TopplistanPolitikDetaljer för "YimbyGBG"

YimbyGBG

YimbyGBG
YimbyGBG är ett opolitiskt nätverk, öppet för alla stadsvänner. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska, levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden. Vi vill bygga tätt, varierat och integrerat - inte glest, likriktat och segregerat.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Älvstranden utvecklas
2012-02-27 17:00:00
Snart får de sällskap... På torsdag 1 mars så kommer detaljplanen för Skeppsbron äääääntligen på utställning. Efter sju sorger och åtta bedrövelser så är nu projektet redo att genomföras. Den 1 mars kommer att bli en historisk dag för Göteborg. För första gången på hur länge som helst så har man nu en riktigt stadsmässig plan som bygger vidare på den täta, funktionsblandade kvartersstaden. Kinesiska Muren och Merkurhuset får dessutom stå kvar, så vi får en bra mix av gammal och ny bebyggelse. Jag kommer att skicka en blomma till de ansvariga planarkitekterna som gjort ett riktigt hästjobb för att brotta igenom den här planen, jag uppmanar alla stadsvänner att göra likadant. Skicka gärna några uppmuntrande tillrop till våra politiker också så att de se...
Visuell ordning: dess begränsningar och möjligheter
2012-02-23 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...   “ Att se komplexa system av fungerande ordning som just ordning och inte som kaos, kräver förståelse. Löven som faller från träden om hösten, komponenterna i en flygplansmotor, en dissekerad kanins inälvor, centralredaktionen på en dagstidning, allt detta ser ut att vara kaos om man ser dem utan att förstå. När man förstår att de utgör system av ordning, börjar de se annorlunda ut. ” I det här kapitlet tar Jane Jacobs upp den estetiska organisationen av staden. Det är en dimension av stadsplanering som tyvärr brukar vara den ensamt dominerande när stadsbyggande debatteras. Ska det byggas något, särskilt om det är en hög byggnad, så tar detta perspektiv nästan alltid över. Det enda intressanta verkar vara byggnadens ...
Gamla stan Göteborg
2012-02-20 15:01:00
Drottninggatan 43 Kyrkogatan 50 (vita huset i mitten) Södra Hamngatan 29 Här ovan tre gamla vackra byggnader i Göteborgs innerstad. Kan man tro i alla fall. Faktum är att de två översta byggnaderna är byggda på 1990-talet och den nedre 1980. I alla tre fallen har man haft äldre hus som förebild då man byggt de nya. Varför gör vi inte mer av detta i centrala Göteborg? Här, i en redan äldre och klassisk miljö, skulle det ju passa väl in i omgivningen. Byggnaden (rosa i mitten) passar väl in bland omgivande bebyggelse och skapar känslan av en äldre stadsdel. Likaså här på Södra Hamngatan där det relativt nybyggda huset smälter bra in och gör mycket för helheltsintrycket av gatan. Eller som här på Kyrkogatan där det relativt nybyggda huset på nr 50 (vita till höger) gör mycket för ...
Erosion av städer eller utgallring av bilar
2012-02-17 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter... “ Hans vision av höghus i en park översätts i verkligheten till höghus bland parkeringsplatser. Och ändå räcker parkeringsplatserna aldrig till. ” I det här kapitlet beskriver Jacobs ett av de största hoten mot fungerande städer: massbilismen. Enligt Jacobs är dock problemet inte bilen sig. Städer har en inneboende motsättning mellan behovet av transporter å ena sidan och behovet av höga koncentrationer och komplexa nätverk av människor och verksamheter å andra sidan. Trängsel och trafikstockningar plågade städerna redan innan personbilen dök upp. I 1800-talets storstäder korkade hästdroskor igen gatorna, med medföljande bullerstörningar och hygienproblem. New York runt 1900 “ Det nutida förhållandet mellan städer och p...
Heden für alle
2012-02-16 08:00:00
Heden i framtiden? Idag skriver jag om Heden på GT Debatt. Diskussionen om vår kära grusplan dyker upp med jämna mellanrum. Där vissa ser ett ca 120.000 kvm stort hål i Vasastadens stadsstruktur så ser andra en gråbrun lunga för lek och idrott.Yimby Göteborg tog sig an Heden i ett samrådsyttrande 2009. Efter mycket diskussioner landade vi i att gradvis, steg för steg, bebygga Heden med blandstad, utifrån och in. Steg 1 från Yimby Göteborgs yttrande Det första steget, att bebygga markparkeringarna och få bort Hotell Liseberg borde alla rimligen uppskatta, oavsett om man gillar urban täthet eller urbana vakuum. Vi får in blandstad på de ca 25.000 kvm markparkering som finns samtidigt som vi faktiskt utökar rekreationsytan på Heden, genom att öppna upp de ca 10.000 kvm som Hotell Liseberg ockuperar. Det är en win-win som borde få alla, utom m...
Krönika: Tyck till om krogtiderna!
2012-02-10 10:40:00
Johan Martinsson vid Statsvetenskapliga institutionen inbjuder stadens medborgare att tycka till om öppettiderna på krogen genom att delta i Medborgarpanelen. Onsdagen den 8 februari fattade sociala resursnämnden i Göteborgs kommun beslut om att rekommendera att samtliga alkoholserveringstillstånd till klockan fem i Göteborg ska dras in. Alla krogar i vår stad ska helt enkelt stänga senast klockan tre på natten. Att dansa tills solen går upp blir således svårt. I alla fall på nattklubbar och krogar. Politiker från alla håll är faktiskt inte eniga om detta, utan en hel del oppositionspolitiker har försökt höja sina röster för att fortsatt tillåta öppet till klockan fem. Ännu återstår behandling i kommunstyrelse och sedan slutligen i fullmäktige om ca en och en halv månad. Vad tycker då Göteborgs invånare i f...
Subventionering av bostäder
2012-02-09 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter... Subventionerade bostäder i Pruitt-Igoe St. Louis “ Mekanismerna bakom storskalig sanering, flyttade slumkvarter, inmurade slumkvarter, höghusområden, inkomstskiktning och kategorisortering har blivit så vanliga förebilder och taktiker att stadsplanerarna, och även de flesta vanliga medborgare, inte kan föreställa sig en stadsförnyelse utan dessa metoder. För att ta oss förbi det hindret, måste vi komma till insikt om det missförstånd som ligger till grund för hela det ståtliga teoribygget. ” Den fjärde och sista delen av Jane Jacobs bok har titeln "Olika metoder". Här går hon igenom några grundläggande områden inom stadsplaneringen där nya strategier måste till. Det första hon tar upp är bostadssubventionerna. Enligt Jacob...
Krönika: Spelet om femtillstånden
2012-02-08 12:00:00
Idag fattar Social Resursnämnd beslut om förvaltningens förslag att stoppa all alkoholförsäljning efter kl 03 på stadens krogar. För Göteborg som nöjesstad är detta naturligtvis en viktig fråga. Yimby har fått tillåtelse att återpublicera en krönika i ämnet skriven av Marcus Persson, chefredaktör för Göteborg Nonstop. Texten är en något förkortad version av en tidigare artikel på Göteborg Nonstop. I mitten av nittiotalet införde man femtillstånd på några av de största avenykrogarna. Syftet var, enligt polisen som då understödde förslaget, att undvika det kaos som inträffade när alla uteställen stängde samtidigt vid 03, samt att få bukt med svartklubbarna. Nu vill en sedlighetsivrande falang inom kommunfullmäktige återkalla dem på grund av en kovändning hos samma ...
Bästa platsen?
2012-02-06 08:30:00
Hur vill du att det nya Göteborg byggs? Vilka platser/gator/områden i Göteborg brinner du extra mycket för? Varför? Vad är det för något där som du vill att planerarna ska ta med sig när nya områden planeras och byggs? På Bästa Bästa platsen! kan du just nu informera oss om detta. Sajten går nu in på sin sista vecka.. Webbenkäten Bästa platsen! ingår i ett pågående arbete med en stadslivsanalys för centrala Göteborg där Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Centrala Älvstaden tillsammans tar hjälp av Spacescape, Trivector.se och Project for Public Spaces (NYC). Syftet är att undersöka hur människor använder stadens offentliga platser och varför. Målet är att skapa bättre underlag för att höja kvaliteterna i befintliga och nya stadsmiljöer. Analysen bygger på tre delar; ...
Gradvis förändrande pengar och omvälvande pengar
2012-02-02 20:00:00
Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter... Sprawl i Florida “ Våra vise män ville att pengarna skulle användas till omvälvningar som skapade väldiga villaförorter och svälte ut alla stadsdelar som stadsplanerarna betraktade som slumkvarter; de gjorde stora ansträngningar för att uppnå detta. Och det var det vi fick. ” I detta kapitel diskuterar Jane Jacobs en central ingrediens i stadsplaneringen: pengar. Pengar är förstås en nödvändig förutsättning för att man ska kunna bygga fungerande storstäder, men enligt Jacobs kan pengar också förstöra städer. Det avgörande är hur de används och för vilka ändamål. Jacobs skiljer på tre olika sorters pengar: privata pengar, statliga pengar och svarta pengar. Dessa tre typer av pengar kan användas till lån...
Göteborgare gillar höga hus
2012-01-30 00:01:00
Åtminstone gör en hel del av oss det, och om man ska tro den undersökning som DirektPress Göteborg gjorde nyligen så är höghusgillarna i majoritet. Undersökningen gjordes dels genom att gå ut på stan och fråga invånarna, och dels genom en webbenkät, vilket resulterade i drygt 500 svar totalt. Man kanske inte ska dra några definitiva slutsatser om den totala distributionen i staden utifrån denna undersökning. Helt klart är i alla fall att resultatet stöder den tes som ibland uttryckts av Yimby: Nejsägarna är inte i en så förkrossande majoritet som en del vill göra gällande. Endast 21% av de som svarade var odelat negativa till fler höghus i Göteborg. 42% var odelat positiva till fler höghus, 22% svarade "ja, men inte för många" och 13% svarade "ja, men bara i city". I artikeln frågas också G&...
Posthushotellet - en inblick
2012-01-25 21:40:00
"Tack gode gud för Göran Johansson och Anneli Hulthén!" skrek hotelldirektör Petter A. Stordalen under sitt minst sagt passionerade tal under vår rundvandring på det nya hotellet. "Jag är svensk i en norsk kropp" fortsatte han och lovordade snabbheten och effektiviteten bland våra politiker här i stan. Medan en idé eller projekt i Norge tydligen skulle ta flera år att få igång tog det bara omkring 15 sekunder att få igång något här i Göteborg. Om det ändå vore så bra när vi bygger den övriga staden. Potential finns onekligen. Stordalen var i storform. Hotellkoncernen med Stordalen i spetsen har lagt svindlande 1,4 miljarder kronor på det nya Posthotellet. Det är till exempel hyran för min etta i över 4 miljoner månader. Det är 233 miljoner frimärken. En komma fyra miljarder är massvis...
På g i Gbg!
2012-01-23 08:54:00
Januari har framtiden i sitt sikte och det finns bara en väg att gå, uppåt framåt. Jag var ute i snömyllret på Backaplan i lördags och noterade att den första nybyggda våningen på Östra Kvillebäcken börjar anas ovanför marken. Även Färgfabriksgatans nya gatuutformning var under färdigställande. Mycket händer i stan den närmaste tiden. Vår stora filmfestivalvecka börjar på fredag och på torsdag invigs det nya hotellet i stora posthuset vid Drottningtorget. Säga vad man vill om det till synes avhuggna höghuset som sticker upp ur den kvartersstora byggnaden, men visst har man piffat upp själva originalhuset och därtill den stora fonden för Drottningtorget. Här är verkligen ett bra exempel på vikten av bra fasadbelysning vilket jag skrivit om innan. Plötsligt känns Centralstationen ganska liten när det s...
Vad står Yimby för?
2012-01-21 08:00:00
GP Debatt har under den senaste tiden valt att publicera insändare från privatpersoner som titulerat sig med "medlem i Yimby" och som uttryckt åsikter som ligger utanför nätverkets officiella linje. Yimby har inte tagit ställning i frågan om trängselskatt eller Västlänken, varken för eller emot. Det finns många andra specifika frågor där vi inte heller tagit ställning. Yimby är i första hand ett nätverk för allmän opinionsbildning kring stadsbyggnad, där alla som delar våra grundvärderingar ska känna sig välkomna. Vi kan lika lite som någon annan organisation eller företag förhindra att människor skriver insändare eller vad de väljer att skriva under med för titel. Vi kan inte heller hindra medier från att publicera detta. Det vi kan göra är att tydliggöra att Yimby i officiella samma...
Krönika: En öppen stad som sjuder av liv
2012-01-19 00:00:00
I dagens krönika beskriver arkitekten Akke Zimdal sin vision av det framtida Göteborg inför stadens 400-års jubileum. Göteborg står inför en spännande framtid. Här är tre utmaningar vi ska ta tag i. GÖTEBORG 400 ÅR Ett förslag till jubileet kan vara att vid Lilla Bommen bygga ett torg som pendang till Götaplatsen i andra änden av huvudstråket. Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskontoret kan äntligen flytta ihop i en ny byggnad och bilda ett effektivt exploateringskontor, som skulle ligga ungefär där den lilla utställningsbyggnaden Älvrummet är nu och bilda torgets östra sida. I gatuplanet kan man ha Älvrummets stora göteborgsmodell och en hörsal för bildvisningar och föredrag om Göteborg. Väl tillgängligt för allmänheten. På den västra sidan av torget kan man bygga en utställ...
Krönika: Trängselskatt då och nu
2012-01-16 12:00:00
I dagens krönika ger Daniel Bergqvist sin syn på trängselskatten som snart införs i Göteborg. En vargavinter utan snö och is, men väl orkanvindar och piskande ösregn. I en gles och utspridd stad som Göteborg blir vädrets makter extra kännbara. Vilken tur att vi är bemedlade med stora bilar från stadens bilfabrik. Det är så skönt att sitta ensam i bilen på väg till jobbet, att själv få välja favoritmusik och njuta av rumpvärmaren på högsta effekt. Vad synd att så många andra har kommit på samma sak. Varför byggs inte en ringled? Vem har snott min p-plats? Och vem vill ha trängselskatt?! Det är uppenbart att det här med trängselskatt väcker känslor, inte minst bland män i övre medelåldern, att döma av frekvensen av artiklar och inlägg i lokalposten. Kritiken mot etablissem...
Lyssna på politikerna!
2012-01-14 15:30:00
I Två Dagar i GP kan man läsa ett reportage om Kastellgatan i Linnéstaden som fått ett allt mer blomstrande stadsliv. Det är mycket glädjande att betydelsen av småskalig funktionsblandning lyfts fram. Förhoppningsvis kan det också leda till en bättre förståelse av de grundläggande förutsättningarna för urban mångfald: Dubbel Dubbel på Kastellgatan “ Johannes Åsberg, samordnare i Yimby, ett nätverk som lobbar för tät blandstad, framhåller en annan viktig aspekt för roliga och levande gator: helt enkelt att det runt Skanstorget finns gott om lokaler i markplan. Det är inte så självklart som det låter. Hade lokalytorna i husens nedervåningar gjorts om till bostäder, förråd eller tvättstugor – som skett med många butikslokaler i exempelvis Majorna – hade av naturliga sk&aum...
I väntan på blandstad
2012-01-12 00:00:00
Göteborg fick en ny översiktsplan 2009. Vi i Yimby var mycket positiva i vårt yttrande 2008. Det är en fantastisk översiktsplan som ger en klartänkt och insiktsfull handledning för vårt stadsbyggande. Översiktsplankarta - klicka för mer detaljerad version Där framgår - med all önskvärd tydlighet - att inriktningen ska vara att komplettera och bygga blandstad, både i centrala Göteborg (brunt och rött) och den sk. "mellanstaden" (orange). Det anges även explicit på den plankarta som medföljer att ""blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd" i dessa områden. Översiktsplanen gör klart att "blandstad" naturligtvis innebär funktionsblandning. Men inte bara det: “ Det är gatans miljö som är utgångspunkten, där blandningen inte bara bör ...
Vad ville man bygga 2011?
2012-01-09 00:00:00
Nu har ett nytt år börjat och det har blivit dags att utvärdera året som gått. Precis som tidigare tar vi en titt på de detaljplaner som gått ut på samråd under året. Nya Gamlestaden - 2011 års överlägset bästa plan Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Vi har gått igenom kommunens lista över detaljplaner som finns på Stadsbyggnadskontorets hemsida. Efter att ha räknat bort övergripande program, planer utan bostäder, planer för gruppboenden etc. och andra specialfall har vi fått en lista på fjorton stycken detaljplaner för sammanlagt ca 1000 bostäder. Årets stora glädjeämne var planen för Gamlestaden. En riktigt bra plan som innehåller det mesta en stadsvän kan önska sig. En eloge till Ann Catrin Kärnä och de andra som jobbat med den. Ni har gjort ett fantastis...
Krönika: Y-länken - nu med förslag till trafikering!
2012-01-05 09:30:00
När olika järnvägsprojekt presenteras så är det klokt att visa hur de är tänkta att kunna trafikeras. Det görs inte alltid. Många gånger är infrastrukturbyggare fullt uppe i konstruktioner och annat och ibland kanske man glömmer hur anläggningen är tänkt att trafikeras när den väl är färdig.Här kommer därför trafikeringsförslaget för Y-länken som blir en del av Götalandsbanan. Det innehåller pendeltåg, regionaltåg, regionalsnabbtåg samt andra snabbtåg som går med få uppehåll på sträckan. Tågen utnyttjar både gamla och nya banan. Pendeltågen går mellan Göteborg och Landvetter flygplats via Mölnlycke, som då får ganska tät trafik. Regionaltågen mellan Göteborg och Borås är uppdelade på två linjer. En linje g&a...
Myllerkapacitet
2012-01-03 00:01:00
Ett argument som då och då dyker upp när vi diskuterar stadsförtätning är att en stad i Göteborgs storlek inte har underlag för mer "stadsliv" än det vi har nu. Det finns en tanke om att en stad med endast en halv miljon invånare inte kan förväntas fyllas med flanörer och kaffedrickare, och att det är nödvändigt att försörja den lilla myllrande stadskärnan med bostadsenklaver utspridda i enorma, mer perifera områden. GT lyfte nyligen idén i en ledare. Rubriken domderar ut att "mera myller är omöjligt". Omöjligt. Det starka ordvalet kanske i och för sig inte är så bokstavligt menat, men man måste ändå säga att det verkar finnas en stark övertygelse. Det man i artikeln främst vänder sig emot är att det just nu satsas pengar på ett antal förädlningsprojekt. M...
Årsredovisning 2011
2011-12-26 00:00:00
Nu närmar sig 2012 och det är dags att summera året som gått. Yimby Göteborg har fortsatt växa, om än lite långsammare än tidigare. Under 2011 har vi krupit över 1800-strecket. Men vi vill bli fler, så gör en insats och bjud in vänner och likasinnade – antingen direkt hit eller till facebookgruppen!Vi har synts och hörts en hel del i media under året som gått. Här är några exempel: GP: Från workshop till verkstad Ny Tid: Framtidens stad bygger vi idag GP: Smart vs. korkad förtätning GP: Kom igång med Norra Masthugget! ETC: Gentrifiering – utbud och efterfrågan GP: Rulla ut rutnätet! GP: Lågbro+ sjöfart = sant! GP: Öppna katedralerna! GP: Framtidens Göteborg Vi har också haft många besökare på hemsidan, under 2011 har mer än 55.000 unika ip-adresser besökt oss ö...
18e Yimbyvandringen - Gullbergsvass
2011-12-20 04:17:00
Det var den 13e, en söndag i november och det var äntligen dags för en stadsvandring igen. Jag räknade som vanligt antalet deltagare men jag glömde att lagra resultatet i mitt minne. Men vi var nog ett knappt tjugotal intresserade som samlades nedanför hjulet vid Älvrummet. Här följer en fotorapport från vandringen. Vi var alltså några fler än så här. Jag kommer nog att sakna det där hjulet när det är borta. Fascinerande fasader. Så nära men ändå så... "när vi går genom staden...och vintern var glömd"  Imponerande vad man skapat med denna tegelvägg. Att köra med en sån där blå lastbil... ...ut och in genom denna port är en konst. Har själv provat, det gick. Promenaden flöt vidare och vi kom fram till den i Göteborg världsberömda Gullbergskaj...
Framtidens Göteborg
2011-12-18 09:20:00
I dagens GP presenteras tre olika visioner för framtidens kollektivtrafik i Göteborg. En av dem står vi samordnare i Yimby för. Vår utgångspunkt har varit att hitta långsiktiga lösningar för järnväg och lokal kollektivtrafik som öppnar upp Centrala Älvstaden för byggande av sammanhängande blandstadskvarter. Högbana i Nya Allénp { margin-bottom: 0.21cm; }Högbana genom centrum Göteborg har en relativt välfungerande kollektivtrafik utanför centrum. Det är närmast tunnelbanestandard i vissa avsnitt. Men i de centrala, täta delarna går det mycket långsamt. För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt val så måste hastigheten genom centrum öka. Det kräver planskildhet. Tunnelbana är då förstås det naturliga alternativet och det har också diskuterats en hel del, senast häromveckan ...
Avslumning och förslumning
2011-12-15 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter... “ Grunden för all avslumning är en slum som är tillräckligt levande för att kunna ha ett offentligt stadsliv med trygga trottoarer. Den sämsta tänkbara grunden är den trista miljö som skapar slum istället för att motarbeta den. ” West End i Boston - efter totalsanering p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link {I det här kapitlet diskuterar Jane Jacobs de konstruktiva och destruktiva krafterna i slumstadsdelar. Jacobs definierar aldrig begreppet ”slum” men det verkar som hon i första hand tänker på fattiga områden med omfattande sociala problem. Jacobs är dock noga med att påpeka att ett område inte bör räknas som ”slum” bara för att det är fattigt. Tvärtom kan fattiga områden vara mycket välfungerande socialt sett. Hon &au...
Öppna katedralerna!
2011-12-11 09:00:00
I förra veckan skickade jag ett öppet brev till GP:s Kenny Genborg, apropå en av hans eminenta söndagskrönikor om Göteborg. Jag försökte där lyfta fram betydelsen av blandade urbana miljöer för ekonomisk utveckling, innovation och entreprenörskap. Idag skriver Kenny om mitt brev i GP. Victoriapassagenp { margin-bottom: 0.21cm;Täta, mixade stadskvarter som Långgatorna eller området runt Victoriapassagen år mer än bara trevliga vykortsmotiv. De är också ekonomiska motorer, både i sig själva men också genom att de attraherar viktig kompetens och humankapital till Göteborg.Täta, mixade stadskvarter som Långgatorna eller området runt Victoriapassagen år mer än bara trevliga vykortsmotiv. De är också ekonomiska motorer, både i sig själva men också genom att de attraherar viktig kompetens och humankapital till Göteborg.Täta, mixade stadskvarter som Långgatorna eller området runt Victoriapassagen år mer än bara trevliga...
Gränser och deras vakuumzoner
2011-12-08 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter... “ Stora, enskilda funktioner har en egenskap gemensamt. De bildar gränser, och i städerna brukar gränser oftast vara destruktiva grannar. ” Hagastaden är tänkt att knyta samman Stockholm och Solna, där sjukhus, järnväg och motorväg idag skapar gränser. p { margin-bottom: 0.21cm; Jane Jacobs tar i detta kapitel upp de destruktiva krafter som uppstår längs gränser i stadsrummet. Gränser är ytterkanten av massiva eller utsträckta monofunktionella områden, Jacobs nämner trafikleder, järnvägsspår, hamnar, universitet (campus), stora sjukhus, stora parkeringsplatser, stora parker och stora monofunktionella bostads-, kontor- eller industriområden som exempel. Hon påpekar att välmående stadsmiljöer sällan ligger i direkt anslutning till omf&ari...
Öppet brev till Kenny Genborg
2011-12-05 00:00:00
Hej Kenny, vanligtvis brukar man skicka ett öppet brev till någon som man tycker har gjort något fel. Men det tycker inte jag att du gjort. Tvärtom. Dina krönikor i GP om Göteborgs ekonomiska liv är inte bara oerhört intressanta och läsvärda utan fyller dessutom ett hål i den offentliga diskussionen om vår stad. Greppet att bjuda in kunniga kommentatorer som Jan Jörnmark och låta dem göra inspel i diskussionerna är både smart och lyckat. Men din senaste text, som publicerades i söndagens GP, fick mig att tänka på en sak, som jag skulle vilja ta upp med dig. I artikeln lyckades du ju verkligen sätta fingret på de utmaningar som möter städer som Göteborg i framtiden. Analysen är klockren: Det handlar inte längre om att kunna erbjuda billig mark utmed motorvägen, utan om att bygga städer som lockar människor: “ Regi...
Mångfaldens självdestruktivitet
2011-12-01 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter... “ I grund och botten handlar problemet med de bäst fungerande områdenas självdestruktion om att tillgången på levande, omväxlande gatumiljöer och stadsdelar måste komma i bättre balans med efterfrågan. ” Flat Iron Building vid Madison Square - enligt Jane Jacobs ett område som drabbades av mångfaldens självdestruktivitetJane Jacobs inleder den tredje delen av sin bok med ett kapitel om det hon kallar ”mångfaldens självdestruktivitet”, vilket täcker in det fenomen som man numera kallar ”gentrifiering”, dvs. att en rikare befolkning tränger ut en fattigare befolkning i en stadsmiljö. Det återkommande påståendet att Jacobs inte insåg att gentrifiering skulle kunna bli ett problem är alltså helt felaktigt och kan bara f&oum...
Högbana i Göteborg?
2011-11-28 21:00:00
Tisdag 29 november 19:00 ordnar Naturskyddsföreningen ett samtal om framtidens kollektivtrafik i Göteborg, där Yimby kommer att lyfta frågan om högbana. Kom och delta i diskussionen! På Yimbys forum pågår sedan en tid en het diskussion om högbana i Göteborg. En högbana är, enkelt uttryckt, planskild spårtrafik som går i luften, till skillnad från tunnelbana som går under jord. Det finns många olika typer av högbanor, med många olika sorters vagntyper. De är generellt sett billigare att bygga än tunnelbanor men syns och hörs av naturliga skäl mer. Högbana i Hamburg Göteborg fick aldrig tunnelbana, även om det faktiskt har funnits långtgående planer på det, vilket Yimby skrivit om tidigare. Istället kom staden att präglas av massbilism och ett spårvagnsnät som fungerar relativt bra utanför innerstad...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss