TopplistanPolitikDetaljer för "De Nya Svenskarna"

De Nya Svenskarna

De Nya Svenskarna
DPNS har två mål , dels att vi genom solidaritet och samarbete vill skriva en positiv historia i detta land , denna positiva historia skall överföras till nästa invandrargeneration så att den i sin tur bygger vidare på den. Syftet är att undvika att tillfoga nästa generation skada. Dels att genom solidaritet och samarbete undvika att de som söker asyl efter oss inte drabba
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120

Artiklar

Den osynlige generalsekreteraren vid FN:, den dolda makthavaren
2017-03-26 04:11:00
Medan media oavbrutet skriver och rapporterar om Trump har den nye FN:s generalsekreterare António Guterres varit osynlig som en dold makthavare sedan han tillträdde sin tjänst den 1 januari 2017 . António Manuel de Oliveira Guterres med följande meriter bl a som portugisisk politiker och diplomat. Portugals premiärminister , ledare för Socialistinternationalen , kommissarie för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och nu som FN:s generalsekreterare borde använda sig av dessa meriter. Från Freden i Sèvres misslyckande till Lausannefreden Sju länders överenskommelse med ett enda land, Turkiet, är orsaken till dagens konflikter som varit pågående sedan 1923.   Folk lider av krig, svält , vattenbrist och markkonflikter Folkmängden ökar men marken kan minska på grund av olika miljöfaktorer.. Olja, gas , luft , mark och vatten är enligt De Nya Svenskarna att betrakta som allmän egendom dvs folkets resurser och FN bör verka för gemensamma bestämmelser för de 190 medlemsländerna att fördela...
Mot ert argument , svenska kyrkan är ännu inte separerad från staten
2017-02-27 01:51:00
Låt oss utgå från svenska domstolars argument när de fattar ett viktigt beslut eller avkunnar en dom mot enskilda , nämligen s.k presumtion och anta vidare att några svenska politiker som sitter i riksdagen vill lämna svenska kyrkan pga någon eller några av följande anledningar: Att Sverigedemokraterna, Felix Lindau , Bengt Lindahl , Dick Johansson  sitter i kyrkofullmäktige , de är förtroendevalda kyrkofullmäktige under mandatperioden 2014-2017 och.att genom Svenska kyrkan sprida sitt hat och sin främlingsfientlighet vilket inte är acceptabelt. Samt att skattemyndigheten fortfarande sköter svenska kyrkans angelägenheter såsom betalningar dvs Skattemyndigheten drar automatiskt från medborgarnas lön i stället för att Svenska kyrkan själv skickar inbetalningskort till sina medlemmar och därmed befriar skattemyndigheten från denna uppgift, Jämför med Radiotjänsts räkningar .Genom att skattemyndigheten befrias från denna uppgift sparas tid och pengar då köerna till Skattemyndigheten och...
Ståthållarsytem eller segregation
2017-02-05 03:03:00
Råd till allianspartiernas partisekreterare,  Främlingfientliga partier blomstrade under de borgerliga regeringarnas mandatperioder och nu även inom EU området, pakt och murar mot flyktingar . Visa solidaritet med flyktingar och inte tvärtom ?  Upprepa inte samma politiska misstag tre gånger och under tre mandatperioder!  Undvik att er partihistoria och ideologi får koppling till SD som nyligen inte var välkomna av Nobelkommitten vilket tolkas som att SD inte följer de svenska värderingarna . Som alla känner till har SD:s medlemmar begått fler brott i förhållande till sitt antal än övriga riksdagspartiers medlemmar. Nu senast var det justitieministerkandidaten som blev misstänkt för brott . Den personen kvitterar ut 60.000 kr per månad i lön medan en flykting /invandrare förlorar sitt försörjningsstöd pga arbetsförmedlingens krav på ifyllda excellark och blanketter som visar att man har sökt jobb. De som grundade SD är högerextrema , rasistiska partier och organisationer som Frams...
Demokrati eller patriotism, råd till de amerikanska politiska rådgivarna
2016-08-08 15:24:00
Ur det amerikanska valet har det uppstått en ny demokratisk företeelse nämligen när flera ledande politiker inom republikanerna under avgörande valet uppmanar sina medlemmar att rösta på en politisk motståndare, Demokraterna, och icke på sin partikamrat vilket ställer de amerikanska väljarna inför ett demokratiskt dilemma , either patriotism eller demokrati .  Bruket av patriotism utgör hinder för fred och däremed försvagar demokratin , de amerikaner som motsätter sig krig och deltagande i detta och de patriotiker som vill offra sina egna och sina barns liv för fosterlandet vilket av krigshistorien får stöd av majoriteten .  Patriotism med krigspropaganda skapar hjältar för fosterlandet andra kallar det för Jihad .  Demokratins avvikelser kallar vi, De Nya Svenskarna, för hämnddemokrati. dvs när en demokrat vänder sig till en diktator för att störta en annan diktator, EU:s flyktingavtal med Turkiet och hotet om att upphäva detta eller en far som tidigare varit president och som ha...
Eu länderna har ett demokratiskt statsskick men vilar på icke demokratiska
2016-07-09 16:52:00
  Almedalsveckan borde ägnas åt att presentera konfliktlösning , fredsplan och invandrarriksförbundens roll   Eu länderna har ett demokratiskt statsskick men vilar på icke demokratiska institutioner   Från svenka riksdagspartiernas sida - att riksdagspartierna som plikt uppmanar sina medlemmar att flytta till de invandrartäta områdena - att svenskarna gå tillbaka till sitt ursprung att arbeta med städning, taxikörning och i tobaksaffärer samt restauranger så att mångfald blir verklighet att både invandrare och svenskar tar initiativ till att anställa varandra i olika företag. - Avveckla 26 svenska ambassader från de länder som är medlemstater i EU, likadant gör de övriga 26 EU-länderna , allting koncentreras i EU, där de träffas varja dag .De Nya Svenskarna har tidigare presenterat den modellen i detalj .   Från invandrarriksorganisationernas sida Att skapa politisk praxis i exil som vägledning för alla flyktingar vid återuppbyggandet och återvändandet och även vid avslag på up...
De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen
2016-04-24 01:56:00
 De Nya Svenskarna föreslår tre lösningar på regeringskrisen: Nyval eller Samlingsregering utan SD, Loch Kd eller så kan S ensamt fortsätta som en minoritetsregering såsom Ola Ullstens minioritetsregering 1978?1979.  I sina memoarer Så blev det skrev Ola Ullsten följande: Hur man bär sig åt för att bilda en regering när man har knappt 10 procent av rösterna. Fälldins regering från 1976 sprack på grund av kärnkraften och förhandlingarna bakom kulisserna ledde fram till bildandet av fp-regeringen 1978  Ullstens regering bestod endast av 19 folkpartistiska statsråd b.la med Birgit Friggebo som bostadsminister och Bertil Hansson som kyrkominister och Hans Blix som Utrikes- och biståndsminister . I det här fallet visste Ullsten att inget av de övriga partierna skulle ha för avsikt att fälla hans regering innan nästa val. När det förekommer tvångsvärvning av LO till socialdemokratiska partiet om man inte reserverar sig, uppstår det en klumpröstning och det förekommer även dold anslutning ...
Startskottet för Europeiska våren
2016-04-10 02:04:00
I motsats till den arabiska våren som ännu inte uppnått sitt mål , med massor av offer , flyktingkatastrof och förstörelse av ländernas infrastruktur , lyckades det modiga isländska folket genom solidaritet med ICIJ starta en europeisk vår . Det har på ett fredligt snabbt och effektivt sätt och utan offer uppnått sitt mål . Emellertid, kan ett yrkande på misstroendevotum mot statsministern leda till hela regeringens avgång . Detta har större effekt än att bara byta ut honom mot någon annan som inte är vald. Som jämförelse: Dåvarande svenska oppositionen, nuvarande alliansen, agerade vid fd statsminster Göran Perssons besök i Kina genom att yrka på misstroendeförklaring mot honom . Alliansen, speciellt KD:s brott mot D-överenskommelsen och försvarandet av Israels politik när vår utrikesminister representerar hela svenska folket är allvarligare än Panamaskandalen. Detta minskar även flyktingarnas /invandrarnas tron på demokrati. När man nu har visat att svenska banker och direktörer ...
Politiken & demokratin är i ständigt behov av utveckling, del I I
2016-03-17 00:39:00
Självstyrelsesystem , Romernas självstyre Liksom ålänningar, samer och kurder dvs Kurdistan behöver även romerna stöd för sin självständighet . #Rom / roma kommer från ordet dom och betyder 'en människa', och mänskliga rättigheter gäller även dem. Hela världspressen ägnar sig åt att bevaka en massmördare , landsförrädare och terrorist som gör anspråk på sina rättigheter samtidigt som flyktingarna behöver deras stöd och bevakning av deras #mänskliga rättigheter jämför med fångarna i #Guantanamo fängelset. . Även andras rättigheter såsom romernas har glömts. Romerna har genomlidit och utsatts för tre förföljelser faser Religionen var en av de största orsakerna till utvandring av romer mellan 1001-1027 från Rajasthan en delstat i nordvästra Indien. enligt överenskommelse mellan den turkiska sultanen Mahmud av Ghazni och Kara-Khanid Khanate . Romernas situation i Sverige I Sverige finns mellan 10-100000 romer med en historia av förföljelse, trakasserier och diskriminering #Romerna und...
Internationella kvinnodagen 8:e Mars 2016
2016-03-07 01:08:00
De Nya Svenskarna gratulerar världens kvinnor på den dagen samtidigt som vi understryker betydelsen av flyktingkvinnors kamp i exil  Vi firar den internationella kvinnodagen för att hedra kvinnorörelsen . År 1921 fick svenska kvinnor rösträtt efter en långvarig kamp och på grund av detta avstod många män från att rösta. Emellertid, invandrarkvinnor i exil fick sina rättigheter i Sverige utan kamp bl a rösträtt liksom invandrarmän,  Det är därför De Nya Svenskarna understryker betydelsen av solidaritet med andra kvinnor som befinner sig under krig, ockupation , kränkning , brist på mänskliga rättigheter och ha rätt att få skydd i EU länderna. Invandrarnas kamp skall inte upphöra vid EU ländernas gränser då flyktingkvinnorna som söker skydd och de som redan har fått skydd utsätts för rasism och diskriminering.  Invandrarkvinnor i exil i Sverige är ännu inte jämställda med infödda svenskor ej heller har de rätt att inneha statsministerposten, då den är reserverad för partiledaren .  ...
Inför påvens besök och möte med den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén i S
2016-02-04 00:31:00
De Nya Svenskarna föreslår en fredsplan  mellan religionerna Utan tvekan är det påven som är  överhuvudet för den romersk-katolska kyrkan som kommer att ta upp konflikten mellan judar och muslimer , kristna i mellanöstern och problemet i Södertälje där syrianer omfamnar sin kyrka  vid sidan om flyktingkatastrofen. Den fredliga dialogen , den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén   har ett gyllene tillfälle att ta upp frågan om införande av MULTIRELIGIONVAL i de länder som påven kan påverka.Den fredliga dialogen är bäst genomförbar och kan endast få effekt med  en dagordning innehållande ett huvudämne nämligen MULTIRELIGIONVAL där Sverige tillämpar kyrkoval som inte förekommer i de romersk-katolska  länderna.Mot denna bakgrund föreslår DPNS inför påvebesöket att antingen införa kyrkoval även i de områden som omfattas av dem romersk-katolska tron eller att den svenska ärkebiskopen Antje Jackelén upphäver kyrkovalet och ersätter det med MULTIRELIGIONVAL. MULTIRELIGIONVAL  går nämligen at...
Fråga till EU- parlamentet , väljarna vill veta !
2016-01-30 16:40:00
På uppdrag av  EU-ländernas väljare skickades två burkar innehållande två kemiska ämnen till två EU-länder, Frankrike och Storbritannien för  analys .  Det gällde att få fram huruvida de giftiga ämnena orsakade att  två  personer från länder vilka inte tillhörde EU dog . Den ene var politiker, president och fredspristagare som om han hade fått leva vidare hade  kunnat undvika den politiska anarkin , nämligen Yaser Arafat .Frankrike kom efter analysen fram till  att Arafat blev förgiftad genom att israeliska soldater placerat gift i hans mat , giftet smygplacerades i hans mat medan han satt i husarrest och enbart israelisk militär hade kontroll över området.Den andre en rysk oppositionspolitiker blev förgiftad.Storbritannien konstaterade att hans död orsakades av ett gift och att ryska staten stod bakom hans död.Det sista fallet blev mer uppmärksammat som en tydlig och säker förgiftning, medan man i det första fallet har lagt locket på .Frågan gäller Frankrikes och Storbritanniens tr...
Från korrupt samhälle till ett rättvist samhälle , modell H
2016-01-18 01:15:00
För det första ska man inte angripa den svenska bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken genom att angripa utrikespolitiken . En politisk flykting ska enligt FN- konventionen  betraktas som en diplomat och på samma sätt kunna utnyttja den diplomatiska immuniteten , frågan är om Sverige och andra länder kan tvinga utländska beskickningar at städa på svenska gator och sjukhus.Model H som är en del av FDU är tillämpligt då hyresgästen har bott hos samma hyresvärd (Hyresavtal) i minst 30 år och i de fastigheter som hyresvärden äger .Denna minimiregel enligt denna modell ger hyresgästen rätt att överta äganderätten då han/hon då hyresgästen har redan betalat tre gånger motsvarande en likadan bostadsrätt. Det är orättvist att man ska tvingas att lämna sin lägenhet som man har bott i under många år och redan har betalat två gånger lägenhetens värde  ( om det har varit bostadsrätt) till fastighetsägaren .Det har konstaterats att hyresvärden höjer hyran till en nivå som många inte  har r...
Jihadiska konflikter & rabinernas konflikter
2016-01-05 03:09:00
Måtte år 2016 bli ett fredens år, slut på ockupation, bosättningar och brott mot mänskliga rättigheter. Flyktingar som räddas, torka och  hunger förknippas alltid med profeten Mose som både judar , kristna och muslimer hänvisar till . Mänskligheten räddades även undan översvämning med hjälp av profeten  Noa och hans  ark.Mose sade till Aron att ta sin stav och slå på Nilens vatten och förvandla det till blod. .I vers 4 Mos 17:2     : Säg till israeliterna att varje stamöverhuvud skall ge dig en stav, en för varje stam, sammanlagt tolv stycken. På varje stav skall  stammens namn skrivas. I  Jos vers 4:23 står skrivet  : i det att HERREN, eder Gud, lät vattnet i Jordan torka ut framför eder, till dess I hade gått över den, likasom HERREN, eder Gud, gjorde med Röda havet, som han lät torka ut framför oss, till dess vi hade gått över det.   De som tror på miraklet skulle inte förvänta sig att Israel som själv inte tar emot flyktingar ,skall lämna från sig Moses stav , så att  man kan ...
Sverige ensidigt upphövde NR på samma sätt som Kd ensidigt upphövde DÖ
2015-12-28 00:55:00
Ingå man en sådan viktigt övernskommelse skall man se till att de som täcknade DÖ inte omdelbart försvinnar, avgå eller byttas ut.Det är nämligen bara de som tecknat DÖ kan argumentera och försvara varför de dodtog en sådana övernskommelse ! Föer det tredje , Rienfält som utgör storsta av de allianspartiet och Häglund sommista av de de ändå utgöt majoritetn blan allianspartierna ,C & Kd ensama har ente demokratiska legitmitet att upphöva DÖ.Inte heller Kd enssidigt upphöva det. De partierna som ingick DÖ är nämligen medlemmar i Nårdiskarådet som grundades 1952 då S och C styred Sverige genomsamlingregeringen , Erlander- Hedlund.Att bonden skall inte leva fattigare än arbetare Syftet med NR  är att stärka samarbeta mellan nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Ålandsocialt och ekonomiskt, upphöva den obligatoriskakrav på passet,Detta har också bidraget att den olymiska soomar spelet i Finland ocg ge bättre bild om Finland o...
MULTIRELIGIONVAL i stället för Kyrkoval är en förutsättning för fred och at
2015-12-04 19:26:00
Trossamfunden och svenska kyrkan har ett särskilt skydd mot ingrepp i sina inre angelägenheter heter det . Därför har den Svenska kyrkan, som upphörde att vara statskyrka år 2000, fortfarande en särställning konstitutionellt sett, bl.a med sitt eget val, kyrkovalet men övriga trossamfund får inte samma möjlighet. Trots detta går skattemedel på mer än 50 232 000 i form av statsbidrag, att fördelas av ?Nämnden för statligt stöd ?, till trossamfund . Trossamfund är ett samlingsbegrepp för människor som bekänner sig till en gemensam livsåskådning. Lagen1998:1593 om trossamfund Bestämmelser om religionsfrihet enligt 1 § finns i regeringsformen och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Medan Definitionen av trossamfund återfinns i 2 § i samma lag , med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst. lagen 198:1591 om svenska kyrkan Av lagen framgår ...
Militärt stöd ges till de länder som inte tar emot flyktingar men som själv
2015-11-27 02:19:00
  Hämnddemokrati, enligt De Nya Svenskarna , innebär att en demokrat vänder sig till en diktator för att störta en annan diktator , att en del av folket utnyttjar demokratiska medel för att hämnas på de svaga eller startar krig . Israeliska folket valde Ariel Sharon trots att han begick massakern i Sabra och Shatila . Likaså när Israel med stöd av Frankrike och Storbritannien ockuperade Suez-kanalen i Egypten 1956 då Sverige införde förbud mot bilkörning på söndagar. Oljeembargot 1973 var den största oljekrisen och den största energikrisen i världen . Mordet på Yitzhak Rabin Israels premiärminister och mottagare av Nobels fredspris 1994 . Mordet på Palme Sveriges statsminister1982?1986 och som var FN:s medlare i Iran?Irak-kriget. Moderatleadre och huvudmotståndare mellan 1981? till 23 augusti 1986 var Ulf Adelsohn vilken efterträddes av Carl Bildt. Hämnddemokrati omfattar det amerikanska folkets val av George Bush att efterträda sin far som är orsaken till dagens konflikter Inte no...
Det Internationella politiska samfundet
2015-11-17 01:11:00
Hur mycket resurser och människor skall det #Internationella politiska samfundet offra för att rätta till den avvikelse och misstag om tidigare politikergeneration har begått .   Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten
Så väljer du rätt politiskt parti
2015-11-08 00:12:00
Folkvalda politiker skall inte skapa kaos , sätta upp murar och taggtrådstängsel. Genom att vi väljer rätt parti kan vi byta ut muren och taggtrådstängslet mot fiberbredband så att befolkningen får tillgång till frihet , kommunikation och utveckling, välfärd i Europa . Innan du ansluter dig till ett politiskt parti eller övergerett bör du överväga följande råd och tips ! De Nya Svenskarna skriver inte uppsats utan lägger tyngdpunkten på orden . Makten utgår från folket, heter det , vi medborgare måste ställa hårda krav på riksdagsmän , Eu-parlamantiker , statsråd och även kontrollmakten som vi upplever som handlingsförlamad . Här är anledningen till varför vi måste engagera oss politiskt och välja rätt parti att satsa på . - Alliansen bestående av ( M,Fp,C och Kd) som egentligen skall agera som oppositionspartier försummar sin roll , i och med Decemberövernskommelsen . -Regeringenspartierna (S och Mp ) utgör en svag regering och hindras att genomföra sina politiska åtaganden . V ...
DPNS kräver skyddsrum åt flyktingarna och tillämpning av Civilförsvarslagen
2015-10-22 19:50:00
Om staten inte kan skydda sina medborgare då är alla svenskar att betrakta som flyktingar . De flesta attackerna mot flyktingar drabbar också grannarna , den kan sprida sig ända till MIG. Fyra flyktinganläggningar har utsatts för brand med fara för flyktingarnas och barnens liv och hälsa. I ett annat enskilt fall topsade polisen 800 personer och krävde resultat av SKL samma dag inom tre timmar under det att när Sverige brinner och där attackerna riktats mot flyktingar , barn, äldre och kvinnor vilka befinner sig i underläge, då agerade inte polisen på samma sätt som i det förstnämnda fallet . Sverige har tillräckligt många skyddsrum med förnödenhet som räcker till en befolkning på 10 miljoner. 1 § civilförsvarets verksamhet och organisation.Civilförsvarsverksamheten har till syfte att b.la 2. utrymning, omflyttning och inkvartering,3. anordnande av skyddsrum och andra skydd,4. mörkläggning,5. räddning av liv och egendom, inbegripet första hjälp åt skadade,6. brandsläckning, I Punk...
Flyktingkrisen och den religiösa konverteringshysterin
2015-10-14 23:21:00
Flyktingarna mellan Bert Karlssons asylboendeimpirum och entreprenörerna Jan Emanuel Johansson å ena sidan och den pågående religiösa konverteringsaggressionen å den andra sidan De Nya Svenskarna och KUS föreslår att Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan ändras till svenska multireligiösa samfundet och ersätta Kyrkoval med Multireligionval . Fred kan endast nås genom att andra etniska minoriteter får delta i valet i form av multireligionval som bidrar till fred och ökat deltagande som utvecklar demokratin..   De Nya Svenskarna & KUS Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten
Demokratin och överenskommelser
2015-10-10 19:47:00
  Kan demokratin upphäva en överenskommelse/avtal som DÖ, som träffades mellan demokratiska parter ?   Gammal hävd , Pacta sunt servanda, latin: "avtal skall hållas") är en grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt. KD som påsin hemsida med rubriken ?Lag och rätt? b.la säger Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, ett väl fungerande rättsväsende ge medborgarna trygghet. Kristdemokraterna inom Allians för Sverige medverkat till den största satsningen på rättsväsendet i modern tid. Men Kristdemokraterna som är minsta partiet i riksdagen har nyligen i sitt riksting upphävt en viktigt överenskommelse /avtal som gäller Sveriges styre , skapat problem , kaos och misstroende för politiker . KDS har i princip brutit mot avtalet , DÖ som skulle gälla i 8 år. Ponera att DÖ som KD undertecknade gällde fred med en främmande makt , Ryssland . De 6 parterna , S,Mp å den ena sidan och Alliansen M,C,Fp och KD å den andra , ingick sk DÖ för att undvika folkomrös...
How to pay for the war
2015-10-05 22:28:00
Mr. Obama, tear down this wall !  Den svenske kungen Gustav III var det första statsöverhuvud i världen som erkände USA som en självständig stat redan år 1777 . Den 4 juli 1776 blev George Washington USA:s förstepresident . Gustav III skrev följande om den amerikanska revolutionen: Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag ? om jag nu inte var den jag är ? skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. ? Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa, på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärv.  Redan i 27 maj 1782 utfärdade Gustav III det judiska reglementet som gav judarna rätt att idka handel och utöva sin religion i Sverige. Gustav III nämnde inte Israel. ...
Den svenska budgeten och minoriteterna.
2015-09-27 21:47:00
Kan den ungerska muren , taggtrådsstängslet mot flyktingarna betraktas som om de tagit lärdom från den israeliska muren och vad gäller romernas bosättning i Sverige har de tagit lärdom från den israeliska bosättningen och ockupationen Strategi för romsk inkludering med en budget på 46 miljoner kronor , vad uppnås med det ?. I TV- programmet, Uppdrag granskning företräddes romerna av en tolk som talade både romani och svenska och i lägret företräddes de av en annan rom som kunde tala engelska och även tolken var med . Båda försökte hävda romernas rättigheter . De som företrädde romerna kunde inte säga om romerna hade bättre villkor under kommuniststyret än vad de har nu. Inte heller kom frågan varför romerna saknar förmåga att organisera sig upp , om romerna själva kan organisera sig , bilda ett eget politiskt organ som kan företräda alla romer och hävda deras rätt . Rätt till sjävbestämmande , skolor, bostäder, hälsovård m.m. Vill romerna vara en del av Bulgarien eller Rumänien ? Ro...
Den svenske flyktingen
2015-09-02 23:41:00
  Hur var det möjligt att en kristen kung sökte skydd i ett muslimskt land? Kungens långa frånvaro från sitt land, ogift pga av att han tillbringade sin ungdom med att föra krig , saknade barn som kunde ärva kronan och om han skulle bli mördad eller hastigt dö kunde detta orsaka en svensk katastrof . Hur kunde svensk mark bli ockuperad , varför uppstod dåliga relationer med grannländerna? Dessutom sökte den kristne kungen asyl i ett muslimskt land och lämnade efter sig en ekonomi i misär genom att han tömde statens budget för att finansiera kriget. Han orsakade också att 25.000 svenskar blev krigsfångar i Sibirien . Sverige var ett land som befann sig i ett utsatt läge. Det härjade pest och andra sjukdomar och tusentals dog som flugor. Detta var Karl XII vars staty SD samlas vid den 30 nov varje år . Kungen lämnade efter sig en skuld på cirka 500 riksdaler till Sultanen Ahmed II av Turkiet förutom det socialbidrag som beviljades till kungen och hans trupper . Samtidigt blåste tsar...
Mot era argument
2015-08-23 00:05:00
S samarbete med M I syfte att påverka SD oavsett samarbetsform kan skada oppositionsrörelsen , lokalt samarbetar vissa riksdagspartier med SD . Om politik är det möjligas konst vad har då SD för politisk konst som lockar vissa riksdagspartier till samarbete och därmed kväver oppositionen . SD kan gå samma öde tillmötes som Ny Demokrati. Anledning till att SD fått en sådan spridning och uppmärksamhet I svensk media beror främst på rädsla för att De Nya Svenskarna som en svensk partiorganisation och som deltar i valet plötsligt kan bli ett stort parti och komma in I riksdagen . Redan Gustav V tog emot tusentals flyktingar I Hindås trots att Sverige då inte hade samma ekonomiska möjlighet som nu och trots detta hördes inga protester från det svenska folket. Svenska folket måste på ett demokratiskt och solidariskt sätt markera att det är fel att SD till storlek är lika stort som Fp, C, KD och V tillsammans. Till er besvikelse kan SD aldrig bilda regering även om de får 45 % av rösterna...
lejonet Cecil och Gråskjorta
2015-08-19 19:20:00
lejonet Cecil som i fallet Gråskjorta , björnarnas björn , den heligas död kan utlösahämnd , ekonomiska problem , handelsstopp, hunger och fattigdom . Deras liv som flyktingarbörjade tidigt , när den erfarne krigaren, Sautomer ,som tillhörde stammen Forvagraen dag tvingades att fly, att lämna sitt Saukamara som han älskade och bli flykting och lämna sin son Svitiod vilken föddes där . På grund av faderns frånvaro blev Svitiod ledsen och deprimerad. Han blev alkoholist och flyttade från det ena området till det andra . I fall han träffade på en människa passade han på att berätta sagor och omhistoriska händelseroch på det sättet fortsätta att umgås med människor . Detta gladde naturligtvis hans far när han under sin flykt hörde om det för att han var rädd att sonen försummade kunskap om vapenhantering och konsten att krigavilket skulle försvaga deras stam. Därför rekommenderade han sonen att samarbeta med sin bror för att av honom lära sig och få stridserfarenhet. En av stamkonflik...
Lösning på grekiska krisen genom att folkomrösta om monarki eller republik
2015-08-19 19:20:00
 Grekerna måste utveckla demokratin , den har stagnerat sedan 1967 då militären, ledd av Georgios Papadopoulos och med understöd av USA, genomförde en statskupp, vilket ledde till att militärjuntan kom att styra landet.   Det räcker naturligtvis inte bara med att ha allmänna val , demokratin måste hela tiden skyddas och utvecklas inte bara i Grekland utan i hela EU och övriga länder , USA, Storbritannien mfl.så att andra länder som arabiska våren följer efter. 1) Folkomröstning bör gälla huruvida Grekland ska återgå till monarki eller fortsätta som republik. I den folkomrösting som ägde rum 1974 röstade 69 procent mot monarki trots att kung Konstantinos II, var emot juntan . Majoriteten av grekiska folket valde militärjuntan framför kungen . Majoriteten berövade kungens familj rätten att ärva tronen. Kung Konstantin II , Alexia , Pavlos, Nikolaos , Theodoraoch Philippos . Är det demokratisk att avsätta Konstantin och tvinga honom att tillsammans med sin familj gå i landsflyk...
Studerande presterar bättre om de får en egen bostad .
2015-08-19 19:20:00
Studerande presterar bättre om de får en egen bostad .   Flyktingar, studerande och ungdomar får bo i billigare bostäder, mellan Vallentuna och Norrtälje , som drivs med solpaneler och vindkraft . Se bilden Migrationsverket betalade 9 miljarder till finansiering av bostäder till ensamkommande flyktingbarn och 130 miljoner till fd Ny demokratis ledare som var främlingsfientlig men numera älskar han invandrare och ger dessa bostäder      http://story.aftonbladet.se/flyktingarna#section-3   Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten
Vad har decemberöverenskommelsen(DÖ) för betydelse för demokratin och invan
2015-08-19 19:20:00
Är det någon mening med att vi går till val och röstar om man genom en övenskommelse upphäver medborgarnas roll , oppositionens existens och sätter demokratin ur spel och dessutom bidrar till en byråkratisk riksdag med ineffektiva riksdagmän under en känslig period med krig , flyktingkatastrofer och miljöförstöresle till följd av krig. Biståndet från SIDA gör ingen nytta samtidigt som de rasistiska partierna i Europa växer. Ineffektiva riksdagmän som motsätter sig ett extraval kan bero på lathet , trötthet och fruktan för att förlora sitt mandat i riksdagen, de tjänar 60.000 kronor i månaden med garanterad anställning i minst fyra år medan många svenskar står utan jobb och där invandrare, handikappade och fattigpensionärer drabbas hårdast. Dessutom hoppades många pensionärer att valet skulle innebära en förbättring för dem. Även bönderna hoppades på en förbättring för deras del.   Alt 1: Tillämpa direktdemokrati effektivt. Låt svenska folket genom folkomröstning avgöra huruvida DÖ...
De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av dece
2015-08-19 19:20:00
 De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av decemberöverenskommelsen som ägde rum mellan regeringen och Alliansen !   Det är därför de partiledare som ingick i decemberöverenskommelsen försvarar militarisering genom att vara tysta som sköldpaddor !   Det är mer lämpligt att ACE i ställetövaride områdenvilkaIS ockuperar !   Regeringens nederlag blir allt fler men trots det vågar Alliansen inte ta initiativ till att yrka på misstroendeförklaring ej heller upphäva decemberöverenkommelsen och gå till till det extraval som den planerade innan den 27 december 2014 . Alliansen och SD fällde nyss regeringens förslag om vinster i välfärden men vågar trots detta inte ta ytterligare ett steg mot extraval!   Om svenska folket hade givit mandat till DPNS i valet 2014 hade den svenska politiken ändrats från grunden enligt nedan .   Att utesluta att SD får en vågmästarroll Att utesluta att det uppstår en regeringskris Att den odemokratiska decemberöverenskommelsen ell...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120
33628 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss