TopplistanPolitikDetaljer för "YimbyGBG"

YimbyGBG

YimbyGBG
YimbyGBG är ett opolitiskt nätverk, öppet för alla stadsvänner. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska, levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden. Vi vill bygga tätt, varierat och integrerat - inte glest, likriktat och segregerat.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Vår stad
2012-05-31 12:00:00
Det här är sista delen av Yimbys studiecirkel om Vykort från Utopia, men diskussionen fortsätter säkert, på ett eller annat sätt... “ Frågan den här boken leder fram till är förstås hur vår stad ska byggas. Den gigantiska anläggning efterkrigstiden byggt kan inte hantera den befolkningstillväxt Stockholm haft sedan ett kvarts sekel tillbaka och som inte visar några tecken på att mattas. Morgondagens Stockholm måste helt enkelt se annorlunda ut. ” I den avslutande delen av "Vykort från Utopia" vänder Ola Andersson blicken mot framtiden. Stockholm har en god ekonomisk utveckling och en stark befolkningstillväxt, här finns alla förutsättningar för att skapa en större, vackrare och bättre stad. Men då måste man komma till rätta med den dysfunktionella stadsplaneringen. Andersson lyfter fram fem punkter s...
Älvstrandsmodellen
2012-05-27 15:00:00
GP har idag ett stort reportage om framtiden för Gullbergsvass. Det är ett mycket intressant och avslöjande reportage. När man läser intervjuerna blir det väldigt tydligt att det finns mycket olika sätt att förhålla sig till Göteborgs stadsutveckling på. Björn Siesjö och jag vill sätta igång direkt och låta Gullbergsvass börja växa och utvecklas. Jag lyfter fram det Yimby talat om i flera år, att man behöver en övergripande men konkret stadsplan. Visa var gatorna ska gå, hur kvarteren ska ligga och dela upp kvartersmarken i mindre tomter. Sätt några enkla grundregler, som att det ska finnas lokaler i bottenvåningarna, och sälj sedan av tomterna till små och stora exploatörer. Förslag till stadsplan för Gullbergsvass 1861 Så kan staden börja växa organiskt från dag ett. Stadsplanen kan justeras al...
På väg mot Utopia
2012-05-24 12:00:00
*EXTRA* Läs Ola Anderssons debattartikel i DN *EXTRA* Yimbys studiecirkel om Vykort från Utopia fortsätter... "Projekt till bostadsområde" - illustration ur acceptera (1931) “ Den modernistiska arkitekturen kunde skapa bilder av moderniteten som speglade tiden. Men det modernistiska stadsbyggnadsprojektets försök att skapa en ny, en gång för alla bestämd, form för själva moderniteten var på förhand dömt att misslyckas. /.../ Modernismens dröm om den en gång för alla färdigbyggda staden är oförenlig med själva moderniteten. ” I den tredje delen av boken tar Ola Andersson upp den modernistiska stadsplaneringen i Sverige under 1900-talet. Enligt Andersson är det ingen slump att dess genombrott sammanfaller med arbetarrörelsens maktövertagande i samhället i början av 1930-talet. Man sökte en ny form åt det nya samh&...
Krönika: Blandstad på Pennygången
2012-05-21 00:00:00
Dagens krönika är skriven av Mattias Axelsson från Nätverket Pennygångens framtid som kämpar för att bevara den sociala blandningen i Högsbohöjd. De har också startat en namninsamling för detta ändamål. När man tänker på Pennygången och Högsbohöjd så är nog inte begreppet “blandstad” det första som man tänker på. Och det är inte så konstigt. Här uppe på höjden har vi inte det utbud av pubar som finns på till exempel Andra Långgatan. Vi har heller inte lika många caféer som det finns på Vasagatan. Men på Högsbohöjd finns en annan typ av blandning - den sociala.Eftersom Högsbohöjd inrymmer billiga hyreslägenheter, dyrare hyreslägenheter, villor och radhus av olika sorter, är den sociala blandningen i området stor. Här finns plats...
Fallet Stockholm
2012-05-17 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Vykort från Utopia fortsätter...   “ Stockholm är ett maktcentrum i en från början öde trakt med ett närmast kolonialt förhållande till sin omgivning. Stadens förhållande till Sverige är allt annat än konfliktfritt. Snarare än att vara en självklar del av kulturen i det land det styr över, har Stockholm alltid varit besatt av hur det uppfattas utifrån. Viljan att manifestera sig inför sin omvärld har tagit sig drastiskta uttryck i de epoker då resurser har funnits. ” I den andra delen av "Vykort från Utopia" gör Ola Andersson en djupdykning i Stockholms historia från 1200-talet till idag. Enligt Andersson har Stockholm alltid varit en speciell stad med ett komplext förhållande till resten av landet. Stockholm har från första början varit maktens stad, en stad vars syfte varit att kon...
Krönika: Trafikverket vill minska bilismen
2012-05-14 00:00:00
Trafikverket har under cirka ett år arbetat med en större kapacitetsutredning som syftar till att belysa behoven i infrastrukturen fram till 2025 och även översiktligt analysera behoven för tiden fram till 2050. Det inledande remissunderlaget pekade på en kraftig trafikökning inom samtliga trafikslag. Många remissinstanser kritiserade då det lämpliga i att presentera detta utan att ta hänsyn till uppställda klimatmål.När en uppdaterad version presenterades i slutet av april fanns det därför anledning till nyfikenhet: Hur hade man reagerat på kritiken? Svaret blev mycket intressant. Trafikverket hade nu författat en miljökonsekvensbeskrivning där man gjort en ”back-casting” från de klimatmål som finns beslutade för 2030 och 2050 för att se vad som behöver göras för att nå dessa. Resultatet blev, som Svenska Dagbladet utt...
Medborgarnas stad och maktens anläggningar
2012-05-10 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Vykort från Utopia fortsätter...   “ Ingen anläggning kan åstadkomma en värdig eller fungerande miljö för det urbana livet. Anläggningen kan aldrig skapa det utrymme för det oförutsägbara som endast en urban struktur kan rymma. Perfekta, färdiga områden där ingenting oförutsett inträffar finns bara i de planerardrömmar som styr vår tids stadsplanering. ” I det första kapitlet av "Vykort från Utopia" beskriver Ola Andersson de grundläggande beståndsdelarna i den urbana biotopen. Vi har alla en känsla av att det är något fundamentalt som skiljer de gamla stadskvarteren från de modernistiska grannskapsenheterna, men vad är det? Andersson börjar med att lyfta fram täthet, utbredning och permanens. "Täthet" innebär att det finns många m&...
På östfronten något nytt
2012-05-07 19:00:00
I skuggan av Centrala Älvstaden, trängselskatten och Västlänken pågår en hel del mindre byggprojekt i stadens östra delar: Sedan några veckor tillbaka håller grävskopor på att göra sitt med Munkebäcksskolan. Den gula tegelbyggnaden uppfördes 1963 efter ritningar av arkitekt Johan E. Tuvert, som även ritat bland annat Kortedala Torg.Skolan har i olika omgångar använts för såväl grundskolans senare år som för vård- och mediegymnasium, men har stått oanvänd sedan 2009 då gymnasieverksamheten flyttade till nya lokaler vid Skånegatan. Nu rivs alltså byggnaden för att – om allt går enligt planerna – ge plats åt bostäder och verksamhetslokaler. I slutet av 2010 utlyste Göteborgs stad en markanvisningstävling för området kring skolan. Syftet var att få fram nytänkade...
Utopier och arkitekter
2012-05-03 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Vykort från Utopia fortsätter... “ Den modernistiska stadsplaneringens nackdelar är välkända. I Stockholm har den skapat problem som segregation och skyhöga priser på bostäder och lokaler i innerstaden. Trots detta styrs vår stadsplanering fortfarande av modernismens sätt att se på staden. Sedan mitten av sextiotalet har vi försökt ta oss ur modernismens uppkörda hjulspår, utan framgång. Vi fortsätter att bygga en stad som inte alls motsvarar våra behov. Därför har det varit nödvändigt att skriva den här boken. ” Ola Andersson inleder sin bok med att berätta om Thomas More och den skildring av mönstersamhället Utopia som han författade under en resa i Holland i början av 1500-talet. Efter denna första utopi har många utopier kommit och gått. Det är dock sällan so...
Vad staden gör
2012-04-30 00:00:00
I det nya numret av Arkitekten har Lars Marcus en replik på min replik på hans eminenta artikel om representativitet och performativitet i stadsbyggandet. Marcus mycket läsvärda artikel betonade den avgörande skillnaden mellan hur staden "ser ut" (representativitet) och "vad den gör" (performativitet). Var går gränsen mellan stadsbild och stadsliv?Jag hade inte så mycket att invända mot denna huvudpoäng så jag fokuserade i min replik istället på två områden där jag tyckte Marcus var otydlig. Det första gällde betydelsen av urban täthet för att skapa närhet till människor och verksamheter. Marcus har en olycklig tendens att ständigt vilja spela ned detta samband, av oklara skäl. I sin senaste replik erkänner han i ena stunden att detta samband är "uppenbart", för att i nästa stund hävda at...
Studiecirkel om "Vykort från Utopia"
2012-04-26 12:00:00
I förra veckan släpptes arkitekten Ola Anderssons bok "Vykort från Utopia". Det kan vara en av de viktigaste böcker om stadsplanering som skrivits i Sverige. Alla som är det minsta intresserade av stadsbyggande måste läsa den här boken. Ola Andersson Det är en oerhört välkomponerad bok, koncentrerad utan att kännas det minsta ansträngd. På strax över 150 sidor lyckas Andersson formulera själva kärnan i vad en stad är och kan vara, leverera en djuplodande och obarmhärtig kritik av dagens och gårdagens modernistiska stadsplanering, skildra Stockholms urbana historia från Birger Jarl till idag och knyta samman allt till en konkret vision för framtidens stadsbyggande. Han sammanfattar sin vision i "ett manifest för en kosmopolitisk storstad": “ 1. Rätten till det urbana. Den integrerade staden skall vara tillgänglig och &ou...
Krönika: Att bygga Göteborg
2012-04-25 10:36:00
Jag promenerade på Herkulesgatan för några dagar sedan och jag såg nybyggena på porslinsfabrikstomten. De senaste fasaderna ser ut att vara gjorda av någon slags papp, eller plast, eller frigolit, eller plåt. Det spelar faktiskt mindre roll om det är stenskivor eller vitmålat guld, det ser förjäkla illa ut. Jag blev faktiskt uppriktigt ledsen när jag insåg att det är så här det kommer att se ut. Det känns som ett milt hån mot oss göteborgare att smälla upp sånt här trams. Inte nog med att porslinsfabrikstomtens nybyggen är totalt stadsovänliga och har mängder att önska ur urbana aspekter, det har ett stundtals riktigt trist utseende också. Är det verkligen så här som vi vill att vår stad ska se ut? Vi kan väl ändå bättre än så här år 2012? Ny fas...
Att bygga Göteborg
2012-04-23 06:28:00
Jag promenerade på Herkulesgatan för några dagar sedan och jag såg nybyggena på porslinsfabrikstomten. De senaste fasaderna ser ut att vara gjorda av någon slags papp, eller plast, eller frigolit, eller plåt. Det spelar faktiskt mindre roll om det är stenskivor eller vitmålat guld, det ser förjäkla illa ut. Jag blev faktiskt uppriktigt ledsen när jag insåg att det är så här det kommer att se ut. Det känns som ett milt hån mot oss göteborgare att smälla upp sånt här trams. Inte nog med att porslinsfabrikstomtens nybyggen är totalt stadsovänliga och har mängder att önska ur urbana aspekter, det har ett stundtals riktigt trist utseende också. Är det verkligen så här som vi vill att vår stad ska se ut? Vi kan väl ändå bättre än så här år 2012? Ny fas...
First we take Masthuggskajen...
2012-04-19 22:00:00
Vår namninsamling för att Flytta Stena från Masthuggskajen har nu samlat in över 1000 underskrifter. Det är kul, tack till alla som bidragit! Nu fortsätter vi köra på. Har du glömt att skriva under eller missat att tipsa alla dina vänner och bekanta? Ingen fara, det är bara att klicka på länken korta.nu/flyttastena och skicka den till alla du känner. Och såklart bjuda in dem till vår facebookgrupp: Flytta Stena. :) Visionsbild från studentprojektet Masthuggsstaden Om vi lägger manken till och styr upp det här så kanske vi på Norra Masthugget kan få tillbaka något av den stadskänsla som försvann när man "sanerade" Gamla Masthugget. Det vore väl kul? Hela filmen om Masthugget finns på Filmarkivet. Masthugget före/efter. Bild från Föreningen Gamla Masthuggspojkar - värd ett besök...
Vad är blandstad?
2012-04-16 09:00:00
På tisdag kl 18 kommer jag att debattera begreppet "blandstad" på Älvrummet med Björn Siesjö (stadsarkitekt), Mark Isitt (arkitekturkritiker), Birgitta Lööf (planchef SBK), Hans Lind (professor fastighetsekonomi), Anna Van Der Vliet (curator på Mobile Art Production) och Johan ”Red Top” Larsson (konsertarrangör och entreprenör). Moderator är Morten Lund (konstnärlig professor vid Chalmers). Det ska bli roligt att få en chans att verkligen reda ut vad begreppet "blandstad" innebär. För konstigt nog så finns det mycket förvirring kring detta centrala stadsplaneringsbegrepp. Som Boverket konstaterar i rapporten "Blandstaden" (2005) finns det många olika definitioner som flyter runt i debatten. Betydelsekärnan är dock relativt klar: “ Med blandstad måste förstås delar av en stad. Bättre benämning kan vara...
Krönika: Bilen i staden
2012-04-14 22:00:00
Denna text har tidigare publicerats på Joakim Haglund:s egen blogg Vad är egentligen en stad? Det är en bebyggelsemassa med i huvudsak privata och kommersiella funktioner sammanbundna av en kontinuerlig följd av offentliga rum – gatorna. Ibland vidgar sig gatorna till torg och platser, ibland omfamnar de bevuxna mellanrum som vi kallar parker. Verksamheter öppnar sig mot gatan och blir en del av den. Gatan är det enskilt viktigaste elementet i stadsutformningen. Gatan är rummet som stadens liv levs i. Byggnadernas fasader är gatans tapeter. Gatan är ett rum för rörelse och trafik, men även ett rum för vistelse och möten, handel och uteserveringar, och något som vi släpper in i våra privata rum när vi öppnar fönstret eller balkongdörren. I över femtio år har gatans betydelse för staden omsorgsfullt kartlagts och beskrivits av person...
Kom igång med Norra Masthugget!
2012-04-12 06:30:00
Idag skriver vi på GP Debatt att det är dags att komma igång med Norra Masthugget, asfaltsöknen norr om Första Långgatan som är lika stor som Haga. I sommar så ska det långdragna visionsarbetet med Centrala Älvstaden vara klart. Förhoppningsvis har vi då en någorlunda konkret vision och strategi för vår framtida stadskärna. I sommar är det också ett halvår kvar innan Stena Lines avtal för Masthuggskajen förlängs. Det är alltså guldläge för kommunen att omförhandla avtalet och hitta en långsiktig lösning för Stenas Danmarkstrafik. Norra Masthugget är nämligen det enda område i Centrala Älvstaden som relativt omgående kan börja bebyggas. Är man lite proaktiv här så kan man rulla igång Centrala Älvstaden omedelbart. Då kan vi ha en ny stadsdel...
Friktionens kreativa kraft
2012-04-10 09:00:00
Inobi är ett spännande arkitektkontor i Göteborg som även driver sin egen blogg. Vi har fått tillåtelse att återpublicera ett inlägg därifrån, skrivet av arkitekten Erik Berg Då det pratas om mötesplatser i arkitektur och stadsbyggande tenderar mål- och problemställningen ibland att fastna i en föreställning om mötesplatser som innebärande främst trivselorienterade målpunkter dit människor går med mål och avsikt att ”mötas”. Att ”skapa mötesplatser” handlar med det synsättet om att bygga och göra plats för caféer, krogar, auditorier, bibliotek, torg, scener mm.Samtidigt ägnas många gånger en otillräcklig omsorg och eftertanke åt utformningen av de gemensamma platser där vi spenderar mycket tid av bister nödvändighet och oundviklighet; aktiviteter som att s...
Stena lättar ankar
2012-04-05 11:00:00
I gårdagens Metro uppmärksammades vår kampanj för att bygga blandstad ner till Masthuggskajen. För att det ska vara möjligt måste dock Stena Line flytta hela eller delar av sin verksamhet längre västerut. Du kan hjälpa till genom att gå med i facebookgruppen Flytta Stena och skriva på namninsamlingen "Flytta Stena från Masthuggskajen". I artikeln framkom nya spännande uppgifter om hamnens avtal med Stena, vilket inte är offentlig handling och därför i stora delar varit okänt. Om avtalet inte sägs upp i år så kommer det att förlängas med 5 år, inte som vi har trott med 25 år, när det löper ut 2014. Det är alltså inte 2039 utan 2019 som blir den bortre gränsen. Vi har nu fått dessa uppgifter bekräftade direkt av Jan Inganäs vid Göteborgs Hamn. Det här är förstås mycket g...
Hur gammal är du 2040?
2012-04-02 08:00:00
Vill vi verkligen vänta till år 2040 innan vi kan få tillgång till och kunna börja bygga stad ner till Masthuggskajen? Området mellan Första Långgatan och Masthuggskajen är ungefär lika stort som Haga och ligger oerhört centralt, i direkt anslutning till Linnéstadens täta kvartersstad. Idag består detta stora område mest av tomma asfaltsytor. Orsaken till att det har varit svårt att komma igång och utveckla denna del av staden är att Stena Line under lång tid hyrt den ca 1 km långa Masthuggskajen. Stena Line är en viktig tillgång för Göteborg och vi ser stora värden i deras verksamhet. Som vi skrev i vårt yttrande över programmet för Norra Masthugget så vill vi gärna behålla någon sorts hamnverksamhet vid en del av Masthuggskajen. Men denna oerhört centrala och attraktiva mark kan anv&...
19e Yimbyvandringen - Ringön
2012-03-29 09:08:00
Söndagen den 11 mars samlades över 60 (!) personer vid Frihamnens spårvagnshållplats för att besöka Ringöns industriområde. Detta är nytt rekord i Yimbysammanhang! Många av deltagarna var arkitekturstudenter från Chalmers, som fått i uppgift att skissa på ett kulturhus på just Ringön. Vi är många som ser fram emot resultatet.   Som vanlig medborgare finns det kanske i teorin få anledningar att spontant besöka området en söndagseftermiddag, och lämmeltåget längs Ringögatan drog till sig en och annan förvånad blick från dem som av någon anledning befann sig där. Ringögatan har potential att bli en riktigt intressant stadsgata, och ett av huvudstråken i den nya stadsdelen. Redan i dagsläget löper trädrader längs Järnmalmsgatan, och några mindre fic...
Städer är en funktion av mänsklig aktivitet
2012-03-26 15:00:00
En förfallen Sluss… Städer är i grunden en funktion av mänsklig aktivitet. I Stockholm och Göteborg tappade stadskärnorna ungefär hälften av sina invånare mellan 1945 och 1980, samtidigt som medelåldern rörde sig kraftigt uppåt. Under 70-talet blev situationen närmast desperat när kärnans fall spred sig till hela stadsområdet – under decenniet tappade de båda städerna hundratusentals invånare. Utvecklingen var helt jämförbar med den man kan se i amerikanska storstäder som Cleveland eller Detroit.Följden av befolkningsraset var synbar för blotta ögat, förfallet var bedövande. I Göteborg blev följderna fruktansvärda när sju hela stadsdelar drabbades av systematisk förintelse, för att ersättas med förortsliknade betonglängor. Stockholm klarade sig bara marginellt bättr...
Urbofobi
2012-03-21 10:00:00
Debattartikel i Sveriges Arkitekters medlemstidning Arkitekten Lars Marcus artikel i senaste Arkitekten är en av de bästa texter om stadsbyggnad jag läst på många år. På ett föredömligt sätt reder han ut den olyckliga sammanblandning av representation och funktionalitet som under lång tid förhindrat en saklig debatt om hur våra städer ska byggas. Det finns dock några saker som bör förtydligas.För det första måste man kvalificera det besynnerliga påståendet att täthet inte skulle ha någon påverkan på den funktionella strukturen i en stadsmiljö. Det stämmer förvisso att en enskild skyskrapa kanske inte spelar så stor roll men det gäller ju å andra sidan alla hus i staden, tagna var för sig. Det är husen tillsammans som spelar roll. Täthet och närhet är inte två helt frikopplad...
Nytt längs E6
2012-03-18 08:00:00
Det händer saker utmed E6:an. I Gårda kommer Platzer att bygga ett kontorshus med butik i botten och planerar att dessutom tvåhöghus på tomten bredvid. Hela projektet ser mycket bra ut. Det är tajt, stadsmässigt och kompletterar ett område som numera har väldigt mycket bostäder genom att tillföra mer arbetsplatser. Naturligtvis hoppas vi att man integrerar de gamla industribyggnaderna med sågtandstak i den nya bebyggelsen istället för att totalsanera. Det kan bli hur bra som helst. Längre söderut har planerna för Mölndals Centrum fått ny fart. Krook & Tjäder har ritat upp ett förslag som ser betydligt bättre ut än det gamla. De synpunkter som Yimby lämnade i sitt yttrande har i större utsträckning blivit tillgodosedda, även om man naturligtvis helt omotiverat har stoppat in lite husipark i södra delen av området...
Vilken sorts problem en stad är
2012-03-16 12:00:00
Yimbys studiecirkel har nu kommit fram till det sista kapitlet i Jane Jacobs bok Den amerikanska storstadens liv och förfall. Vi har haft en spännande tid tillsammans. Förhoppningsvis har inläggen och diskussionerna här gjort fler nyfikna på Jane Jacobs tankar. Vi tackar alla som deltagit och även bokförlaget Daidalos för samarbetet. Diskussionen fortsätter, på ett eller annat sätt...   “ De processer som uppstår i städerna är inga mysterier som bara kan förstås av experter. De kan förstås av nästan alla. Många vanliga människor förstår dem redan; de har bara inte satt namn på processerna eller tänkt på att vi genom att förstå dessa vardagliga arrangemang av orsak och verkan också kan styra dem om vi vill. ” I bokens sista kapitel tar Jane Jacobs upp frågan om hur man bör först&ar...
Alla har rätt till Husby
2012-03-16 10:00:00
Journalisten Per Wirtén mfl skriver idag om planerna på att förändra Husby i DN.  Författarna är starkt kritiska och talar sig varma för fortsatt trafikseparering. Det ger anledning till några reflektioner, även för en göteborgare. Samma diskussion har förekommit även här när man velat förbättra trafikplaneringen i miljonprogramsområden som Tynnered, Hammarkullen och Bergsjön. Trafikseparering i HusbyMan kan naturligtvis vara för trafikseparering av estetiska skäl för att man tycker gångbroar och matarleder är vackra. Det är inget konstigt med det, man kan ju gilla eller ogilla vad som helst, men som argument i en rationell diskurs har det förstås en begränsad räckvidd. Om man nu inte kan visa att en stor majoritet delar ens smak, vilket verkar osannolikt i detta fall. Mer besynnerligt är det att förespr&a...
Härdsmälta i byggsektorn
2012-03-12 13:00:00
GP har de senaste dagarna avslöjat omfattande fusk och slarv i olika nybyggen i Göteborg, särskilt har man uppmärksammat en lång rad fel och oegentligheter i högprofilbygget på Friggagatan. Det är mycket bra att denna fråga kommer upp i ljuset, även om det är synd att ett så bra projekt rent stadsbyggnadsmässigt nu får dåligt rykte på grund av brister i den tekniska konstruktionen.Fusk och slarv är dock tyvärr inget ovanligt i svensk byggsektor. Det drabbar inte heller enbart projekt som är "komplicerade" byggnadstekniskt, om man nu ska anse Friggagatan vara ett sådant, utan även högst ordinära punkthus och villor, vilket också framgår av GP:s artiklar. Orsakerna till den katastrofala situationen i svensk byggsektor är många och effekterna är mycket påtagliga för stadsbyggandet i Sverige. Redan 2004 på...
Att styra och planera stadsdelar
2012-03-08 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter... “ Man anar inte hur komplicerat ett bostadsområde i en storstad kan vara förrän man ska försöka förklara det för experter med splittrade ansvarsområden. Det är som att försöka äta genom en kudde. ” I bokens näst sista kapitel tar Jane Jacobs upp den administrativa styrningen av staden. Enligt Jacobs är ett stort problem att man inte anpassat den administrativa kontrollen till den annorlunda skala som en storstad har jämfört med en småstad. En småstad är helt enkelt oerhört mycket mindre komplex än en storstad. De strukturer som fungerade bra när de applicerades på småstaden slutar fungera effektivt när staden växer och blir en storstad. När småstadens administrativa struktur växer, utan att dess grundläggande uppbyggna...
Åttamiljonersstaden
2012-03-04 15:18:00
Med en dryg timme till Oslo eller Köpenhamn med tåg blir vår gamla slogan Skandinaviens hjärta än mer slagkraftig. Göteborg blir centrum i den skandinaviska åttamiljonersstaden, vilket knappast kan missgynna vår framtid och utveckling. Nu börjar frågan återigen bli aktuell och uppe för vidare diskussioner runt om i storregionen, bland annat här i stan. GPs Kenny Genborg skriver även han om det så sent som idag till exempel.  Det är väl svårt att hitta argument emot ett sånt här projekt kan man tycka. Tekniken finns ju sedan länge. Det skulle vara ekonomiska aspekter förstås, eftersom ett sånt här projekt skulle kosta åtskilliga miljarder att genomföra. Men jag tvivlar inte på att det skulle vara väl investerade slantar. Om dessutom Norges oljefond vill lätta lite p&ar...
Hur man räddar ett betongghetto
2012-03-01 12:00:00
Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...   “ Ett av de felaktiga synsätt som ligger bakom byggandet av betongghetton är att man ser de som separata projekt vid sidan om den övriga staden. Om man är inställd på att rädda eller förbättra dessa bostadsområden, som projekt, gör man om samma misstag en gång till. Målsättningen borde vara att väva in området i resten av staden, vilket även stärker den omgivande väven. ” I det här kapitlet diskuterar Jane Jacobs "betongghetton", det som i engelsktalande länder kallas "projects", och vad man kan göra med dem för att få dem att bli fungerande stadsdelar. Jacobs tror inte på storskaliga rivningar, det skulle bara flytta problemen någon annanstans och det skulle dessutom vara en oerhörd kapitalförst&...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33637 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss