TopplistanPolitikDetaljer för "Den hälsosamme ekonomisten"

Den hälsosamme ekonomisten


Den hälsosamme ekonomisten
En blogg som handlar om socialpolitiska frågor ur ett ekonomistiskt perspektiv.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Medhelp och kognitiv dissonans
2009-05-14 23:33:00
Fallet Medhelp illustrerar vikten av försiktighet vid tillämpningen av bonussystem. I alla organisationer styrs de anställda i stor utsträckning av normer. Och det fungerar bra så länge det inte finns andra - pekuniära incitament - som råkar i konflikt med de sociala normerna.Kognitiv dissonans definieras som människors tendens att rationalisera avvikelser från ett socialt och moraliskt acceptabelt beteende. Det vi måste förstå vid konstruktionen av bonussystem är att vår egen förmåga att omdefinera begreppet god moral är större än vad vi själva oftast inserNyheter som refereras i detta inlägg: AB DN SvD SDS Bm SmP HD
Varken rika medborgare eller rika företag
2009-05-14 23:33:00
Det sägs att socialdemokratisk skattepolitik traditionellt handlat om att hellre skapa rika företag än rika medborgare. Den tiden är förbi. Nu går socialdemokraterna till val på en skattepolitik som gör att företagen flyttar. Samtidigt vill miljöpartiet sänka gränsen för värnskatt till drygt 30 000 kronor - vilket är en straffskatt på utbildning.En regering som består av socialdemokraterna och miljöpartiet lär därmed - om partierna mot förmodan kommer överens - tillsammans bedriva en skattepolitik som gör att både akademiker och företagare flyr Sverige.Nyheter som refereras i detta inlägg: DN  
573523
2009-05-14 23:33:00
Som nybliven medlem i Mellansjö GK spelade jag under helgen 27 hål - 18 under lördagen och 9 på söndagen. Till detta ett antal hinkar på ranchen. Svingen satt hyfsat bra, men måste erkänna att det är en bit kvar till Henrik Stensons nivå.Kanske har Sverige äntligen fått en ny världsstjärna i golf, efter Annika Sörenstam? Med världsstjärna avses väl en spelare som nästan alla golfare kan namnet på. Ett tag uppfyllde Jesper Parnevik det villkoret. Men det finns ingen som legat i absoluta toppen under ett decennium - som Greg Norman, Nick Faldo eller Vijay Sing - för att nämna några. Tror det skulle göra underverk för golfintresset i Sverige.Egentligen kan man väl förresten inte tala om kris för en sport som har 573 523 utövare. Vissa andra sporter, som stångstöttning, skulle säkert jubla över en sådan siffra. Och antalet banor och klubbar blir bara fler och fler - trots den så kallade golfkrisen.Nyheter som refereras i detta inlägg: AB DN SvD SDS Bm SmP HD
Tjugo resor värre i Lettland
2009-05-14 23:33:00
Det talas om att det är kris i Sverige. Men som Nordea noterar kan uppgången bli snabbare än många väntar sig. Banken tror att tillväxten uppgår till hela 1,8 procent nästa år. Och det är nog ett ganska sannolikt scenario i och för sig. Problemet är att det finns några viktiga osäkerhetsmoment kvar. Ett av dessa är Lettland.Ett bra mått på hur krisen påverkar medborgarna i ett land är detaljhandelns utveckling. Och enligt de senaste siffrorna har detaljhandeln minskat med 1,71 procent i Sverige de senaste 12 månaderna. Det kan jämföras med utvecklingen i Lettland, där försäljningen minskade med 34 procent.Med detta mått mätt är den ekonomiska krisen i Lettland alltså tjugo gånger värre än i Sverige. Det sätter saker och ting i perspektiv. En förklaring till att vi klarat oss bättre är förstås att kronan ännu inte är knuten till euron. En annan, minst lika viktig förklaring, är att vi har betydligt mer stabila statsfinanser än de flesta andra europeiska länder. Det är i det perspekti...
Maktförskjutning i ECB?
2009-05-14 23:33:00
Visst är det kul att George Soros, som intervjuades i Agenda, tycker att USA borde ha hanterat bankkrisen som Sverige. Också intressant att han kritiserar den relativt återhållssamma penningpolitik som Europeiska centralbanken (ECB) bedriver i EU. Tror att det finns ett samband med den utbredda vadslagningen om att Italien och Grekland ska gå i putten. Den hårda penningpolitiken skickar signaler om att överskuldsättningen i vissa EU-länder minsann inte ska få leda till hyperinflation.Fast just nu är det Greklands Lucas Papdemos som verkar ha tagit initiativet i ECB - och faktiskt drivit igenom bankens första trevande försök med okonventionell penningpolitik. Kanske är maktbalansen i ECB på väg att förändras i takt med att valutaunionen får allt fler medlemmar?Nyheter som refereras i detta inlägg: Agenda SvD Av  
Att samordna uppifrån eller nerifrån?
2009-05-14 23:33:00
Socialdemokraternas förslag på det arbetsmarknadspolitiska området påminner en hel del om Gerhard Larssons utredning Rehabilitering till arbete från 2000. Och det är alls inget fel på den utredningen. Det man emellertid bör tänka på är att det sällan räcker med att slå samman stora organisationer för att skapa en effektiv samverkan. Målet måste hela tiden vara att arbeta med individen i centrum. Och förmår inte myndighetssammanslagningarna att skapa ett effektivt samarbete på lokal nivå har man inte uppnått särskilt mycket.Sammanslagningen i Norge av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunernas sociala stöd i organisationen NAV är ett exempel på att stora organisationsförändringar kan vara problematiska. Och Försäkringskassan har nyligen genomgått en omfattande organisationsförändring som inte var helt smärtfri. Frågan är om ytterligare en stor omvälvande förändring är värd priset?Själv tror jag mer på den modell som regeringen har slagit in på, där fristående vinstdrivande...
Färre felaktiga utbetalningar
2009-05-14 23:33:00
De felaktigt utbetalda A-kasseersättningarna har minskat från 50 miljoner kronor till 12 miljoner. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete för att minska fusket i socialförsäkringen. Ofta höjs det kritiska röster mot de åtgärder som vidtas för att minska fusk och felaktigt utnyttjande av bidrag. Det man bör tänka på är dock att varje felaktigt utbetald krona motsvaras av en mångdubbelt högre samhällsekonomisk kostnad som beror på att förtroendet för välfärdssystemen minskar.Nyheter som refereras i detta inlägg: SR  
Lägg ner Londonlillebrorskomplexet
2009-05-14 23:33:00
Förstår inte riktigt vad det är för fel på tvärbanan? Den är Stockholms garanterat vackraste sträckning. Och skulle en tunnelbana mellan Skärholmen och Solna tillföra något, utöver dagens förbindelser? Lägg ner Londonlillebrorskomplexet och börja tänk realistiskt i stället.Nyheter som refereras i detta inlägg: DN
Fritt val i EU
2009-05-14 23:33:00
Den fria patientrörligheten ser ut att segla upp som en huvudfråga i EU-parlamentsvalet. Det är mycket bra. För trots att stora reformer har genomförts inom sjukvård och äldreomsorg verkar det som om de sociala frågorna inte riktigt lyfter i den politiska debatten här hemma. Annat är det inför riksdagsvalen, då sjukvård och äldreomsorg intar en naturlig plats i kampen om väljarna. I grunden handlar det om huruvida patienterna eller politikerna ska styra sjukvården - både på Sverigenivå och på EU-nivå. Nyheter som refereras i detta inlägg: AB DN1 DN2 SvD SDS Bm SmP HD 
Moloken vänsterpartist
2009-05-14 23:33:00
Pensionsdebatten i riksdagen i går var underhållande. Inte undra på att vänsterpartiets representant Kalle Larsson såg aningen moloken ut när han lämnade riksdagen efter debatten. Till och med Östran kallade det "En bedrövlig dag" för vänsteroppositionen."Några sådana här uppvisningar till av den totala oenighetens tecken av oppositionen i kammarens debatter och det är nog dags att lägga det rödgröna alternativet på is åtminstone till efter partikongressen i november, så att vi socialdemokrater själva kan lägga fast vår politik och bestämma vilka frågor vi ska gå till val på."Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson var också ofin nog att påpeka att Sveriges pensionärer, med det gamla ATP-systemet, hade haft en lägre pensioner och varit mer beroende av politiska nycker.Sett ur det perspektivet kanske det inte är så illa ändå att pensionerna är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen. För det är faktiskt politikerna också - även om vänsterpartiet gärna vill låtsas...
Syndabocken
2009-05-14 23:33:00
Stackars Manuel Barroso som nu tvingas bära hela skulden för att hela EU inte tycker som Marita Ulvskog. Å andra sidan är det väl inte helt säkert att Manuel Barroso vet vem Marita Ulvskog är. Och lycklig kan han vara för det.Nyheter som refereras i detta inlägg: AB1 AB2 DN1 DN2 SvD HD
Arbetsrätt eller fel?
2009-05-14 23:33:00
Om centern vill ta strid om arbetsrätten är det väl bara att önska lycka till. Själv tycker jag att regeringen har gjort rätt som har prioriterat reformer av sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Antag att man hade gjort tvärtom och startat en upprivande konflikt med fackföreningsrörelsen om arbetsrätten och samtidigt struntat i att reformera arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen? Sannolikt skulle mycket lite i så fall ha åstadkommits - till priset av väldigt mycket bråk.Arbetsrätten är ett problem. Men den är inte problemet med stort P.Nyheter som refereras i detta inlägg: AB1 AB2 DN1 DN2 SvD Bm SmP HD
Den enda vägens politik
2009-05-14 23:33:00
Lettlands ekonomiska situation är allvarlig. Jag tvivlar starkt på att den går att genomföra de nedskärningar som skulle ha behövts för att rädda den fasta valutakursen mot euron. Samtidigt är jag inte helt övertygad om att en devalvering, eller införandet av en flytande valutakurs, heller löser problemen. Skälet är att Lettland inte har en tillräcklig politisk stabilitet för skapa trovärdighet för en självständig riksbank.Den enda lösningen, som jag ser det, är därför att landet ensidigt inför euron och samtidigt devalverar. Detta vänder sig dock EU mot. Problemet är bara att det i nuläget inte verkar finnas något rimligt alternativ.Nyheter som refereras i detta inlägg: Ex DN SvD SDS VA Bm SmP HD
Penningpolitisk huggsexa
2009-05-14 23:33:00
Det är inte helt okomplicerat för ECB att bedriva okonventionell penningpolitik. För det första består direktionen av ledamöter från EU:s olika medlemsländer. Vems statsobligationer är det i så fall som banken ska köpa?Ett sätt att komma runt detta dilemma kan vara att i stället köpa företagsobligationer. Frågan är dock om detta löser problemet fullt ut? Företag är trots allt verksamma i olika länder och inom olika branscher. Hur man än ser på det riskerar frågan om hur den okonventionella penningpolitiken ska bedrivas att ge upphov till en penningpolitisk huggsexa i EU.Nyheter som refereras i detta inlägg: DN SvD VA Av Bm HD
Misslyckad försäljning
2009-05-14 23:33:00
Riksgälden misslyckades i dag att sälja alla sina tioåriga statsobligationer. Detta är ett tecken på att avkastningskurvan håller på att bli brantare. Den misslyckade auktionen minskar också sannolikheten för ytterligare räntesänkningar.Däremot kan okonventionella penningpolitiska operationer komma i fråga. Genom köp av värdepapper med längre löptider kan avkastningskurvan möjligen flackas ut något.Nyheter som refereras i detta inlägg: DN SvD VA Av1 Av2 Bm SmP HD
Ett kvartal med rehabgarantin
2009-05-14 23:33:00
I dag redovisar Sveriges kommuner och landsting antalet påbörjade behandlingar inom ramen för rehabiliteringsgarantin.Västra Götaland har redan påbörjat 2 727 behandlingar med KBT, vilket faktiskt är hälften av det totala antalet påbörjade behandlingar i landet. När det gäller multimodal behandling verkar Blekinge ha kommit snabbast ur startblocken och har nu påbörjat 87 behandlingar av planerade 150.Nyheter som refereras i detta inlägg: SKL
Bensin och läkemedel
2009-05-14 23:33:00
Av en grandios plan för att socialisera läkemedelstillverkningen blev bara socialiseringen av försäljningsledet kvar. Helle Klein förfasar sig nu över att de sista resterna av vänsterns, en gång så ambitiösa, plan för att socialisera läkemedelsindustrin nu reverseras.Men exemplet som hon tar upp är ändå intressant:"Var tredje bensinmack har lagts ner i Sverige. Risken är att vi inom en snar framtid kommer att tala om Apoteksdöden?.Fast bensinmacksdöden hänger ju samman med det, av miljöpartiet framförhandlade, kravet på att alla bensinmackar ska erbjuda minst ett alternativt bränsle. Inte så mycket marknadskrafter där inte. Och ingen tror väl att vi i dag skulle ha fler bensinmackar med ett statligt bensinmacksmonopol. Dessutom: Apoteksmonopolet har faktiskt lett till att Sverige har den lägsta apotekstätheten i Europa.Nyheter som refereras i detta inlägg: AB1 AB2 Av  
För eller emot vad?
2009-05-14 23:33:00
Tror inte det finns några politiker som är emot miljön, precis som det inte finns några politiker som är emot välfärd. Så där rent allmänt, menar jag. Problemet med Naturskyddsföreningen är att man lyckas skriva en hel debattartikel, utan att problematisera frågan om att vara för eller emot miljön.Kan inte tänka mig att exempelvis ett politiskt parti skulle få en artikel publicerad som enbart konstaterar att partiet i fråga är för välfärd och att alla andra är emot välfärd. Partiet skulle förmodligen utkrävas ett svar på frågan om; välfärd på vilket sätt?Jag är nämligen övertygad om att alla parlamentariker är för miljön. Men alla är förmodligen inte eniga med Naturskyddsföreningen om vilka åtgärder som mest bidrar till att förbättra miljön på lång sikt.Och det är väl det som undersökningen egentligen handlar om; alltså vilka parlamentariker som är för eller emot Naturskyddsföreningen. Och att vara emot Naturskyddsföreningens förslag på miljöområdet är inte alltid detsamma som att v...
En välkommen reform
2009-05-14 23:33:00
Redan i slutet av maj blir det större mångfald på apoteksmarknaden. Apoteksreformen har inte varit helt okomplicerad att genomföra, men inom kort kommer nya aktörer att kunna ta sig in på denna tidigare monopoliserade marknad.Önskar att jag kunde säga något vettigt om reformen som sådan, men tyvärr har jag inte hunnit läsa den 570 sidor långa propositionen. Har haft fullt upp med att läsa på om mitt eget ansvarsområde, socialförsäkringen. Tyvärr, eftersom halva min doktorsavhandling faktiskt handlar om läkemedelsprissättning.Har dock förstått att prismodellen som tillämpas ska främja ökad tillgänglighet. Tror det kan behövas. Sverige har i dag den lägsta apotekstätheten i Europa.Nyheter som refereras i detta inlägg: AB DN1 DN2 SvD1 SvD2 SDS VA Av Bm SmP HD
Trängselskatternas revansch
2009-05-14 23:33:00
Moderaterna har svängt i frågan om trängselskatter. Och inte mig emot. I frågan om trängselskatter har jag alltid haft en annan uppfattning än mitt parti.Kanske beror det på att man som ekonom ofta ser saker ur ett ekonomistiskt perspektiv? William Vickrey, som tilldelades Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1996, visade ju att vi alla är vinnare på trängselskatter. Givet att det råder trängsel, förstås. Men det villkoret är för det mesta uppfyllt i Stockholm.Vickrey är för övrigt upphovsmannen till en av de vanligaste metoderna för att auktionera ut varor eller tjänster; Vickreyauktionen. Denna auktionsmodell används exempelvis när man köper SJ-biljetter på Tradera, något som jag i och för sig tror att de flesta är omedvetna om.Auktionsmodellen på Tradera bygger på att budgivarna anger ett högsta acceptabelt pris, ett reservationspris, för varan eller tjänsten. Budgivningen sker därefter automatiskt så länge reservationspriset inte är uppnått. I prakt...
Åsså går det opp igen
2009-05-14 23:33:00
Senaste inköpschefsindex uppvisar en tydlig förbättring. Framför allt gäller det orderingången, som inte längre faller lika snabbt. Den fallande kronkursen har fungerat som en stötdämpare för svensk ekonomi och gjort svenska varor billigare för importörer i andra länder.Här kan man också se en tydlig skillnad mot länder som inte har en egen valuta eller vars växelkurs är låst mot euron.Nyheter som refereras i detta inlägg: DN SvD VA Av Bm SmP HD
Margot är värd sin lön
2009-05-14 23:33:00
Margot Wallström trampade i dag i två klaver samtidigt - ett med vardera foten. För det första menar hon att hon är värd sin lön - ett uttalande som närmast är att betrakta som en hädelse i partiet. I alla fall om man tjänar mer än 20 000 kronor i månaden. För det andra menar hon att alliansregeringen skött sig bättre i EU än den tidigare socialdemokratiska regeringen.Kan det blir mer fel? Men förmodligen vill Margot en gång för alla sätta stopp för spekulationerna om att hon ska bli ny partiledare för socialdemokraterna efter Mona Sahlin. Nyheter som refereras i detta inlägg: AB DN SvD1 SvD2 SDS Bm SmP HD
Proffslivet
2009-05-14 23:33:00
Precis som proffsen har jag nu spelat 18 hål fyra dagar i rad. Proffs, förresten. Jag spelar ju också golf för pengar. Det är bara det att jag inte har tjänat några ännu.Avslutade dock med en 33-poängsrunda på Bokskogen GK:s nya bana. Helt ok, med tanke på att det faktiskt är de första fyra rundorna i år.Tiger Woods har inte ännu hålat ut på 18:e. Förmodligen är han missnöjd med allt annat än seger på Quail Hollow. Nyheter som refereras i detta inlägg: AB DN  
Den inskränkt kamerale ...
2009-05-14 23:33:00
Den  hårdaste kritiken av Mona Sahlin kommer numera från Aftonbladets ledarsida. Eller vad sägs om följande text av Olle Svenning?"Det tunga skånska partidistriktet, en gång ängsligt lojalt numera socialdemokratins vänsterfäste, kunde pricka av sin kravlista: höjd a -kassa, återställd civiliserad sjukförsäkring, många miljarder till skola och vård, befrielse av det sociala bostadsbyggandet. Veteranerna ska slippa straffskatt på sina pensioner. Den inskränkt kamerale kan undra över finansieringen. Första maj är annars en dag för idéer och politisk vilja inte för budgetteknik. Och skulle någon insistera, så lovar Sahlin lyckligtvis att skatterna kan höjas och omfördelas enligt principen: ta mer från de redan mätta."Nyheter som refereras i detta inlägg: AB  
Klassklyftorna går mellan landstingen
2009-05-14 21:59:00
Visst finns det klassklyftor i vården. Det har det förmodligen alltid funnits - det är bara det att man inte har lyckats mäta dessa. Socialdemokraterna brukar varna för att låta plånboken styra i sjukvården. Jag tror att risken är mycket större för att utbildningsnivån blir avgörande för vårdtillgången.Speciellt stor är denna risk i sjukvårdssystem med långa köer och dålig tillgänglighet. I ett system där man måste tjata sig förbi vårdköer har de verbalt försigkomna patienterna nämligen en stor fördel.Sedan finns en annan typ av klassklyftor - klyftorna mellan olika landsting. Trots en överenskommelse om fritt vårdval respekteras inte patienternas fria val. Det kan därför vara värt att påminna om den överenskommelse som faktiskt finns. Följande står exempelvis att läsa på Sveriges kommuner och landstings (SKL) hemsida:"Grundtanken var också att alla ska ha möjlighet att söka en behandling, som en läkare i hemlandstinget har beslutat om (t.ex. en höftleds- eller starroperation) i ett...
Hurra för Region Halland
2009-01-30 15:25:00
Storregionerna är det svaret på frågan som ingen ställde. Mycket lite talar för att summan av sju landsting är större än sju. Snarare 3,4 ungefär. Som i Västra Götaland.Men låt oss ändå glädjas över att Halland har räddats. För summan av två halva Halland, som tillhör varsin storregion, hade knappast varit större än nuvärdet av Sveriges näst minsta, och faktiskt mest lyckade, landsting.Nyheter som refereras i detta inlägg: AB DN SvD1 SDS BM SMP
Noll procent
2009-01-30 15:25:00
Fed lämnade räntan oförändrad på noll procent - oväntat nog med röstsiffrorna 8-1. Detta hade jag kunnat förutse. Men jag vill ju inte att min chef ska tvingas svara på en interpellation till.Nyheter som refereras i detta inlägg: DN Peter Hultqvist  
Vem har ansvaret?
2009-01-30 15:25:00
Ibland är kritiken som riktas mot Försäkringskassans beslut korrekt, men minst lika ofta beror kritiken på missförstånd om sjukförsäkringens syfte. * Via sjukförsäkringen erbjuds ekonomiskt stöd när arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. * Via arbetslöshetsförsäkringen erbjuds stöd till personer som står till arbetsmarknadens förfogande, men som inte hittar ett arbete.* Kommunerna har ansvar för personer som varken står till arbetsmarknadens förfogande eller har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller av andra skäl behöver ytterligare ekonomiskt stöd.Var går då gränsen mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen? En person som skulle kunna ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden har i regel inte rätt till sjukpenning. Även nystartsjobb räknas till den reguljära arbetsmarknaden. En person som bara skulle kunna arbeta med stöd, exempelvis lönebidrag, anses däremot inte stå till arbetsmarknadens förfogande och kan därför få sjukpenning. Det är bara arbe...
Om skyldigheten att klona sig
2009-01-30 15:25:00
De stora sjukhusens vägran att ta emot remisser blev kortvarig. Egentligen handlade väl frågan mer om huruvida sjukhusen skulle tvingas göra sig besvär med att skaka fram en alternativ vårdgivare. Och just detta tycker man nog att primärvården borde kunna fixa till. Visst har alla rätt att välja vårdgivare i specialistvården, men detta innebär inte att vårdgivarna har skyldighet att omedelbart klona sig om kapaciteten inte räcker till. Om pengarna följer patienterna finns det ju inga incitament att på pin kiv vägra ta emot remisser, även om jag misstänker att tillämpningen av ersättningstak för operationer kan ha spelat in (om man nu inte har slutat med det i landstinget). Så det är bra att saken har löst sig, även om jag som sagt tycker att ansvaret inte enbart faller på sjukhusen.Nyheter som refereras i detta inlägg: AB DN SvD  
Anarki vore nog att föredra
2009-01-30 15:25:00
Rödgrön regering på Island? Undrar om jag inte skulle föredra anarki. Landet klarade sig ju faktiskt helt utan stat mellan år 930 och 1262.Nyheter som refereras i detta inlägg: AB DN SvD SDS  
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33637 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss