TopplistanReligionDetaljer för "Ängelholmspastorn - Mikael Karlendal tycker till"

Ängelholmspastorn - Mikael Karlendal tycker till

Ängelholmspastorn - Mikael Karlendal tycker till
Pingstpastorn i Ängelholm tycker till om det mesta, aktuella händelser, teologiska debatter, tro, Bibeln, andra religioner, mm.
Artiklar: 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150

Artiklar

Var inte så västerländskt inställsam!
2012-05-29 11:19:00
Tidningen Dagen skriver idag om en debatt som pågått en tid om bibelöversättning till språk som används av olika muslimska folk. Det handlar om att bl.a. organisationen Wycliffe inte vill använda ord som ”Fader”, ”Guds son” och ”Son” när de översätter Nya testamentet, då detta anses vara stötande och svårförståeligt för muslimer. För detta har ...
Mer om: Teologi
För katolsk för att bli katolik
2012-05-25 15:54:00
Den amerikanske teologen Peter Leithart kommer många gånger med insiktsfulla tankar. Vad sägs om detta: Too catholic to be Catholic och Israel-idolatry and Separated Brothers?Kanske något för en del andra bloggare (a)att tänka på?
Mer om: Teologi
Storsamling?
2012-04-29 10:35:00
Detta måste jag säga att jag förstår mycket väl… missa inte det, ni som har möjlighet: http://www.9marks.org/blog/how-t4g-gave-me-vision-massive-single-site-single-service-churches. Jag förstår inte dem som vill splittra upp större församlingar i små församlingar. Det verkar som om de inte ser vilka fördelar de har. Däremot förstår jag strategisk församlingsplantering.
Till trons försvar
2012-04-24 11:11:00
Tyvärr har jag inte haft möjlighet att denna gång delta i den apologetikkonferens som just ägt rum i Stockholm, där den välkände kristne apologeten William Lane Craig har talat. Men jag kan desto mer glädja mig över att en hans mer lättillgängliga böcker nu har kommit ut på svenska. Den heter Till trons försvar – ...
Jesus är mer än en förebild
2012-04-10 11:07:00
Jacob Rudolfsson, samordnare för Svenska Evangeliska Alliansen, skriver i en artikel i Dagen idag om vikten av att ha en bibliskt förankrad syn på Jesus och en förkunnelse av evangelium som inte bara är färgad av att försöka ge gensvar på det man upplever som tidens behov. Exempel på det är det ”terapeutiska evangeliet”, evangeliet ...
Jesus i TV
2012-04-05 11:45:00
Jag är som förmodligen väldigt många andra ganska kluven inför ämnet religion i TV. Jag hör inte till dem som sitter och tittar på TV-gudstjänster. Tillrättalagda och anpassade tillställningar är inte min melodi. Ej heller tror jag på att sända hyperkarismatiska gudstjänster som TV-program, med personer som inte tillägnat sig vad Paulus skriver 1 Kor ...
Uppväxten i frikyrkan
2012-04-03 11:48:00
Det är ett intressant och viktigt samtal som förs nu om att vara uppvuxen i frikyrkan (se Dagen 1, 2, 3, 4). Denna gång startade samtalet på grund av journalisten Sofia Mirjamsdotters twitterinlägg och blogginlägg om just hennes uppväxt. Hennes berättelse är skakande. Det är tragiskt att någon ska behöva uppleva dubbelmoral på det viset. ...
Mer om: Teologi
Tomrummet efter Konstantin
2012-03-29 11:18:00
Jag talade nyligen med en kvinna som fungerar utmärkt som evangelist i sin vardag. Hon berättade att hon nyligen varit inkallad till sin chef och fått frågan om hon berättar om evangelium på sin arbetsplats – för det får man ju inte. Hon frågade då sin chef om det var OK om hon och de ...
Kalvinismen och jag ? II
2012-03-28 17:28:00
Jag skrev i min förra bloggpost att jag inte kallar mig kalvinist, men däremot ibland reformert. Jag vill med detta inlägg stryka under ordet ibland. Det är nämligen lite problematiskt med detta begrepp. Å ena sidan är det ett ganska vitt begrepp som av vad jag förstår mer verkar syfta till en viss kategori av ...
Kalvinismen och jag
2012-03-23 23:15:00
Jag har i veckan befunnit mig på pastorsakademins sista vecka i Jönköping och haft det mycket trevligt. Det har varit en bra sak för oss pingstpastorer, både socialt och kollegialt. Därför är jag lite sen med detta inlägg som anknyter till de artiklar (a, b, c)i Dagen som handlar om kalvinismen och där jag är ...
Mer om: Teologi
Frikyrklighetens kris och Deminger
2012-03-16 11:35:00
Det är intressant att följa den debatt om frikyrklighetens kris som blossat upp efter Sigfrid Demingers artikel om detta i Dagen. Nu intervjuas han i en av de största Dagenartiklarna på länge – ett i sig glädjande fenomen att vissa artiklar tydligen kan få lov att vara långa – och upprepar och förtydligar sina tankar. ...
Helighet och kyrkotraditioner
2012-02-23 11:43:00
Jag tycker att debatten om frikyrklighet och svenskkyrklighet som pågår just nu är intressant, om än spretig. Den initierades av Sigfrid Demingers artikel i Dagen, i vilken han uttryckte sin kritik mot det han menar vara ett förytligande i frikyrkans gudstjänstliv. Själv drog han konsekvensen att han som i ungdomen gick ur Svenska kyrkan ”för ...
Mer om: Teologi
Vad ska man säga om KD?
2012-02-22 12:26:00
Vad ska man säga om KD i dessa tider? Både Lars Adaktussons krönika och Hasse Boströms ledare i Dagen är tänkvärda analyser. KD riskerar att hamn under fyraprocentsspärren och söker febrilt att hitta en väg att vinna väljare. Lösningen som uppenbarligen tycks tilltala majoriteten inom partiet tycks vara att söka sig åt ett mer liberalt ...
Mer om: Politik
Skrift och tradition ? 3
2012-01-04 16:53:00
Den katolske bloggaren Bengt Malmgren skriver några intressanta ord på sin blogg, som jag tar mig friheten att citera: ”Vi katoliker har invändningar mot den ofta extrema fokuseringen på sola scriptura (endast Bibeln) som uppstått i den protestantiska kristenheten efter Luther där man inte velat inse eller förstå att tron förmedlas i ett sammanhang och ...
Skrift och tradition ? 2 ? Bibelns kanon
2011-12-21 16:08:00
I mitt förra inlägg om skrift och tradition förklarade jag att alla kristna (inklusive frikyrkliga av alla slag) står i någon tradition. Denna utgör de ?glasögon? med vilka vi läser bibeltexterna och förstår vår kristna tro. Vi har alla lärt oss från någon annan, från vår församling, vår pastor, våra föräldrar, vänner osv. Ingen av ...
Skrift och tradition ? 1
2011-12-20 14:54:00
Jag tror både på Skrift och tradition, fast på olika sätt. Skriften är nämligen alltid högsta auktoriteten. Traditioner kan vara både bra och dåliga, och måste alltid prövas utifrån Skriften. Tradition kan ibland utgöra en bra vägledning, men man måste alltid vara beredd att ändra på den. Som kristna människor och tillhöriga någon viss församling/kyrka ...
Fira jul med glädje!
2011-12-19 21:36:00
För alla som känner dåligt samvete inför att fira jul, läs detta: December 25 means the Triumph of Christianity over Paganism av Michael F. Bird.   Länkar: a
Om ekumeniska samtal igen? svar till Bengt Malmgren
2011-12-19 18:10:00
Den katolske bloggaren Bengt Malmgren är en flitig och aktiv skribent med många intressanta inlägg och synpunkter. Det är alltid intressant att läsa honom. Han anstränger sig också för att förstå de personer han debatterar med, vilket känns väldigt trevligt. Nu har han dels på sin egen blogg och dels i kommentarsfältet på denna blogg ...
Synpunkter på ekumeniskt samtal
2011-12-06 12:11:00
Det har hållits ett ekumeniskt samtal mellan katoliker och protestanter i Elimkyrkan i Stockholm. De deltagande i samtalet var katoliken Bengt Malmgren, den katolske biskopen Anders Arborelius, pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin och Credoakademins och Svenska Evangeliska Alliansens ledare Stefan Gustavsson. Dagens redaktör Elisabeth Sandlund var moderator för samtalet. Jag har ännu inte lyssnat på det, men ...
På pilgrimsfärd
2011-11-08 16:08:00
Jag såg en notis i Dagen idag om att självaste Pilgrim (Peter Halldorf) kommer att uppträda i Kanal 10 nu på lördag (12/11) och svara på ”frågor om de historiska kyrkorna, om påvens överhöghet, helgonens plats, äkta och falsk ekumenik samt vad bibelns beskrivning av den stora skökan egentligen står för. Han beskriver också sitt ...
Att försvara den kristna tron med förnuft och precision ? 1
2011-11-03 07:40:00
Jag har den senaste tiden läst en bok som jag önskat att jag hade haft i min hand redan när jag var i övre tonåren. Jag talar om den kände apologeten William Lane Craigs senaste bok, On Guard – Defending Your Faith with Reason and Precision (Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2010). Under de ...
Håll ögonen öppna
2011-11-02 16:12:00
Bloggaktiviteten från min sida har varit tämligen låg på sistone. Men, jag har laddat genom att göra en del annat, som att läsa intressanta böcker. Inom kort kommer jag att komma med en del blogginlägg i vilka jag recenserar vissa böcker eller reflekterar över vissa frågeställningar och tankar som jag arbetat med under de sista ...
Läsvärt
2011-10-24 15:35:00
Befinner mig i en period av sparsamt skrivande på min blogg just nu. Ibland blir det väl så för de flesta bloggare. Det kan säkert förändras hastigt. Vill dock gärna dela med mig av en del tänkvärda inlägg från annat håll: Den amerikanske bloggaren Trevin Wax har skrivit ett tänkvärt inlägg om kristna ledare, massmedia ...
Om dopet
2011-10-24 15:35:00
Då dopfrågan diskuteras, vill jag gärna delge ytterligare några resonemang: Det finns ingen entydig koppling mellan läran om arvsynd och dop, som vissa tror. Med arvsynd eller ursprungssynd menar vi att alla människor ända sedan Adams syndafall är så fördärvade i sin natur, att de inte förmår att leva ett helt syndfritt liv och inte ...
Intressant om dopfrågan
2011-10-24 15:35:00
Pastor Sigvard Svärd har en debattartikel inne i Dagen idag om dopfrågan: Förändrad dopsyn i pingströrelsen. Läs den! Jag kommer inte att referera den här, utan bara komma med några kommentarer. Svärd skriver att han på grund av den förändrade dopsynen inom pingströrelsen kommer att erbjuda en ny kristen gemenskap i centrala Göteborg, där ”endast ...
Mer om: Teologi
Är söndagsskolan verkligen viktigare än gudstjänsten?
2011-10-24 15:35:00
Dagen har idag en artikel med rubriken ”Andreas Tärnvind: ‘Söndagsskolan viktigare än gudstjänsten’”. Den som säger det, sägs vara svensk frikyrklighets mest tongivande barnledare. Ingressen säger: ”Pastorer och samfundsledare borde ta sitt ansvar och prioritera utifrån det alla egentligen vet: Att söndagsskolan är viktigare än gudstjänsten.” Jag frågar: Kan det verkligen vara möjligt? Med tanke ...
Varför gömmer sig stiftsledningen?
2011-10-24 15:35:00
Jag får nog lov att säga, att prästen Ulla Karlssons har en viss poäng med sitt överklagande av domkapitlets beslut i den märkliga situationen som nu har uppstått i hennes fall. Som tidningarna tidigare skrivit och som jag också tidigare har kommenterat, så gäller fallet en präst i Svenska kyrkan som inte längre tror på ...
Mer om: Teologi
Gud tar inte tillbaka sin kallelse
2011-10-24 15:35:00
Även jag beklagar, liksom Sven Nilsson, den ersättningsteologiska tendens som man kan märka bland många frikyrkliga kristna idag. Det är tragiskt när kristna svenskar inte kan inse att Gud är trogen och lojal även mot sitt lite äldre folk Israel. Men, man kan förstå att många successivt faller till föga för det enorma massmediala tryck ...
Är kyrkan bara vår föreningslokal?
2011-10-24 15:35:00
C-H Jaktlund skriver i Dagen om uthyrning av frikyrkor, föranlett av den diskussion som förts angående det faktum att Filadelfiakyrkan i Stockholm hyrs ut till olika koncerter med artister som utifrån kristen synpunkt kan väcka en del tveksamma frågor. Inget i artikeln är väl särskilt uppseendeväckande och inget är något som man inte hört förut, ...
Postmodernismen är död!
2011-10-24 15:35:00
Den kristne amerikanske skribenten Collin Hansen skriver ett intressant inlägg om att postmodernismen är död, men inte helt borta. Han hänvisar bland annat till en artikel av författaren Edward Docx (av vad jag förstår en icke religiös författare) med titeln Postmodernism is dead, i tidskriften Prospect. Intressanta tankegångar, tycker jag. Påminner mig en del om ...
Mer artiklar från denna bloggen:
1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150
33639 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss