TopplistanPolitikDetaljer för "yimby.se - Yes In My Back Yard!"

yimby.se - Yes In My Back Yard!


yimby.se - Yes In My Back Yard!
Vi är en samling Stockholmare som tröttnat på att Stockholm inte får växa. Låt staden växa! Både på bredden o höjden!
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Norrmalmsregleringen i tre delar - Del 3 - Befolkningskollapsen
2016-11-17 11:00:00
Detta är del tre. Del ett hittar du här och  del två hittar du här. Befolkningskollapsen När rivningarna för den andra fasen av regleringen kommit igång på allvar mattades åter konjunkturen, samtidigt som Stockholms befolkningsförluster blev allt allvarligare. Det innebar att alla de som bara något år tidigare hade varnat för att det inte skulle finnas efterfrågan på de nya kontorshusen och hotellen fick rätt. Med det gick regleringen i en återvändsgränd, när det vare sig fanns intressenter eller finansiella möjligheter att slutföra den på ett planerat sätt. Det som siffrorna i figurerna 1-2 tydligt pekar på är att befolkningsfallet var den största orsaken till 1960- och 70-talens problem. Stockholm drabbades uppenbart av en tilltagande struktursvaghet under 1960-talet, vilken förvärrades ytterligare när den...
Norrmalmsregleringen i tre delar - Del 2 - Generalplanen och befolkningsmin
2016-11-16 11:00:00
Detta är del två. Del ett hittar du här. Generalplanen och befolkningsminskningen Ett centralt drag i Norrmalmsregleringen som alltför sällan uppmärksammas är att den var en del av en större plan för utvecklingen av hela Stockholmsregionen under efterkrigstiden. Därför är den 9 maj 1944 den verkliga startpunkten för regleringen. Då presenterade Yngve Larsson ett PM till stadskollegiet med titeln "Förslag till utredning angående en tidsbestämd generalplan för Stockholm". I PMet skisserar Larsson all de faktorer som gör att staden efter kriget skulle behöva en genomgripande ny plan för att styra den framtida tillväxten. För det första förutser han ett mycket stort investeringsbehov när de trafiklösningar som hade diskuterats på 1930-talet till sist skulle genomföras. För det andra förutser han en fortsatt...
Norrmalmsregleringen i tre delar - Del 1 - Jane Jacobs, Victor Gruen och St
2016-11-15 12:21:00
Jane Jacobs, Victor Gruen och Stockholm.   I våras bad Vasakronan mig att titta på Norrmalmsregleringen. Det var en öppen fråga, av karaktären "finns det något mer att säga om det som hände och är det i så fall möjligt att se på det med andra värderingar/ögon". Regleringen har blivit ett trauma i dagens stadsbyggnadsdebatt. Under namnet ”Klararivningarna” har den ju kommit att symbolisera allt ont som finns i världen och därmed också skapat starka blockeringar när området nu står inför en ny genomgripande förnyelse. Paradoxalt nog har dessutom allt det som byggdes under 1960- och 70-talen kommit att få en närmast sakral status. För att analysera det som hände har jag förstås läst Thomas Halls och Anders Gullbergs standardverk. Men jag har också gått ned i de samtida källorn...
Vinnare av Yimby-priset i Stockholm 2016 är...
2016-11-14 11:24:00
Utifrån de fem finalister som vi tidigare presenterat har juryn nu utsett en vinnare av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2016. Oscar Properties för projektet Norra Tornen “ YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2016 går till Oscar Properties för projektet Norra Tornen. Ett spännande och intressant nytillskott i ett Stockholm där nyproduktion oftast domineras av försiktighet och standardisering. Oscar Properties har trots hårt motstånd lyckats genomdriva något som länge förefallit omöjligt: att i en central del av stadsrummet uppföra nya byggnader med ovanliga arkitektoniska kvaliteter och hög synlighet. Projektets plats är dessutom synnerligen väl vald genom sin sammanbindande effekt där Stockholm och Solna möts i ny och växande tät blandstad. ” Årets omröstning blev oerhört jämn och Norra...
Här är finalisterna till Stockholms YIMBY-pris 2016
2016-11-08 21:15:00
Jakten på vinnaren till Stockholms YIMBY-pris 2016 går vidare. Nu är de fem finalisterna utsedda - nominerade av YIMBY Stockholms medlemmar. Vinnaren presenteras den 11 november.De fem finalisterna är:  Järfälla kommun Norra tornen (Oscar Properties) Rinkebystråket (Familjebostäder) Tellus Towers (SSM) Viktor Barth-Kron (DN) Årets jury beståer av följande nio medlemmar: Sara Haasmark, vd för Samhällsbyggarna Emma Jonsteg, vd för Utopia Arkitekter Jan Jörnmark, författare och ekonomihistoriker Helena Olsson, Fastighetsägarna Per Ankersjö, stadsbyggnadsdebattör, A beautiful soup Mikael Levander, driver bloggen Stockholm & Projekt Pia Lagerkrans, YIMBY Stockholm Tobias Davidsson, YIMBY Stockholm Oscar Freyre, prissamordnare, YIMBY Stockholm Fram till den 11 november arbetar juryn med att utse en vinnare, vilken sedan presenteras här ...
YIMBY-priset 2016
2016-10-13 19:49:00
Förra året delades för första gången YIMBY Stockholms YIMBY-pris till Albert Lindhagens minne ut. Förra årets vinnare blev Nacka kommun. Årets YIMBY-pris kommer att utdelas fredagen 2 december. Var med och nominera din kandidat för årets pris senast den 21 oktober. Arrangemanget i år går till enligt följande: På Yimbys Facebooksgrupp "Stockholm är inte Bullerbyn" finns det en nomineringstråd där man kan nominera sin kandidat. Det går också bra att nominera kandidater i kommentarer till detta blogginlägg, förutsatt att man är inloggad som medlem.Nomineringar sker enligt följande regler:   Alla nomineringar måste motiveras. Alla nomineringar måste ha Stockholmsanknytning. Man kan nominera en eller flera kandidater. Man kan nominera en fysisk nu levande person, en juridisk person, ett politiskt parti, ett f&oum...
YIMBYcon
2016-08-22 11:53:00
Den 11 till 14 augusti hölls YIMBYcon i Helsingfors. Den allra första europeiska YIMBY-konferensen. Arrangörerna var gruppen Lisää kaupunkia Helsinkiin (Mer Stad till Helsingfors) som har lyckats på många sätt att främja en mer urban utveckling i Helsingfors. Konferensen hade deltagare från Helsingfors, Tammerfors, Stockholm, Seattle och Portland. Deltagarna bidrog till programmet med föreläsningar och workshops som de själva bokat in i programmet. LKH (en lite mer lättstavad förkortning) hade även bjudit in föreläsare som på olika sätt arbetar med stadsutveckling. Det var en stor variation av bakgrunder och expertis och resultatet blev mycket intressanta dagar. Generalplanechef Rikhard Manninen, City boulevards                        Mike Kingsella, Solving the Affor...
YIMBY lämnar in yttrande om Saltsjöbadens centrum.
2016-07-01 00:03:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Saltsjöbadens centrum. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. YIMBY är i princip alltid positiva till att det byggs mer stad så länge det sker med hög kvalitet. Att fokusera på att ge Saltsjöbadens Centrum en tydligare identitet ligger helt i linje med översiktsplanen. Att man involverar bland annat centrumägarna i processen är ett gott tecken och en hälsosam inställning till handelns plats i ett levande stadsrum. Här har man sett förbi den vanliga och förenklade tanken om att det ska ligga mysiga caféer överallt där man vill ha liv i stadsmiljön och insett att handel och folkflöden hänger ihop för att skapa miljöer där människor rör sig över en större del av dygnet. Problemet är att kommunen med sin föreslagna planering av o...
Almedalskalendern 2016
2016-06-28 20:28:00
Ska du till Almedalen i år (eller tänkt följa de seminarier och events som sänds via webbsändningar)? Är du intresserad av stadsutvecklings-, miljö-, urban-, bostads-, och infrastrukturfrågor? Kort sagt, är du intresserad av de frågor som YIMBY brukar skriva om? Ta i så fall en titt i YIMBY:s kalender där vi för sjätte året i rad har samlat upp de seminarier och events som på olika sätt relaterar till de frågor som vi driver. Och när du väl är på plats, gå in på almedalskalendern.se för att få en aktuell vy över dagens seminarier inom de områden vi bevakarLängst upp ute till höger på yimby.se, samt på almedalskalendern.se kan du alltid se de seminarier eller events som ligger närmast i tid - under hela Almedalsveckan. Du kommer också åt materialet på din smartphone ...
YIMBY lämnar in yttrande om Älvsjö - Kabelverket 11 m fl.
2016-06-22 20:49:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Älvsjö - Kabelverket 11 m fl. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.   Allmänt YIMBY har blandade åsikter till det aktuella planförslaget. Vi är positivt inställda till att antalet bostäder har ökat och att bebyggelsen mot Älvsjövägen vänder sig mot gatan med lokaler i bottenplanet. Däremot är vi kritiska till gatustrukturen i det aktuella planförslaget. Vi anser att en mer småskalig kvartersindelning skulle skapa mer stadsmässighet än det enorma kvarter som planförslaget förordar. Synpunkter I planbeskrivningen påstås det att målsättningen med planen är att skapa en tilltalande boendemiljö med stadsmässig karaktär. I praktiken har staden dock ett SCAFT-inspirerat gatunät med en stor ringväg kring området och min...
Yimby-föreläsning: Förtätning som strategi för urban hållbarhet
2016-06-10 17:37:00
"Förtätning som strategi för urban hållbarhet" är titeln på en föreläsning som Alvar Palm har hållit på Handels i Göteborg för Yimby Göteborgs räkning. Han behandlar översiktligt allt från täthet och transporter till boendepreferenser och gröna kilar. Helt enkelt en bra kort introduktion till varför hög täthet och funktionsblandning är eftersträvansvärt.   Föreläsningen kan här ses i sin helhet:   Föreläsningen hölls inom ramen för Reväst på Handels. Reväst är ett samarbetsorgan mellan olika intressenter i Västsverige såsom regionerna, kommuner, fackförbund samt universitet och högskolor. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt på arbetsmarknad och samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktoM...
Österbron - en östlig förbindelse för alla
2016-06-07 18:40:00
(Klicka på bilden för större version) Tänk för ett ögonblick tanken att Västerbron skulle vara förbjuden för cyklar och fotgängare. Att bilarna skulle få tampas med nivåskillnader som inte är 15 meter som idag, utan 115 meter. Ja, att den karaktäristiska brosiluetten inte skulle existera alls, därför att 30-talets planerare ansåg att bron skulle göra sig bäst som tunnel djupt under vattnet.En Österbro mellan Nacka och Östermalm har diskuterats i över hundra år, men man har aldrig kommit till skott. Det var nära i och med Dennisöverenskommelsen på 90-talet, men det föll på att en lång ramp skulle ha fått byggas tvärs över Djurgården och på bullret och avgaserna som skulle ha drabbat ön. En biltunnel enligt tidens mode föreföll vara lösningen på problemen. Den blev heller aldrig b...
Om godtycklighet i stadsbyggnadspolitiken
2016-05-23 20:22:00
Stadsbyggnad är ett märkligt politikområde. Vanligen är partierna förutsägbara i sina ställningstaganden vare sig det handlar om ekonomiska höger-vänsterfrågor eller ”kulturkriget” mellan liberaler/progressiva och konservativa. Men när det gäller stadsbyggnadspolitik verkar det som att partierna på lokal nivå kan landa i nästan vilka slutsatser som helst, ofta på oklara grunder.Till exempel gör V och L gemensam sak med Sd och Kd mot S, C och M för att stoppa Nobel Center, och C i Stockholm är stadens byggvänligaste parti samtidigt som C i Sundbyberg i flera val profilerat sig som byggmotståndare. Det finns andra exempel: - S i Stockholms län är generellt positiva till kollektivtrafik men ogillar av oklar anledning spårvägar och har en hang up på bus rapid transit-lösningar (något man för övrigt delar med M i Lun...
Start-PM för arbete med Enköpingsvägen
2016-05-13 18:30:00
När Solnavägen och Enköpingsvägen togs bort som rekommenderade leder för farligt gods väcktes tanken hos YIMBY att göra planförslag för hur de två trafiklederna skulle kunna utvecklas till stadsgator. Möjligheten diskuterades på facebook och hemsidan och under april månad bjöds alla som uttryckt intresse av att delta i planprocessen in till ett planeringsmöte. Den första slutsatsen på mötet var att planarbetet bör fokusera på Enköpingsvägen. Vi upplever att det redan finns ett stort tryck att utvidga innerstaden längs Solnavägen och att de komplicerade ägarförhållandena i södra delen av vägen inte lämnar mycket svängrum för hur man kan bygga. YIMBY kan troligtvis inte tillföra särskilt mycket med ett eget förslag. För Enköpingsvägen däremot finns det många olika alternativ f&oum...
YIMBY lämnar in yttrande om Bromma - Brommaplan med omgivning.
2016-04-05 22:05:00
När Stockholm planerar promenadstad blir det vare sig mycket "promenad" eller "stad"... YIMBY har lämnat in ett yttrande om Bromma - Brommaplan med omgivning. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.YIMBY är positiva till intentionen att bebygga detta område. Vi är dock mycket tveksamma till den föreslagna bebyggelsen. Brommaplan är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och dess omgivning utanför stationsområdet är idag relativt lågexploaterat med stora möjligheter för utveckling. Vi är även positiva till att det aktuella planområdet är så pass stort då det möjliggör ett helhetstänk i planeringen. Området utgör en del av de områden i innerstadens förlägning som kommer att vara helt centrala för att Stockholm ska kunna växa och möta behoven...
Promenadstaden är stendöd. Igen.
2016-03-23 19:35:00
Stockholms stads senaste förslag för Årsta lämnar inte bara mycket att önska i arkitekturväg. Det är en dödförklaring av översiktsplanen om den utvidgade och levande innerstaden. Byggnaderna inringade i röda cirklar motsvarar de planerade nybyggnationerna. Det finns inga ambitioner att omvandla Årsta till något som ens liknar stad. “Årstastråket” blev till krokiga grusade gångvägar längs semiprivata gårsdsmarker.Några av YIMBYs medlemmar besökte i mars samrådsmötet för den nya detaljplanen Sävlången i Årsta. Förhoppningarna var tidigare höga för denna del av Årstastråket, som enligt stadens utsago och reklamfilmer snart ska bli en del av den utvidgade innerstaden, och skulle länka ihop Årsta med en stadsväv. De som sett det liggande planförslaget inser dock att inget kunde va...
YIMBY lämnar in yttrande om Klockstapeln i Ör, Ursviksvägen / Örsvängen.
2016-03-21 23:56:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Klockstapeln i Ör, Ursviksvägen / Örsvängen. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt Vi i YIMBY ser det som i huvudsak positivt att denna tomt bebyggs och att gaturummen tätas till. Det saknas idag en koppling mellan Hallonbergens centrum och Örs centrum. Som ett led i processen att läka ihop de båda stadsdelarna är det bra att det tillkommer mer bebyggelse här.  Vad vi dock vänder oss emot är den totala avsaknaden av lokaler i bottenvåningarna. Detta är ett utmärkt läge för lokaler och skulle bli en bra länk till Ör verksamhetsmässigt. Det är olyckligt att man möjligen ser detta som ett konkurrerande läge till den nya bebyggelsen och stråkbildningen till kv Freden större. Dessa två stråk behöver inte konkurrera med varandra. ...
Enköpingsvägen och Solnavägen - Inspiration och Verktyg
2016-03-13 18:59:00
I de första diskussionerna angående planerna för Enköpingsvägen och Solnavägen har det kommit upp en hel del intressanta tankar och tips. Här kommer en sammanfattning av en del av dem.Teori En känd förespråkare för vad som gör en bra stadsgata är den danska arkitekten och professorn Jan Gehl. I en av hans böcker Byer för Mennesker beskriver han hur en bra stadsgata uppnås med bland annat: många människor stor variation i gatumiljö inte alltför påträngande biltrafik Enligt Gehl är de två nedersta våningarnas utformning avgörande för gatans funktion medan det som finns där ovan inte antas påverka särskilt mycket. Bild från boken En annan känd stadsteoretiker var journalisten Jane Jacobs. I hennes mest kända bok The Death and Life of Great American Cities beskrev hon bland annat principer för ...
YIMBY lämnar in yttrande om Kungsholmen - Stadshagen.
2016-03-03 00:16:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stadshagen. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt YIMBY är i allmänhet positivt inställda till planen. Att Sankt Göransgatan omvandlas från en ödslig trafikled till en levande stadsgata är något vi starkt bejakar. Vi är även mycket nöjda med hur Mariedalsparken och Stadshagens IP integreras i kvartersstrukturen och hur fokus ligger på småskaliga byggnadsenheter, faktorer som vi förespråkar. Vi har dock ett antal synpunkter att tillägga. Planen är ett mycket viktigt steg i att bygga ihop Västra kungsholmen med den gamla stenstaden. Vi ser detta som ett av mycket få tillfällen sedan 1920-talet som den sammanhängande innerstaden verkligen byggs ut. Synpunkter Slopa kravet om förgårdsmark Vi anser att förgårdsmark inte ska före...
Krönika: Vacker död stad. Om gentrifieringen av Stockholm som en linjär och
2016-03-03 00:05:00
Då och då skrivs artiklar i lokaltidningarna om hur olika stadsdelar gentrifieras, ofta enligt en etablerad dramaturgi där småsunkiga tobaksaffärer och kemtvättar trängs undan av surdegsbagerier och yogastudios som i sin tur ersätts av multinationella butiks- och kaffekedjor. På samma sätt prisas låginkomsttagare ut från den lokala bostadsmarknaden i takt med att mer penningstarka kulturarbetare får upp ögonen för en stadsdel, innan också de tvingas lämna och ge plats för bankirerna och de högre tjänstemännen.Gentrifieringsprocessen maler obönhörligt på och så snart en stadsdel har tvättats ren från smuts och otrygghet - men kanske också från charm och mångfald - är det dags för nästa stadsdel att sänkas ned i baljan. I Stockholm brukar framför allt Södermalm framhållas som exempel, d&a...
Debatt: Skrämselmyter sprids om renovering vid Stureplan
2016-02-15 21:20:00
Följande debattinlägg har idag publicerats i Svenska Dagbladet. Om någon berättade för dig att Sture­gallerian och i princip alla hus runt denna skulle rivas eller göras om – skulle du tro dina öron?" Så inleder två L-politiker en märklig debatt, som mest av allt påminner om viskleken – för ju fler inlägg som görs, desto mindre har de med verkligheten att göra. Redan i första svarsinlägget slås det tvärsäkert fast att "Stureplan kan komma att rivas" och i nästa replik kommer som ett brev på posten jämförelsen med Klararivningarna och ropen på att stoppa "förödelsen" som obönhörligen kommer att leda till att "Stockholm förlorar sin själ".Kommer då Stureplan att förvandlas till en grusöken, som det på fullt allvar hävdas i den upprörda debatte...
YIMBY påbörjar arbete med planförslag för Enköpingsvägen och Solnavägen
2016-02-15 19:45:00
Nu när Enköpingsvägen och Solnavägen inte längre är rekommenderade leder för farligt gods har Sundbybergs och Solna stad goda möjligheter att göra om dessa till stadsgator. För att visa stöd för denna typ av omvandling kommer YIMBY att skapa förslag på planer för de två vägarna. Målet med detta är att inspirera politiker och planerare, och att ge medborgare tillfälle att visa sitt stöd för tät urban bebyggelse.Planerna för de två vägarna kommer att arbetas fram genom olika moment där alla YIMBYs medlemmar kan vara med och bidra med information och idéer, i facebookgruppen och på hemsidan. Projektets struktur kommer att utvecklas allteftersom det pågår, beroende på vilka frågor det finns mest intresse för. Låt oss börja med en allmän diskussion om stadsgator. Vad gör en bra stadsgata?...
Farligt Gods
2016-02-11 12:18:00
En populär fråga inom YIMBY är omvandling av trafikleder till stadsgator. Huvudleder som idag delar av stadsdelar och skapar otrygga miljöer skulle kunna vara stråk som binder ihop områden och skapar mötesplatser. Allt som krävs är att området tillåts ha fler användningsområden än bara genomfart för motortrafik, genom att bebyggelse med blandade funktioner möjliggörs längs med dem och andra transportsätt tillåts. I diskussioner om möjligheterna för sådana omvandlingar kommer ofta transporter av farligt gods upp. Detta Farliga Gods, som kan skada människor, miljö eller egendom med sina brandfarliga, explosiva, frätande …. smittspridande egenskaper, omöjliggör bebyggelse eller ens stadigvarande vistelse i närheten av dessa leder. Eller gör det? Låt oss se på förutsättningarna. Regelverket f&ou...
YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Program för Slakthusområ
2016-02-03 22:14:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Program för Slakthusområdet. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt YIMBY är i allmänhet positiva till planen och anser att den huvudsakligen ligger i linje med översiktsplanen promenadstaden. Planen är en avsevärd förbättring av tidigare idéskisser på området. Våra invändningar på den aktuella planen gäller enstaka gator som kan göras mer urbana, samt att vi önskar ett något starkare samband mellan planområdet och Årsta samt Blåsut.  Antal bostäder Vi i YIMBY anser att antalet bostäder kan bli högre än de 3000-4000 som programmet förespråkar. Det är sällan man har chansen att bygga i ett område utan närboende som kan störas och överklaga. Därför ...
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" - en studie av den svenska
2016-01-21 07:37:00
Jag har i de båda tidigare artiklarna om "Göteborg – mellan segregation och kreativitet" skrivit om de tre faserna som dominerat efterkrigstidens byggande. Den första var de perifert byggda förorternas tid, det andra var de perifert bygga villornas epok och den tredje är innerstädernas återkomst. Under den här tredje fasen har också de största skillnaderna mellan Göteborg och Stockholm visat sig. När huvudstaden identifierade en strategi som syftade till att ”bygga staden inåt” fick istället regionförstoringsstrategin en mycket starkare tyngd i Göteborgsregionen.Regionförstoringstanken är den logiska fortsättningen av den bostadspolitik som drevs i Sverige från 1942 fram till 1990-talets första år. På två olika sätt var det en politik som drev fram ett glest byggande och ett pendlingsintensivt samhälle. Av o...
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" - en studie av den svenska
2016-01-14 00:01:00
I den första delen av den här genomgången av ”Göteborg – mellan segregation och kreativitet” beskrev jag hur en helt ny bostadsmarknad började växa fram efter avsubventioneringen av byggsektorn i början av 1990-talet. Utvecklingen gör att man både kan sätta fingret på de viktigaste dragen i förändringen, men också på den mycket stora skillnad som öppnade sig mellan landets båda största städer för drygt två decennier sedan. Det som blev möjligt var helt enkelt att återförtäta och nyutveckla centrum och attityden till den här förändringen visade sig vara helt annorlunda i Stockholm jämfört med i Göteborg. I huvudstaden var förtätningstendenserna tydliga tidigt och begreppet "att bygga staden inåt" användes redan 1997 för att beskriva huvudinriktningen för det...
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" - en studie av den svenska
2016-01-11 00:01:00
Om ett par veckor kommer min nya bok "Göteborg – mellan segregation och kreativitet". I mycket högre grad än titeln berättar är den en genomgång av både internationella och nationella trender i stadsbyggande det sista seklet och dessutom löper en jämförelse mellan Göteborg och Stockholm i stort sett kontinuerligt genom boken. Den har alltså ett visst intresse även för dom som inte lystrar till det stolta namnet Glenn. Det ska också sägas att den är illustrerad med ett sjuttiotal fotografier för att öka läsupplevelsen. Bokrelease hålls den 3:e februari på Pustervik i Göteborg: Facebookinbjudan.Boken identifierar tre distinkta faser i svenskt stadsbyggande efter 1942. Var och en av dem är dessutom ungefär tjugofem år, vilket gör att vi kan förvänta oss att snart gå in i nästa. Den första dominerad...
Istället för Le Corbusier
2015-12-23 23:56:00
1900-talets mest destruktiva stadsbyggnadsdokument kommer förhoppningsvis att förpassas till soporna om ett år. År 1934 publicerade arkitekt- och planerareliten, med Le Corbusier i spetsen, Athen-chartan. Där sammanfattades alla de principer för stadsplanering - funktionsuppdelning, rigida enklaver, allting i detalj bestämt på förhand av en allvetande elit - som sen dess har skapat så många av våra stadsbyggnadsproblem i den mån de har tillämpats.Många har beskrivit dessa problem, t.ex. Jane Jacobs och Jan Gehl, och blivit stora namn i branschen, men fortfarande ligger Athen-Chartan som en mara och trycker oss, "by default". Ingen har nämligen tagit helhetsgreppet och uttryckt sig lika slagkraftigt - och "you can't beat a theory with no theory", vare sig inom ekonomi eller stadsbyggnad. Nu har emellertid Habitat tagit initiativet att låta Richard Sennett, Saskia S...
YIMBY-priset 2015: Prisutdelningen i Nacka
2015-12-04 11:34:00
Fredagen den 27:e november 2015 delades YIMBY Stockholms pris till Albert Lindhagens minne ut för allra första gången.  Nacka kommuns kommunalråd Mats Gerdau och ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämndens Cathrin Bergenstråhle mötte upp priskommittén och tog emot diplomet i Nacka Forum. Söndagen den 15:e november klockan 15.00, efter en spännande utslagsomröstning mellan Spacescape och Nacka, stod det klart att Nacka kommun kammade hem 2015 års YIMBY-pris. De fick 6 av 9 röster från priskommitténs medlemmar och det blev dags att kontakta vinnaren. Nacka var från början inte en självklar vinnare då de låg långt efter ledande Sundbyberg. Men efter de politiska diskussionerna om Kymlinges uppbyggnad eller inte och centerns avhopp från kommunledningens riktlinjer ändrades förutsättningarna för Sundbyberg och de kom aldrig vidar...
... och Boverket såg att ljuset var gott
2015-12-01 08:23:00
Boverkets hantering av solljus och dagsljus i krav, råd och rekommendationer har tidigare varit föremål för vår granskning. Vi granskar vidare och hittar fler svagt underbyggda påståenden tillsammans med krav och rekommendationer som i princip är omöjliga att uppfylla i tät kvartersstad. I Boverkets soldyrkande skrift "Solklart ...att lämna företräde för sol" finns dessutom de "10 byggorden" och vi kan lätt uppgivet konstatera att verkligheten överträffar dikten.Tidigare inlägg har belyst dels hur fokuset på solljus och solvinklar ger glesa uppbrutna strukturer och dels hur dåligt underbyggt kravet på direkt solljus är. För underlag hänvisar Boverket till Rapporten Bostad och sol från 1964 och där synliggörs den bräckliga grund som delar av våra byggnadsregler står på. Boverket har nu lagt upp...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33378 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss