TopplistanPolitikDetaljer för "Yngve, en grön veganpolitiker"

Yngve, en grön veganpolitiker


Yngve, en grön veganpolitiker
Jag är vegan och fritidspolitiker för Miljöpartiet i Lund. Lever koloniliv halva året och stadsliv den andra halvan. Jympar på Friskis och Svettis.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Köttkonsumtionen inte hållbar ?
2016-01-31 23:40:00
Att köttkonsumtionen inte är hållbar konstateras i en rapport KONSUMTIONSRAPPORTEN ? 2015, gjord på Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan Göteborgs Universitet. Man konstaterar vidare att ”Det svenska folkhushållets köttkonsumtion är stor och aningslös”. Sedan 1990 har totalkonsumtionen ökat från 60 kg kött per person och år till dagens 87 kg. Samtidigt har befolkningen vuxit, med ca 1 miljon sedan 1990. Summerat blir det en konsumtion 2014 på dryga 800 miljoner kg kött och en ökning med 75 %. Konsumtionsrapport 2015, Handelshögskolan GU Skulle alla planetens konsumenter äta lika mycket kött skulle mängden kött behöva öka från 300 miljoner ton till 650 miljoner ton. Vilket skulle innebära mer än en fördubbling och detta skulle ge drastiska konsekvenser för utsläppen av växthusgaser. Prognosen är att jordens befolkning kommer att uppgå till 9-10 miljarder vilket skulle öka på konsumtionen ytterligare. Det visar tydligt att dagens köttkonsumtion, inte heller d...
Hur gammal är jag ?
2016-01-27 23:20:00
Ålder är för många lite känsligt. Förhållningssättet till ålder varierar. När man är ung vill man bli äldre och när man är gammal vill man bli yngre. Hur man åldras varierar. Ålder kan förhålla sig till det rent fysiska men även till det mentala. Man kan vara ung till sinnet och jättepigg men helt utsliten fysiskt och tvärtom. Kroppen kan biologiskt vara, flera år yngre eller äldre, än din kronologiska ålder. Så det är inte enkelt att veta sin ”riktiga” ålder, men oftast är man äldre än man känner sig, i alla fall i min ålder. Tror jag? Det finns många ”kurer” hur man håller sig ung, däremot finns inte så många som gör en gammal. Nu har i alla fall forskare från Uppsala universitet kommit fram till att ”Tre till sex koppar kaffe per dag minskar den biologiska åldern med 5.6 år jämfört med om man inte alls dricker kaffe.” Olika livsstilsfaktorer kan accelerera och bromsa åldrandet. Rökning, högt BMI och konsumtion av sockerhaltiga drycker ökar och ...
Social robot ?
2016-01-26 23:15:00
Kismet, den första socialroboten I mars/april kommer det att släppas en social robot Jibo. Jibo är utvecklad av Cynthia Breazeal, en professor från MIT. Hon fick idén 1997 då NASA landade Sojourner på Mars. Den första s k sociala roboten kallades Kismet, hade mänskliga drag med två ögon, öron och en mun. Utformad för att inte bara likna en människa, men också för att använda mänskliga beteenden och sociala signaler för att interagera med människor. Till exempel är Kismet programmerad att rikta huvudet och de fyra kameror som bedrivs mot rörelse, färg, och i synnerhet, står inför. Sådana åtgärder gör det möjligt för roboten att placera sina kameror optimalt så att de fortsätter att få information från omvärlden. Den förmedlar information som en mänsklig observatör och kan sedan reagera därefter. Detta skedde på slutet av 1990-talet. Redan i december 2011 skrevs det om att Chalmers skulle testa en social robot på ett äldreboende. Jibo, en familjerobot Nu kommer alltså Jibo, som inte ...
Man vill ha resultat ?
2016-01-25 18:08:00
De flesta studier visar att det alltid är hälsosamt att röra på sig. Frågan är i vilken omfattning och hur. Det finns studier som visar att effekten av träning kan bero på vilka gener vi har. Brittiska forskare hävdar att det räcker med sex stycken tjugosekunders superintensiva träningspass i veckan. Dessa tjugo sekunder upprepas tre gånger per dag, tre dagar i veckan ? sammanlagt endast tre minuter i veckan. Det är det dock inte alla som håller med om detta. Björn Ekblom är professor i fysiologi vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, och han har inte lika höga förhoppningar på högintensiv träning. Visst kan man se fysiologiska effekter av det, och att förbränningen ökar är ganska självklart. Men det är inte alls lika självklart att det i sin tur ger några stora hälsofrämjande effekter. Då tror jag mer på att få till en vettig vardagsmotion och att undvika stillasittande, säger han. Det finns också många olika teorier om man ska träna på morgonen, under dagen eller på kväl...
Skillnad på tomat och tomat ?
2016-01-24 23:48:00
Matens pris i P1I samband med SVT:s program VEGORÄTT blev en del diskussioner om vegan eller inte vegan. En del kritiserade programmet för att vara för hälsoinriktat. Jag förstår inte varför det skulle finnas en motsättning mellan att äta vegan och äta hälsosamt. Mina skäl till att äta vegansk är främst etiska. Människan har ingen rätt att behandla andra levande varelser så som vi gör i den s k köttindustrin. Det finns givetvis andra skäl också som klimat och solidaritetsskäl. I alla fal om man nu ska äta vegansk eller vegetariskt så måste det vara bättre att äta mer nyttig mat. I P1 sänds ett program ”Matens pris”. Programmet Matens Pris och Ekots granskning visar att de nya snabbväxande grönsakssorter som finns i våra matbutiker blivit mindre nyttiga och förlorat många av de ämnen, fytokemikalier som skyddar oss mot många sjukdomar. Den här utvecklingen drivs på av stränga Eu-regler som styr hur handeln får marknadsföra grönsakerna. I programmet framkom synpunkten att ...
Varför är alla så upprörda ?
2016-01-21 22:32:00
Efter första programmet med VEGORÄTT i SVT så har det blivit rätt många upprörda reaaktioner. Maria G Francke skrev i Sydsvenskan : Efter en halvtimma låg jag i fosterställning och kved: rädda mig, ge mig kött. Det är ett generande flum som står i vägen för själva matlagningen, och det värsta är att det hade kunnat styras upp på manusstadiet och i själva produktionen. Programledarna är icke alls oävna som just det, de är bra framför kameran, de är pedagogiska och förklarar sina moment, de är inspirerande. Men det är på den sistnämnda punkten som det slår över: det finns inga gränser för hur nyttigt, vackert och gott allting är. Jag förstår inte hur avsnitt 1 leder till fosterställning och kvidande eller att man vill äta kött. Jag håller med om att det var väldigt hurtfriskt och nyttigt och snyggt. Men det är knappast något man bara kan säga om VEGORÄTT. Har inte sett liknande reaktioner när Ernst eller Plura lagar mat. Karolina Fjellborg skrev i Aftonbladet : Galopperande grönt vans...
VEGORÄTT eller VEGOFEL ?
2016-01-20 02:16:00
Äntligen ett vego matlagningsprogram i SVT. Det har lobbats för detta under många år. Man brukar säga att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. I det här fallet är jag lite osäker. Detta var program 1 av 5 så man ska kanske hålla sig lite lugn innan man blir allt för kritisk. Enligt min mening verkar recepten vara lite svåra. Inte bara vego utan en del även raw food. Jag tror säkert att resultatet, när jag lagar recepten, blir gott. Nyttig ketchup och majonnäs, jättebra. Linser och bönor som kan odlas i Skåne, jättebra. Rotfrukter, frukter och bär … Så inga direkta problem med recepten för mig, möjligen för någon som ska ta steget från animaliskt till vego. Det som egentligen störde mig mest var synen på vego. Det kändes lite som en nidbild. Många leenden, vilket är bra men kanske lite för mycket ”fnitter”. Det viktigaste är ju inte hur jag som vegan uppfattade det, utan hur en nyfiken köttätare uppfattade det. Det kändes som att det var lite för m...
Det kulturaktiva Sverige ?
2016-01-20 00:30:00
I dag presenterades en rapport ”Kulturvanor”, med siffror från 2014. Myndigheten för kulturanalys genomför på uppdrag av regeringen kulturvaneundersökningar bland den svenska befolkningen. Ett led i det arbetet ? när det gäller den vuxna befolkningen ? är att i ett forskarsamarbete använda data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som i sina årliga enkätundersökningar ställer en rad frågor rörande kulturvanor och kulturaktiviteter. Frågor har ställts om kulturvanor, det vill säga hur ofta respondenterna har ägnat sig åt aktiviteter som rör text, bild, musik, museer, dans, teater och annan scenkonst. Även deltagande i studiecirkel har funnits med. Undersökningen speglar såväl att titta och lyssna (”konsumera”) som att själv utöva kultur- aktiviteter. Resultaten avviker inte från tidigare undersökningar utan bekräftar samband med faktorer som utbildning, kön, ålder och boendeort. När det gäller kvinnor och män visar undersökningen att kvinnor är mer ku...
Överlämnandet av demokratiutredningen ?
2016-01-19 11:32:00
    
Ett viktigt betänkande ?
2016-01-18 22:58:00
I dag, 18 januari 2016, lämnade utredaren, Olle Wästberg, över betänkandet, ”Låt fler forma framtiden!”, till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Dagens situationen i världen visar tydligt att demokrati inte är något som kommer av sig själv och som finns för alltid. Demokratin måste vårdas. Även om demokratin i Sverige är stark så får vi inte ta den för allom givet. Samma dag som betänkandet lämnas kan man läsa om att den rikaste procenten i världen har tillsammans mer tillgångar än resten av världen, enligt biståndsorganisationen Oxfam. Ökningen mellan de fattiga och rika eskalerar snabbare än befarat. Världens 62 mest förmögna personer äger tillsammans lika mycket som de 3,6 miljarder som tillhör den fattigaste halvan av världen. De 62 individerna har ökat sin förmögenhet med 542 miljarder amerikanska dollar sedan 2010. Det krävs en modig regering för att utmana storföretag och väldigt rika personer för att få dem att betala en skälig skatt, för de är oroli...
Guldbygge ?
2016-01-17 19:05:00
I Järfälla byggs Sveriges första skola som byggts enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad på den högsta nivån Guld, Herrestaskolan. Den är uppförd helt i massivträ. Den är nästan koldioxidneutral och självförsörjande på el m h a  1 400 kvadratmeter solceller, som finns på skolans tak. Miljöcertifieringen Guld innebär bland annat höga krav på energianvändning, materialval och kontroll på farliga kemikalier. Det krävs också en god inomhusmiljö med bra luft och akustik. Skolan förverkligas inom en visionen om en hållbar och levande stadsdel. Herrestaskolan får idrottshall, bibliotek och eget tillagningskök. En stor satsning på kultur och fritid gör att flera av skolans lokaler ska kunna användas av allmänheten och föreningar. Det är tänkt att skolan ska användas även på helger och kvällar.   Herrestaskolan får en utrustad danssal, ett stort bibliotek och en stor idrottshall med läktare. Matsalen, slöjdsalar, tekniksalar och hemkunskapssalar byggs så att de kan hyras ut för bla...
Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etn
2016-01-13 23:14:00
Det är inte ofta jag delar Alice Teodorescus, ledarskribent på GP, åsikter. Men i dag är ett undantag. Hennes ledare har titeln ”Vad är det som händer i Sverige?”. Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etnicitet. Att inte ställa samma krav på att alla som bor i Sverige ska uppföra sig enligt lagar och normer, oavsett om de levt här i fem generationer eller kom hit i går, är en av förklaringarna till den splittring som håller på att förstöra det land som så många en gång flytt till. Rapporteringen kring det som hände i Köln, på We are Sthlm, gör mig allt mer förvirrad. Vad hände? Vem var förövare? Vem mörkade? Oavsett svaren på dessa frågor var det kvinnor som drabbades och det är inte första gången det har hänt. Alla verkar vara överens om att det som har hänt inte är OK! Men det tycker jag mig ha hört förut. Kanske händer det lite mer denna gången …     
Mäns våld mot kvinnor ?
2016-01-11 23:41:00
Läste i dagens DN ?Ordspråken som vägrar dö ut?. Artikeln handlade om ordspråk som håller sig kvar. De fyller minst 14 olika funktioner i språket och ser inte ut att dö ut ? trots att de har flera hundra år på nacken. ? Ordspråken ger möjligheten att säga något utan att ta ansvar för det, säger språkvetaren Anders Widbäck. I slutet räknades det upp ett antal ordspråk men det var ett som de missade. Nämligen ?Det gäller att smida medans järnet är varmt?. För det är vad som gäller väldigt ofta. Minsta antydan till att det är ?flyktingrelaterat? så är SD framme och kräver räfst samt rättarting. Ibland är det andra partier som hänger på. Så blev det när det rapporterades om nyåret i Köln. Nu är det vad som hände på en svensk konsert i Stockholm. SD kräver polischefens avgång. Moderaterna kräver Ygeman på svar om polisens tystnad. Nu ska det skippas rättvisa. När det lugnat ner sig så återgår allt till den vanliga lunken. Har problem blivit löst? Tyvärr inte. Problemet jag tänker på är m...
Att synas eller att inte synas ?
2016-01-10 18:53:00
Min första selfie som publiceras Detta är en refle(x)tion efter att ha varit ute på årets första joggingrunda. Det var lite snöglopp inte så kallt men halt Hade behövt dubbade skor. I alla fall var det debut för att springa med belysning. Förra året köpte jag en ledpannlampa som jag egentligen hade tänkt att ha när jag jagar sniglar på kolonin. Jag har länge tänkt på att man inte syns så bra trots reflexer på träningskläderna, när man är ute och joggar. Träningskläderna brukar dessutom vara svarta eller i alla fall väldigt mörka. Reflexerna gör nytta där det finns biltrafik men inte på mörka gångbanor. Med lampan fungerade det väldigt bra. Jag såg var jag satte fötterna kunde därmed undvika gropar och glatta isfläckar. Jag såg dessutom alla andra som joggade och de som hade reflexer upptäckte jag tidigt. Min lampa lyste upp dem. Jag hade dessutom  en röd lampa bak så att ”de få” som sprang fortare än mig såg mig i tid. Även om det går mot ljusare tider är det mörkt så re...
Robot på recept mot ensamhet ?
2016-01-09 23:57:00
Världens största konsumentelektronikmässa, CES 2016, har precis ägt rum i Las Vegas, USA. Det presenterades många nya produkter och en del är ännu inte redo för försäljning. Där fanns supertunna bildskärmar, glödlampor man pratar med, surfplatta med inbyggd videokanon, bartenderrobot, laddningsbara batterier som laddas i USB-uttaget, biosensorer som scannar livsmedel och rapporterar antal kalorier, procent fett, kolhydrater och protein. Många robotar visades också. En kallad ”Double 2”, en ”telepresence robot”, som kan beskrivas som en segway med en surfplatta ovanpå som kan styras från mobilen. I denna är användaren uppkopplad genom ett konstant videosamtal, och kan på så vis både röra sig runt på kontoret och prata med folk. Även vara med och fika. Man marknadsför den med följande: Har du svårt att ta dig upp ur sängen? Använder din kollega för mycket parfym? Eller ligger din arbetsplats i en helt annan världsdel? Det finns en lösning. Och lösningen är Doub...
Lunds konsthall 1957 ?
2016-01-08 23:06:00
Just nu pågår diskussioner hur Lunds Konsthall ska ”utvecklas”. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2015: att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till nämndsammanträdet i februari 2016 återkomma med ett förslag på tidsplan för genomförande av rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att förändra och modernisera verksamheten för att passa in i dagens och framtidens Lund. En rekonstruktion kan innebära en nedläggning av befintlig verksamhet för att ge plats åt en förnyad. Lunds Konsthall som är landets första efter Liljevalchs skulle från början bli mer än bara en konsthall. Det var tänkt att bli ett kulturhus med konsert- och teatersalong och plats för konstutställningar. Det hela började redan på 30-talet. Sedan var det krig, ekonomiska förhållanden och svårigheter på byggnadsmarknaden. Nästan som idag … Sydsvenskan har lagt ut ett ett radioinslag som sändes i P2 någon dag före invigningen 21 september 1957. Från radioreport...
Estetiska ämnen behövs i skolan ?
2016-01-07 23:45:00
Det finns många som efter PISA-mätningar gärna ser att de estetiska ämnena krymper i skolan. Samtidigt så ökar de vetenskapliga bevisen för att konst och kultur är bra för hjärnan, hälsan och inlärningen. Konst och kultur visar sig alltmer göra skillnad i allt fler sammanhang. På hemsidan Den kulturella hjärnan är följande exempel hämtade: Känslor Känslor spelar en viktig roll för lära. Om vi studerar deras neurobiologi och integrerar nya rön med tidigare pedagogisk kunskap kan vi dra viktiga lärdomar och utveckla nya sätt att  förbättra lärandets praktik. Musikträning Musikträning utvecklar hjärnans förmåga att hantera språk. Musiklektioner kan därför användas för att stärka språkförmågan hos barn och unga, och hjälpa barn från lågutbildade och socioekonomiskt svaga grupper att hålla jämna steg med andra i skolan.  Musikterapi Allt fler kliniska studier visar nu att musikterapi har effekt mot olika former av psykisk ohälsa. Det gäller inte minst depressioner, psykoser och autism. ...
Slöjd eller inte slöjd ?
2016-01-06 18:07:00
Inskickad respons på ledare i Expressen den 5 jan ”Hur många smörknivar tål Sverige?” Varför går vi i skolan? Inte är det väl för samhällets skull och för att det ska produceras ett antal flitiga arbetare. Skolan är väl till för eleverna som ska kunna utvecklas utifrån deras egna förutsättningar till ansvarsfulla medmänniskor och därmed få en framtidstro samt även en tro på sin egen förmåga. För att nå dit behöver vi använda hela hjärnan, båda hjärnhalvorna samt hjärtat. Skolan ska inte bara mata in kunskap utan ge verktyg så att vi kan lösa framtidens problem men relevanta lösningar. Som Einsteins sa ?Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.? Det finns många studier som visar på att kopplingen mellan hand och hjärna är väsentlig för all annan inlärning och att även rörelse är bra för inlärandet. Livet på planeten jorden just nu är knappast långsiktigt hållbart. Vi står alltså inför många utmaningar. Beg...
Det behövs fler vegan alternativ ?
2016-01-04 22:38:00
Det diskuteras mycket om piska eller morot för att ändra våra beteenden. Jag tror definitivt att det behövs fler veganalternativ dvs ”fler morötter”. Intressant artikel i DN, ”Forskare vill ge bonus till cyklister”. ??Många studier visar på att varje krona som staden investerar i cykling får man tillbaka med ränta i??form av bättre folkhälsa, bättre miljö och mindre trängsel. Samhällen som underlättar för cykling gör en ren vinstaffär, säger Teo Enlund, en av ledarna för forskargruppen Green Leap på KTH som forskar om design och hållbar utveckling. Många av våra utmaningar kräver mod och nytänkande. Det behövs helt klart alternativ till bilen och alternativen måste vara lönsamma för individen och för samhället. Bilens plats i städerna måste definitivt minskas, av miljösjäl, ytmässigt skäl, av av bullerskäl, av olycksskäl och av hälsoskäl. Det räcker inte att bara prata ”miljöbilar”. En satsning som ökar kollektivtrafiken och cykeltrafiken på bilen...
Är samverkan modellen?
2016-01-03 23:50:00
Ja det kan man fråga sig. Denna gång rör frågeställningen ”samverkansmodellen” inom kulturpolitiken. På Kulturrådets hemsida kan man läsa KULTURSAMVERKANSMODELLEN ? REGIONAL KULTURSAMVERKAN Kultursamverkansmodellen sjösattses 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Äntligen har kulturutskottet beställt en utvärdering. Rapporten av denna, damp ner i brevlådan precis innan jul. Region Skåne har varit med i samverkansmodellen från början till och med lite innan den blev till. Mina erfarenheter från samverkansmodellen är kort, att Region Skåne har tagit till sig modellen och har satsat resurser för att implementera den på ett bra sätt. De flesta kommunerna i Skåne är med på tåget och så även Skånes ”kulturaktörer”. Det är egentligen bara staten som inte riktigt är med. Lite axplock från uppföljnings- och utvärderingsgruppens bedömningar: ”Det är viktigt att den nationella politiska nivåns engagemang blir mer synligt...
Ska det vara så svårt ?
2016-01-03 01:25:00
Det är märkligt att det inte går att lösa problemen med bilmålvakterna. Elva av landets femton mest belastade bilmålvakter kommer från Malmötrakten, enligt Kronofogdens uppgifter. Vid förra månadsskiftet ägde de 10 715 bilar, visar vår granskning. Rent statistiskt är det var tolfte inregistrerad bil i Malmö. De elva värstingarna är skyldiga skattebetalarna 181 miljoner kronor. 181 miljoner kronor det är väldigt mycket pengar och det gäller bara för de 11 värsta. Dessa 181 miljoner är missade skatter, avgifter och parkeringsböter. För Malmö kommun är det drygt 400 grundskollärare i ett år. Numera är var tolfte bil i Malmö registrerad på en målvakt. Man borde väl åtminstone kunna stoppa att man kan registrera fler bilar om man har så stora skulder. Det finns ett samarbete med kronofogden, som gör att, om man vet att det är en målvaktsbil, så kan den beslagtas. Problemet är att P-vakten inte kan få den information på plats utan måste ringa samtal till Trafikverket som har kö. Des...
Grundtrygghet och lycka ?
2016-01-02 22:39:00
Finland har tagit stafettpinnen vad gäller BASINKOMST vilket man kan läsa om i SvD . Spännande att gamla gröna idéer recyclas. Visserligen har det väl funnits många försök med basinkomst i olika tappningar men inget har riktigt naglats sig fast. Kanske kan detta föra samman Finland och Sverige och kanske kan lite Nordisk anda komma tillbaka. Det finns mycket som Norden har gemensamt. Det är inte enkelt att få till stånd en BASINKOMST om man dessutom är med i en union med fri rörlighet och en massa regler. Även om det inte blir något av detta så är det viktigt att det blir en diskussion om hur trygghet kan påverka våra liv. Konsekvenserna av en basinkomst är många, genomgripande och framförallt dynamiska. Basinkomst påverkar en människas växelverkan med samhällsekonomin genom en rad olika mekanismer: arbetsutbud, utbildning, hälsa, brottsbenägenhet, bostadssituation, familjerelationer med mera. Mycket grundar sig i vilken syn vi har på andra människor. Vill vi bidra till en samhällsn...
Låt 2016 bli ett år med mycket empati ?
2015-12-31 21:02:00
Snart är det slut, år 2015, men som så mycket annat är det något nytt som är på gång, år 2016. Tiden går snabbt men man åldras mindre och mindre om man ser det rent procentuellt, om det nu ska vara en tröst. För de allra flesta är livet fantastiskt om man tar till vara det man har. Man kan alltid hitta saker som är negativa men man kan oftast även se att det finns mycket positivt. Blir det några nyårslöften? Troligen inte men det blir en fortsättning på att jobba vidare på att leva ett liv som är mer långsiktigt hållbart. Lättast är att ändra sitt eget beteende men det behövs nog en hel del jobb för att få fler att ändra sin livsstil i rätt riktning. Det finns ingen motsättning mellan en långsiktigt hållbar livsstil och bra livskvalité. Jag hoppas att 2016 blir ett år där vi fokuserar på livskvalité. Det finns så många krafter med mycket muskler som vill att hjulen ska snurra fortare och att måttstocken för vår livskvalité mäts i pengar. Jag hoppas att vi tar hand om oss själva och ...
Lagom är bäst ?
2015-12-30 11:02:00
Många talar om Sverige som LAGOMLANDET och då inte som något positivt. Jag personligen tycker jag LAGOM om ordet LAGOM. Läste i dagens SvD: Nu drar jag mig för att skriva för jag vet att det bara tar någon minut innan mamma ?gillat? eller kommenterat. Detta sagt av en kvinna vars mamma är överaktiv på sociala medier, i alla fall enligt dottern. I tidigare artikel har man kunnat läsa: ?Techno-Freud? ? det har psykologiprofessorn Sherry Turkle kallats i sin roll som uttolkare av hur ny teknik förändrar oss och våra relationer. Nu oroar hon sig för att vår förmåga till empati minskar. En stor studie visade att studenter har svårt att sätta sig in i hur andra tänker och känner. Hennes oro grundar sig bland annat på två nya forskningsstudier. Den ena visar att telefonernas ständiga närvaro gör att vi väljer att prata om ytligare saker än förut. Även om den är avstängd och ligger en bra bit bort så påverkar den vad vi pratar om. Den andra studien visade att studenters förmåga till empati ...
TEST
2015-12-29 20:29:00
TEST     
Växthuseffekten
2015-12-29 12:45:00
Lyssnar på Agenda och Jan Björklund som tycker att växthuseffekten är den viktigaste frågan. Konstigt att detta bara gäller när det pratas kärnkraft. Var är Jan Björklund när det diskuteras växthuseffekt och trafik? Kärnkraften är inte klimatneutral och definitivt inte framtidens lösning. Vi har minst två exempel på detta, Tjernobyl och Fukushima. Tjernobyl viftas bort att det var ett kommunistiskt och omodernt verk. Japan och flera kärnkraftskramare har alltid förklarat Japans verk helt säkra och ändå hände det som hände. Hur mycket har inte dessa olyckor inte kostat människor och samhällsekonomin. Att det hänt en allvarlig olycka i Fukushima verkar Jan Björklund inte känna till. Om man krävde, att de som vill bygga och driva kärnkraftverk, ska stå för alla kostnader när det händer en olycka. Allt annat i samhället måste stå för sina kostnader om man åsamkar skador, så varför ska inte kärnkraftsindustrin göra detta? Staten ska definitivt inte lägga några pengar på ny kärnkraft i nå...
Kreativa Europa
2015-12-29 12:45:00
I dag arrangeras Region Skåne en heldag med temat ”Internationellt samarbete och finansieringsformer”. Det är på ett sätt bra att det finns pengar att söka men samtidigt känns det lite dubbelt att först betala en medlemsavgift till EU och sedan ska man söka tillbaka så mycket pengar som möjligt. Hur mycket pengar förloras genom all den administration som finns inom EU och som byggs upp i varje stat för att kunna ansöka om dessa pengar? Det är väl ingen som vet och det vill väl ”EU” inte ta reda på. Det är inte fel att ha något slags stöd till regioner som har lite större problem och utmaningar. I alla fall är det väl inte fel att gilla läget och göra det bästa av situationen. I dag har Region Skåne bjudit till en dag med information och dialog kring bl a ”Kreativa Europa” och ”Europeiska Socialfonden”. Mycket regler och ansökningsformulär blir det för att tala om alla deadlines. Det blir inte bara ren information kring ansökningar och ...
Snart är det dags att bestämma sig ?.
2015-12-29 12:45:00
Just nu är det nomineringstider. Snart ska MP Skåne bestämma sina listor inför valet den 14 september. Jag är lite kluven. Ska jag ställa upp en period till eller inte. Jag har velat fram och tillbaka. På fredag startar ett provval för listorna som berör Lund. Valberedningen har gett mig plats nummer 2 på listan till Mellersta valkretsen, där Lund ingår. Inlägg efter namn Miljöpartiet de gröna i Skåne. Det är ett säkert mandat! Vill ställa upp men vill även hjälpa min sambo driva Tant Gurka Ekobutik. Hinner jag göra både ock??? Har nog lite svårt att inte involvera mig i politiken när jag väl blir invald i regionfullmäktige. Nomineringstider är en tuff tid. Har man inte sett vassa armbågar tidigare ser man dem nu. Personfixeringen blir allt starkare, vilket är lite trisst. Politik är enligt mitt förmenande ett lagarbete. Visst är det bra med några som är bra på att prata och göra bra ifrån sig i media men det är inte allt. Dessutom är det bra om dessa som syns i media verkligen...
Avarter med gymnastik ?
2015-12-29 12:45:00
MiljöAktuellt skriver : ”Stinkande gympapåse ledde till ekonomisk konflikt” Man skulle kunna tro att det är den 1 april när man läser på MiljöAktuellts hemsida att det kostat 100 000 kr att avhjälpa ett problem som berodde på en kvarglömd gympapåse. En kvarglömd inlåst påse med gympakläder i en skola i Halmstad kommun ledde till stora saneringskostnader på över 100 000 kronor. Hallandsposten berättar att den stinkande gympapåsen ledde till en mängd provtagningar, labbtester, inhyrda hantverkare och miljökonsulter för att identifiera och åtgärda stanken. Nu har det dessutom uppstått en konflikt vem som ska betala fastighetskontoret eller barn. och ungdomsförvaltningen. Är detta verkligen sant ???     
Lögn, förbannad lögn och statistik ?
2015-12-29 12:45:00
Statistik betraktas ofta som fakta men med statistik kan man verkligen luras. Ett exempel är när Trafikverket och infrastrukturministern för fram budskapet att 97 % av tågen är i tid. Det låter ju jätte bra. Samtidigt dras slutsatsen att tågens punktlighet har blivit bättre. Man ska då komma ihåg hur man definierar en försening. Helt plötsligt är det 15 minuter som gäller för att ett tåg ska vara försenat och om ett tåg ställs in så är det inte alls försenat. Det framhålls då också att övriga länder använder 15 minuter som gräns men tydligen är det inte riktigt så. De flesta jämförbara länder använder 5 minuter som gräns. Så beskedet att 97 % av tågen är i tid är väldigt missvisande. Om man ska jämföra om punktligheten har blivit bättre eller sämre borde man rimligen räkna på samma sätt. Varför inte räkna ut medelvärde och mediavärde? Visst är det billigare att trixa med statistik än att åtgärda problemen men det hjälper ju föga resenärerna … SvD     
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33491 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss