TopplistanPolitikDetaljer för "Koll på EU"

Koll på EU

Koll på EU
Håll koll på makten där den finns i dag, avslöjanden och fakta - EU-kritik från vänster höger och grönt.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120

Artiklar

Ett decentraliserat samarbete för framtiden?
2016-11-22 18:40:00
Här en formulering av en vision för ett kommande decentraliserat EU-samarbete https://tidningensyre.se/2016/nummer-111/europeiskt-samarbete-utan-centralisering/
Efter Storbritanniens utträdesröst
2016-06-24 14:52:00
Nu hände det igen.  En majoritet av EU-kritiska medborgare avvisade ett ganska samlat etablissemang, som ville slå vakt om EU:s befintliga maktstruktur.  Denna gång i form av Storbritanniens beslut om formellt utträde ur EU för att söka ingå en alternativ relation till Unionen.  Jag har faktiskt inte följt debatten i detalj, bara hört rapporter om ...
Antingen eller i brittiska debatten, som vanligt.
2016-06-20 17:44:00
Storbritannien diskuterar Brexit, eller kanske snarare kastar påståenden omkring om vad medlemskapet i EU betyder och vad ett utträde skulle betyda.  Via svenska medier når oss att jasidan använder främligsfientliga argument och att nejsidan hotar med ekonomisk katastrof och utanförskap.  Fast man vill ju inte kalla utträdessidan för ja-sidan, eftersom “det är roligare att säga ...
Det demokratiska misslyckandet
2016-04-06 13:47:00
Så här står det i den statliga utredningen EU på hemmaplan, som presenterades i februari: “Den  grundläggande  kunskap  som  behövs  för  att  medborgaren ska kunna skaffa sig insyn och ha möjligheter att påverka politiken saknas i hög grad. Sådan kunskap handlar t.ex. om en grundläggande förståelse  för  hur  gemensamma  beslut  fattas  i  unionen,  förståelse för att både riksdagsval och val ...
En ny rörelse för EU-demokratisering
2016-02-12 12:58:00
Den förre grekiske finansministern Yanis Varoufakis presenterade den 9 februari Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM 25), ett nätverk för att återdemokratisera Europa. På plats fanns parlamentariker, borgmästare, aktivister och folkrörelsaktiva. Här en video från mötet:  https://www.youtube.com/watch?v=GkWwUG0p89Y.   Oklart lite vad man vill, men ett intressant fenomen.
Okunskapen om EU = okunskap om Sverige
2016-02-02 16:57:00
En utredning visar delvis häpnadsväckande okunskaper hos folk som verkligen borde veta, när det gäller hur Sverige styrs idag.  Till exempel vet inte statsvetarstudenter vad kommissionen och parlamentet håller på med. Vad handlar det om?    Kan det höra ihop med de motiv för att inte informera som funnits med sedan den folkomröstning 1994, som vanns ...
Gösta (Hugo) Torstensson avliden
2016-01-11 12:16:00
Detta är Folkrörelsen Nej till EU:s minnesord över Hugo Torstensson, den EU-kritiska rörelsens nestor, ankare och levande uppslagsbok, som gick bort nyligern: MINNESORD Hugo (Gösta) Torstensson Helgen före jul lämnade Gösta Torstensson oss hastigt alldeles för tidigt. Gösta eller Hugo som han ville kalla sig under senare år lämnar ett stort tomrum efter sig. Gösta var en snäll, ...
Varför flyger dom inte?
2015-09-05 02:54:00
De syriska flyktingarna betalar tredubbelt mot vad ett flyg kostar för att åka livsfarliga båtar över Medelhavet. Varför?  Hans Rosling förklarar på youtube.
Ska EU-kommissionen ge upp om återvinning?
2015-07-25 00:55:00
Nu ska den nya kommissionen skära ner på förslag att lägga fram, för att ta mer hänsyn till närhetsprincipen mm.   Lobbyorganisationen Business Europe vill hjälpa till, och har föreslaget att följande  tas bort, “för att öka konkurrenskraften”: The targeted proposals are; Gender balance on boards; Revisions to the Safety and Health of Pregnant Workers Directive; The reduction of national emissions of ...
Cecilia Malmström, EU och demokratin
2015-07-25 00:55:00
?Jag är hedrad och stolt?, säger Cecilia Malmström (FP) som just blivit ansvarig för handelsfrågor i nästa EU-kommission ? enligt Svenska Dagbladet? - en tung post med ansvar för att förhandla världens största handelsavtal, det så kallade TTIP-avtalet mellan EU och USA ? som är omstritt???Posten är också viktig med ...
Riksdagsvalet är ett EU-val
2015-07-25 00:55:00
Långsamt, långsamt börjar våra förment professionella stora medier upptäcka EU.  Inför EU-valet sysslade man lika mycket med de nationella frågorna inför det riksdagsval som nu står för dörren.  Detta medförde att folk i allmänhet inte fick chansen att urskilja vad EU-valet handlade om. Nu infaller detta riksdagsval, och medierna fylls av diskussioner om skola och vård, ...
Medierna i valrörelsen - en flopp
2015-07-25 00:55:00
Ja, vad ska man säga?  Har mediemaktens innehavarre lyckats med att förmedla hur EU-systemet fungerar, så att vi vet vad en röst till EU-parlamentet betyder?   Har man på ett sakligt och opartiskt sätt låtit alla representerade partier redovisa vad de gjort (eller  gjort egna jämförande studier)?   Har man gett  representerade och (gärna) utmanande partier chansen ...
Marit Paulsen snubblar
2015-07-25 00:55:00
I SVT:s utfrågning av Marit Paulsen i Toppkandidaterna snubblade hon rejält på frågan varför hon i EU-parlamentet röstat emot ursprungsmärkning av kött och andra livsmedel. En fråga som hon gick till val på förra valet. Nu drog hon till med att hon röstat nej för att det inte fanns något bra kontrollorgan. Hon har lovat att ...
Vart tog partiledardebatterna vägen?
2015-07-25 00:55:00
Långsamt håller svenska så kallade mainstreammedier på att förstå att de flesta nya lagarna i riksdagen med råge kommer från EU-systemet. Det händer numera glädjande nog att man lyfter fram en kommissionär och frågar kring de förslag som de har ensamrätt på att lägga, till exempel.   Och EU-parlamentet syns ibland, till och med med visserligen ...
EU som härold för NATO
2015-07-25 00:55:00
Till viss grad är konflikten idag ett resultat av att Väst och Nato lyckats integrera Polen och de baltiska staterna. Detta betonas starkt i en artikel i International New York Times 21 mars. Rysslandsexperten Fiona Hill citeras. Ryssland, som störts mycket av att Polen, Estland, Lettland och Litauen införlivats med EU ...
Grekland, EU-fördragen och neutrala iakttagare
2015-07-25 00:50:00
Det så kallade grekiska dramat rullar på.  Ett drama som ju är ett drama för den ekonomiska politik, som euroländerna måste följa enligt EU-fördragen. Vad som blivit synligt i och med att Grekland fått en vänsterregering av en typ som inte förutsetts i fördragen är just att alla EU-länder bundit sig till ett ekonomiskt agerande ...
Vänd blicken! ? EU ? Nato ? Putin och Donetsk ?
2015-07-25 00:50:00
Det skadar inte att vända blicken någon gång. Från rysk synpunkt kan EU te sig skrämmande. Plötsligt får man Nato inpå knutarna. Med EU ? hela tiden ? har Nato flyttat fram sina positioner. Och Nato ? det är först och främst och tyngst USA. Estland, Lettland och Litauen anslöt sig till EU. Och sen ? liksom genom ett trollslag ? ...
EU-parlamentets styrka och svaghet
2013-10-28 23:50:00
Som bekant är EU-parlamentet inte som nationella parlament.  Man har inte rätt att fritt  lägga skarpa förslag att lägga fram för medlemsländerna. Man är tvungen att invänta att EU-kommisionen lägger förslag, för att sedan kasta sej över dessa och söka ändra dem, samtidigt som man måste vara överens med ministrarna i Ministerrådet. Denna något röriga procedur ...
Med EU ? överallt ? om så nykolonialism ?
2013-09-09 13:33:00
Vi är med i Nato fast vi inte är med, går under Nato-flagg i Afghanistan, deltog i Libyen, samövar i norra Sverige, osv. EU:s beväpnade gränsbevakande organisation Frontex hindrar migranter att komma över havet till Italien, Spanien, Grekland. Tusentals människor ? många med flyktingstatus ? har drunknat till följd av dessa operationer. Sedan hösten 2009 ...
Diskutera framtiden för europasamarbetet!
2013-06-14 12:53:00
Det finns nu en ny webbsida som heter eusverige.se, där man bland annat kan diskutera eu-politiken utifrån den styrande  EU-grundlagstexten.  Alla kan vara med och kommentera enskilda artiklar eller till och med föreslå alternativa skrivningar, viket sker inbakat i själva lagtexten.  Alla som tycker att vi borde ha någon form av europeiskt ...
Finanspakten
2013-04-02 22:45:00
Alla EU-länderna utom Tjeckien och Storbritannien lovade dyrt och heligt att sanera sina finanser och att inte ha ett större budgetunderskott än 3 procent av BNP. Det var ?finanspakten?. Therese Larsson, Svenska Dagbladets utrikesanalytiker skriver i dag om Frankrike och president Hollande: ?Arbetslösheten skenar, fabriker stänger på löpande band och de bolag som finns kvar förlorar konkurrenskraft mot ...
EU och fredspriset
2012-12-04 13:10:00
Den 10 december står ledande företrädare för Europeiska Unionen i Oslo uppklädda för att ta emot det fredspris som Stortingets Nobelkommitté har beslutat tilldela EU. Enligt Alfred Nobels testamentet skall fredspriset tilldelas ?den person som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av ...
Vad bör det stå om EU i ett partiprogram?
2012-09-19 17:39:00
Miljöpartiet håller precis på att omarbeta sitt partiprogram. Här är ett debattinlägg om vad som bör stå om EU i  det nya programmet som jag skrivit för mps partiprogramsblogg.
I handling prövas tanken
2012-05-30 08:46:00
LO ska verka för att det till EU:s fördrag fogas ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande mänskliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. I händelse av konflikt ska mänskliga rättigheter ha företräde. Det beslutade LO-kongressen när man diskuterade EU-frågan. I sitt öppningsanförande flaggade Wanja Lundby-Wedin för att ...
Kommissionen sin egen domare
2012-05-24 18:08:00
Lissabonfördrget erbjuder en möjlighet för ett antal nationella parlament att ge Kommissionen “gult kort” om de lägger fram förslag som de anser att de inte ska syssla med.  Då ska kommissionen ompröva förslaget - i och för sej utan att behöva lova att göra ändringar i detsamma.  Nu har detta hänt för första gången. Det ...
Storebror avancerar vidare
2012-03-27 21:22:00
Majoriteten av Sveriges riksdag  har nu böjt sej för EU:s av Tomas Bodström framjobbade Datalagringsdirektiv,  som ger möjlighet att kolla var du hållt hus medan du ringt eller sms:at  och vilka du ringt eller försökt ringa,   och vilka du mailat och kanske (inte bestämt ännu)  var du varit på nätet.  Att erfarenheter visat att ...
Nödlån i Euroland
2012-02-21 20:48:00
Nu har Greklands parlament accepterat EU:s senaste krav för att få nödlån. Och de innehåller ett antal intressanta och innovativa inslag. Att man kräver en fördelningspolitisk profil som kapar ordentligt på minimilönerna är ju välkänt. Meningen med det hela är ju att man ska få det sämre, för att sedan, i ...
Finansens krokodiltårar
2012-02-11 22:32:00
Det är intressant att se med vilken frenesi delar av svenska etablissemanget, inklusive regeringen, motsätter sej skatten på finanisella transaktioner, på storleken 0,1 eller  0,01 % av transkationsstorleken.     Tillväxten kollapsar, pensionerna sänks och företagen flyttar utomlands, menar man.   Om någon köper ett derivat för en miljon får den betala en tusenlapp i skatt ...
Bildts europeiska visioner
2012-01-23 04:05:00
Stötte på en gammal artikel. Gammal och gammal. Forntida? Någon som hette Carl Bildt hade skrivit den. I Svenska Dagbladet nyårsafton -96. ?Vill vi åstadkomma något annat än att bara halka efter är det hög tid att vi formulerade vår europeiska vision ? och satte det som en nationell uppgift att förverkliga den.? Och: ?Med medlemskapet i EU ...
Ungern - ett sorgebarn
2012-01-17 23:59:00
Nu samlar EU-etablissemanget sina krafter mot Ungern, som de senaste månaderna tagit stora steg tillbaka mot ett allt auktoritärare system under den ultrakonservative Viktor Orbán.  En intressant beskrivning ses här.  En ny grundlag har antagits, som slår fast diverse konservativa regler och ser till att den nuvarande regeringens politik inte ska kunna ändras utan en ...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120
33650 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss