TopplistanReligionDetaljer för "Barnabasbloggen"

Barnabasbloggen

Barnabasbloggen
Jonas Melin bloggar om kristen tro, lärjungaskap, församling, gemenskap, mission och anabaptism
Artiklar: 1-30, 31-60

Artiklar

Agnostiskt manifest inspirerat av Jesus
2009-07-16 12:01:00
Det offentliga samtalet om tro fortsätter i svenska media. Det är uppmuntrande. Idag presenterar Stefan Einhorn ett agnostiskt manifest i DN. Detta uppmärksammas också av Dagen. Einhorn efterlyser ett samtalsklimat där även de osäkra får vara med och samtala. Han är rädd att debatten ockuperas av de övertygade kristna och ateisterna. Jag kan förstå honom och håller med om att ett öppet och lyssnande samtalsklimat gör dialogen mer konstruktiv. Alla bör få vara med i samtalet.Men även den som har en övertygelse bör framföra sin åsikt med ödmjukhet, respekt och öppenhet. Det är inte attityder som endast präglar den osäkre. Det agnostiska manifestet tycks delvis inspireras av det som Jesus har sagt, tex: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger." (Matt 7:12)"Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet." (Matt 5:5)"Du skall älska din nästa som dig själv." (Matt 22:39)Denna uppmaning från Petrus till sina krist...
The Anabaptist Vision
2009-07-16 12:01:00
1943 höll Harold S. Bender en minnesvärd föreläsning över ämnet The Anabaptist Vision. Den publicerades året efter i ett litet häfte och har tryckts om många gånger. Nu kan man läsa hela texten på internet här.Det är många år sedan föreläsningen hölls, men den är fortfarande en utmärkt introduktion till den historiska anabaptismen och dess vision om att följa Jesus och leva i gemenskap.Harold Bender sammanfattar den anabaptistiska visionen i tre punkter. Det är bland annat dessa tre saker som gör att jag tycker att anabaptismen är så viktig för kyrkan i vår tid. Det är därför jag har hjälpt till att starta ett anabaptistiskt nätverk.1. Det första är det mest grundläggande och handlar om att anabaptismen definierade det kristna livet som lärjungaskap. Att vara kristen är helt enkelt att följa Jesus. Det handlar om att låta hela sitt liv formas av hans undervisning och hans föredöme. Anabaptisternas viktigaste ord var efterföljelse. Omvändelsen från det gamla livet till Gud, tron på J...
Läser du Bibeln regelbundet?
2009-07-16 12:01:00
Roland Hellsten undervisar på Hönökonferensen. Idag intervjuas han i Dagen om bristen på bibelläsning och bibelkunskap bland svenska kristna. Det är en mycket intressant artikel och jag håller med Roland om mycket av det han säger. Tack Roland för att du står upp för Bibeln! Jag håller med dig om att det är viktigt att läsa den varje dag.När jag själv började predika regelbundet för knappt 30 år sedan var Roland Hellsten än av mina förebilder. Hans sätt att predika textutläggande, gärna i predikoserier genom bibelböcker, så att åhörarna både får ökad bibelkunskap och kan tillämpa den i vardagen har varit min modell. Jag tror att vi behöver mer bibelutläggande predikan i Sverige idag. Det är naturligtvis bra med berättelser och vittnesbörd. Det behövs också, inte minst i vår postmoderna tid, men vi skadar oss själva och våra församlingar om vi tappar bort bibelstudiet och bibelläsningen. Den bibliska berättlsen från Första Mosebok till Uppenbarelseboken är den stora berättelsen. Det ...
Tankar under trädgårdsarbete
2009-07-16 12:01:00
Idag har jag ägnat några timmar åt trädgårdsarbete. Jag har grävt upp buskar i en hög gammal häck. Nu ska den bort och vi får in lite mer ljus i trädgården. Det var hårt jobb. Under arbetet har jag tänkt på arbetet i Guds rike. Det finns många paralleller mellan trädgårdsarbete och församlingsarbete. I 1 Kor 3:6 skriver Paulus: "Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten." Han talar om hur det gick till när han var med och startade församlingen i Korinth och Apollos sen kom och fortsatte arbetet. Paulus skriver vidare: "Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge" (1 Kor 3:9).Paulus var alltså en församlingsplanterare. Liksom en trädgårdsmästare förberederer han jorden, sår, planterar och vattnar. Även andra arbetare hjälper till. Men det är Gud som ger växten. Växt kommer naturligt när man planterar, vattnar och sköter om trädgården. Församlingsväxt är egentligen något väldigt naturligt. Allt som lever växer! Därför talar man om Naturlig församlingsutveckli...
Bra om Uppenbarelseboken
2009-07-16 12:01:00
Uppenbarelseboken är en fantastisk bok om Jesus. Den innehåller ett tröstande budskap om hopp och Guds seger över det onda. Den innehåller ett budskap om att Jesus har segrat, att Gud har kontrollen över världens utveckling och att allt till slut kommer att bli bra, även om det är kamp och lidande längs vägen. Ändå är det många som tycker att Uppenbarelseboken är en skrämmande bok och tycker att den är jobbig att läsa.Då är det bra att det finns duktiga bibellärare som Mikael Tellbe, som kan öppna Uppenbarelsboken för oss och förklara dess ofta svårbegripliga budskap. Det gör han i dagarna på Lapplandsveckan vilket Dagen berättar om i en artikel med rubriken "Gud vill trösta - inte skrämma". Det är en bra sammanfattning, tycker jag. Artikeln är läsvärd! Så vill jag ge några boktips till den som vill fördjupa sig i ämnet.Mikael Tellbe har skrivit en bok om Uppenbarelseboken med titeln Lammet och odjuret.Det finns en nyskriven kommentar om Uppenbarelseboken som heter Tröst och trots, ...
Mission i Sverige - på nya vägar
2009-07-16 12:01:00
Sverige är ett missionsfält! Vi lever på missionsfältet! Vi måste först och främst se oss själva som missionärer vad vi än jobbar med. Det är meningar jag upprepat med en dåres envishet under det gångna året. Idag konstaterar jag med glädje att Dagen också uppmärksammar detta faktum genom att presentera familjen Meisel i en artikel. Det är en amerikansk familj, som är missionärer i Sverige och jobbar med församlingsplanering i Göteborg. De sprider evangeliet genom att bygga relationer med människor som inte känner Jesus. Dagens artikel får det att låta som något nytt, men det är det egentligen inte. Under hela mitt liv som kristen (de senaste 35 åren) har jag då och då stött på utländska missionärer och arbetare i Sverige, de flesta från USA, men också en och annan från Holland, Tyskland och England. De har gjort stora insatser i vårt land. Vi hade en ung amerikansk missionärsfamilj i vår församling i tre år. Det var en stor välsignelse och bar mycket frukt. Jag tror att det kommer ...
Sommarblandning
2009-07-16 12:01:00
Nu är jag med på FacebookFör några dagar sedan gick jag med i Facebook. Mina barn och en del kollegor och elever har uppmanat mig att gå med hela våren, men jag har varit tveksam. Intrycket efter de första dagarna är övervägande positivt. Visst är det lätt att fastna vid datorn. Det kan bli en dålig användning av tiden om man inte ser upp. Visst inns det mycket fånigt. Massa konstiga grupper att gå med i och massa fåniga Quiz att svara på. Jag försöker vara restriktiv. Jag kunde dock inte låta bli att svara på Which famous theologian are you? Jag blev Menno Simons och det är jag mycket glad för. Sen gjorde jag också Which Modern Evangelist/Theologian are You? och då blev jag Greg Boyd. Det är jag också ganska nöjd med. Men frågorna i quizen var konstiga och fåniga så det kunde gå lite hur som helst. Men det är alltså det positiva som överväger på Facebook. Jag har återknytit kontakten med flera gamla vänner och hittat nya sätt att komunicera och informera. Men jag måste se upp så at...
Mitt liv från 0 till 50, del 3
2009-07-16 12:01:00
I två blogginlägg har jag skrivit lite om min livshistoria. Lagom till min 50-årsdag skrev jag också en lite längre och lite mer personlig berättelse om mitt liv till mina barn (och andra intresserade). Nu har jag alltså passerat 50-strecket och jag tänker inte bara bakåt, utan ocskå framåt. Det är bra att reflektera över det som varit och lära sig av sina erfarenheter, men det är också viktigt att "glömma" det som ligger bakom och sträcka sig framåt mot nya mål. Paulus skriver ju i Fil 3:13: "Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig."Det vill jag göra nu. Vad är det då för något som väntar mig de närmaste åren? Om Gud vill och jag får leva så tänker jag satsa på detta: Jag tänker satsa på att tjäna Gud och bygga Guds rike lika helhjärtat som i min ungdom, men förhoppningsvis med större vishet. Jesus har varit med mig i alla år och han är värd min tillbedjan och lydnad t...
Mitt liv från 0 till 50, del 2
2009-07-16 12:01:00
Två dagar efter min tjugoårsdag gifte jag mig med Kerstin. Idag firar vi vår trettionde bröllopsdag (bilden är från förra sommaren). När vi var nygifta flyttade vi till höghusförorten Råslätt strax söder om Jönköping. Tillsammans med några vänner startade vi en kristen gemenskap i det utsatta bostadsområdet med ca 5000 invånare. Redan efter ett par år hade gemenskapen vuxit till ca 25 personer och så småningom (1982) bestämde vi oss för att grunda en församling. Råslätts församlingsgemenskap bildades officiellt i september 1983, och jag var en av ledarna i den nya församlingen.Idag tycker jag att det är intressant att jag redan som 23-åring såg behovet av nya församlingar i Sverige. I en tidningsartikel om vår gemenskap från hösten 1982 låter det så här:"Jonas tror att det finns många förorter där det finns behov av att grunda nya församlingar...De som bor i Småland är bortskämda med att det finns en församling i varje liten ort. Men i Skåne, i Stockholmsregionen och i Göteborgsregi...
Mitt liv från 0 till 50, del 1
2009-07-16 12:01:00
Idag fyller jag 50 år. Det känns stort. Under hela våren har jag reflekterat över mitt liv och hur det har varit. Det finns mycket jag är tacksam för och det finns en del som varit svårt. Utan tvekan har jag levt mer än halva mitt liv på jorden. Hur ska jag göra det bästa av den tid som är kvar? Det är också något jag funderar på. Idag tänker jag berätta lite om mig min livshistoria för bloggens läsare. Jag hoppas att du hänger på.Barndom med bollsport (0-15)Jag föddes i Uppsala där båda mina föräldrar läste teologi. Efter Pappas prästvigning flyttade vi till Borås, sen till Skara, för att till slut hamna i Jönköping när jag var åtta år. Jag hade haft ganska tuffa år i Skara så flytten till Jönköping var ett rejält lyft. Där fick jag många vänner, trivdes bra och satsade så småningom helhjärtat på sporterna fotboll, handboll, basket och badminton. Det var träning eller match nästan varje dag från jag var elva fram till jag fyllde femton. VändpunktenVid allhelgonahelgen 1974 följde j...
Ömsesidig integration
2009-07-16 12:01:00
När jag har varit på Nyhem under veckan har jag funderat på varför det är så få med utländsk bakgrund som är med på konferensen. Jag har knappt sett en enda. Enligt Dagens artikel är det likadant på Torpkonferensen. Det känns tragiskt att integrationen är så dålig i den svenska kristenheten. Jag tycker att det är ett stort problem.På Torpkonferensen tar man i alla fall upp problemet i ett Seminarium med John van Dinther. Seminariet har rubriken "Annorlunda, mångkulturell och färgglad - det handlar om framtidens församling" och presenteras i Dagen. Detta är en mycket viktig fråga och John van Dinther har helt rätt i sin analys. Jag är med i en mångkulturell församling. Råslätts församlingsgemenskap består av runt 150 personer från knappt 15 olika länder. Det är inte alltid så enkelt att få det att fungera, men vi jobbar målmedvetet på att vara en blandad församling där det finns plats för alla. Vi pratar om ömsesidig integration och betonar att vi alla behöver lära oss av varandra oc...
Distansutbildning i församlingsplantering
2009-07-16 12:01:00
Idag fick frågan om församlingsplantering i Sverige stort utrymme i Dagen. Bl.a. genom en liten intervju med den här bloggens författare. Tyvärr nämner artikeln ingenting om den distansutbildning i församlingsplantering som vi har på Mariannelunds folkhögskola. Så jag fortsätter att göra reklam för den här på bloggen istället. Jag är ledare för kursen och det finns fortfarande möjlighet att söka till läsåret 09/10. Jag har skrivit om kursen tidigare här, här och här. Mer inormation finns på skolans hemsida.En positiv sak på årets Nyhemskonferens är att man släpper fram flera kvinnliga talare. Det tycker jag är toppen och deras undervisning har varit mycket uppskattad. Här kan du läsa om Charlotte Scanlon och Sara Lindholm. Båda hade bra och praktisk undervisning om att bygga en fungerande utåtriktad kyrka i vår tid. Både män och kvinnor kan vara med och plantera nya församlingar! Läs också om pingstpionjären Gerda Åström som startade flera församlingar i början av 1900-talet.
Församlingsplantering och annat på Nyhem
2009-07-16 12:01:00
Nu har jag varit ett par dagar på Nyhemskonferensen och gjort mitt bästa för att aktualisera behovet av nya församlingar i Sverige. Igår hade jag ett miniseminarium på 15 minuter om församlingsplantering. Jag hann också med att lyssna till Magnus Persson och Niklas Piensoho som båda talade i den nya Nyhemshallen på förmiddagen. Dessutom blev det några pratstunder med härliga människor. Idag har jag pratat med andra människor, lyssnat på andra utmanande talare och spelat fotboll. Titeln för mitt lilla seminarium igår var Nya församlingar för en ny tid. Den första halvan av 1900-talet var pingströrelsen en församlingsplanterande rörelse. Det är den inte längre. Jag försökte peka på vad som behövs för att den svenska pingströrelsen återigen ska bli en församlingsplanterande rörelse. Jag tror nämligen att det är nödvändigt att den blir det om den ska fortsätta att vara ett redskap i Guds rike. Dagen skriver om mitt seminarium här.Idag aktualiserades samma sak genom en fotbollsmatch mell...
Den Gud som finns till
2009-07-16 12:01:00
Humanisterna har startat en kampanj med budskapet Gud finns nog inte. Det är spännande att ateisterna bedriver mission för att sprida sin övertygelse. De har de all rätt att göra. Redan Balthasar Hubmaier försvarade på 1500-talet ateisternas rätt att uttrycka sina åsikter. Det är också bra att frågor om Gud och tro diskuteras öppet i media. Ett stort tack till humanisterna för att de hjälper till att föra upp frågan. Idag fick t.ex. Elisabeth Sandlund debattera med Christer Sturmark i SVT:s morgonsoffa. Läs mer om olika åsikter om kampanjen här.En annan positiv effekt av kampanjen är att behovet av apologetik blir tydligare bland de kristna. Apologetik handlar om intellektuella argument för att förklara och försvara den kristna tron. Det handlar helt enkelt om att visa att den kristna tron är intellektuellt hållbar och fungerar att leva efter. Roger Arnfjell har startat bloggen Gud finns nog för att möta humanisternas kampanj. Det är ett bra initiativ. Apologetik är viktigt av flera...
Klart för match!
2009-07-16 12:01:00
Nu är det klart. Jag ska vara med och spela i årets stora fotbollsmatch på Nyhemsveckan. Matchen spelas mellan ett lag bestående av församlingsföreståndare och ett lag med medarbetare. Jag ska vara med i medarbetarlaget. Matchen spelas till förmån för församlingsplantering. Det ska bli riktigt kul! Läs mer i Dagen och på Jaktlunds eller Stefan Beimarks blogg.Det var ett tag sen jag spelade fotboll, men förhoppningsvis finns både spelsinnet och bollkänslan kvar. Konditionen är det i alla fall inget fel på. Kom till rutan på Nyhem på tisdag kl 17.30 för att se matchen och stötta församlingsplantering. Vi får se om jag håller måttet bland pingstpastorerna.
Läs om församlingsplantering
2009-07-16 12:01:00
Tidningen Pingst.se har i senaste numret en artikel om vår distansutbildning i församlingsplantering. Den hittar du här. Du kan läsa mer om kursen på skolans hemsida här.
Rösta i EU-valet, eller inte?
2009-07-16 12:01:00
Idag är det val till EU-parlamentet. Det pågår ett samtal om att rösta eller inte rösta på flera kristna bloggar. Jag har deltagit i samtalet på Kristen underjord och Operation övre salen. Det är en intressant fråga och jag tycker att det är bra att använda sin rösträtt och delta i valet. Rösta på någon som du tror kan bli en positiv faktor i EU-parlamentet. Dagen presenterar några alternativ, och skriver mer här 1, 2, 3, 4.Fler bloggare som tar upp ämnet är John Nilsson och Emanuel Karlsten.
Akademisk pastorsutbildning - funkar det?
2009-07-16 12:01:00
Dagen skriver idag om Högskoleverkets kritik mot teologiska utbildningar och avslag på ny ansökan om examensrätt för bl.a. PTS, ÖTH och Johannelund. Jag är inte emot teologisk utbildning på akademisk nivå. Men jag ser vissa problem med att pastorsutbildningen inom frikyrkorna sker på akademisk nivå och anpassas efter Högskoleverkets krav. För ett år sedan skrev jag mitt examensarbete på folkhögskollärarprogrammet på Linköpings Universitet. Jag skrev då om fältbaserad ledarutbildning med tanke på den distansutbildning i församlingsplantering som vi höll på att starta på Mariannelunds folkhögskola. I arbetet framhöll jag fördelarna med att utbilda kristna ledare på folkhögskolenivå. Mina tankar kanske är relevanta i dagens situation. Vad tycker du? Här följer ett utdrag.Folkhögskolans möjligheter"Min utgångspunkt är att folkhögskolan erbjuder unika möjligheter för en praktisk ledarutbildning. Jag ser vissa fördelar med att skapa den nya utbildningen just inom folkhögskolans ram och dä...
Nu har vi en egen hemsida
2009-07-16 12:01:00
Äntligen har Råslätts församlingsgemenskap en hemsida. Välkommen att titta in på http://www.rfg.se/
Hela pingsten
2009-07-16 12:01:00
Imorgon är det pingstdagen. Dagen skriver att svenska kristna inte firar pingsten så mycket nuförtiden. I vår församling samlas vi i alla fall till gudstjänst på pingstdagen och imorgon är det jag som predikar. Mitt tema är HELA PINGSTEN. Här följer en kort sammanfattning av mitt budskap. Det berättas om pingstens händelser i Apostlagärningarnas andra kapitel. Det är flera saker som händer: Anden blir utgjuten, evangeliet börjar predikas och församlingen föds. Det är lätt att missa helhetsbilden och bara se en del. Jag vill se närmare på hela kapitlet och peka på helhetsbilden: hela pingsten!Uppfyllda av Anden (2:1-21)Den första delen handlar om hur Anden blir utgjuten över alla lärjungarna som var samlade i Jerusalem. Det var omkring 120 personer, både kvinnor och män. De blev alla uppfyllda av Anden och talade i tungor. Det är två av Andens gåvor som speciellt betonas i texten. För det första tungotalet gåva. De talade nya språk med ord som Anden gav dem. Anden ger orden och männi...
Nya församlingar för en ny tid
2009-07-16 12:01:00
Jag blir glad och tacksam när jag läser Dagens reportage om församlingen Agape i Eskilstuna. Det är bra att Dagen uppmärksammar nya församlingar och gemenskaper i Sverige. Det behövs hundratals nya församlingar över hela vårt land om vi ska lyckas med vårt uppdrag att nå ut med evangeliet till människor i vår tid. Det behövs nya församlingar för en ny tid. Gamla församlingar behöver förnyas och nya församlingar behöver planteras. På Mariannelunds folkhögskola erbjuder vi en distansutbildning för dig som vill vara med och starta nya församlingar eller omplantera gamla. Den utbildningen kan rusta dig för uppdraget. Hör av dig om du vill ha mer information. Jag har också skrivit om utbildningen här och här.
Vart är Vineyard på väg?
2009-07-16 12:01:00
Det är med en viss förvåning jag läser om oenighet i Vineyardrörelsens nordiska ledning. Vineyard är en liten gren av den svenska kristenheten, men jag har alltid uppskattat den och den har haft stor betydelse för många långt utanför den egna rörelsen. Inte minst John Wimbers besök i Sverige på 80-talet hade stor betydelse för att upprätta förtroendet för Andens gåvor som t.ex. profetia och helande efter skadorna som skett efter konflikterna runt Livets ord och Trosrörelsens osunda undervisning. John Wimber, Hans Johansson och Hans Sundberg har också haft stor betydelse för mig personligen och den stora ledarkonferensen med Wimber i Lisebergshallen i Göteborg 1989 var mycket viktig för mitt liv och min tjänst. John Wimber och Vineyard är mest känt för sin betoning på det karismatiska och undervisningen om helande, men det finns mycket mer. Bland annat hade Wimber en mycket stark och tydlig undervisning om Guds rike, inspirerad av George Eldon Ladd och kanske även av John Howard Yode...
Att leva av Guds ord
2009-07-16 12:01:00
Som lärjunge till Jesus är det viktigt att formas av Guds ord. En andlighet som är grundad i Guds ord och Guds bud löper genom hela Bibeln. Här vill jag peka på fyra bibeltexter som talat till mig under den senaste veckan.När Gud talar till Josua (som just fått ta över ledarskapet efter att Moses dött) är budskapet mycket tydligt. Vi läser i Jos 1:7-9 i Folkbibelns översättning.Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går.Summan är ungefär att om du håller d...
Ett härligt läger
2009-07-16 12:01:00
Idag har jag kommit hem efter fyra härliga dagar på läger. I Råslätts församlingsgemenskap har vi haft tillsammansläger för hela församlingen i stort sett varje år sedan församlingen grundades för 26 år sedan. Det är en härlig tradition. Nästan hela församlingen är med varje år och den här gången var vi runt sextio vuxna och sextio barn som var tillsammans i fyra dagar på Nyhemsgården utanför Mullsjö. Man kan utan tvekan säga att det är årets höjdpunkt i församlingens liv. Tillsammanslägret är en möjlighet att komma närmare Gud och närmare varandra. Dagarna präglas av andlig förnyelse och nära gemenskap för alla åldrar. Idag var det tre personer som döptes på avslutningsgudstjänsten. Vi började i Stråkenhallen med lovsång, predikan och mycket glädje. Sen vandrade vi ner till sjön. Och där blev det dop.Sen samlades vi i Stråkenhallen igen. Många berättade om vad lägerdagarna betytt för dem. Det var härliga vittnesbörd om både möten med Jesus och betydelsen av att leva i gemenskap. P...
Biblical Interpretation in the Anabaptist Tradition
2009-07-16 12:01:00
Idag publicerar jag Tim Chestertons presentation av Stuart Murrays bok om anabaptistisk bibeltolkning. Det är en lång text, men den är mycket läsvärd. En bra sammanfattning av en enastående bok. Publicerad med författarens tillstånd.My book this past week has been Stuart Murray?s excellent Biblical Interpretation in the Anabaptist Tradition. I suspect it is the most important book I have read so far on my sabbatical leave; I think that everything else in the Anabaptist tradition flows logically out of their approach to biblical interpretation. Stuart does not claim that the sixteenth-century Anabaptists had a completely developed and logically consistent approach to biblical interpretation; this would have been an unrealistic expectation of a largely uneducated and vigorously persecuted movement. However, he identifies a surprisingly coherent approach across the various sixteenth century Anabaptist streams, while acknowledging differences of emphasis and admitting shortcomings.He po...
Anabaptismen och Pingstväckelsen
2009-05-13 05:14:00
Ibland har jag fått frågan om man kan se 1500-talets Anabaptism som en föregångare till Pingstväckelsen. Jag har varit lite osäker på hur jag ska svara. Det finns många paralleller, men hur karismatisk var egentligen Anabaptismen? Hur mycket av Andens verk och Andens gåvor finns det exempel på i dess historia? Jag har länge tänkt att jag ska försöka finna svaret på detta men har inte hittat mycket skrivet om det. Nu har jag äntligen hittat en del och börjar så smått urskilja det intressanta svaret. I boken Biblical Interpretation in the Anabaptist tradition skriver Stuart Murray om Anabaptismen och Anden. Han har också skrivit om det på nätet i en artikel som heter Anabaptism as a Charismatic Movement. Det är välkänt att Anabaptismen talar mycket om Anden. Det är troligen den rörelse på 1500-talet som talar och skriver mest om Andens verk. Betoningen ligger på att bli född på nytt av Anden och få kraft att leva ett nytt liv. Erfarenheten av Anden är viktig. Det är tydligt att deras ...
Ett erbjudande om distansutbildning
2009-05-13 05:14:00
18000 personer samlades på Jesusmanifestationen i Stockholm. Låt det bli en startpunkt för mission i Sverige. Det behövs verkligen och du kanske ska vara med och plantera nya församlingar. Det är genom lokala gemenskaper Jesus blir synlig.Nu avslutar vi snart det första läsåret med distansutbildningen i församlingsplantering på Mariannelunds folkhögskola. Det första året har vi haft fyra kursdeltagare och det har varit ett bra tillfälle att testa och utveckla kursen. Vi är nöjda med det första året och tror att det kan bli ännu bättre nästa år. I nästa nummer av Pingst.se kommer ett reportage som berättar mer om detta. Men vi behöver förstås kursdeltagare även till nästa läsår och jag hoppas att några av er som läser detta kan hjälpa till att rekrytera dessa. Du kanske rentav är en av dem som ska gå kursen.Utbildningen är på deltid och vänder sig till pionjärer, medarbetare, pastorer, ledare och andra intresserade i olika åldrar som vill arbeta med församlingsplantering och församli...
När Jesus manifesteras
2009-05-13 05:14:00
Nu är det dags för årest Jesusmanifestation i Stockholm. Jag hoppas att det blir en härlig fest för allt Guds folk. Jag hoppas att Jesus blir upphöjd och ärad genom allt som sker och att budskapet om honom och hans väg blir predikat på Stockholms gator. Jag ber att Guds rike ska komma till Stockholm, att Guds folk ska vara ett och att vittnesbördet om Jesus ska vara tydligt och sant.Själv åker jag dock inte till Stockholm, utan stannar hemma i Jönköping och är morfar på heltid ett par dagar. Det är inte så illa det heller. Det är Casper och Conrad som kommer och hälsar på (utan sina föräldrar).Jag kan inte låta bli att fundera lite på hur Jesus manifesteras i Sverige idag. Visst kan det vara värdefullt med stora sammankomster och stora möten. Det kan vara uppmuntrande och inspirerande och ge mod och kraft att fortsätta kämpa i den grå vardagen. Men vi ska inte bedra oss och tro att det är så Jesus blir synlig för Sveriges invånare. Hur blir då Jesus synlig?Jesus blir synlig genom lo...
Att göra gott mot alla människor
2009-05-13 05:14:00
Förra veckan var full av intryck och tankar. Jag har funderat mycket på hur man egentligen ska beskriva en kristen livsstil.Först var det debatten om medlemskap i Dagen och på bloggarna. Dagens artiklar finns här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I skolan jobbade vi med temat kristen livsstil.Sen var det mötet med Urban Expression som jag skrev om här.På torsdagen var min BibelVäxa-klass på studiebesök i min församling på Råslätt. Det var en härlig dag med många intryck och starka möten med människor. Tillbaka på skolan i måndags fick vi så möta BibelSocial som varit på fältvecka i Stockholm och konfronterats med storstadens nöd och fått möta människor som gör något åt den.Under veckan har jag skrivit egna inlägg om medlemsfrågan här: 1, 2, 3. I det sista inlägget pekade jag på problemet med att vi ofta definierar lärjungaskap och kristen livstil utifrån vad vad en kristen inte får göra. Förra veckans händelser gjorde det väldigt klart för mig att vi måste tala om vad en kristen gö...
Pelle Hörnmark - i rätt tid!
2009-05-12 19:50:00
Det är med stor tacksamhet jag lyssnar till Pelle Hörnmarks visionstal om Pingströrelsen och framtiden. Han ger en bra analys av nuläget i Pingströrelsen och en tydlig utmaning för framtiden. Det är ett ord i alldeles rätt tid. Hans betoning ligger på att fokusera på uppdraget att vinna människor. Talet har så många kloka ord, poänger och höjdpunkter att det känns fattigt att försöka summera det. Mitt råd är att du lyssnar till honom själv och gör en egen bedömning. Pelles tal tar 52 minuter och det finns här. Det är värt varje minut! Dagen summerar, kommenterar och intervjuar om det hela. Mer om Pingsts rådslag här och på Stefan Beimarks blogg.
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60
33651 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss