TopplistanPolitikDetaljer för "Ideér, tankar och Reflektioner"

Ideér, tankar och Reflektioner

Ideér, tankar och Reflektioner
En blogg om politik och vardag, med stänk av grön fernissa. Alltid med glimten i ögat
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Stadens ekologi
2009-02-10 22:12:00
Jämviktsstrukturer kan ses som resultaten av en statistisk kompensation för de mikroskopiska elementens aktivitet (molekyler, atomer). Definitionsmässigt är de inerta på den globala nivån, och av denna anledning är de också "odödliga". När de en gång har bildats, kan de isoleras och fortleva hur länge som helt utan något ytterligare utbyte med omgivningen. När vi undersöker en biologisk cell eller en stad blir däremot situationen helt annorlunda. Dessa system är inte bara öppna, utan existerar helt enkelt just därför att de är öppna. De livnär sig på inflödet av materia och energi från omvärlden. Vi kan isolera en kristall, men städer och levande celler dör, om vi skär av de från omgivningen. De bildar en integrerad del av den värld som de får sin näring av, och de kan inte skildas från de flöden som de oavbrutet omvandlar. (Ilya Prigogine, Isabelle Stengler 1985)
Folkpartiet liberalerna?
2009-02-10 22:12:00
Redan för ett år sedan gjorde folkpartiet i Malmö ett utspel om att vilja förbjuda elever att tala andra språk än Svenska i skolan. Debatten har gått het sedan dess ? och nu luftar folkpartiets arbetsgrupp i skolfrågor åsikten om att förbjuda ämnesstudier på modersmål. Argumentet för att underbygga detta tilltag, är att forskningen skulle visa på att inlärningen av Svenska som andraspråk skulle försämras. Vi har hört denna myt förr ? speciellt från Jan Björklund.Att det skulle råda en oenighet i forskningen om detta är en myt, enligt Språkrådet:?En sådan myt är den påstådda oenigheten bland forskarna i frågor som gällerbarns tvåspråkighet. Ett belysande exempel är modersmålets betydelse förflerspråkiga barns språk och kunskapsutveckling. I medierna framställer man ofta forskarna som oeniga och menar att det inte finns några entydiga svar i den ena eller andra riktningen. Men på denna punkt råder i dag stor enighet i forskarvärlden. I omfattande, långsiktiga och vetenskapligt väl gen...
Adiam Dymott
2009-02-10 22:12:00
Ibland känns det bara rätt på en gång ? gåshud efter första lyssningen; här kommer en hästspark till old-school rock?n?roll. Avskalat, ösigt och inga pretantioner: Hives, kliv ner!, för här kommr Adiam Dymott med ?Miss You?.
Yimby!
2009-02-10 22:12:00
?Det sägs ibland att det är lättare att bo i Göteborg för att det är lättare där att fokusera på det man gör än på det man är. I Göteborg finns det få eller inga identitets- eller statusskapande centrum att röra sig mot. Snarare verkar staden driven av en rörelse utåt som är centrufugal och passageartad. Det är också något som gör den svårfångad och undanglidande. Vem man än frågar så verkat det ?verkliga? Göteborg alltid befinna sig ?någon annanstans? ? som New York Times konstaterade i sitt reportage häromåret?, skriver Martin Nyström på Dagens Nyheter.Jag tror att de flesta som har varit i Göteborg, eller bor där, kan hålla med om att staden är svårdefinierad ? fast på ett positivt sätt.Det pågår många intressanta debatter om staden som fenomen ? en av det mest spännande sätten att se på staden, är att den konstitueras av flöden.?Ett sätt att teckna Göteborgs ut­veckling utgår från att studera vattnet som konkret medium. En sådan berättelse är inte bara intresserad av vattnet...
Återta våra allmänningar!
2009-02-10 22:12:00
Vi är ett gäng glada laxar som har skrivit en motion till årets kongress; vi hoppas att denna motion får ett brett stöd.-----------------------------------------------------------------------------------------Miljöpartiet har länge drivit frågan om att våra gemensamma naturresurser måste prissättas; men den ideologiska låsningen mellan de olika politiska lägren har begränsat debatten till högst osäkra och marginella punktbeskattningar.Problemet med det rådande kapitalistiska systemet är att företag utnyttjar våra allmänningar gratis, eller till ringa kostnad i förhållande till sin egen vinning; det kan handla om kulturella allmänningar, naturresurser, avfall eller reklamutrymme. Allmänning betecknade ursprungligen ett av flera jordägare gemensamt ägt, ostyckat jordområde (Källa: Nationalencyklopedin). Under 1980- och 1990-talens globala privatiseringsvåg har allmänningar kommit att beteckna det som privatiseras, alltifrån arter och gener som patenteras av läkemedels- och livsmedelsf...
Jag tror 80-procent på Change
2009-02-10 22:12:00
"Jag tror lika mycket på växthuseffekten som jag tror på Bigfoot. Å andra sidan, jag tror till 80 procent att Bigfoot finns. Så jag antar att växthuseffekten är ganska verklig"Will Ferrell's monolog i "You're welcome America. A final night with George W Bush".
Topp-fyra
2009-02-10 22:12:00
Idag börjar miljöpartiets medlemsomröstning om hur EU-parlamentslistan kommer att gestaltas inför EU-parlamentsvalet den sjunde juni. Listan är öppen och innehåller 58 (30 fastställda) duktiga och engagerade politiker från hela landet. Jag tänkte att jag skulle ? väldigt kort - pusha lite extra för mina topp fyra kandidater; här kommer de (utan inbördes ordning):Zaida Catalán, är en oerhört duktig, orädd och erfaren politiker ? som har ett brett register av politiska hjärtefrågor; Zaida brinner för demokrati-, integritets- och jämställdhetsfrågor och har imponerat på mig under flera debatter med sitt pondus, lyhördhet och politiska kunnande; jag är övertygad om att hon kommer att vara en stor tillgång i Europa.Läs Zaidas presentation; här är hennes hemsida.Karl Palmås, är en frisk fläkt och en fri radikal inom den gröna rörelsen; Karl har visserligen ingen politisk ?erfarenhet? ? med det är, i detta fall, snarare positivt. Karl är engagerad i frågor som alternativa ekonomier, mikrop...
Arne Naess
2009-02-10 22:12:00
Filosofen, bergsklättraren, icke-våldsförespråkaren och djupekologen Arnes Naess dog - 96 år gammal - för några dagar sedan. Naess ? som är en av mina favoritfilosofer - har betytt väldigt mycket för framväxten av en ekologisk rörelse i Sverige. Det finns naturligtvis många andra filosofer och tänkare som har verkat samtidigt ? men Naess var en av de första att bygga ett filosofiskt system kring det ekologiska förhållningssättet: hans speciella variant av djupekologi kallade han för Ekosofi T (där T:et står för Tvergastein som är namnet på hans stuga); Naess var en oerhört positiv och känslobejakande filosof som ansåg att man inte skall ta sig själv på för blodigt allvar ? hans leklust och okynnighet har mer än en journalist bevittnat genom åren; samtidigt var han bestyckad med ett oerhört intellekt och skarpsinne.Sverker Sörlin skriver på DN-kultur:?I Stockholm lyssnade vi till en åldrige filosofen G. H. von Wright, vars huvud sjönk mot bordet medan han framförde sitt mörka budskap...
En löjlig människas dröm
2009-02-10 22:12:00
... En dröm? Vad är en dröm? Är då inte hela vårt liv en dröm? Jag går längre: låt vara att det aldrig kommer att bli av, att det aldrig blir någon paradis (en sådan synpunkt kan jag ju förstå!) ? men jag kommer i alla fall fortsätta att förkunna. Å, det är ju så enkelt: på en dag, på en enda timme skulle allting kunna förändras! Huvudsaken är: älska din nästa som dig själv, det är det viktiga, det är allt, något annat behövs inte: då kommer du genast att förstå hur det övriga skall ordnas. Och i själva verket är det en gammal sanning, som man upprepat och läst biljoner gånger men ändå inte vant sig vid. ?Insikten om livet är viktigare än livet självt, kunskapen om lyckans lagar är viktigare än lyckan själv? --- det är det man måste bekämpa! [?]Fjodor Dostojevskij, ?En löjlig människas dröm?, 1872
En betraktelse i halvtid
2009-02-10 22:12:00
För två år sedan fick jag äran att tjänstgöra som nämndeman i Borås Tingsrätt, vilket föranleder mig att göra en liten reflektion; de två åren har gått otroligt fort och har varit enormt givande och intressanta. Generellt tjänstgör man en gång i månaden förutom under semesterperioden; ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst inklusive en lösenutbetalning på 500 kronor per heldag. Big no-no:s finns det gott om: det skulle inte se så bra ut, om man som nämndeman, kom inspringandes i shorts och Hawaii-skjorta; tiderna måste hållas punktligt, man får vare sig tala med offret eller förrövaren och man får för guds skull inte somna under förhandlingen ? elaka rykten florerar kring nämndemän - av modell äldre ? som titt som tätt somnar under förhandlingarna. Jag måste erkänna att jag har lyckats med konststycket att komma två minuter för sent till en förhandling (förhandlingen hade inte dragit igång) och jag fick en skarp tillrättavisning ? av en av mina nämndemannakollegor. Med rätta. J...
Stadens ekologi: ett svar
2009-02-10 20:35:00
Jonas Åsberg noterar att det pågår viss aktivitet bland de gröna om hur man skall se på staden och hur man kan/bör utforma politiken för en hållbar stad ? även om debatten är i sin linda, så hoppas jag att det kan bli en spännande och givande debatt framöver.Som Jonas noterar är det viktigt att lämna tanken på staden som någonting negativt:Istället för den romanticistiska 1800-talssynen på staden som en omänsklig och i grunden "onaturlig" livsmiljö (a la Morris) börjar man se staden för vad den är, en specifikt mänsklig ekologi. Målet blir då inte att till varje pris bryta sönder och plocka isär staden (för att göra den mer "naturlig"), utan istället att ta vara på och vårda den urbana organismen.Den Arkadiska synen på naturen kontra staden fick radikala konsekvenser redan under renässansen och får idag anses vara inbakad i den västerländska tankeekologin; denna syn har sprungit ur den framväxande dualistiska klyftan mellan natur och kultur. Olyckligtvis användes denna idealisering ...
Krig som man inte kan vinna
2009-01-06 16:19:00
Jag saknar ord för det fruktansvärda som händer i mellanöstern samtidigt som detta skrivs. Jag tror att få av oss överhuvudtaget kan föreställa sig det elände som Gazaborna upplever just nu. Jag tycker att det är ett fruktansvärt misstag av Israel att attackera Gaza; jag tänker inte fördjupa min argumentation kring Mellanösternkonflikten, men om vi betraktar Israels ?strategi?, så går den dels ut på att försvaga Hamas, och dels på att visa upp sin militära styrka ? ett sätt för Israel att balansera (sett ur Israels synvinkel) styrkeförhållanden i mellanöstern efter det senaste ?nederlaget? i Libanon. Israel är nog högst medveten om det kontraproduktiva i denna strategi: Hamas kommer att få starkare stöd, gräsrötterna kommer att tillta i antal, världsopinionen kommer att vända sig mot Israel, hatet mot Israel och dess allierade kommer att tillta och terrorismen kommer att fortgå och kanske till och med öka i omfattning. Man Vet att detta är högst kontraproduktivt ? så kärnan i strate...
Tittut!
2009-01-06 16:19:00
Jag har legat på latsidan ett tag nu ? det får medges; det har varit skönt att släppa det konstanta nyhetsflödet och politiken ett tag. Jag kan också avslöja att jag har nött en hel del företagsekonomi de sista veckorna: det om något äter upp mig tid och tar kål på kreativiteten.Sorry alla ekonomer där ute ? men hur pallar ni? :)Seden brukar ju som bekant kräva en summering av året ? det finns åtskilligt att säga ? men låt oss blicka framåt för ett härligt nästa år istället (?och där slapp jag lite extra ?arbete?). Låt oss kicka igång nyåret med en härlig låt ? mina damer och herrar här kommer Sofia Talvik med ?My James Dean?....innan ni kickar igång låten så måste jag tipsa om en ny och spännande blogg som skulle kunna sägas vara en posthumanistisk verkstad (sug på den karamellen). Länken går till ett intressant inlägg om humanisterna; jag har velat skriva om detta tidigare men har inte fått tummen ur. Jakob Wenzer har lagt upp passningen och nu är det bara och vänta och se ifall n...
Juluppehåll
2009-01-06 16:19:00
Gott folk! Det är dags för en julledighet från bloggen. Nu skall jag enbart ägna mig åt julpyssel, läsning och pulkaåkning (varvat med lite ljusterapi). Hoppas ni alla får en god jul - så syns vi igen om någon vecka!Vad händer det bland bloggvänner då?Johan gläds över at Miljöpartiet är den tredie största parti, men oroas samtidigt över bristen på politisk diversitet. Tony förundras över arbetsmarknadsministerns uppgivenhet. Thomas Svensson skriver om Peter Barnes Capitalism 3.0. Anders konstaterar att oppositionen nu skall samarbeta inför valrörelsen. Jimmy funderar på vad som häänder med "individen" i ett panspektriskt övervakningssamhälle. Linnea rapporterar från Bryssel. Lennart konstaterar att Fredrik Legnemark hamnade på 27 platsen på EU-Parlamentsvalet. Masoud ondgör sig över modernaternas förslag på ett "invandrar-kulturkontrakt" - som andas främlingsfientlighet. Anders gör reklam för ett distrisktstyrelsemöte. Thomas Helgesson konstaterar att det råder upp-och-nedvända-värl...
Capitalism 3.0
2009-01-06 16:19:00
Journalisten och affärsmannen Peter Barnes gav för två år sedan ut boken ?Capitalism 3.0 - A Guide to Reclaiming the Commons? där han förfäktar idén om att vi måste ?återta? våra allmänningar i form av ekosystem, kultur, samhälle och naturresurser. Barnes söker efter kreativa och konkreta metoder för att prissätta det som idag (ut)nyttjas ?gratis? (eller till ringa kostnad) av företagen ? och till syvende och sist av oss konsumenter. Boken problematiserar de växande ekonomiska klyftorna och det faktum att de parter som saknar egen talan ? ekosystemen, djur och de framtida generationerna - inte tas hänsyn till i dagsläget. Våra gemensamma tillgångar är våra allas födslorätter enligt Barnes.Barnes gör i boken en kort idéhistorisk expose över den (Amerikanska) ekonomisk-filosofiska utvecklingen, och redogör för tesen att kapitalismen har genomgått två generella faser. I den första fasen kunde man skönja tendenserna till en knapphetsekonomi där den ekonomiska filosofin gick ut på att hu...
Kulturella Allmänningar
2009-01-06 16:19:00
Aladdin (Tusen och en Natt), Atlantis, Skönheten och Odjuret, Askungen, Davy Crockett, Sleepy Hollow, Herkules, Guldlock, Ringaren av Notre Dame, Djungelboken, Oliwer Twist, Pinocchio, Robin Hood, Snövit, Törnrosa, Tre musketörerna, Skattön, Det susar i säven, Lilla sjöjungfrun osv.Tänker vi då på Kenneth Grahame, H. C. Andersen, Bröderna Grimm, Walter Crane, Victor Hugo, Rudyard Kipling, Charles Dickens, Carlo Collodi, William Langland, Alexander Dumas och de otaliga berättelser, myter och sagor som har förts vidare från generation till generation som under lång tid har berikat det kulturella ekosystemet.Eller tänker man Walt Disney? Efter lite sökande på nätet inser man snabbt att Walt Disney har nyttjat våra kulturella allmänningar på ett friskt och promiskuöst sätt ?Walt Disney har inte byggt upp någonting från tomma grunden utan byggt på och modifierat redan existerande kulturella entiteter; det behöver inte vara något fel i det ? kopiering, modifiering och vidarebyggen bör upp...
Hållbarhetsråd
2009-01-06 16:19:00
Hållbar utveckling; Begreppet myntades av Brundtlandkommissionen 1987 och innebär att man skall sträva efter förståelsen - att sociala, ekologiska och ekonomiska förhållanden är integrerade med varandra och att en hållbar utveckling nås enbart genom att man tar hänsyn till de faktorerna gemensamt. Det är viktigt att utgå från att det livsuppehållande systemet (ekosystemet) är födande till den sociala dimensionen som i sin tur är förutsättningen för den ekonomiska aktiviteten (i ett visst perspektiv går det inga skarpa gränser mellan dessa system); inte sällan hamnar ekonomin i första rummen i vårt samhälle ? resten kommer i andra hand. Långsiktigt hushållande med naturresurser, demokratiska styrelseformer, respekt för mänskliga rättigheter, social rättvisa, god hälsa, och jämlikhet är alla exempel på förutsättningar för en hållbar utveckling.Vi har kämpat nu ett tag för att få inrätta ett Hållbarhetsråd i Borås; syftet med rådet är - som namnet antyder - att få in hållbarhetsaspekte...
De nya(?) moderaterna
2009-01-06 16:19:00
"De som invandrar till Sverige ska skriva på ett kontrakt om att de känner till svenska lagar, regler och värderingar. Och om inte överenskommelsen följs kan det bli konsekvenser i form av att bidrag ses över." (DN)Kommentarerna är överflödiga; sakta, sakta har det mejslats fram: ny-moderaterna. Pophögern som söker positionera sig på den politiska kartan. Sicken smörja.Fler som har reagerat: Johan , Anders, Jakob, Maria, Mari-Helena och Svensson.
Kopimi!
2009-01-06 16:19:00
"Det finns inget mer naturligt än att de som älskar varandra skall kopiera varandra, eller, snarare, då detta fenomen alltid till en början är ensidigt, så skall älskaren kopiera den älskade. (Tarde, 1903:217)"Citatet fick jag från Christopher Kullenberg.Kopimism, Tarde, Smitta, Pass It Forward, Pedagogik, Sociogram
Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna
2009-01-06 16:19:00
Homo Sacer ? var enligt Romersk straffrätt ett juridiskt tillstånd för en fredlös människa som var berövad sina samhälleliga rättigheter och följaktligen fri att bringas om livet eller exploateras. Begreppet är historiskt, men företeelsen är olyckligtvis högst relevant i vårt moderna och demokratiska samhälle. Att kunna åtnjuta grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter ? som tillexempel rätten till sjukvård eller skola - är lång ifrån självklart för alla människor i Sverige. I Sverige uppehåller sig uppemot 40000 papperslösa flyktingar ? både barn och vuxna ? som har det gemensamt att de saknar ett giltigt personnummer och därmed är illegala i lagens mening. De lever utanför samhällets beskydd. Anledningar till varför människor håller sig gömda och inte har möjlighet att återvända till sina hemländer kan vara många: det kan handla om risken att bli dödad, våldtagen, förföljd eller torterad ? det kan handla om att man inte har något hem att återvända till. Deras situation är d...
Vägverket får bakläxa
2009-01-06 16:19:00
Det verkar som turerna kring det ? ursäkta ? korkade vägprojektet ?förbifart Stockholm? fortsätter; Miljödepartementet underkänner vägverkets utredning av projektets miljö- och klimatkonsekvenser. Att utredningen har haft många brister har påtalats av otaliga forskare och utredare (även av de forskare som har varit delaktiga i projektet). Vägverket kommer nu att få göra om delar av utredningen vilket är positivt - och förhoppningsvis kommer de orimliga konsekvenserna av projektet belysas ytterligare.Rösta om förbifart stockholm...Läs Karin Svensson Smiths brev till miljöminister Andreas Carlgren. Och jag kan också varmt rekommendera uppdrag granskning för den vetgirige.
Svartlista juridiska ombud
2009-01-06 16:19:00
Organisationer som har jobbat nära flyktingar och asylsökande har länge påtalat att det finns stora brister bland juristerna som biträder de asylsökande; undermåliga utredningar, brister i kompetens, slarv och bristande engagemang har visat sig vara ofta förekommande. Resultatet har i sämsta fall lett till att den asylsökande har utvisats och i bästa fall lett till onödigt lidande i form av kraftigt ökade väntetider eller ovisshet. Asylsökande står i ett underläge och mår inte sällan psykiskt oerhört dåligt ? vilket gör att detta slarv slår än hårdare mot de redan utsatta människorna. Det har artikulerats önskemål om att jurister som brister i detta avseende skall svartlistas hos migrationsverket. Nu verkar det som migrationsverket agerar i detta avseende ? inte en dag för tidigt.Rättvisan ("Justitia") skall vara 'blind' - men inte bokstavligt.
Människan i asylprocessen
2009-01-06 16:19:00
Den 22 november kommer det att hållas en hearing om det ohållbara i den förda flyktingpolitiken på Immigrantinstitutet i Borås. Meningen är att få till en bred paneldebattsdiskussion mellan rikspolitiker, jurister, tjänstemän, näringsliv och frivilligorganisationer. Huvudtalare för dagen är folkrättsexperten Göran Melander. I övrigt medverkar Anders Sundquist, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Ingeborg Sevastik, viceordförande i Flyktinggruppernas och Asylkomittérnas Riksråd, Anne Sjögren, Rosengrenska/Röda Korset, Hans Neumayer, Elmo Leather AB, samt representanter från migrationsverket. De rikspolitiker som har tackat ja till att medverka i paneldebatten är Peter Rådberg (mp), Hans Linde (v) och Göte Wahlström (s). Politiker från regeringspartierna har inte visat något intresse ?Debatten modereras av Jarl Lindahl. Vi hoppas på ett stort deltagande och att vi efter dagen kan enas om ett gemensamt utspel riktat mot regeringen. Kom och lyssna![Updatering 19 Nov]Folkpar...
Symfoni
2009-01-06 16:19:00
Dessa fransmän - är detta inte vackert så säg:Varje territorium, varje habitat, sammanfogar sina plan och element, inte bara de rumstidliga utan också de kvalitativa: till exempel en kroppsställning och en sång, en sång och en färg, percepter och affekter. Och varje territorium innesluter eller skär andra arters territorium, fångar upp rörelsebanor hos andra djur som saknar territorium, bildar interspecifika sammanfogningar. Den är i denna mening som Uexküll som en första aspekt utvecklar en konception av naturen som melodisk, polyfon och kontrapunktisk.Fåglarnas sång har inte bara sina egna kontrapunktiska relationer, utan kan också finna sådana relationer till andra arters sång, och kan själv imitera dessa andra sångarter som om det gällde att ockupera ett maximum av frekvenser. Spindelväven innehåller ?ett subtilt porträtt av flugan? som tjänar som dess kontrapunkt. Molluskens hus, skalet, bildar när dess invånare är död kontrapunkten till eremitkräftan, som gör den till sin egen...
Sprida lite kärlek i bloggosfären
2009-01-06 16:19:00
Obama vann ? och jag tror många med mig har kunnat andas ut idag en aningen lättade. Dagen till ära hade jag tänkt att sprida lite kärlek i bloggosfären ? låt oss se vad som pågår:Johan skriver om att Sverigedemokraternas plockar billiga poäng, Tony skriver om att McCain trots förlusten förhöll sig storsint och ödmjuk, Thomas S. skriver om religion och Spinoza, Jimmy oroas över miljöpartiets glidning mot den politiska mitten, Linnea skall föreläsa om grön ideologi i Borås, Massoud filosoferar över ordens betydelse, Anders idoliserar, Thomas H noterar att Homer Simpson röstar demokratiskt, Lunken parodierar förbifart Stockholm, Vänstra Stranden skriver om mattillsatser, Charlotte fiskar, Jakob konstaterar det som idag är ett faktum, Fredrik skriver om det omöjliga med att få livspusslet att gå ihop, Birger filosoferar över begreppet ?Svart?, Björn F oroas över det ökade antalet socialbidrag, Johan F. funderar kring duchandet, Stefan beklagar hur friskolorna har urartat, Joakim konsta...
Ekonomisk filosofi
2009-01-06 16:19:00
Under helgen var jag på en konferens om ?cognitive capitalism? i Göteborg -- även om det bitvis var rätt intressant så håller jag med Karl Palmås om att idén om den "onda kapitalismen" lever i allra högsta grad: delvis närd av den finansiella krisen. Inte helt förvånande fick man inte så många nya perspektiv på ekonomin (eller snarare den ekonomiska filosofin). Jag upplever att det finns en hel del attityder i form av ?så-förhåller-det-sig? men väldigt lite ?hur-skall-vi-kunna-bygga-nytt?.Risken med ?dualistisk? syn på ekonomin ? dvs. att göra en tudelning mellan ekonomi och människa - ligger i att denna synsätt cementerar vår världsbild och (delvis) förhindrar utveckling; precis som ständig kritik av könsroller riskerar att cementera könsroller ? för att tala med queerteori. Den gröna ideologins civilisationskritik går delvis ut på att kritisera den dualistiska och antropocentriska världsbilden dvs. kritiken av de ständiga motsatsparen natur/kultur, förnuft/känsla, manligt/kvinnlig...
Papperslösas rätt till vård!
2009-01-06 16:19:00
Fantastiskt! Läkarna tar saken i egna händer samtidigt som politiker velar i frågan."Vi som arbetar med vården tycker ju att det varit väldigt besvärande att vi haft en grupp människor i Sverige, vars storlek vi inte känner till, men som ändå varit helt utestängda från grundläggande mänskliga rättigheter i form av till exempel grundläggande sjukvård, säger Stefan Engqvist, chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset."Läs mer på SR.Skrivit tidigare: här, här och här.PS. det intressanta i det här fallet är att det i egentlig mening handlar om civil olydnad - läkaretik och sunt förnuft går stick i stäv mot makthavarnas (icke?)intentioner: Check this out.
Kontrapunkt
2009-01-06 16:19:00
Det är ekens kompositionsplan som bär upp eller innefattar ekollonets utveckling och den kraft som bildar droppar, eller fästingen, som innesluter den ljusets kraft som kan attrahera djuret till grenens ände på tillräcklig höjd, och den tyngd med vilken fästingen faller ned på den förbipasserande däggdjuret - och mellan dessa två inget annat, en skrämmande tomhet som kan vara i åratal om ingen däggdjur passerar förbi.Jakob von Uexküll, ?kontrapunkten, motivet i morfogenesens utveckling.?
Uppsnappat...
2009-01-06 16:19:00
Piratpartiets (pp) ungdomsförbund - unga pirater - har nu fler medlemmar än socialdemokraternas ungdomsförbund rapporterar Morgonsoffan; anledningen till piratpartiets populäriteten tros vara att de som inte vill betala medlemsavgiften kan ladda hem medlemskapet gratis.Tidigare om Grön ungdom.
Deltagarekonomi och medborgarbudgetar
2009-01-06 16:19:00
Hur kan vi utveckla demokratin ytterligare? Hur kan vi engagera medborgarna i högre grad? Eller räcker det med att gå till valurnorna en gång var fjärde år -- och nöja sig med detta?Jag har blivit helt såld på idén med Medborgarbudgetar (även ibland kallat deltagarbudget); Medborgarbudgetar har använts sedan 1989 i den Brasilianska staden Porto Alegre och har under 2000-talet spridit sig till stort antal länder i övriga världen, bland andra Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Afrika, Indien och Kanada. För närvarande används medborgarbudgetar i cirka 2000 städer runt om i världen, varav ett stort antal iEuropa. Trots detta är det ett relativt obekant företeelse i Sverige.Sveriges kommuner och landsting (SKL) har startat ett projekt ihop med Haninge, Huddinge, Hudiksvall, Uddevalla och Örebro för att kunna klargöra förutsättningarna för införande av en medborgarbudget. Iden ? som är enkel och genial ? går ut på att avsätta ett visst antal procent av den k...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss