TopplistanPolitikDetaljer för "yimby.se - Yes In My Back Yard!"

yimby.se - Yes In My Back Yard!


yimby.se - Yes In My Back Yard!
Vi är en samling Stockholmare som tröttnat på att Stockholm inte får växa. Låt staden växa! Både på bredden o höjden!
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Farligt Gods
2016-02-11 12:18:00
En populär fråga inom YIMBY är omvandling av trafikleder till stadsgator. Huvudleder som idag delar av stadsdelar och skapar otrygga miljöer skulle kunna vara stråk som binder ihop områden och skapar mötesplatser. Allt som krävs är att området tillåts ha fler användningsområden än bara genomfart för motortrafik, genom att bebyggelse med blandade funktioner möjliggörs längs med dem och andra transportsätt tillåts. I diskussioner om möjligheterna för sådana omvandlingar kommer ofta transporter av farligt gods upp. Detta Farliga Gods, som kan skada människor, miljö eller egendom med sina brandfarliga, explosiva, frätande …. smittspridande egenskaper, omöjliggör bebyggelse eller ens stadigvarande vistelse i närheten av dessa leder. Eller gör det? Låt oss se på förutsättningarna. Regelverket f&ou...
YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Program för Slakthusområ
2016-02-03 22:14:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Program för Slakthusområdet. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.Allmänt YIMBY är i allmänhet positiva till planen och anser att den huvudsakligen ligger i linje med översiktsplanen promenadstaden. Planen är en avsevärd förbättring av tidigare idéskisser på området. Våra invändningar på den aktuella planen gäller enstaka gator som kan göras mer urbana, samt att vi önskar ett något starkare samband mellan planområdet och Årsta samt Blåsut.  Antal bostäder Vi i YIMBY anser att antalet bostäder kan bli högre än de 3000-4000 som programmet förespråkar. Det är sällan man har chansen att bygga i ett område utan närboende som kan störas och överklaga. Därför ...
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" - en studie av den svenska
2016-01-21 07:37:00
Jag har i de båda tidigare artiklarna om "Göteborg – mellan segregation och kreativitet" skrivit om de tre faserna som dominerat efterkrigstidens byggande. Den första var de perifert byggda förorternas tid, det andra var de perifert bygga villornas epok och den tredje är innerstädernas återkomst. Under den här tredje fasen har också de största skillnaderna mellan Göteborg och Stockholm visat sig. När huvudstaden identifierade en strategi som syftade till att ”bygga staden inåt” fick istället regionförstoringsstrategin en mycket starkare tyngd i Göteborgsregionen.Regionförstoringstanken är den logiska fortsättningen av den bostadspolitik som drevs i Sverige från 1942 fram till 1990-talets första år. På två olika sätt var det en politik som drev fram ett glest byggande och ett pendlingsintensivt samhälle. Av o...
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" - en studie av den svenska
2016-01-14 00:01:00
I den första delen av den här genomgången av ”Göteborg – mellan segregation och kreativitet” beskrev jag hur en helt ny bostadsmarknad började växa fram efter avsubventioneringen av byggsektorn i början av 1990-talet. Utvecklingen gör att man både kan sätta fingret på de viktigaste dragen i förändringen, men också på den mycket stora skillnad som öppnade sig mellan landets båda största städer för drygt två decennier sedan. Det som blev möjligt var helt enkelt att återförtäta och nyutveckla centrum och attityden till den här förändringen visade sig vara helt annorlunda i Stockholm jämfört med i Göteborg. I huvudstaden var förtätningstendenserna tydliga tidigt och begreppet "att bygga staden inåt" användes redan 1997 för att beskriva huvudinriktningen för det...
"Göteborg - mellan segregation och kreativitet" - en studie av den svenska
2016-01-11 00:01:00
Om ett par veckor kommer min nya bok "Göteborg – mellan segregation och kreativitet". I mycket högre grad än titeln berättar är den en genomgång av både internationella och nationella trender i stadsbyggande det sista seklet och dessutom löper en jämförelse mellan Göteborg och Stockholm i stort sett kontinuerligt genom boken. Den har alltså ett visst intresse även för dom som inte lystrar till det stolta namnet Glenn. Det ska också sägas att den är illustrerad med ett sjuttiotal fotografier för att öka läsupplevelsen. Bokrelease hålls den 3:e februari på Pustervik i Göteborg: Facebookinbjudan.Boken identifierar tre distinkta faser i svenskt stadsbyggande efter 1942. Var och en av dem är dessutom ungefär tjugofem år, vilket gör att vi kan förvänta oss att snart gå in i nästa. Den första dominerad...
Istället för Le Corbusier
2015-12-23 23:56:00
1900-talets mest destruktiva stadsbyggnadsdokument kommer förhoppningsvis att förpassas till soporna om ett år. År 1934 publicerade arkitekt- och planerareliten, med Le Corbusier i spetsen, Athen-chartan. Där sammanfattades alla de principer för stadsplanering - funktionsuppdelning, rigida enklaver, allting i detalj bestämt på förhand av en allvetande elit - som sen dess har skapat så många av våra stadsbyggnadsproblem i den mån de har tillämpats.Många har beskrivit dessa problem, t.ex. Jane Jacobs och Jan Gehl, och blivit stora namn i branschen, men fortfarande ligger Athen-Chartan som en mara och trycker oss, "by default". Ingen har nämligen tagit helhetsgreppet och uttryckt sig lika slagkraftigt - och "you can't beat a theory with no theory", vare sig inom ekonomi eller stadsbyggnad. Nu har emellertid Habitat tagit initiativet att låta Richard Sennett, Saskia S...
YIMBY-priset 2015: Prisutdelningen i Nacka
2015-12-04 11:34:00
Fredagen den 27:e november 2015 delades YIMBY Stockholms pris till Albert Lindhagens minne ut för allra första gången.  Nacka kommuns kommunalråd Mats Gerdau och ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämndens Cathrin Bergenstråhle mötte upp priskommittén och tog emot diplomet i Nacka Forum. Söndagen den 15:e november klockan 15.00, efter en spännande utslagsomröstning mellan Spacescape och Nacka, stod det klart att Nacka kommun kammade hem 2015 års YIMBY-pris. De fick 6 av 9 röster från priskommitténs medlemmar och det blev dags att kontakta vinnaren. Nacka var från början inte en självklar vinnare då de låg långt efter ledande Sundbyberg. Men efter de politiska diskussionerna om Kymlinges uppbyggnad eller inte och centerns avhopp från kommunledningens riktlinjer ändrades förutsättningarna för Sundbyberg och de kom aldrig vidar...
... och Boverket såg att ljuset var gott
2015-12-01 08:23:00
Boverkets hantering av solljus och dagsljus i krav, råd och rekommendationer har tidigare varit föremål för vår granskning. Vi granskar vidare och hittar fler svagt underbyggda påståenden tillsammans med krav och rekommendationer som i princip är omöjliga att uppfylla i tät kvartersstad. I Boverkets soldyrkande skrift "Solklart ...att lämna företräde för sol" finns dessutom de "10 byggorden" och vi kan lätt uppgivet konstatera att verkligheten överträffar dikten.Tidigare inlägg har belyst dels hur fokuset på solljus och solvinklar ger glesa uppbrutna strukturer och dels hur dåligt underbyggt kravet på direkt solljus är. För underlag hänvisar Boverket till Rapporten Bostad och sol från 1964 och där synliggörs den bräckliga grund som delar av våra byggnadsregler står på. Boverket har nu lagt upp...
Nacka kommun vinnare av YIMBY-priset 2015
2015-11-22 17:10:00
Utifrån de 5 finalister som vi tidigare presenterat har juryn utsett en vinnare av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2015. Vinnare av priset för år 2015 är Nacka kommun och juryns motivering är som följer: “ YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne för år 2015 går till Nacka kommun som under tre decennier tagit en offensiv roll i utvecklingen av hela regionen. Genom detta långsiktiga arbete har en kommun som dominerades av övergivna industrier, villor och ett icke existerande centrum utvecklats till en naturlig fortsättning av storstaden Stockholm ” Tid och plats för prisutdelning sker i Nacka Forum fredagen den 27 november kl. 14:00. Juryn har bestått av följande personer och är bortsett från de tre sista jurymedlemmarna fristående från YIMBY Stockholm Magda Rasmusson (Språkrör grön ungdom) Per Ankersjö...
YIMBY-priset 2015 - finalisterna
2015-11-09 10:39:00
Som vi skrev om den 5 november har YIMBY Stockholm utlyst YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne. Efter en omrösning bland våra medlemmar kan vi nu presentera de fem finalisterna.De nominerade är (i bokstavsordning): Familjebostäder (kommunalt bostadsföretag i Stockholm) Nacka kommun Oscar Properties (byggbolag) Spacescape (konsultföretag inom stadsbyggnad) Viktor Barth-Kron (skribent och krönikör på Dagens Nyheter) Juryn består av följande personer och är bortsett från de tre sista jurymedlemmarna fristående från YIMBY Stockholm Magdalena Rasmusson (Språkrör grön ungdom) Per Ankersjö (F.d. stadsmiljöborgarråd, numera strategisk rådgivare på A Beutiful soup.) Helena Olsson (Fastighetsägarna Stockholm) Patrik Kronqvist (Ledarskribent på Expressen)' Mikael Levander (Driver bloggen Stockholm...
Promenadstaden är stendöd
2015-11-01 19:21:00
Illustration av byggnadsvolymer sedda söderifrån på Ålgrytevägen. Illustration OWC Arkitekter I Bredäng finns ett  förslag på förtätning medels 125 lägenheter. Att det byggs är naturligtvis någonting som är positivt, men det handlar tyvärr, som så ofta, om en icke-urban förtätning, något som går i direkt strid med Stockholms stads egen översiktsplan promenadstaden. I just det här fallet kan en ovanligt påtagligt skillnad mellan det rödgrönrosa och det borgerliga blocket utläsas. Volymstudie I protokollsutdraget från stadsbyggnadsnämndens möte den 15 oktober stod två förslag mot varandra. Dels förslaget från Mikael Lind m.fl. (M), Björn Ljung (FP) och Erik Slottner (KD): “ I syfte att skapa ökad variation och ett mer levande gaturum bör en för stadsdelen ny struktur pröv...
YIMBY-priset 2015
2015-10-05 22:58:00
YIMBY Stockholm vill uppmärksamma individer, företag, organisationer eller kommuner som kämpar för en bättre samhällsuppbyggnad. Nu är det därför dags att utlysa en vinnare av YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne!Via våra medlemmar kommer en omröstning att hållas för att utse en person, företag, kommun eller organisation som särskilt utmärkt sig för att bidra till samhällsutvecklingen på ett särskilt positivt sätt. Under vecka 41 (5-11 oktober 2015) kan medlemmarna i vår Facebooksgrupp Stockholm är inte Bullerbyn lämna in förslag på kandidater till priset. Klicka här för att komma direkt till nomineringssidan. Den som inte har facebook kan också kommentera på detta blogginlägg, men endast kommentarer från inloggade användare räknas. Därefter kommer priskommittén att utse en vinnare som pr...
Vad är social hållbarhet?
2015-10-02 00:22:00
Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlar om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet?" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den fjärde och sista delen om social hållbarhet följer.Hemma i bokhyllan ligger en bok som heter ”Kitschiga vykort”. D...
Den akuta bostadsbristens möjligheter
2015-09-27 16:07:00
Vi har en bostadsbrist i nästan hela Sverige sedan snart tjugo år tillbaks i tiden, och längre än så om man ser till de största städerna. Den omfattande flyktinginvandringen ser inte ut att minska inom överskådlig tid och gör att bostadsbristen nu är inne i ett akut skede. Om vi inte vill att människor permanent ska bo i baracker i skogen och att svensk ekonomi ska äventyras så krävs radikala lösningar och det snarast.Här öppnar sig ett möjlighetsfönster för oss som är kritiska till existerande bygglagstiftning (och för de som är kritiska till hyresreglering och befintliga regler för reavinstbeskattning, något som jag dock inte kommer att ta upp här). Det är uppenbart att dagens system inte fungerar, det byggs alldeles för lite och för dyrt. Vi måste upp kraftigt i volym vilket på medellång sikt även skulle ...
Byggnader längs stråk
2015-09-18 07:48:00
Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlade om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den tredje delen om byggnader följer.Härom året hade jag ett möte med en 3D-visualisatör, som visade några aktuella referen...
YIMBY lämnar in yttrande om Farsta - Program för Tyngdpunkt Farsta.
2015-09-16 16:01:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Farsta - Program för Tyngdpunkt Farsta. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. YIMBY är mycket positiva till att Farsta ska utvecklas, och ser många positiva inslag i programmet. Större planer som tar ett helhetsgrepp på ett område är en bra strategi när Stockholm växer.YIMBY ser positivt på exploateringen i närområdet kring centrum, och delar med planen tron att Farsta har goda möjligheter att utvecklas till en viktig regionkärna med sina utmärka kollektivtrafikförbindelser och redan stora volymer av handel. Om Stockholm ska kunna möta sina mål för bostadsbyggande så kommer man behöva öka ambitionen i exploatering av områden som Farsta C, och YIMBY ser möjligheter till fler arbetsplatser och bostäder än vad som förekommer i planen. Södra...
YIMBY lämnar in yttrande om Program för Barkarbystaden.
2015-09-14 22:30:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Program för Barkarbystaden. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Allmänt YIMBY ser mycket positivt på att det görs en övergripande planering för Barkarbystaden. Det är glädjande att det finns en ambition att ta ett större grepp och en vilja att skapa stad. Planen lider dock stora brister då den inte ordentligt tar hänsyn till att Barkarbystaden är en del av en större stad, Stockholm, och inte en stad i sin egen rätt.Inom Barkarbystaden ser vi överlag positivt på den planerade gatustrukturen och bebyggelsen, men anslutningarna till kringliggande områden lämnar väldigt mycket att önska. YIMBY har tidigare gått ut med Lindhagenplanen 2.0 för Stockholm och har även annars efterlyst fler övergripande planer för att skapa mer av en sammanhängande stad. ...
Stråken som skapar staden
2015-09-14 00:01:00
Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlade om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den andra delen om stråken följer.I Tidskriften Arkitektur nr 6 2003 ägnades tio sidor åt ett retrospektivt reportage kring planeringsproces...
På väg in i ett nytt planeringsparadigm?
2015-09-07 00:01:00
Norra Masthugget, Göteborg. (Illustration: Kanozi.) Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlar om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som bygger staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den första delen följer och den är inte minst intressant för att den sätter in yimbyrörel...
YIMBY lämnar in yttrande om Solna - Översiktsplan 2030.
2015-08-31 22:21:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Solna - Översiktsplan 2030. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Inledning YIMBY har tagit del av samrådsversionen av Solnas översiktsplan 2030 och stöder de tankar som där förs fram rörande Solnas utveckling till en tätare, funktionsblandad och väl sammanhållen stad där barriärer i form av järnvägar och trafikleder i möjligaste mån byggs bort. Vi upplever dock att staden utifrån sin egen befolkningsprognos skulle behöva planera efter ett ökat byggande på ett helt annat sätt än vad samrådsremissen gör. Därtill anser vi att samrådsremissen fokuserar för mycket på vad som finns snarare än vad som behöver göras. De 800 lägenheterna per år som det planeras för tror vi är långt under behovet, särs...
Inofficiell park(ing)day med Yimby
2015-08-27 18:58:00
Den utländska bilturisten tittar storögt innan han försiktigt backar in sin hyrbil på parkeringsplatsen på Folkungagatan. En halvmeter framför bilen sitter en kvinna på gatan och spelar klarinett. Vid ett vitt plastbord med en liten palm ler ett glatt gäng i solglasögon mot honom, och andra vräker sig i solstolar och njuter av det fina vädret denna augustilördag. Ett gatuparty pågår i parkeringsrutan.Vid parkeringsautomaten är det en person före: En Yimby-medlem står och betalar för den kommande timmen. 25 kronor i timmen – oöverträffat billigt för en partylokal på en av Söders huvudgator. Fenomenet Park(ing)day har nått Stockholm. Den godmodiga folkaktionen startade av Konst- och Designstudion Rebar i San Fransisco 2005. Sedan dess har manifestationen spritt sig, år 2014 omvandlades över trehundra parkeringsplatser runt om i världe...
En studie i shared space
2015-07-28 03:20:00
I början på sommaren bodde jag med familjen ett par nätter på Via dei Cappellari mitt i Roms äldsta delar. Gatan löper ut i Campo Fiori – detta härligt ostädade torg där det på förmiddagar är torghandel och på eftermiddagar och kvällar fullt av uteserveringar.Det finns mer än tillräckligt att göra i Rom, men ibland fastnade jag bara i fönstret, fascinerad tittande ned på gatan - och undrande vad det är som gör en italiensk gata som denna så självklart urban och mänsklig. Varför trivs vi så bra just här? Via dei Cappellari är ganska typisk för centrala Rom. En lugn, smal gata som slingrar sig genom den täta staden. Man ser inte långt ned för gatan varför en promenad ger ständigt nya intryck. Husen innehåller bostäder, kontor, butiker och enstaka verkstäder och restauranger. Gaturummets v...
Något att lyssna på
2015-07-24 18:00:00
Som storkonsument av poddradio stöter jag då och då på något som på ett eller annat sätt relaterar till stadsbyggnad. Nedan följer en sammanställning av avsnitt som jag funnit väl värda en lyssning. Ett utmärkt sätt för den stressade att finna tid till att konsumera media medan hen joggar, promenerar eller diskar!Econtalk Denna podcast drivs av en (väldigt) amerikansk professor i nationalekonomi vid namn Russ Roberts, som i varje avsnitt intervjuar en gäst. (Som kuriosa kan nämnas att Roberts även ligger bakom ett par tämligen lustiga rapvideor i vilka de gamla ekonomi-ikonerna Keynes och Hayek battlar varandra, vilka du finner här och här.) Podcasten är överlag, tack vare de mycket intressanta gästerna, väl värd att lyssna på (om man står ut med intervjuarens lite väl naiva tro på marknaden som lösning på värld...
Nya anvisningar för höga hus i Sverige
2015-07-24 18:00:00
En typ av uppleverlser vi har lite av i Sverige. (Wiki Tuxyso) Debatten om höga hus i Sverige handlar ofta om höga hus ska tillåtas eller inte. Det finns en tvekan inför vad de höga byggnaderna tillför och hur man ska hantera påhittade och verkliga utmaningar. Vad kan då vara lämpligare än att se och lära från en stad som har över 100 årserfarenhet av att bygga höga byggnader, och som ser dem som nödvändiga för ett hållbart stadsbyggande. Vi botaniserar i Torontos ”Tall building design guidelines” och funderar på hur anvisningarna kan användas i Sverige.Sverige Det finns en tveksamhet inför högre byggnader i Sverige och det är inte konstigt. Debatten har länge haft många framträdande personer som ihärdigt drivit sitt subjektiva motstånd mot dessa med ett sken av att leverera objektiva sanningar. I rapporte...
YIMBY lämnar in yttrande om Södermalm - Persikan 5.
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Södermalm - Persikan 5. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här.   Allmänt YIMBY ser mycket positivt på att området utvecklas och omformas från bussdepå till ett nytt område med ambitionen att bli en ny del av Stockholms inner- och blandstad. Ur många aspekter är planförslaget en fullgod implementation av Promenadstaden och har just de kvaliteter YIMBY brukar efterlysa: Högt exploateringstal (2,6), rutnätsstruktur med slutna kvarter, lokaler i bottenplanet samt relativt lågt p-tal (0,42). Förslaget har även en ambition att skapa arkitektonisk variation, vilket vi ser som mycket lovvärt.Bebyggelse Marken är anvisad till nio olika byggherrar, och enligt planförslaget borgar det för god variation i arkitektur inom området. Vi håller med om att det är mycket bättre...
YIMBY lanserar almedalskalendern.se inför Almedalsveckan 2015
2015-07-24 18:00:00
Ska du till Almedalen i år (eller tänkt följa de seminarier och events som sänds via webbsändningar)? Är du intresserad av stadsutvecklings-, miljö-, urban-, bostads-, och infrastrukturfrågor? Kort sagt, är du intresserad av de frågor som YIMBY brukar skriva om? Ta i så fall en titt i YIMBY:s kalender där vi för femte året i rad har samlat upp de seminarier och events som på olika sätt relaterar till de frågor som vi driver. Och när du väl är på plats, gå in på almedalskalendern.se för att få en aktuell vy över dagens seminarier inom de områden vi bevakar. Längst upp ute till höger på yimby.se kan du alltid se de seminarier eller events som ligger närmast i tid - under hela Almedalsveckan.Du kommer också åt materialet på din smartphone eller tablet då sidan automatiskt anpassar...
YIMBY lämnar in yttrande om utveckling av Norr Mälarstrand
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stuvaren 1 mfl. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Bild från plandokumenten Allmänt YIMBY välkomnar en utveckling av Norr Mälarstrand. Området är i dags starkt dominerat av trafikfunktioner och vattenläget utnyttjar inte den potential som området har.Synpunkter Vi vill påtala att det är synnerligen viktigt att områden för gång- respektive cykeltrafik hanteras som tydligt separerade lösningar. Cykelbanan förbi platsen är ett viktigt stråk och lösningen bör utformas för att minimera konflikter mellan gående och cyklister. Det är positivt att korsande cykelstråk föreslås utföras med röd beläggning. "Snygga" men opraktiska lösningar i stil med t.ex. cykelbanan på Arsenalsgatan måste undvikas. Vi ...
YIMBY lämnar in yttrande om toppstuga i Hammarbybacken
2015-07-24 18:00:00
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Skarpnäck - Toppstuga i Hammarby skidbacke, Hammarbyhöjden 1:1. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här. Plandokumenten kan läsas här. Allmänt YIMBY har inget att invända mot förslaget att bygga en toppstuga i Hammarby skidbacke. Vi anser att de argument mot projektet som har framförts från bl a Stadsmuseet saknar relevans och vill även peka på ett par felaktigheter i planbeskrivningen som potentiellt kan skapa problem för projektet.Synpunkter I planbeskrivningen sägs att "Hammarbybackens tydliga inslag i stads- och landskapsbilden är av stor vikt och bör fortsättningsvis fortfarande vara avläsbart" (sid 12). Vi instämmer i åsikten att tydliga avsteg från horisontlinjen är viktiga för stadsbilden, men menar tvärtom att en väl synlig byggnad på toppen ökar avläsbarheten, analogt me...
Debatt: Rätten till staden - en rättvisefråga
2015-07-24 18:00:00
YIMBY Stockholm har skickat en replik till Dagens Arena med anledning av en tidigare införd artikel. Problemet med att de resurssvaga inte får plats i staden kan vi bara lösa genom att bygga mer stad, skriver talespersonerna Anders Gardebring och Gustav Svärd, nätverket YIMBY. I artikeln "Sura miner i slakthuset" diskuteras Yimbys syn på staden. Det förkommer dock några missuppfattningar som vi gärna vill kommentera. Kvartersstad är en fysisk struktur. Det säger inget om vad som finns i den. Både kvartersstad och glesa bostadsenklaver kan innehålla kulturhus och torg, även om de senare kommer ha svårare att attrahera den som inte bor i närheten.Varför skulle skateboardåkares appropriering av stadsytor och ungdomars hångel bara kunna uppstå kring punkthus och återvändsgator men inte på torg, rivningstomter eller i en park? Kvarterets småsk...
Demonstration: Ja till fler bostäder!
2015-07-24 18:00:00
I dag, torsdag 11 juni, är det en demonstration för byggandet av fler bostäder i Stockholm. Vi samlas utanför Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, klockan 15.30 den 11 juni, och genomför en demonstration till stöd för de politiker som vill rösta för en förtätning av våra områden. Se evenemanget på Facebook för detaljer.
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33113 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss