekdoter och tankeväckande bilder finns en vetenskaplig kunskapsbas som talar ungefär samma språk. Beroende på hur samhället organiseras och planeras väljer människor att anamma helt olika resmönster. Vilken utveckling ...
Leder förtätning till undanträngning?
2014-12-09 00:09:00
Gammalt möter nytt. En invändning som ibland dyker upp i samband med förtätning är att nybyggnationerna kan föra med sig statushöjning, höjda hyror och undanträngning av befintliga resurssvaga grupper i de områden där de genomförs. Att sådana effekter kan förekomma och har förekommit lokalt är nog inte så mycket att orda om, framförallt i de fall förtätningen och upprustningarna koncentreras till enstaka områden medan andra områden med liknande karakteristik lämnas orörda. För staden som helhet är dock förtätning avgörande för att motverka sådana undanträngningsffekter, givet att stadens befolkning växer.Vad som glöms bort av dem som av gentrifieringskritiska skäl generellt motsätter sig förtätning och upprustning av den yttre miljön i låginkomstområden är att ...
YIMBY på persontrafikmässan 2014
2014-11-25 21:58:00
Stockholms läns landstings monter YIMBY närvarade på årets upplaga av persontrafikmässan den 28-30 oktober. Persontrafikmässan är en fackmässa där verksamma inom kollektivtrafiksektorn samlas för att diskutera, hålla seminarier och ställa ut.I Stockholms läns landstings monter kunde man få en överblick om vad som är på gång i Stockholmsområdet, bland annat via en stor karta som gav en snabb översikt. Nere på mässgolvet fanns projektledare och andra involverade i flera av de stora planerade kollektivtrafiksutbyggnaderna i Stockholm. Förutom montrar fanns ett flertal seminarier om diverse transportfrågor. På ett av dessa seminarier om framtidsutmaningar i storstadsregionerna kunde man lyssna på Riggert Anderson, förvaltningschef på Förvaltningen för Utbyggnad Tunnelbana. Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana ä...
Förbifarten, för dyr för att inte byggas?
2014-11-05 23:21:00
Bygget av Förbifart Stockholm står fortfarande och stampar i startfållan, och har nu skjutits upp som en del av förhandlingarna mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Enligt Dagens Industri kostar projektet oss skattebetalare omkring 4 miljoner per dag - innan det kommit igång! Även "Slöseriombudsmannen"/SlösO har tagit upp detta i ett inlägg i sin Facebookgrupp. På gott och ont. Vi börjar med det positiva som är att de faktiskt tas upp, samt att dröjsmålet kostar ca 4 miljoner. Per dag. Det ger en fingervisning om den totala kostnaden. Det mindre positiva är att dessa 4 miljoner per dag lyfts fram som skäl för att sätta igång nu. Att det kostar att vänta är sant. Vi förlorar pengar varje dag byggstarten försenas. Men det är inte ett argument för att påbörja projektet.Till de elementära kunskaperna inom projektled...
Rödgrön majoritet i Stockholm - vad innebär det för stadsfrågorna?
2014-10-17 18:47:00
Nollalternativet för slussen kan vara värt att påminna om... Bildcred: Viktor Barth-Kron, "Slussen plan D" Stockholm har sedan valet ett nytt styre i stadshuset. Det har inom stadsbyggnadspolitiken från början funnits några tydliga knäckfrågor, nämligen synen på Bromma flygplats och Förbifart Stockholm. De senaste dagarna har även Slussen åter kommit upp på agendan.Vi börjar med de goda nyheterna. Den nya majoriteten har kommit överrens om att alla pengar från trängselskatterna ska gå till kollektivtrafik under de kommande sju åren. Därefter ska det delas 50/50 mellan kollektivtrafik och vägar. Det betyder i realiteten att Förbifart Stockholm - ett kontraproduktivt vägprojekt som vi i YIMBY Stockholm starkt kritiserat - inte har någon säkrad finansiering. Än så länge har inga tydliga alternativ fö...
Hitta hem: En lösning 3
2014-10-02 00:01:00
I kapitlet ”Vad ska vi bygga?” diskuterar Ola Andersson kort vikten av att bygga rätt sak på rätt plats. Att bygga nya stationssamhällen ännu längre ut på tunnelbanelinjerna är inte rätt väg. Han kritiserar också den regionala utvecklingsplanen RUFS för att vilja sprida ut förtätningen på regionala kärnor, eller ”storskaliga förorter” som han kallar dem. Istället bör huvudprincipen vara att förtäta staden inifrån och ut med flerbostadshus och komplettera existerande perifera förorter med enbostadshus. Nästa kapitel heter ”Hur bygger vi rättvist?” och där argumenterar Andersson emot det ofta upprepade kravet på att ”bygga billigare”. Enligt Andersson har Sverige inget behov av ”social housing”-bostäder. Vi har egentligen redan alla verktyg vi behöver, i form av kommuna...
Hitta hem: En lösning 2
2014-09-25 01:02:00
Ola Andersson inleder det elfte kapitlet, som heter ”Var ska vi bygga?”, med att diskutera uppdelningen mellan täthet och rörlighet från föregående kapitel. Den grundläggande frågan är om vi ska fortsätta bygga en stad som prioriterar rörlighet eller istället börja bygga en stad som prioriterar täthet. Det valet har helt avgörande konsekvenser för var man ska bygga. För Andersson är valet självklart. Ny tät innerstad växer fram i Hornsberg. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stadsbyggnadskontor “ Vill vi ta ännu mer av det orörda landskapet utanför tätorterna i anspråk för en gles bebyggelse, svår eller omöjlig att betjäna med en bärkraftig kollektivtrafik? Där de boende blir beroende av att åka bil för att arbeta, skjutsa barnen till skolan, handla och få tillgång till kultur...
Hitta hem: En lösning
2014-09-18 00:01:00
Ola Andersson inleder bokens andra del med ett resonemang om hur många bostäder som behöver byggas i Stockholm. Han kommer fram till att det behövs sammanlagt 385.000 bostäder under de kommande tio åren för att bygga bort bostadsbristen i Stockholms län. Andersson diskuterar också hur stor plats som behövs för dessa bostäder och kommer fram till att om man bygger tät stadsbebyggelse så krävs runt 1900 hektar. Bygger man istället dessa bostäder som friliggande villor så behövs minst tio gånger så mycket mark. MarkslöseriMed tät stadsbebyggelse så skulle det alltså finnas gott om plats inom Stockholms kommungräns, där en tredjedel av marken (6200 hektar) är obebyggd och dessutom till stora delar ägd av kommunen. Undantagen är statens mark från södra Djurgården och norrut och några stora privata markomr&...
Hitta hem: Ett fall 3
2014-09-11 08:37:00
Ur Generalplan 1952 I bokens femte kapitel beskriver Ola Andersson mycket kort och översiktligt marken i Stockholm och dess ägoförhållanden fram till början av 1800-talet. Han går sedan i det sjätte kapitlet vidare till att beskriva spårtrafikens utveckling i Stockholm från mitten av 1800-talet till 1960-talet och hur den samverkade med och påverkade stadsutvecklingen. Att bygga ut staden genom att anlägga avgränsade ”stationssamhällen” längs långa spårlinjer var en stadsplaneringsmodell som tog form under 1800-talet och som fick sin naturliga avslutning i ”tunnelbanestaden”, ett pärlband av isolerade förorter längs långa linjer. Det är en struktur som, i mindre skala, även återfinns i Göteborg men däremot inte på samma sätt i Malmö.I bokens sjunde kapitel diskuterar Andersson biltrafiken och hur de...
Yimbyträff med Lisää kaupunkia Helsinkiin
2014-09-09 10:28:00
Medlemmar i LKH och YIMBY Stockholm på rundvandring runt Liljeholmen. Nu i lördags, den 6/9, var Lisää kaupunkia Helsinkiin på besök i Stockholm. Lisää kaupunkia Helsinkiin är ett nätverk som, med liknande metoder som Yimby, verkar för en mer urban utveckling av Helsingfors. Gruppen är bara några år gammal men har redan ett stort inflytande i Helsingfors stadsplaneringsdebatt. En av frågorna de drivit med stor succé är boulevardisering av motorvägar i staden.Att göra om utvalda delar av motorvägar till stadsboulevarder är något som Yimby presenterade i Lindhagenplanen 2.0 och som många politiker då reagerade positivt på. Dock har det inte på två år sen dess synts till några faktiska planförslag för detta. Förhoppningsvis kan Stockholm dra inspiration och lärdomar av Helsingfors nu när boule...
YIMBY presenterar valenkät 2014
2014-09-04 09:29:00
Vi på YIMBY tycker att stadsbyggnadsfrågorna är en av de absolut viktigaste delarna av lokalpolitiken. Därför vill vi, precis som vi gjorde inför valet 2010, ge våra politiker en möjlighet att, utan medias filtrering, presentera sina egna ståndpunkter i dessa frågor. Och vi ville ge dig som läsare möjligheten att i lugn och ro själv läsa om vad de olika partierna, och deras företrädare, tycker. Vi har därför inför valet skickat ut en enkät med 16 frågor om stadsbyggnads- och infrastrukturpolitik till toppkandidaterna för de politiska partier som för tillfället är representerade i Stockholms kommun samt några av utmanarna som vill komma in. Frågorna har skickats till Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Folkpartiet, Fria Stockolmare, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna samt...
Hitta hem: Ett fall 2
2014-09-04 00:01:00
Etta på 10kvm i Vasastan, Stockholm. Såldes för 1.625.000 kr för ett år sedan. I det tredje kapitlet i Hitta hem, som fått titeln ”Vem betalar?”, diskuterar Ola Andersson hur hushållen själva betalar för den allt mer överhettade bostadsmarknaden. Men inte med egna pengar, utan genom lånat kapital. Hushållens allt högre belåningsgrad har oroat många bedömare, bland annat Riksbanken. I december 2013 snittade svenska hushålls skulder på 170 procent av deras disponibla inkomst. Problemet är framförallt knutet till storstäderna. 2007 stod Stockholms län för 30 procent av de svenska hushållens skulder. Bland yngre stockholmare ligger skuldsättningen i bolån på fyra gånger årsinkomsten. Anledningen till att det fortfarande inte kommit någon krasch på bostadsmarknaden är att det fortfarande är bris...
Hitta hem: Ett fall
2014-08-28 00:01:00
Hitta hem består av två delar. Den första delen kallar Ola Andersson för ”Ett fall” och där beskriver han i åtta korta kapitel vad bostadsbristen beror på. Den andra delen har fått namnet ”En lösning” och där beskrivs, återigen i åtta korta kapitel, hur bostadsbristen kan lösas. Boken har alltså en mycket tydlig disposition, vilket underlättar läsningen. Det första kapitlet heter "Människor och byggande". Andersson inleder med att konstatera att bostadsbristen är något som berör alla människor i samhället. Bostaden, eller avsaknaden av den, utgör ett väldigt vanligt samtalsämne.Andersson ser hur den globala trenden av ökad urbanisering slår igenom mycket tydligt i Sverige. Alla större tätorter ökar sin befolkning och i storstäderna och universitetsorterna är ökning...
Långbänk i Lerum
2014-08-26 13:07:00
Jag har under det senaste halvåret haft ett uppdrag som handlat om att analysera planerings- och byggsituationen i Lerums kommun. En rapport om det släpptes i torsdags, och på lördag kl 13 öppnar jag också en utställning som handlar om problematiken i Garveriet i Floda. I ett av Lerums centrum finns det ett torg som verkar designat av Rene Magritte...Redan på ett tidigt stadium överraskades jag av hur intressant arbetet blev. Lerum var under 1960-talet hela regionens snabbast växande kommun, men efter en tillväxt på 103 procent mellan 1960-1973 händer sedan något dramatiskt: sedan dess har befolkningsökningen stannat vid 45 procent. Hade man istället fortsatt växa på samma sätt som Kungsbacka –vilket var vad generalplanerna förutsåg– hade kommunen idag haft 60 000 invånare i stället för dagens knappa 40 000. Redan i kommunens första Gen...
Gör bostadsbyggande till ett riksintresse
2014-08-25 23:40:00
Yimby är med i Tankesmedjan Levande staden. Tillsammans har organisationerna i tankesmedjan skrivit en debattartikel som idag publiceras på DN-debatt under rubriken "Färre överklaganden ger fler nya bostäder". Foto: Jesper Hallén  Texten följer i sin helhet: Det är skarpt läge i bostadskrisens Sverige. Vi riskerar att få en stagnerande ekonomi och en ny generation unga som står utanför både bostads- och arbetsmarknaden. En allvarlig bromskloss i bostadsbyggandet är de överklagandeprocesser som kraftigt fördyrar, försenar eller rent av stoppar nya byggprojekt. Fredrik Reinfeldt har förstått problembilden, vilket framkom i en intervju under Moderaternas dag i Almedalen, men lösningsförslagen kvarstår. Tankesmedjan Levande staden föreslår därför tre nödvändiga åtgärder för en mer effektiv plan- och bygglovsp...
Så här bygger vi färdigt Citybanan
2014-08-25 23:40:00
Trafikverket har släppt en animerad film om hur man färdigställer citybanan, den nya pendeltågstunneln under Stockholm som ska öppna 2017. YIMBY Stockholm om: citybanan, pendeltåg, kollektivtrafikBloggar om: citybanan, pendeltåg, kollektivtrafik
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
34051 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss