TopplistanPolitikDetaljer för "Yngve, en grön veganpolitiker"

Yngve, en grön veganpolitiker


Yngve, en grön veganpolitiker
Jag är vegan och fritidspolitiker för Miljöpartiet i Lund. Lever koloniliv halva året och stadsliv den andra halvan. Jympar på Friskis och Svettis.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Gröna Seniorers första språkrörstal
2017-06-19 18:25:00
Äntligen! Kan man säga på lite nobelprismaner!!! Jag känner mig faktiskt särskilt utvald idag, eftersom jag tillsammans med Ingrid, får hålla Gröna Seniorer första språkrörstal på en kongress. Sedan Miljöpartiet bildades har hållbarhets- och resursfrågor varit centrala för miljöpartiet. Vi har alltid sett dessa ur ett brett perspektiv, det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. Det har hänt en hel del sen Miljöpartiet bildades, vi har fått mycket utfört och vi har drivit politiken i en mer hållbar riktning men det finns en del kvar att göra. Bland annat att bättre ta tillvara 55plus resursen såväl i samhället som inom Miljöpartiet. Den demografiska profilen ändras eftersom vi lever längre. Prognoserna pekar på att det år 2060 kommer dom som är 65 år och äldre, att utgöra 25% av befolkningen, detta är en stor del av väljarkåren och dessa kommer inte att låta sig ignoreras. Miljöpartiet har visionerna och perspektiven för att nå fram till denna stora grupp. I detta sammanhang vil...
Nu drar det ihop sig ?
2017-06-19 18:25:00
Nu är det snart dags, för Miljöpartiets kongress i Linköping. Själva kongressen äger rum fre-sön, 26-28 maj. Jag åker iväg i morgon torsdag. Dels för att förbereda Gröna Seniorers bokbord men även för att vara i tid till fredagens höjdpunkt, sett ur ett personligt perspektiv, nämligen Gröna Seniorers första språkrörstal på en kongress. Man vill ju inte komma för sent … Nu börjar manuset bli klart. Sedan är det bara att öva och öva, tills det sitter någorlunda. Vi har 10 minuter att dela på så det är inte så mycket man hinner säga. Det finns mycket att säga men 5 minuter är inte så lång tid så det gäller att prioritera. Foto: Tim Parkinson (cc by 2.0)     
Hög tid att klimatsäkra våra pensionspengar
2017-05-15 10:04:00
AP-fonderna investerar idag pensionsspararnas pengar i bolag vars affärsmodell innebär att temperaturökningen trycks över två grader. Istället för att investera i en klimatkatastrof borde AP-fonderna fånga möjligheten att genom fossilfria placeringar säkra avkastningen och samtidigt bidra till en bättre framtid. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. För att möta detta har miljömålsberedningen slagit fast att världen måste bli fossilfri mot mitten av seklet. Det kräver en snabb och omfattande tillbakagång och slutligen avveckling av de bolag vars affärsmodell är att utvinna kol, olja och gas. Att i detta läge investera i fossilbolag är direkt oekonomiskt. Fossilbolagens aktievärden är baserade på förväntningar om att de ska kunna fortsätta utvinna sina fossila reserver till sista droppen. Men beräkningar visar att mer än åttio procent av dessa tillgångar måste stanna i marken om vi ska klara att hålla uppvärmningen under 2 grader. Detta har fått aktörer som Internationella en...
Maskrosor ?
2017-05-15 02:10:00
Maskrosor bekämpas på många sätta, dras upp med rötter, stampas på men den kommer igen. Asfalt och sten är inget hinder, bara en utmaning. Nu finns det många plantor med fint bladverk och snart blir det många fina gula solar som efter blomning är redo att sprida sina frön. Det är svårt att stoppa dem även om det kan se mörkt ut. Framtiden behöver maskrosor ?     
Att bli gammal och krasslig ?
2017-05-15 02:10:00
    
GLAD PÅSK
2017-05-15 02:10:00
    
Nu är det snart dags ?
2017-05-15 02:10:00
Våren har kommit till Skåne även om det just nu inte känns riktigt så. Det regnar och blåser och det är inte direkt varmt, men vår och sommar är på väg. Vi hade tänkt att flytta till kolonin nu till påsk men vi väntar nog tills det blir lite varmare. Har precis varit och handlat frön som snart ska komma i jorden. Många frön finns det men tyvärr är det bra en liten del som är ekologiska. Får nog vänta med att sätta frö direkt i jorden så det lär bli att förgro i krukor som vi får ha på verandan. Har vi tur så har SMHI felbedömt väderleksläget och att det blir strålande sol och värme hela påskhelgen. Om inte går livet vidare trots allt …     
ETT GRÖNT ÅLDERSRIKT LIV
2017-05-15 02:10:00
Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Gröna Seniorer är Miljöpartiets seniorförbund och utgår ifrån samma grundsyn. En grön samhällsanalys måste bygga på en helhetssyn, där allt hänger ihop och är beroende av varandra. Ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag. Gröna Seniorer vill motverka all diskriminering, inklusive åldersdiskriminering och ohållbara maktstrukturer i samhället. Varje människa, oavsett ålder, har rätt att vara den individ som hen vill vara. Olikheter berikar och mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Målet måste vara att skapa framtidstro och livskvalitet. Sverige har en åldrande befolkning. Andelen åldersrika i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2015 och 20...
Dagen blir inte alltid som man tänker sig ?
2017-05-15 02:10:00
I går var jag i Örebro för att delta i Gröna Seniorer riks årsmöte. Årsmötet gick bra men tyvärr kom händelsen i Stockholm att påverka både psykiskt men även rent fysiskt. Alla tåg ställdes in från Mjölby och ingen ersättningstrafik så resenärerna fick fixa hemresan själva. Vi gjorde det med att hyra en bil. Dagen började vid 4-tiden och tåget mot Örebro gick 5.10. Hem skulle jag ha kommit 22.40 men nu blev det i stället 1.10 dagen efter. Detta är dock inget mot vad som hände i Stockholm.     
Anförande ? Regions Skånes årsredovisning 2016 ? KULTUR
2017-05-15 02:10:00
Kulturnämndens budget utgör mindre än 0.9% av Region Skåne totala budget. Kulturnämnden bidrog med ca 1.5% av Region Skåne positiva resultat. Kultur Skåne, Kulturnämndens förvaltning, är liten men naggande god. Utan en bra dialog mellan politik och förvaltning blir arbetet svårt, trisst och väldigt jobbigt. Tack till Kultur Skåne och alla de som jobbar med konst och kultur i Skåne. Konst och kultur är viktigt. Konst och kulturen har möjlighet att beröra, väcka frågor och bredda perspektiv, vilket jag tror är av nödvändighet i denna tid vi just nu befinner oss i. Skiljaktigheten kring kultur finns som oftast i regionfullmäktige när resurserna ska fördelas. Efter beslut och att fördelningen är gjord så blir det annorlunda och arbetet i Kulturnämnden har genomförts i stort samförstånd möjligheten med ett undantag. Kulturnämnden lägger stort fokus på att öka tillgängligheten till kultur Region Skånes kulturpolitiska ansvar är att skapa kulturupplevelser av högkvalitet och att de ska var...
Nytt verksamhetsår ?
2017-05-15 02:10:00
Det finns ett uttryck att tiden går väldigt fort när man har kul. Så det borde innebära att jag har väldigt kul. I går var det åter igen årsmöte för Gröna Seniorer Skåne. Mötet höll vi i MP Helsingborgs lokal som ligger ett stenkast från stationen. Vi började med ett föredrag, med Agneta Sandberg, terapeut och ordförande i föreningen ATSU, om vikten av att prata om svåra saker som t ex sexuella övergrepp. Viktigt att vi skapar en trygghet för alla så att det finns möjligheter att reagera innan något allvarligt händer. Många gånger finns indikationer som syns men inte riktigt tas på allvar. Det blev en givande diskussioner utifrån allas erfarenheter. Efter föredrag och paus startade själva årsmötet. Verksamhetsåret 2016 gicks igenom, nya stadgar antogs. Verksamhetsplan för 2017 som i stora drag går ut på att förbereda oss för valåret 2018, diskuterades och antogs. Miljöpartiet de gröna i Skånes vision är ett hållbart och demokratiskt samhälle som utvecklas inom naturens ramar och med...
Är våren på väg ?
2017-05-15 02:10:00
Frågan är om vintern är över, om man nu kan kalla det vinter det som varit. Helt klart går vi mot ljusare tider och det innebär att det börjar bli dags att planera för kolonisäsongen. Det måste röjas, klippas, grävas, räfsas och så måste lite frö i jorden. Tittar i Runåbergs katalog. Många spännande växter men hur ska allt få plats och hur ska vi ha tid att sköta allt. Får nog minska beställningen något. Oavsett hur det går så känns det bra att ha jordkontakt. Bra för såväl det fysiska som det psykiska.     
Snart är det jul och ett nytt år ?
2017-05-15 02:10:00
Ännu ett år är på väg att ta slut. Nu återstår två veckors hårt slit, men roligt, i butiken, Tant Gurka. Förhoppningsvis kommer många att ha långsiktigthållbara helger framöver och då är ekologiska produkter en självklarhet. Ekologiska produkter, många rättvisemärkta och många lokalproducerade kan inhandlas hos Tant Gurka.     
Köttkonsumtionen inte hållbar ?
2016-01-31 23:40:00
Att köttkonsumtionen inte är hållbar konstateras i en rapport KONSUMTIONSRAPPORTEN ? 2015, gjord på Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan Göteborgs Universitet. Man konstaterar vidare att ”Det svenska folkhushållets köttkonsumtion är stor och aningslös”. Sedan 1990 har totalkonsumtionen ökat från 60 kg kött per person och år till dagens 87 kg. Samtidigt har befolkningen vuxit, med ca 1 miljon sedan 1990. Summerat blir det en konsumtion 2014 på dryga 800 miljoner kg kött och en ökning med 75 %. Konsumtionsrapport 2015, Handelshögskolan GU Skulle alla planetens konsumenter äta lika mycket kött skulle mängden kött behöva öka från 300 miljoner ton till 650 miljoner ton. Vilket skulle innebära mer än en fördubbling och detta skulle ge drastiska konsekvenser för utsläppen av växthusgaser. Prognosen är att jordens befolkning kommer att uppgå till 9-10 miljarder vilket skulle öka på konsumtionen ytterligare. Det visar tydligt att dagens köttkonsumtion, inte heller d...
Hur gammal är jag ?
2016-01-27 23:20:00
Ålder är för många lite känsligt. Förhållningssättet till ålder varierar. När man är ung vill man bli äldre och när man är gammal vill man bli yngre. Hur man åldras varierar. Ålder kan förhålla sig till det rent fysiska men även till det mentala. Man kan vara ung till sinnet och jättepigg men helt utsliten fysiskt och tvärtom. Kroppen kan biologiskt vara, flera år yngre eller äldre, än din kronologiska ålder. Så det är inte enkelt att veta sin ”riktiga” ålder, men oftast är man äldre än man känner sig, i alla fall i min ålder. Tror jag? Det finns många ”kurer” hur man håller sig ung, däremot finns inte så många som gör en gammal. Nu har i alla fall forskare från Uppsala universitet kommit fram till att ”Tre till sex koppar kaffe per dag minskar den biologiska åldern med 5.6 år jämfört med om man inte alls dricker kaffe.” Olika livsstilsfaktorer kan accelerera och bromsa åldrandet. Rökning, högt BMI och konsumtion av sockerhaltiga drycker ökar och ...
Social robot ?
2016-01-26 23:15:00
Kismet, den första socialroboten I mars/april kommer det att släppas en social robot Jibo. Jibo är utvecklad av Cynthia Breazeal, en professor från MIT. Hon fick idén 1997 då NASA landade Sojourner på Mars. Den första s k sociala roboten kallades Kismet, hade mänskliga drag med två ögon, öron och en mun. Utformad för att inte bara likna en människa, men också för att använda mänskliga beteenden och sociala signaler för att interagera med människor. Till exempel är Kismet programmerad att rikta huvudet och de fyra kameror som bedrivs mot rörelse, färg, och i synnerhet, står inför. Sådana åtgärder gör det möjligt för roboten att placera sina kameror optimalt så att de fortsätter att få information från omvärlden. Den förmedlar information som en mänsklig observatör och kan sedan reagera därefter. Detta skedde på slutet av 1990-talet. Redan i december 2011 skrevs det om att Chalmers skulle testa en social robot på ett äldreboende. Jibo, en familjerobot Nu kommer alltså Jibo, som inte ...
Man vill ha resultat ?
2016-01-25 18:08:00
De flesta studier visar att det alltid är hälsosamt att röra på sig. Frågan är i vilken omfattning och hur. Det finns studier som visar att effekten av träning kan bero på vilka gener vi har. Brittiska forskare hävdar att det räcker med sex stycken tjugosekunders superintensiva träningspass i veckan. Dessa tjugo sekunder upprepas tre gånger per dag, tre dagar i veckan ? sammanlagt endast tre minuter i veckan. Det är det dock inte alla som håller med om detta. Björn Ekblom är professor i fysiologi vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, och han har inte lika höga förhoppningar på högintensiv träning. Visst kan man se fysiologiska effekter av det, och att förbränningen ökar är ganska självklart. Men det är inte alls lika självklart att det i sin tur ger några stora hälsofrämjande effekter. Då tror jag mer på att få till en vettig vardagsmotion och att undvika stillasittande, säger han. Det finns också många olika teorier om man ska träna på morgonen, under dagen eller på kväl...
Skillnad på tomat och tomat ?
2016-01-24 23:48:00
Matens pris i P1I samband med SVT:s program VEGORÄTT blev en del diskussioner om vegan eller inte vegan. En del kritiserade programmet för att vara för hälsoinriktat. Jag förstår inte varför det skulle finnas en motsättning mellan att äta vegan och äta hälsosamt. Mina skäl till att äta vegansk är främst etiska. Människan har ingen rätt att behandla andra levande varelser så som vi gör i den s k köttindustrin. Det finns givetvis andra skäl också som klimat och solidaritetsskäl. I alla fal om man nu ska äta vegansk eller vegetariskt så måste det vara bättre att äta mer nyttig mat. I P1 sänds ett program ”Matens pris”. Programmet Matens Pris och Ekots granskning visar att de nya snabbväxande grönsakssorter som finns i våra matbutiker blivit mindre nyttiga och förlorat många av de ämnen, fytokemikalier som skyddar oss mot många sjukdomar. Den här utvecklingen drivs på av stränga Eu-regler som styr hur handeln får marknadsföra grönsakerna. I programmet framkom synpunkten att ...
Varför är alla så upprörda ?
2016-01-21 22:32:00
Efter första programmet med VEGORÄTT i SVT så har det blivit rätt många upprörda reaaktioner. Maria G Francke skrev i Sydsvenskan : Efter en halvtimma låg jag i fosterställning och kved: rädda mig, ge mig kött. Det är ett generande flum som står i vägen för själva matlagningen, och det värsta är att det hade kunnat styras upp på manusstadiet och i själva produktionen. Programledarna är icke alls oävna som just det, de är bra framför kameran, de är pedagogiska och förklarar sina moment, de är inspirerande. Men det är på den sistnämnda punkten som det slår över: det finns inga gränser för hur nyttigt, vackert och gott allting är. Jag förstår inte hur avsnitt 1 leder till fosterställning och kvidande eller att man vill äta kött. Jag håller med om att det var väldigt hurtfriskt och nyttigt och snyggt. Men det är knappast något man bara kan säga om VEGORÄTT. Har inte sett liknande reaktioner när Ernst eller Plura lagar mat. Karolina Fjellborg skrev i Aftonbladet : Galopperande grönt vans...
VEGORÄTT eller VEGOFEL ?
2016-01-20 02:16:00
Äntligen ett vego matlagningsprogram i SVT. Det har lobbats för detta under många år. Man brukar säga att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. I det här fallet är jag lite osäker. Detta var program 1 av 5 så man ska kanske hålla sig lite lugn innan man blir allt för kritisk. Enligt min mening verkar recepten vara lite svåra. Inte bara vego utan en del även raw food. Jag tror säkert att resultatet, när jag lagar recepten, blir gott. Nyttig ketchup och majonnäs, jättebra. Linser och bönor som kan odlas i Skåne, jättebra. Rotfrukter, frukter och bär … Så inga direkta problem med recepten för mig, möjligen för någon som ska ta steget från animaliskt till vego. Det som egentligen störde mig mest var synen på vego. Det kändes lite som en nidbild. Många leenden, vilket är bra men kanske lite för mycket ”fnitter”. Det viktigaste är ju inte hur jag som vegan uppfattade det, utan hur en nyfiken köttätare uppfattade det. Det kändes som att det var lite för m...
Det kulturaktiva Sverige ?
2016-01-20 00:30:00
I dag presenterades en rapport ”Kulturvanor”, med siffror från 2014. Myndigheten för kulturanalys genomför på uppdrag av regeringen kulturvaneundersökningar bland den svenska befolkningen. Ett led i det arbetet ? när det gäller den vuxna befolkningen ? är att i ett forskarsamarbete använda data från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som i sina årliga enkätundersökningar ställer en rad frågor rörande kulturvanor och kulturaktiviteter. Frågor har ställts om kulturvanor, det vill säga hur ofta respondenterna har ägnat sig åt aktiviteter som rör text, bild, musik, museer, dans, teater och annan scenkonst. Även deltagande i studiecirkel har funnits med. Undersökningen speglar såväl att titta och lyssna (”konsumera”) som att själv utöva kultur- aktiviteter. Resultaten avviker inte från tidigare undersökningar utan bekräftar samband med faktorer som utbildning, kön, ålder och boendeort. När det gäller kvinnor och män visar undersökningen att kvinnor är mer ku...
Överlämnandet av demokratiutredningen ?
2016-01-19 11:32:00
    
Ett viktigt betänkande ?
2016-01-18 22:58:00
I dag, 18 januari 2016, lämnade utredaren, Olle Wästberg, över betänkandet, ”Låt fler forma framtiden!”, till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Dagens situationen i världen visar tydligt att demokrati inte är något som kommer av sig själv och som finns för alltid. Demokratin måste vårdas. Även om demokratin i Sverige är stark så får vi inte ta den för allom givet. Samma dag som betänkandet lämnas kan man läsa om att den rikaste procenten i världen har tillsammans mer tillgångar än resten av världen, enligt biståndsorganisationen Oxfam. Ökningen mellan de fattiga och rika eskalerar snabbare än befarat. Världens 62 mest förmögna personer äger tillsammans lika mycket som de 3,6 miljarder som tillhör den fattigaste halvan av världen. De 62 individerna har ökat sin förmögenhet med 542 miljarder amerikanska dollar sedan 2010. Det krävs en modig regering för att utmana storföretag och väldigt rika personer för att få dem att betala en skälig skatt, för de är oroli...
Guldbygge ?
2016-01-17 19:05:00
I Järfälla byggs Sveriges första skola som byggts enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad på den högsta nivån Guld, Herrestaskolan. Den är uppförd helt i massivträ. Den är nästan koldioxidneutral och självförsörjande på el m h a  1 400 kvadratmeter solceller, som finns på skolans tak. Miljöcertifieringen Guld innebär bland annat höga krav på energianvändning, materialval och kontroll på farliga kemikalier. Det krävs också en god inomhusmiljö med bra luft och akustik. Skolan förverkligas inom en visionen om en hållbar och levande stadsdel. Herrestaskolan får idrottshall, bibliotek och eget tillagningskök. En stor satsning på kultur och fritid gör att flera av skolans lokaler ska kunna användas av allmänheten och föreningar. Det är tänkt att skolan ska användas även på helger och kvällar.   Herrestaskolan får en utrustad danssal, ett stort bibliotek och en stor idrottshall med läktare. Matsalen, slöjdsalar, tekniksalar och hemkunskapssalar byggs så att de kan hyras ut för bla...
Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etn
2016-01-13 23:14:00
Det är inte ofta jag delar Alice Teodorescus, ledarskribent på GP, åsikter. Men i dag är ett undantag. Hennes ledare har titeln ”Vad är det som händer i Sverige?”. Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etnicitet. Att inte ställa samma krav på att alla som bor i Sverige ska uppföra sig enligt lagar och normer, oavsett om de levt här i fem generationer eller kom hit i går, är en av förklaringarna till den splittring som håller på att förstöra det land som så många en gång flytt till. Rapporteringen kring det som hände i Köln, på We are Sthlm, gör mig allt mer förvirrad. Vad hände? Vem var förövare? Vem mörkade? Oavsett svaren på dessa frågor var det kvinnor som drabbades och det är inte första gången det har hänt. Alla verkar vara överens om att det som har hänt inte är OK! Men det tycker jag mig ha hört förut. Kanske händer det lite mer denna gången …     
Mäns våld mot kvinnor ?
2016-01-11 23:41:00
Läste i dagens DN ?Ordspråken som vägrar dö ut?. Artikeln handlade om ordspråk som håller sig kvar. De fyller minst 14 olika funktioner i språket och ser inte ut att dö ut ? trots att de har flera hundra år på nacken. ? Ordspråken ger möjligheten att säga något utan att ta ansvar för det, säger språkvetaren Anders Widbäck. I slutet räknades det upp ett antal ordspråk men det var ett som de missade. Nämligen ?Det gäller att smida medans järnet är varmt?. För det är vad som gäller väldigt ofta. Minsta antydan till att det är ?flyktingrelaterat? så är SD framme och kräver räfst samt rättarting. Ibland är det andra partier som hänger på. Så blev det när det rapporterades om nyåret i Köln. Nu är det vad som hände på en svensk konsert i Stockholm. SD kräver polischefens avgång. Moderaterna kräver Ygeman på svar om polisens tystnad. Nu ska det skippas rättvisa. När det lugnat ner sig så återgår allt till den vanliga lunken. Har problem blivit löst? Tyvärr inte. Problemet jag tänker på är m...
Att synas eller att inte synas ?
2016-01-10 18:53:00
Min första selfie som publiceras Detta är en refle(x)tion efter att ha varit ute på årets första joggingrunda. Det var lite snöglopp inte så kallt men halt Hade behövt dubbade skor. I alla fall var det debut för att springa med belysning. Förra året köpte jag en ledpannlampa som jag egentligen hade tänkt att ha när jag jagar sniglar på kolonin. Jag har länge tänkt på att man inte syns så bra trots reflexer på träningskläderna, när man är ute och joggar. Träningskläderna brukar dessutom vara svarta eller i alla fall väldigt mörka. Reflexerna gör nytta där det finns biltrafik men inte på mörka gångbanor. Med lampan fungerade det väldigt bra. Jag såg var jag satte fötterna kunde därmed undvika gropar och glatta isfläckar. Jag såg dessutom alla andra som joggade och de som hade reflexer upptäckte jag tidigt. Min lampa lyste upp dem. Jag hade dessutom  en röd lampa bak så att ”de få” som sprang fortare än mig såg mig i tid. Även om det går mot ljusare tider är det mörkt så re...
Robot på recept mot ensamhet ?
2016-01-09 23:57:00
Världens största konsumentelektronikmässa, CES 2016, har precis ägt rum i Las Vegas, USA. Det presenterades många nya produkter och en del är ännu inte redo för försäljning. Där fanns supertunna bildskärmar, glödlampor man pratar med, surfplatta med inbyggd videokanon, bartenderrobot, laddningsbara batterier som laddas i USB-uttaget, biosensorer som scannar livsmedel och rapporterar antal kalorier, procent fett, kolhydrater och protein. Många robotar visades också. En kallad ”Double 2”, en ”telepresence robot”, som kan beskrivas som en segway med en surfplatta ovanpå som kan styras från mobilen. I denna är användaren uppkopplad genom ett konstant videosamtal, och kan på så vis både röra sig runt på kontoret och prata med folk. Även vara med och fika. Man marknadsför den med följande: Har du svårt att ta dig upp ur sängen? Använder din kollega för mycket parfym? Eller ligger din arbetsplats i en helt annan världsdel? Det finns en lösning. Och lösningen är Doub...
Lunds konsthall 1957 ?
2016-01-08 23:06:00
Just nu pågår diskussioner hur Lunds Konsthall ska ”utvecklas”. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2015: att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till nämndsammanträdet i februari 2016 återkomma med ett förslag på tidsplan för genomförande av rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att förändra och modernisera verksamheten för att passa in i dagens och framtidens Lund. En rekonstruktion kan innebära en nedläggning av befintlig verksamhet för att ge plats åt en förnyad. Lunds Konsthall som är landets första efter Liljevalchs skulle från början bli mer än bara en konsthall. Det var tänkt att bli ett kulturhus med konsert- och teatersalong och plats för konstutställningar. Det hela började redan på 30-talet. Sedan var det krig, ekonomiska förhållanden och svårigheter på byggnadsmarknaden. Nästan som idag … Sydsvenskan har lagt ut ett ett radioinslag som sändes i P2 någon dag före invigningen 21 september 1957. Från radioreport...
Estetiska ämnen behövs i skolan ?
2016-01-07 23:45:00
Det finns många som efter PISA-mätningar gärna ser att de estetiska ämnena krymper i skolan. Samtidigt så ökar de vetenskapliga bevisen för att konst och kultur är bra för hjärnan, hälsan och inlärningen. Konst och kultur visar sig alltmer göra skillnad i allt fler sammanhang. På hemsidan Den kulturella hjärnan är följande exempel hämtade: Känslor Känslor spelar en viktig roll för lära. Om vi studerar deras neurobiologi och integrerar nya rön med tidigare pedagogisk kunskap kan vi dra viktiga lärdomar och utveckla nya sätt att  förbättra lärandets praktik. Musikträning Musikträning utvecklar hjärnans förmåga att hantera språk. Musiklektioner kan därför användas för att stärka språkförmågan hos barn och unga, och hjälpa barn från lågutbildade och socioekonomiskt svaga grupper att hålla jämna steg med andra i skolan.  Musikterapi Allt fler kliniska studier visar nu att musikterapi har effekt mot olika former av psykisk ohälsa. Det gäller inte minst depressioner, psykoser och autism. ...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33637 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss