TopplistanPolitikDetaljer för "Wiseman's Wisdoms"

Wiseman's Wisdoms

Wiseman's Wisdoms
Handlar mest om försvars- och säkerhetspolitik. Ibland om även om annan politik och andra aktuella händelser.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Perspektiven möts
2012-05-23 17:54:00
På Newsmill publicerades i morse ett debattinlägg från Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten och överste Joakim Martell som en fortsättning på de senaste veckornas debatt om förhållanden för svenska soldater, framförallt avseende boendesituationen i storstadsområden (även publicerat på Försvarsmakten kommenterar). Lagersten och Martell berättar att det inte finns någon brist på sängplatser på Livgardet i Kungsängen och att man planerar för att ha ett antal lägenheter till uthyrning i Upplands-Bro till nästa sommar. Samtidigt ska det byggas en "camp" på Livgardet som ska husera de förband som utbildas för internationella insatser så att de kan bo under realistiska förhållanden redan under utbildningen. Det man kan fråga sig är varför inte dessa uppgifter framkommit i debatten redan förra eller förrförra veckan när Lagersten och Martell i var sina debattinlägg diskuterade frågan.Under eftermiddagen publicerades på Newsmill också en replik från kadetten Andreas Braw, vars...
Mer om: Försvaret
Amatörernas aftons dirigent får gå
2012-05-21 07:58:00
I helgen meddelades det att statssekreteraren i Försvarsdepartement, tillika försvarsministern Sten Tolgfors handgångne man, Håkan Jevrell , har entledigats. Jevrell var djupt inblandad i minst två av de frågor som Sten Tolgfors KU-anmäldes för. Det var Jevrell som ledde den amatörernas afton som "Genomförandegruppen" utgjorde och som fick så stark och helt berättigad kritik av Riksrevisionen att den i vintras KU-anmäldes. Det var också Jevrell som enligt DN låg bakom telefonsamtalet till Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson, vilket satte stopp för det för Försvarsdepartementet och Regeringen obekväma anförandet på Arméinspektörens fältövning om Solidaritetsförklaringen. Det är inte första gången liknande samtals rings från politisk nivå och förmodligen tyvärr inte heller sista gången. Vilken roll Jevrell sedan haft i den tredje KU-anmälan mot Tolgfors, Saudi-affären, lär visa sig. När Saudi-affären briserade i vintras var Jevrell en av aspiranterna på att ta över platsen s...
Trycket stiger än mer i soldatdebatten (Uppdaterat 17.30)
2012-05-16 15:38:00
Sveriges största ekonomiblogg, Cornucopia, ger sig idag också in i debatten om förhållandena för soldaterna med ett antal tänkvärda synpunkter. På ledarsidan i Norrköpings Tidningar uppmärksammar man också debatten och påminner om att ett yrkesförsvar ställer helt andra krav på organisationen runt omkring än ett värnpliktsförsvar.På SvD Ledarblogg är publicerat ett inlägg från ställföreträdande regementschefen för Livgardet, överste Joakim Martell. Tyvärr är det svårt att tolka inlägget som annat än ett krav på rättning mittåt. Samma tolkning görs av Cynisk. Det är svårt att tro att de officerare och soldater som deltagit i debatten inte fört fram samma synpunkter tidigare och ordervägen.Man bör ha i åtanke vad Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten tidigare skrev om försvarsmaktsanställdas deltagande i den offentliga debatten.Låt hoppas att överste Martell är feltolkad. Försvarsmakten har haft nog med undertryckande av debatt. Det är i hög grad just sådant som gjort at...
Mer om: Ledarskap , Försvaret
Fortsatt soldatdebatt ? Trycket stiger
2012-05-15 18:21:00
Debatten kring soldaternas förhållanden som startade för två veckor sedan med ett gästinlägg av kadetten Andreas Braw fortsätter. Braw följde idag upp med ytterligare ett gästinlägg och på SvD Ledarblogg publicerades ytterligare ett lysande gästinlägg av en yngre officer på Livgardet, fänrik Carl Lennerman. Det är läsning som starkt rekommenderas.I det nyss utkomna numret av Officerstidningen, nr 4/2012, diskuteras också förhållandena för svenska soldater. Det inledande citatet från en soldat på P 7 är ytterst talande: "Det här är verkligen det bästa jobbet som finns. Bra kamratskap, toppen att kunna träna på arbetstid och mycket ledighet. Men det funkar inte att leva på en soldatlön när man har familj."Officerstidningen rapporterar vidare om att många soldater lämnar Försvarsmakten i förtid. Under första kvartalet sade 147 soldater upp sig, vilket ger en trend nästan dubbelt så hög som Försvarsmaktens beräkningar om 300 soldater per år som lämnar.Försvarsmakten, men framförallt pol...
Mer om: Försvaret
Gästinlägg: En bitter soldat är en dålig soldat
2012-05-15 12:30:00
För två veckor sedan publicerades här ett gästinlägg av kadetten Andreas Braw, som beskrev hur anställda soldaters övernattningsmöjligheter på förbanden nu avvecklas. Sedan dess har debatten intensifierats och så lär det fortsätta. Igår publicerades ännu ett nytt inlägg i den pågående debatten på SvD Ledarblogg. Den här gången var det chefen för 72. skyttekompaniet som röt i mot Högkvarteret och redde ut grunderna i ledarskap. Återstår att se om det är förgäves. (Den allmänna debattviljan inom Försvarsmakten tilltar, vilket länge varit en önskedröm. Vad Leif Pagrotsky tycker om det vill man inte veta?)Andreas Braw följer nu upp sitt tidigare gästinlägg med ytterligare ett, vilket är ytterst välkommet. Det är inte omöjligt att det blir ytterligare ett inlägg på temat under veckans gång./Wiseman----------------------------------------------En bitter soldat är en dålig soldatFör en tid sedan skrev jag om hyran som soldater får betala för sina våningssängar. Läget har klarnat något seda...
Mer om: Försvaret
Vi syns, vi verkar, vi respekteras
2012-05-13 22:52:00
Rubriken utgör Försvarsmaktens nuvarande devis. Att de olika begreppen hänger ihop ter sig rätt självklart. Formeln torde vara att respekten är en funktion av synlighet som i sin tur är en funktion av verkan. Tyvärr är det inte alltid verkan som gör att Försvarsmakten syns utan helt andra orsaker och respekten hos allmänheten blir därefter.Ett sätt att vinna mer respekt är sannolikt att förbigå verkansledet helt och hållet och endast gå på synligheten, dvs inte ens satsa på "kulissverksamheten". Försvarsmaktens synlighet i samhället och därmed folkförankring är på stark tillbakagång sedan värnpliktens hädangång härom året. Försvarsmaktens anseende hos allmänheten och möjlighet att helt frivilligt rekrytera personal kommer att vara en funktion av dess exponering och i många fall är det faktiskt så att allt inte är bra reklam, t ex problemen med PRIO som nu dominerar rapporteringen om Försvarsmakten.Många officerare drar sig tyvärr för att uppträda i uniform utanför tjänsten, närmare ...
Mer om: Försvaret
Ett gästinlägg som tog skruv
2012-05-11 19:11:00
Härom veckan publicerades ett gästinlägg från en f d soldat vid Livgardet, numera kadett. Gästinlägget avhandlade soldaternas förmåner i allmänhet och boendesituationer i synnerhet. Sedan dess har åtskilligt hänt och ämnet är numera flitigt diskuterat på SvD:s ledarblogg, där Claes Arvidsson började med att råda soldaterna att ta med luftmadrasser sedan soldaterna nu ska vräkas från sina övernattningsmöjligheter vid förbandet. Därefter har både Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten (replik 2) och Claes Arvidsson fortsatt debatten.Den senaste i raden repliker är skriven av en officer vid Livgardet som kommenterar ämnet ur sin och soldaternas synvinkel. Mycket läsvärt.Läs även Försvar och Säkerhet i samma ämne. Intressant förslag kring bostadstillägg, men ekonomin lär knappast tillåta det.
Mer om: Försvaret
Utan sjukdomsinsikt
2012-05-01 10:15:00
SvD följer upp artikeln om Försvarsmaktens underlag från i fredags om operativ planering med ytterligare en artikel där man intervjuar försvarspolitikerna om deras inställning till "SvD:s avslöjande", hur man nu kan kalla en offentlig rapport ett avslöjande.Närmast väntat är det en ytterst svag sjukdomsinsikt som redovisas. Man pratar gärna runt problemet, men vill inte diskutera problemet i sig. Cecilia Widegren, som förra året starkt markerade mot en luftförsvarsutredning, vill nu avvakta med att uttala sig om materiel utan vill att man första ska bestämma vad man ska ha Försvaret till och därefter börja titta på materiel. Vänsterpartiets Torbjörn Björlund vill att man ska avstå från att uppgradera Gripen från C/D utan hänvisar till att de är tillräckligt bra för svenska förhållanden. Han har förstått att flygbaserna behöver luftvärnsskydd, men man kan fråga sig vad han vet om de flygplan äldre JAS 39 C/D ska mäta sig mot om 15 år eftersom det är vad problemet handlar om.Före dett...
Mer om: Regeringen , Socialdemokraterna
Gästinlägg: Soldaterna ska lämnas ifred
2012-04-30 08:29:00
Att svenska soldater har låga löner har säkerligen inte undgått någon. Försvarsmakten räknar själv med att snittlönen för en soldat fram till 2019 kommer att ligga på 18 500 kr. Många andra yrkesgrupper har också löner inom det häradet, men dessa utgörs i regel av lokal arbetskraft och inte personal som förväntas flytta till ett annat område. Särskilt accentuerat blir lönefrågan för de soldater som tjänstgör vid förbanden i Stockholmsområdet. Alternativet för soldaterna till att ordna ett eget boende har varit att bo på logementen som numera byggts om att även ha "kök". Köket är dock i form av kylskåp och mikrovågsugnar så soldaterna kan inte laga egen mat i spis och ugn. Resultatet blir då att soldaterna får köpa all sin mat i förbandets matsal precis som all annan anställd personal, eller köpa mikromat och ta med sig. Att åratal i rad livnära sig på mikromat är inte hållbart, vilket bl a försvarspolitikern Johan Forsell (m) uppmärksammat.Många soldater har av ekonomiska och social...
Mer om: Försvaret
Verkligheten kommer ikapp lyxfällanförsvarspolitiken
2012-04-28 11:47:00
Verkligheten börjar så smått komma ikapp försvarspolitiken vad avser budget och målsättningar. Under de senaste årtiondena har man gång på gång tvingats skjuta framför sig materielanskaffningar och andra åtgärder för att kunna rymmas innanför en alltmer krympande ekonomisk ram samtidigt som de politiska uppdragsgivarna i hög grad endast väljer att tala om svarta hål, vilka enligt regeringskansliets utredning aldrig existerat. Däremot en obalans mellan uppgifter och tilldelade resurser. Sedan 90-talet är det en accelererad utveckling vi har kunnat skåda sedan försvarsministern Thage G Peterson nekat ÖB Owe Wiktorin att gå ned i uppgifter sedan denne visat på de miljardunderskott som rådde i beordrad verksamhet kontra resurser. Bättre blev det inte när finansminister Erik Åsbrink på eget initiativ sydde ihop budgeten genom att dra in 5 mdr kr från Försvaret utan att ha synkroniserat detta med resten av regeringen. "Ett svart hål" hade uppstått.Igår släppte Försvarsmakten två intressan...
Mer om: Regeringen , Socialdemokraterna , Moderaterna
Möjligheten att ta emot stöd utreds
2012-04-27 11:20:00
Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd har utretts ? men endast vad avser stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Att stödet i fredstid utreds är naturligtvis bra och det råder inget tvivel om att det är välbehövliga åtgärdsförslag som nu läggs fram av Regeringens utredare. Den allvarligare halvan av solidaritetsförklaringen och möjligheterna att ta emot stöd, nämligen möjligheterna att ta emot stöd i händelse av ofred utreds däremot inte alls eftersom det politiskt är alldeles för känsligt. Hela den svenska Försvarsmakten är sedan många år dimensionerad för att militärt stöd snabbt ska komma utifrån. I takt med det nationella försvarets fullkomliga undergång under 00-talet har behovet ökat. Den svenska solidaritetsförklaringen ska ses som just en intresseanmälan om att få stöd utifrån, liksom i stor mån också de svenska militära internationella insatserna. När Försvarsmakten i vintras lade fram sitt förslag om ersättning till dagens stridsflygsystem...
Mer om: Försvaret , Gripen
Arméinspektören tar täten
2012-04-21 23:49:00
På Soldf-forumet ligger sedan i eftermiddags ett inlägg som beskriver en ny arméorganisation föreslagen av Arméinspektören. Denna drogs härom veckan för chefen insats och ska nu dömas av. Det mest intressanta med förslaget är att det är kostnadsneutralt, men samtidigt innebär en avsevärd förstärkning av Arméns slagkraft och förmåga att uppträda mot en kvalificerad motståndare. I organisationsförslaget går man bl a från 42 stridsvagn 122 till 110 och antalet kompanier med stridsvagnar ökar från 3 till 10. Visserligen är det en återgång till de äldre mindre stridsvagnskompanierna, men innebär ändå i helhet en avsevärd förstärkning av förmågan att möta en mekaniserad fiende, inte minst genom att en lätt mekaniserad bataljon istället blir en fullt ut mekaniserad bataljon. I övrigt ombildas livbataljonen återigen till en stadsskyttebataljon för försvar av Stockholm och rörligheten ökas genom tillförsel av brobandvagnar och understödförmågan ökas genom en återgång till två granatkastarplu...
Mer om: Försvaret
Den enda vägens försvarspolitik
2012-04-20 23:08:00
Den nya försvarsministern Enström har startat sin bana på ett sätt som kanske inte var det man hoppats på, nämligen med att fortsätta beskrivningen av situationen i Försvarsmakten helt i samma anda som sin föregångare Sten Tolgfors. Enligt Enström är ekonomin i balans och länderna runt Sverige sker ned sina försvarsbudgetar till skillnad från oss. Det är egentligen ingen idé att orda mycket mer om detta eftersom Försvar och Säkerhet redan tagit upp detta på ett utmärkt sätt. Likaså har Peter Hultqvist (s) en klarsynt debattartikel i ämnet på Newsmill, där han angriper Enströms skönmålning.Vissa moderatpolitiker talade innan valet av Enström om att det var att göra den kommande försvarsministern en stor björntjänst när moderata försvarspolitiker fortsätter sin skönmålning av situationen inom försvarsområdet. Tydligen fortsätter man att måla Potemkinkulisser på Försvarsdepartementet. Ett exempel är konsekvenserna på logistikområdet av införande 3-4 av PRIO som ter sig allt allvar...
Det bästa valet?
2012-04-18 12:18:00
Nästan tre veckor har förflutit sedan Sten Tolgfors avgick som försvarsminister den 29 mars. Det är en lång tid utan en ordinarie minister och talet om att Tolgfors avgång var planerad sedan tidigare har ekat allt ihåligare.Det är därför med stor glädje man idag kan konstatera att Sverige har fått en ny försvarsminister och inte vilken försvarsminister som helst utan förmodligen den mest kvalificerade någonsin. Karin Enström har en utmärkt bakgrund för ämbetet i och med hennes tidigare bana som yrkesofficer i Kustartilleriet/Amfibiekåren, hennes långa politiska erfarenhet, inte minst som ledamot av Försvarsutskottet och ordförande i Försvarsberedningen och nu senaste tiden som ordförande i Utrikesutskottet. Det är en perfekt bredd av kompetenser för posten som försvarsminister och säkerhetspolitiskt ansvarig i Regeringen . Förmodligen är det också denna bakgrund som har gjort Enström ett acceptabelt alternativ för de andra partierna i Alliansen som inte har varit helt nöjda med den n...
Mer om: Moderaterna , Försvaret
Inte oväntat
2012-04-15 18:12:00
Många av de problem i Försvarsmaktens reservdelsmaterielförsörjning som media idag rapporterar om, var inte alls oväntade utan snarast väntade. Eftersom situationen tyvärr föga förändrat sig från andra halvan av mars när det förra inlägget i ämnet skrevs, finns det ingen större vinst i att upprepa det som skrevs utan bara konstatera att friktionerna och problemen var rätt väntade.Den som är intresserad läser med fördel förra inlägget Effektivisering eller ineffektivisering samt ansvarig chef för införandet av PRIO, flottiljamiral Thomas Engevalls kommentarer till det nämnda inlägget. Vill man sedan få en bild av hur situationen ter sig längst ut på reservdelslinan efter införande 3-4 av PRIO kan man titta in hos J.K Nilsson.I dagarna har det talats mycket om reformationen av Försvarsmaktens logistik, där Regeringen nu vill att stora delar ska flyttas över till Försvaret s Materielverk och sedan läggas ut på kontrakt till civila aktörer. På detta ska 700 miljoner kronor spar...
Frågetecknen kvarstår kring Saudi
2012-04-14 12:29:00
Fortfarande återstår många frågetecken kring turerna i Saudihärvan. Det alltid lika läsvärda magasinet Fokus har i gårdagens nummer en mycket läsvärd artikel, Flykten från ansvaret, som bringar klarhet i något av bakgrunden till härvan.Saudihärvan blir ett otacksamt arv för en ny försvarsminister. Det är nu 16 dagar sedan Sten Tolgfors avgick som försvarsminister och fortfarande har ingen ny försvarsminister utsetts. Denna fråga börjar bli ordentligt pinsam för Regeringen . Är det brist på frivilliga kandidater, brist på lämpliga kandidater eller en allmän oförmåga i Regeringen att komma överens om ett nytt namn?Måhända är det så att man inväntar en allmän regeringsombildning för att toppa laget, såsom det beskrivits i media. Denna har varit omtalad att ske till hösten och det riksmötets öppnande och att inte ha en ordinarie försvarsminister under hela den tiden skulle vara oerhört märkligt. En annan faktor som kan inverka är framläggandet av vårbudgeten nästa vecka och vad den kan t...
Mer om: Försvaret
Små förändringar
2012-04-12 08:15:00
Google/Blogger har uppdaterat sitt gränssnitt på ett sätt som de tycker är mer "modernt". Tyvärr kommer detta sannolikt att få till följd att det kommer att ta betydligt längre tid för er läsare att få era kommentarer publicerade.I länklistan ute till höger kommer även två st "polisbloggar" att länkas. De två bloggarna är skrivna av en och samma polis. Förhoppningsvis kan det ge ett annat intressant perspektiv än bara försvars- och säkerhetspolitik.
Mer om: Admin
Knaper framtid för ANA och ANP
2012-04-11 20:49:00
På utmärkta bloggen Danger Room kan man läsa att en omfattande nerdragning av de afghanska säkerhetsstyrkorna står för dörren eftersom USA inte längre anser sig ha råd att finansiera dem och har kapat budgeten med hälften. För de afghanska myndigheterna återstår då inte så mycket annat att skära ner.Som skrivs på Danger Room blir det något bisarrt när de afghanska säkerhetsstyrkor som utgör möjligheten för de internationella styrkorna att dra sig ur, måste skäras ner för att finanserna saknas, då det internationella samfundet drar ner på biståndet.På ämnet kan också nämnas att i Ryssland har lokala demonstrationer med gammelkommunister förekommit i närheten av den transportbas som ska anläggas för att möjliggöra en mer omfattande nordlig logistikrutt till följd av osäkerheten i Pakistan. Gammelkommunisterna anser att basen utgör ett hot mot den nationella säkerheten. I dagsläget föreligger ingen sådan risk, men skulle även den nordliga transportvägen genom Ryssland strypas, skulle s...
Mer om: Afghanistan
Helt om?
2012-04-08 22:52:00
Allan Widmans blogginlägg under påskhelgen i vilket han förespråkar en svensk urdragning ur Afghanistan har rönt stor uppmärksamhet. Widmans inlägg i efterdyningar till den IED som härom veckan kostade en svensk soldat hans ben, tar sin grund i att Afghanistan i dagsläget är en förlorad insats. Mycket talar för att Widman har rätt. Ändå är Widmans helomvändning anmärkningsvärd med tanke på att hans tidigare helhjärtade stöd för insatsen. Widman får nu utstå mycket spott och spe för sin ändrade ståndpunkt avseende den svenska afghanistaninsatsen. Innan man sällar sig till skaran som utövar detta bör man ställa sig frågan om man helst vill se politiker som oavsett vilket alltid håller sig en tidigare uttalade ståndpunkt, eller politiker som efter noggrann och samvetsgranns prövning offentlig ändrar sig ställning, väl medvetna om vad detta kommer att innebära i form av kritik.Drygt 10 år efter det första anfallet mot Afghanistan 9/11 pågår ännu kriget för fullt i landet. Window of...
Mer om: Folkpartiet , Regeringen , Socialdemokraterna , Försvaret
Fortfarande huvudlöst
2012-04-05 15:45:00
En vecka har nu gått sedan Sten Tolgfors avgick som försvarsminister och ännu syns ingen efterträdare. Det tycks allt tydligare att Tolgfors avgång ingalunda var den sedan länge planerade avgång man vid presskonferensen försökte göra sken av. Två tänkbara anledningar finns till att försvarsministerposten ännu inte besatts. Det ena alternativet är att man har svårt att finna en lämplig kandidat med "rätt" bakgrund alternativt en kandidat som kan godtas av alla allianspartierna.Det andra alternativet är att det är svårt att hitta någon frivillig som är villig åta sig det i dagsläget utsatta arbetet som försvarsminister. Ett arbete som sannolikt inte blir mindre turbulent vad tiden lider och ju närmare valet 2014 vi kommer. Allt fler debattörer och även politiker från de egna alliansleden går nu ut och beklagar den skönmålning som pågått av försvaret sedan försvarsbeslutet 2009. Att få materielomsättningsbehovet, det nya personalförsörjningssystemet och radikalt ökade målsättningar att...
Mer om: Regeringen , Försvaret
I tider av fred...
2012-04-03 10:31:00
"Gud och soldaten hedrar vi, när ofreden råder och de står oss bi. Men när fred råder och fyllda är faten, glömma vi Gud och föraktar soldaten"Alf HenrikssonDetta citat gör sig än en gång påmint och denna gång på ett något oväntat ställe, nämligen i vårt västra grannland.Flygbolaget Norwegian som är på stark frammarsch, utlyste tidigare i år en tävling om vilken norsk person som ska pryda fenan på ett av flygbolagets många nya flygplan. Flygbolagets modernaste flygplan pryds alla av en känd norsk personlighet, såsom t ex Fridtjof Nansen. Även en del svenskar har förärats en fena, t ex Selma Lagerlöf och Carl von Linné.Ganska snabbt visade sig en av favoriterna i tävlingen vara Trond André Bolle, örlogskapten i norska Marinejegerkommandoen (norska kustjägarna). Bolle stupade sommaren 2010 i Afghanistan och blev 2011 den förste norrman som efter andra världskriget förärats Norge s högsta militära utmärkelse, krigskorset med svärd med anledning av uppdrag under tidigare rotationer ...
Jobbiga öar
2012-04-02 21:42:00
I dagarna är det 30 år sedan Falklandskriget och den argentinska ockupationen av den brittiska ögruppen. När kriget bröt ut var Falklandsöarna sett som ett allmänt problem inom brittiska regeringskretsarna och mycket lite tankemöda lades på ögruppen och grannöarna Sydgeorgien. Att Argentina skramlat vapen och behövde en yttre agenda att samla landet runt förbisågs i Storbritannien . Vad avsåg den expeditionära förmågan var den också på tillbakagång. De brittiska tidigare stora hangarfartygen var nu ersatta med mindre med den helt nya Sea Harrier och ej längre med förmåga till airborne early warning, vilket skulle visa sig ödesdigert under det kommande kriget. Den brittiska bombflygplansflottan var under avveckling och lufttankning hade inte genomförts på många år. Man blev i princip tvungen att skramla fram flygplan på väg till skroten för att kunna genomföra bombräder mot flygbasen på Falklandsöarna och dessutom påbörja en helt ny luftankningsutbildning.Även på den argentinska sidan...
Mer om: Försvaret , Gotland
Näste försvarsminister
2012-04-01 11:04:00
Näste försvarsminister kommer som tidigare skrivits att få dra ett tungt lass. Sten Tolgfors avgick i en känslig fas och anledningarna till avgången kan diskuteras. Kände sig Tolgfors klämd i och med Saudi-affären där han fick bära hundhuvudet trots att någon annan hade det egentliga ansvaret? Den före detta moderate försvarsutskottsledamoten Rolf K Nilsson skriver tankeväckande på sin blogg om turerna kring Sten Tolgfors uppgång och fall som försvarsminister.På Newsmill skriver kristdemokratiska ungdomsförbundet om sina förväntningar på en ny försvarsminister.  Framförallt anser man att den nya försvarsministern måste ta tag i Gotlands- och NATO-frågorna. KDU vill se en permanent reguljär militär svensk närvaro på ön. Det är en ytterst viktig fråga. En tillförsel av förband i tidigt skede av ett skymningsläge kan ses som spänningshöjande, medan en för sen tillförsel innebär att tillförsel överhuvudtaget inte kan ske, då Sverige saknar förmåga att landstiga med större förband. ...
Mer om: Humor , Folkpartiet , Regeringen , Moderaterna , Miljöpartiet , Kristdemokraterna , Försvaret
Att akademiskt granska stolligheter
2012-03-31 12:07:00
Slogans för Försvarsmaktens rekryteringskampanjer har anammats starkt inom organisationen medan en stor del av den yttre målgruppen ? allmänheten, fortfarande kan sammanfattas med den senaste sloganen. Att sammanfatta det som händer inom Försvarsmakten med antingen "välkommen till vår verklighet" eller "vem bryr sig?" är mycket inbjudande. Det är ett grymt, men ändå ofta korrekt sätt att beskriva situationen.Vad gäller den förstnämnda sloganen går den utmärkt att applicera på det mycket välskrivna gästinlägget på Förvar och Säkerhet av kapten David Bergman, verksam inom Försvarsmaktens psyopsförband (för många säkert känd från artiklar i KKRVAHT och Försvaret s Forum). Bergman beskriver på ett akademiskt sätt en alltför vanlig företeelse inom Försvarsmakten ? hur hårt ansträngd och ambitiös personal tvingas delta i obligatoriska kurser utan större anknytning till kärnverksamheten och lägger samtidigt en ledarskapsaspekt på företeelsen. Vad blir det långsiktiga resultatet av att ...
Mer om: Ledarskap
När tungornas band lossas
2012-03-30 07:16:00
Ett problem i försvars- och säkerhetspolitik är att banden som håller tungorna i styr hos officerare, framförallt på högre nivå, inte lossas förrän de lämnat Försvarsmakten.På Newsmill publiceras nu en serie artiklar med anledning av försvarsminister Sten Tolgfors avgång och den tidigare överbefälhavaren Bengt Gustafsson skriver ett antal rader med anledning av detta, bl a innehållande följande passage "Vi försvarsvänner har förundrat oss över alla positiva artiklar som Tolgfors skrivit om sitt fögderi och Försvaret ".Tänk om tungornas band kunnat lossas tidigare, fast å andra sidan händer det att man blir belagd med munkavle ändå.
Mer om: Regeringen
När, inte om
2012-03-29 17:25:00
Beskedet att försvarsminister Sten Tolgfors avgår var inte oväntat. Snarare tvärtom. Redan när Riksrevisionens rapport om "Genomförandegruppen" för omläggning av Försvarsmaktens materielförsöjrning lades fram konstaterades på WW att det är svårt att se att Regeringen och Moderaterna har i längden har råd att ha kvar en försvarsminister som blivit KU-anmäld tre gånger på ett halvår. Beskedet att Sten Tolgfors avgår måste ändå ha kommit rätt snabbt, med tanke på att statsministern ej kunde presentera en ny försvarsminister på samma gång.Att Sten Tolgfors önskar avgå är förståeligt. Det lär definitivt inte ha varit någon kul sits att befinna sig i med ett allmänt missnöje och att därtill vara småbarnsfar. Det sistnämnda har också märkts vid några tillfällen när Sten Tolgfors varit ifrån politiken vissa perioder.Sten Tolgfors ska ha en stor eloge för sin tid som försvarsminister framförallt när det gäller omsorgen om svensk militär personal på insats. Till skillnad från vissa föreg...
Mer om: Försvaret
Gästinlägg: Frågor med anledning av införande 3-4 av PRIO
2012-03-27 18:37:00
Flottiljamiral Thomas Engevall har i en kommentar till det senaste inlägget om PRIO kommenterat "införande 3-4" av PRIO och de problem som Försvarsmakten upplevt och upplever i och med detta. För att fler läsare av WW ska få ta del av informationen blir det ett eget gästinlägg (Tack även till "Bosse" för förslaget)Amiralens text finns även att läsa på Försvarsmaktens kommenterar. Även detta inlägg bör läsas då det skiljer sig något från kommentaren som lämnades här på WW. Förslagsvis genomförs kommentarer/repliker till amiralens kommentar under detta inlägg och inte det förra./Wiseman--------------------------------------------Frågor med anledning av införande 3-4 av PRIOMed anledning av inlägget på denna blogg om PRIO kopplat till det nyligen driftsatta Införande 3-4 vill jag som ansvarig i Försvarsmakten för PRIO-införandet ge några korta kommentarer.Införande 3, som är logistikrelaterat, består av en rad funktioner. Reservmaterielförsörjningen är en av dessa. I denna har vi drabb...
Mer om: Försvaret
Effektivisering eller ineffektivisering?
2012-03-23 06:48:00
Chefsingenjören publicerade igår ett skrämmande inlägg om tillståndet i Försvarsmaktens logistiska organisation efter införandet av den senaste versionen av datasystem PRIO, i den civila världen känt som SAP. Som Chefsingenjören påpekar drabbade problemen med PRIO tidigare endast löner, resor och tidredovisning utan efter de så kallade "införande 3-4" även Försvarsmaktens förmåga att tillhandahålla reservdelar och förbrukningsmateriel från de centrala förråden.Som så många befarat gick inte införande 3-4 så smidigt som förväntat. För att citera Chefsingenjörens inlägg från igår:"- Att knappa in ett ärende tog i förra utgåvan ca 6 knapptryckningar. I den nya tar det upp emot 130 knapptryckningar!- I förra utgåvan klarade driftpersonalen av att hantera ca 1100 ärenden dagligen. I den nya klarar man av ca 800 i veckan!"Som Chefsingenjören också nämner så har man på förbandsnivå försökt hantera detta med egen kreativitet genom att skapa egna små lager av sådant som man vet går åt och ha...
Mer om: Försvaret
Försvarsministern trippelt KU-anmäld
2012-03-21 07:31:00
På ett halvår har nu försvarsministern lyckats dra på sig tre KU-anmälningar. Den här gången rör det omständigheterna kring Regeringen s framtagande av en ny materielförsörjningsstrategi för Försvarsmakten, vilka framkommit i och med Riksrevisionens granskning. Dessa beskrevs ingående i inlägget Amatörernas afton får svidande kritik av Riksrevisionen.Härom veckan KU-anmäldes försvarsministern för härvan kring vapensamarbetet med Saudi-Arabien och i höstas blev det ytterligare en KU-anmälan då det framkommit att försvarsdepartementet förbjudit en pensionerade generalmajor att hålla ett föredrag om solidaritetsförklaringen å Kungliga Krigsvetenskapsakademins vägnar under arméinspektörens fältövning.De senaste opinionsmätningarna har visat på en stark återhämtning för Socialdemokraterna samtidigt som Moderaterna tappar. Frågan är om Regeringen har råd med ytterligare bad-will eller om man nu på allvar måste börja positionera sig inför valet 2014.SR, SvD 
Mer om: Försvaret
Järtecken i sydöst
2012-03-20 23:21:00
På Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg publicerades nyss en mycket bra och intressant analys av händelseutvecklingen kring Persiska Viken. Järtecknen blir bara fler och fler. Som Lars Gyllenhaal nyss uttryckte det på Twitter: "Vilken krutdurk briserar först? Iran , Syrien, Korea eller Kaukasien?"
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss