RSS ÄmnenBloggar om "Carl Bildt"

Carl Bildt

Calle är rolig
2017-08-13 19:04:00
Ibland är förre utrikesexcellensen Bildt rolig:På den vidare scenen går det inte att undvika att notera att president Trump från olika golfklubbar hotar än det ena landet och än det andra med krig.Man skulle önska att han i stället ägnade golfen större uppmärksamhet.
Medeltiden är bättre än sitt rykte!
2016-10-21 15:15:00
Ibland är förre utrikesexcellensen Bildt faktiskt rolig:Jag har heller aldrig känt någon drift i att delta i det allmänna smutskastandet av medeltiden. Detta på tal om Saudiarabien. Det tråkiga är nog inte att Saudiarabien befinner sig i medeltiden utan i vår tid. Dessutom försett med moderna vapen som mal sönder grannlandet Jemen.För övrigt finns det historiker som hävdar att medeltiden verkligen inte var så mörk ("the dark ages") som det påstås. I mina hyllor står bland annat en bok som heter Den ljusa medeltiden. "Mörkret" var förtal av folk som ville återgå till tiden före medeltiden, till den klassiska romerska epoken. Renässansfolket alltså, de som i stället hyllade det antika Rom, den epok som låg innan medeltiden. En rörelse som i sina mål var reaktionär. Det misslyckades naturligtvis. Återupplivandet av romerska ideal satte igång oväntade processer. Några hundra år senare var kapitalismen i färd med att bryta ner såväl renässansens som medeltidens kvarlevor i Europa.
Carl rapporterar från Riga
2016-08-23 10:51:00
Förre utrikesexcellensen Bildt har varit i Riga. Det står några intressanta saker i hans rapport:Man har gått från en nivå på BNP per capita kring 50% av EU:s genomsnittliga till kring 75%. Bra så, men under senare år har konvergensen så gott som upphört.Och det är farligt inte minst i ljuset av den andra utmaning jag talade om, nämligen den demografiska. Under det senaste kvartseklet har Lettland förlorat ca en tredjedel av din befolkning. Många finns i dag i Irland eller Storbritannien. Hur hade BNP/capita sett ut om det inte skett en massutvandring då? Legat kvar på halva EU:s genomsnitt? Verkar som det där med EU-medlemskap och euro inte är något jätteklipp, särskilt inte för rätt små och svaga stater. (Det är andra som gör klippen.)Ytterligare ett klipp som visar på hur resurser felfördelas:Och Lettland storsatsar nu för att de egna försvarsutgifterna snart skall vara upp i 2% av BNP. Det är mer än en fördubbling under en rätt kort tidsperiod, och leder självfallet till att ...
Bildt om Lavrovs ryska synpunkter
2016-04-29 19:29:00
Sålunda skriver förre utrikesexcellensen Bildt på sin blogg:Hemma ser jag att det är viss upphetsning över vad Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov sagt i en intervju om ett möjligt svenskt och finskt medlemsskap i Nato. Men jag tyckte nog att hans kommentarer, icke minst med hans mått mätt, var relativt försiktiga. Att Moskva inte skulle tycka om ett sådant steg förvånar väl knappast. Och att den ryska militären möjligen skulle göra vissa ändrade dispositioner är heller knappast sensationellt. Lavrov uttalar sig dessutom rent hypotetiskt ? skulle han fråga dem skulle han med stor sannolikhet få beskedet att de redan gjort sådana dispositioner. Det var ett bra tag sedan Sverige lämnade neutralitetspolitiken ? och också under dess skeden visste ju Moskva betydligt mer om våra också militära västkontakter än vad som berättades offentligt i Sverige.Jag kursiverade ett par meningar som är extra intressanta: dels att det inte är konstigt att Ryssland reagerar om Sverige gör sig...
Bildts kommentar
2015-11-25 10:23:00
Förre excellensen Bildts kommentar till nedskjutningen av det ryska planet på Syrisk-Turkiska gränsen är anmärkningsvärt återhållsam. Hans ursäkter angående turkarnas beteende är ganska milda. Kan man tolka det så att man i hans kretsar inte är så glada över vad Erdogan håller på med? Man kan lätt få intrycket av att regeringen i Turkiet känner sig allvarligt pressad av vad som händer i det syriska kriget och försöker dra in hela NATO. Men vill 'hela NATO' vara med om det? Det är ju helt klart att Turkiet spelar en ful roll genom att på olika sätt stödja samma sorts islamister som agerar i Syrien, och senast i Libanon, Frankrike och Tunisien.- Hur som helst, bara att sådana här saker händer är ett gott argument för att inte gå med i NATO.Förresten, ni har väl hört det där om "Je suis Charlie" eller "Je suis Paris"? Men aldrig "Jag är Beslan". Närmare tusen människor dödades eller skadades när islamister angrep en skola i Beslan i södra Ryssland 2004. Många var just skolbarn. Men b...
Diplomati är mer än att säga saker
2014-03-06 23:15:00
I Krim har det regionala parlamentet (kanske det kan jämföras med landsting, men det är jag lite osäker på) beslutat att de vill att regionen ska tillhöra Ryssland och inte Ukraina. Revolten i Kiev har därmed spritt sig på ett sätt som revoltörerna sannolikt inte tänkt sig. Alldeles uppenbart är situationen i Ukraina komplex, med […]
Fiendens fiende
2014-03-03 21:01:00
Utrikespolitik handlar inte bara om att uttala sig tillräckligt avståndstagande från en sida, och vara överslätande gentemot den andra. Utrikespolitik handlar – om den ska vara framgångsrik – huvudsakligen om att kunna prata med alla, för att både göra sin ståndpunkt klar och att påverka och förändra skeendet. Det är uppenbart och tydligt att Rysslands […]
Ironi à la Myrdal
2014-01-24 12:13:00
Citatet nedan är plockat från Jan Myrdals twitterflöde. Numera talar man ju om 'högskolepoäng', inte om 'betyg', men vad som sägs är är att Bildt studerade på högskola i fem år. Det blir tio terminer då han var registrerad som student någonstans. En termin = ett betyg. Har man på fem år = tio terminer bara lyckats ta 1½ betyg i stället för åtminstone tio möjliga har man inte gjort så bra ifrån sig.  Den förrförre statsministern hette Bildt. Han var känd som akademiker då han legat vid högskola i fem år och med viss möda tagit ett och ett halvt betyg.Jag skrev "åtminstone". En superbegåvning (?) som Carl Bildt skulle naturligtvis ha klarat av att läsa flera kurser parallellt och antingen avslutat utbildningen snabbare, eller ha fått ännu mer betyg = högskolepoäng. Normaltid för att läsa in en magisterexamen tror jag är sju terminer. Eller karln kanske inte är så smart i själva verket, utan snarare mest fräck, arrogant och väloljad i truten?Nåja, "känd som akademiker" är väl ...
Snuvad på konfekten?
2013-11-22 12:27:00
Så här skriver utrikesexcellensen Bildt, med anledning av att EU-förhandlingarna med Ukraina gått över styr:När EU-närmandet läggs på is läggs också moderniseringen av Ukrainas ekonomi på is, man får inte det tillträde till EU-marknaden som hade varit viktig och man förlorar en attraktivitet för utländska investeringar man annars hade fått. I stället är man nu i desperat behov av finansiellt stöd från Ryssland. Med all sannolikhet kommer vi nu att se Ryssland köpa upp för dem intressanta ukrainska industrier, och rimligen får vi också se en sänkning av det gaspris som i alla fall låg på en nivå som man i ljuset av nya omständigheter inte hade kunnat hålla.Man skulle ju kunna tolka det som att  "fan också, vi blir snuvade, det var ju vi som skulle ta över dom ukrainska industrierna till vrakpris"! Den ryska imperialismen kanske är starkare än EU-dito, och den senare har ju inga gasleveranser att fresta med.Bildts slutsats är nu att EU får kasta sig över Moldavien i ställe...
Nu syns de lite mer!
2013-10-30 15:55:00
Här är en tidningsframsida med påståendet: Du, vi syns inte på stan:Och det måste ju medföra åtgärder, som jag noterade på Långholmsgatan tisdag förmiddag:Marx, Lenin och Mao, gamla kända ansikten. Men som alltid klagar jag över att min favorit Engels inte är med, och ändå är Engels vad jag tror minst lika viktig som Marx. - Nå, man kan ju inte få allt. Och nu är Oktoberrörelsen lite mer synlig på stan, även om själva affischen är undertecknad av Kommunistiska Arbetarkommunen. Tankarna bakom kampanjen beskrivs här. Bra attityd kallade jag det.Som man ser på översta bilden ställs även frågan Tänkande eller "-ism"? Det handlar om det som tidigare kallades "Mao Tsetungs tänkande" (eller "Maotsetungtänkandet", och med olika stavningsvarianter av namnet Mao) och som numera kallas "maoism". Jag tänker inte referera artikeln, jag antar att innehållet är så pass grundläggande att det bör komma på hemsidan. Nöjer med mig med att klippa in en bild från just den artikeln:Ja, här har vi upphovs...
Kanske viktigare?
2013-09-09 15:20:00
Tänk om det här på sikt är en viktigare nyhet än att pladder-tomten Obama är i Stockholm? - Ryssland stärker banden med stater i sitt närområde. Den lille/medelstore hunden Bildt är bekymrad, å husses vägnar får man anta.Bildt: "Äventyrlig väg"Ekot DelaRiskerar relationer med EU. Armenien ger sig in på en "äventyrlig väg", säger utrikesminister Carl Bildt efter beskedet om att landet ska gå med i en ryskledd tullunion.Ökat beroende av RysslandArmenien i rysk tullunionHot mot planerat frihandelsavtal. Armenien har överraskande meddelat att man ska gå med i en tullunion som leds av Ryssland. 
Utrikesministern om Iran
2013-08-11 12:55:00
Utrikesexcellensen Bildt tillhör inte toppskiktet bland  mina favoriter, men ibland skriver han intressanta saker, som i samband med installationen av Irans nye president:På sina håll kommer man alldeles säkert att försöka säga att ingenting förändrats för att på det sättet cementera en mer konfrontatorisk hållning till Iran också under dess nyvalda nya president.Ett rätt remarkabelt exempel på detta var när ett uttalande av Hassan Rouhani som riktade sig mot ockupationen av Palestina feltolkades ? dock först av iranska media ? och på sina håll omedelbart basunerades ut som att han krävt att Israel skulle förgöras.Men det försöket tror jag snarast blev en bumerang.Och till de mindre konstruktiva insatserna just nu hör ju också försök i den amerikanska kongressen att just nu ? av alla tillfällen! ? pressa fram nya sanktioner.Med all sannolikhet spelar det snarast de mer fundamentalistiska krafterna i Teheran i händerna.Det här är ju utskåpningar åt flera håll, inte bara slarvand...
Recension av Twitter-Calle
2013-08-11 12:50:00
Via ett tips på Pirat-Anna Trobergs blogg hittade jag en artikel som diskuterar Carl Bildts twittrande och där man bland annat kan läsa:Den formulering som bäst beskriver mitt intryck av hans twitterflöde är filmtiteln Eternal sunshine of the spotless mind. Bildt flyger alltid ovanför molnen, i det torra intellektets eviga solsken. Att läsa hans tweets är som att titta in i utrikesministerversionen av ett sådant spotless mind: det är som om hans skalle var täckt av teflon på insidan likaväl som på utsidan. Orepad, möjligen oanvänd; det är inte helt lätt att avgöra. Och ett par gånger om dagen känner detta repfria intellekt ett behov av att meddela sig med världen.Det var väl fyndigt uttryckt!? "Orepad, möjligen oanvänd ..."
Ett Iran bortom Teheran
2013-06-21 13:20:00
Ett artikeltips via Pierre Gilly:Närmare bestämt ett AP-reportage från Iran som går en bit utanför de hippa engelsktalande kvarteren i Teheran, till ett land som västerländska media vanligen inte vill se. Ett land där president Ahmadinejad inte betraktas som en pajas eller livsfarlig galning, utan en som gör gott för folket. Det folk som inte deltar i "gröna revolutioner", utan kanske snarare deltar i att slå ned dem när de övergår till gatustrider. Detta för att man redan lagt sin röst för presidenten (som uppfattas som småfolkets man) och inte gillar alternativen (svinrika överklassare och uppblåsta storstadsbor med tvivelaktig moral).På köpet får vi veta att presidenten och de ledande prästerna inte är riktigt kontanta med varandra. Den detaljen är väl lite mer känd, men rapporteras inte så ofta i alla fall eftersom det kan störa den officiella versionen av hur det är i Iran. Landet passar ju illa för grovt tillyxade beskrivningar. Att man har en författningsdomstol som kallas "v...
Redan trötta på oss?
2012-05-31 16:09:00
Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt tar emot USA:s utrikesminister Hillary Rodham Clinton Söndagen den 3 juni tar statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt emot USA:s utrikesminister Hillary Rodham Clinton i Stockholm för överläggningar. Vid mötet kommer den ekonomiska situationen i EU att diskuteras liksom aktuella utrikespolitiska frågor. Bland dem kommer särskilt fokus att läggas ...
EUphoria ? I det tysta håller ECB Wall Street skadeslöst (medan Putin vänta
2012-05-24 17:05:00
Financial Times påtalar i artikeln ”Bond exodus on a par with eurozone bankrun” att det just nu i det tysta pågår massvältring av skuld från spekulanter till de europeiska skattebetalarna, med ”EU-ledarnas” och ECB:s goda minne. Det är nämligen därför … Läs mer →
Av: Nemokrati
Skriv upp den 21 maj 2012
2012-05-21 19:41:00
Kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig mellan främst Sovjetunionen och USA, samt deras respektive allierade stater, från omkring 1946, då andra världskriget slutade, till omkring 1990. Detta tillstånd påverkade allt och alla under en mycket lång tid, och numera finns det en websida som belyser denna tid; www.kalla-kriget.se Den som ...
Läsare orolig; NATO-mötet
2012-05-19 10:30:00
Det som oroar mig mest är att den ryska regeringen har varnat NATO att om “missilskölden mot Iran” tas i bruk så kommer Ryssland att förstöra dessa installationer i preventivt syfte. De har redan flyttat fram Iskander raketer till Kaliningrad regionen Ja, på andra sidan Baltikum. Missilskölden är utplacerade längs Rysslands hela västra och delar ...
Ombildning av Afganistan styrkan till minröjning?
2012-05-12 21:40:00
Angående att ombilda vapen till plogbillar… Det är dax för Sverige att visa musklerna i vår minröjningsteknologi och ta hem pojkarna och flickorna från Afganistan insatsen. Att ombilda denna styrka är nödvändig politik, eftersom vår värld förändras dagligen och insatser kommer och går eller förändras över tid. Kostnaden för Afganistan insatsen kan nu omvandlas till ...
Varumärke: Nya Moderaterna nu ännu nyare!
2012-04-26 03:31:00
FÖRNYELSE | Vissa nyheter framstår som självklara även om de kommer som en överraskning. Ett exempel är att Sofia Arkelsten (M) tvingats avgå med omedelbar verkan som partisekreterare. Strategin blir nu att göra ”Nya Moderaterna” ännu nyare. Fast med tydligare fokus på att bli en kampanjorganisation som levererar resultat i form av bättre opinionssiffror. Rent teoretiskt kan man förnya ...
Missbrukat förtroende.
2012-04-06 16:02:00
Kan det bli värre än så här? Den ena affären efter den andra avlöser regeringen Reinfeldts görande och låtande. Inte undra på att förtroendet sviktar och väljarna letar andra vägar. Sverige har en utrikesminister som tjänar pengar på krig och som går USA:s ärenden. Han kallar Saudiarabien, ett av världens brutalaste diktaturer, för ett familjeföretag som är okey att exportera vapen till. Carl Bildt tjänar stora summor på Irakkriget. Han har suttit i styrelsen för kapitalförvaltaren Legg Mason med stora ekonomiska intressen i den amerikanska krigsindustrin. Samtidigt var han lobbyist för amerikanska krigsintressen med kopplingar till vapentillverkaren Lockheed Martin. - Det är anmärkningsvärt att Sveriges utrikesminister lobbat för ett krig mot Irak och sedan dessutom själv tjänat pengar på krigsutbrottet, säger Rolf Lindahl, politisk sekreterare på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. (Ex) Han talade sig varm för att Sverige skulle stödja USA:s invasion av Irak   och nu väntar v...
Kasta ut Bildt, C, FP och KD så vinns valet
2012-04-06 08:43:00
Vem eller vilka ska bort?...Att nervositeten närmar sig allt snabbare kvarteren kring Rosenbad och Schönfeldts gränd är uppenbart. Allt från look a like till toppa laget. Valet 2014 står för dörren och spurten verkar bli lång och darrig. Att redan nu börja se över strategin är ovanligt men så är motståndet mer slipat (iallafall vad bilden ger sken av).          Kasta ut Bildt, Tala med folket, le, var ödmjuk, säga nej till kompisarnas förslag och vem vet kanske sjunga en stump i en tv-show. Ja nu formas strategin som ska ta moderaterna till makten en tredje gång. Med eller utan Allians får vi se. Reinfeldt och Schlingmann har upptäckt att de går att styra (jaja kan diskuteras) i minoritet och varför då trassla med tre andra småpartier som ska ha en massa ministerposter och odrägliga krav på politiken. Det finns nog ingen som ärligt med handen på hjärtat kan säga att Moderaterna gillar Alliansen utan ser det som något nödvändigt ont för att få makten. Kan man...
Cold Response ? EU:s NATO-militarisering mot (M)assarbetslöshetens massdemo
2012-03-31 22:25:00
Hellre än att överge massarbetslöshetslinjen från 30-talet och släppa austerity som “krislösning“, går EU vidare med sin extremt destruktiva och förvärrande åtstramningspolitik, med vilken man hela tiden skapar nya skaror massarbets- och medellösa, som NATO-trupperna sen ska få slå ohämmat … Läs mer →
Av: Nemokrati
Tolgfors borta, Bildt och Billström härnäst?
2012-03-29 17:53:00
Tolgfors avgång är glädjande och visar att ministrar inte kan bryta mot mänskliga rättigheter hur som helst, vilket borde få Carl Bildt som engagerat sig i Lundins brott mot mänskligheten och Tobias Billström som utvisar människor till tortyr att darra. Samtidigt visar det på ett stort demokratiproblem - folket har egentligen väldigt lite makt. Det ...
Smör, Olja och Carl Bildt lika med glida vidare
2012-03-23 15:52:00
Sudan, olja och Carl Bildt. Det smakar inte bra och detkänns väldigt strävt. Och nu bilden av barnen? Man kan säga att vinet, ellervar det oljan denna fredag smakar unket. Och mitt i smeten står en tyststatsminister och inte säger ett pip om sin utrikesministers havanden? Dethjälper inte att ta fram dammsugaren skiten är kvar.           Peter Johansson ställer ett antal relevanta frågor som jagansluter mig till. "Carl Bildts funktion i Lundins styrelse var att ge råd och kunskap just i denna situation. Hur reagerades Bildt när han konfronterades med Lundins situation i Sudan?Vilka råd gav Bildt?Vad visste Bildt?När visste Bildt?      Men om svaren på kommer komma är jag inte så säker på. Utrikesminister Carl Bildt är en politiker som behärskar smörets funktion väl och med det kommer glida vidare i livet utan större problem. Jag gillar inte det men...Media: Ab, Exp, DN,Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometer...
Image: Per Ahlmark och Folkpartiets roll i regeringen!
2012-03-13 16:25:00
TAL | Det intressantaste från Folkpartiets riksmöte blev inte förslaget på lägre ingångslöner för ungdomar utan attacken på utrikesminister Carl Bildt (M). Per Ahlmarks poäng är att Carl Bildt alltid har visat en ovilja att markera mot övergrepp och folkmord i sin roll som utrikesminister. Detta irriterar inte bara folkpartister. Nu senast har det handlat om hans oförmåga att markera ...
Pengar är bra, men inte kärleken och begäret efter dem
2012-03-13 10:19:00
1 Tim 6:10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.Pengar är inte roten till allt ont. Det finns mycket välsignelse med pengar. För har du pengar så kan du evangelisera världen. Men pengar kan vara en rot till allt ont, inte själva roten, utan en rot av flera till allt ont. Det är om du har kärlek och begär efter pengar. Som resultat till pengabegäret har många kommit bort från tron på Jesus Kristus. Till följd av detta har de vållat sig själva mycket lidande. Pengar är bra, men inte kärleken och begäret efter dem. Det finns inget som sticker så mycket i världens ögon som pengar. Då och då har det lyfts fram i media om oljejätten Lundin Petroluem och om Carl Bildts intressen i företaget. Men media har inte hittat några anklagelsepunkter mot Carl Bildt så nu har de gått vidare till övriga ministrar i regeringen. Med stora rubriker skriver Aftonbladet "De tjänar pengar –...
Av: apg29.se
FN lyfter frågan om yttrandefrihet
2012-02-27 16:23:00
Pressmeddelande 27 februari 2012 Utrikesdepartementet FN lyfter frågan om yttrandefrihet på Internet genom svenskt initiativ FN:s råd för mänskliga rättigheter inleder i dag sin 19:e ordinarie session i Genève. Utrikesminister Carl Bildt deltar vid sessionens högnivåsegment och håller Sveriges anförande i rådet onsdagen den 29 februari. Samma dag deltar utrikesministern även i den paneldiskussion om ...
Fånigt om det är sant
2012-02-27 13:06:00
Bildt wants Sweden to be ‘world power’: WikiLeaks Foreign minister Carl Bildt believes Sweden should be a ?world power? and once called Russian prime minister Vladmir Putin a ?chetnik?, according to internal emails from a US security firm released by WikiLeaks on Monday. Bildt ‘worried’ over WikiLeaks smear plans (23 Feb 12) WikiLeaks smear effort ...
De Hemliga Telegrammen
2012-02-24 05:51:00
Wikileaks säger nu att de ska avslöja Bildt (det får vi hoppas på) Redan i december 2010 låg Bildt och regeringen pyrt till. Men så hände något (den “klantige” självmordsbombaren i Stockholm) som tog bort knivsudden som Regeringen hade på sig ifråga om Wikileaks uppgifter om svenskt samarbete med USA. On Dec 6, the Swedish ...
Anklagad för att vara en knähund?
2012-02-22 10:31:00
USA ansåg att Carl Bildt förhävde sig, och såg sig som en stor hund medan han i själva verket bara är en mellanstor hund. Nu förvandlas han möjligen till en knähund? Wikileaks: Carl Bildt är USA-informatör Wikileaks planerar en massiv smutskastningskampanj mot Sverige för att förhindra att den svenska regeringen går med på att utlämna ...
Carl Bildt skulle ?med glädje? erkänna ?Palestina? i FN
2012-02-16 18:18:00
Gårdagens utrikespolitiska debatt i Sveriges Riksdag var ingen höjdare. Vår utrikesminister Bildt anslog tonen genom följande uttalande: ”Vi är djupt bekymrade över bristen på framsteg i strävan efter fred mellan israeler och palestinier. Vi ser betydande faror för framtiden i dagens utveckling. Det gäller inte minst den fortsatta bosättningspolitiken. Vi stöder politiskt och konkret arbetet med ...
Ge inte ockupationsmakten fria händer!
2012-02-15 13:47:00
En av de frågor som diskuterades under den utrikespolitiska debatten i riksdagen under dagen var erkännandet av en Palestinsk stat. Uppdatering 21:50 längst ner på sidan De tre rödgröna partierna har enats om ett gemensamt ställningstagande för ett svenskt erkännande av Palestina som en självständig stat.   Vi kräver att regeringen klargör att Sverige kommer att rösta för ett palestinskt medlemskap i FN samt påskyndar ett erkännande av staten Palestina.( (Stefan Löfven (S), Åsa Romson (MP), Gustav Fridolin (MP) och Jonas Sjöstedt (V) , Brännpunkt, SvD) Carl Bildt svarade  att ett av de tre kriterierna som krävs för ett erkännande inte uppfylls. Han menade att den palestinska myndigheten inte har kontroll över sitt eget område och hänvisade till de övergrepp och den bostadspolitik som staten Israel bedriver är ett hinder för ett erkännande.  Häpnadsväckande och synnerligen oroande att en svensk utrikesminister ger staten Israel beslutsrätt över när och om  palestinierna ska kunna bil...
Mina barn, och andras ungar
2012-02-11 15:44:00
Carl Bildt vill se de för terrorism dömda svenskarna fria och det vill väl “alla” svenskar. Vi får som vanligt aldrig veta någonting. Tidigare publicerat: Bloggen har tidigare skrivit om att åklagaren i målet mot journalisterna hade en video som bevisning, och nu har en bloggstammis hittat den, tack! Terrorplanering med Martin Schibbye och Johan ...
Nabil Shaath: Den palestinska myndigheten erkänner inte Israel
2012-02-08 16:37:00
”Väl värd att lyssna på”. Det är utrikesminister Carl Bildts omdöme om Shaath, som är höjdare inom al-Fatah. Fatah är en organisation som vill utplåna Israel. - Det är PLO, inte PA, som erkänner Israel, säger Shaath nu enligt Arutz7. Men samtidigt fortsätter Fatah – svenska socialdemokraternas systerparti förresten – att skapa en gemensam ”palestinsk” regering inom ...
Sossetv bevakar demonstrationen mot Carl Bildt som utrikesminister i Götebo
2012-01-27 07:32:00
Relaterade Inlägg: Carl Bildt tillrättavisade av Frankrike? Dags för oberoende kommission från riksdagen som utreder Carl Bildt och Lundin Oil Om att skämmas för Carl Bildt Relaterade Inlägg: Carl Bildt tillrättavisade av Frankrike? Dags för oberoende kommission från riksdagen som utreder Carl Bildt och Lundin Oil Om att skämmas för Carl Bildt
Dags för oberoende kommission från riksdagen som utreder Carl Bildt och Lun
2012-01-27 07:32:00
Är det inte dags riksdagen utser någon form av oberoende grupp som kan utreda exakt hur Carl Bildt och det svenska utrikesdepartet under Carl Bildts ledning agerat i förhållande till Lundin oil. Förutom en uppenbar intressekonflikt i att Carl Bildt sitter som utrikesminister medan utrikesdepartementet agerar dörröppnare och murbräcka så glider ju Carl Bildt i skavlan och ... Relaterade Inlägg: Did Carl Bildt fega ur… Carl Bildt spränger Europarådet? Om att skämmas för Carl Bildt
Historisk bakgrund
2012-01-25 10:38:00
Nu har vi haft el hela tiden sen igår eftermiddag. Hela natten lång! - Jösses… Kanske hade min granne teknikern rätt då han sa mig igår att regeringen skulle skicka in polisen i elverket, och bära ut de strejkande, som inte gillar att elhanteringen ska privatiseras. Strulet har pågått nån vecka. Möjligen har Turkiet sagt ...
Nu har Bildt fattat + östekonomierna
2012-01-24 19:28:00
- Iran kommer inte att göra som de blir åthutade. Då måste väst plötsligt börja tänka i risktankar och det märkliga är att självbilden är den att väst är stora, starka och rika men sanningen är att väst är panka. Därefter tittar en annan falsk självbild ut som går ut på att alla andra länder ...
Lena Mellin vill aldrig granska Bildt
2012-01-23 12:39:00
Detta är ett läsartips, tack! Den transatlantiska länken del 7
Lena Mellin är ett demokratiskt problem
2012-01-23 10:07:00
Lena Mellin ville avsätta Håkan Juholt. Lena Mellin ville avsätta Littorin. Lena Mellin vill.. Lena Mellin vill inte avsätta Carl Bildt. Det märks. Carl har släpp fler grodor på sin hemsida än Juholt ens skulle kunna klara av, och han har inte profiterat på folkmord som Bildt. Det vill inte Lena Mellin belysa alls. Drevet ...
S kommer att försvinna
2012-01-19 11:17:00
SvD tar upp frågan om Juholt kan sitta kvar, och vi vet alla att han anklagades för att ha skrivit fel i blanketter. Det kan vi väga mot att Carl Bildt anklagas för folkmord, och det är tyst om den saken. Bodström har påpekat det orimliga i att Bildt företräder Sverige när den misstanken finns. ...
Sossetv bevakar demonstrationen mot Carl Bildt som utrikesminister i Götebo
2012-01-16 13:20:00
Relaterade Inlägg: Carl Bildt tillrättavisade av Frankrike? Dags för oberoende kommission från riksdagen som utreder Carl Bildt och Lundin Oil Om att skämmas för Carl Bildt Relaterade Inlägg: Carl Bildt tillrättavisade av Frankrike? Dags för oberoende kommission från riksdagen som utreder Carl Bildt och Lundin Oil Om att skämmas för Carl Bildt
Dags för oberoende kommission från riksdagen som utreder Carl Bildt och Lun
2011-12-30 13:40:00
Är det inte dags riksdagen utser någon form av oberoende grupp som kan utreda exakt hur Carl Bildt och det svenska utrikesdepartet under Carl Bildts ledning agerat i förhållande till Lundin oil. Förutom en uppenbar intressekonflikt i att Carl Bildt sitter som utrikesminister medan utrikesdepartementet agerar dörröppnare och murbräcka så glider ju Carl Bildt i skavlan och ... Relaterade Inlägg: Did Carl Bildt fega ur… Carl Bildt spränger Europarådet? Om att skämmas för Carl Bildt
Undfallenhet är inte respekt!
2011-12-23 18:03:00
När domslutet mot de svenska journalisterna som fängslats i Etiopien kom höjdes kritiska röster mot regeringens och i synnerhet  Carl Bildts tystnad.  Andra menade att den tystnaden var befogad då man måste respektera andra länders lagar.  Det är ett resonemang jag håller med om till viss del.  Det innebär inte att man som i Carl Bildts fall går ut med desinformation som försvårar . Tidigt stod det klart att åklagaren i rättegången mot  Martin Schibbye och Johan Persson  hävdade att de båda inte var journalister utan använde den yrkesbeteckningen som  täckmantel .  Carl Bildt förstärkte den bilden .  Ett oförlåtligt felgrepp som kam ha fällt avgörandet då   fälldes på samtliga åtalspunkter även terrorism. Jan Eliasson, fd utrikesminister menar att det svenska uttalandet efter domen hade kunnat komma tidigare: Man hade redan från början tydligt kunnat klargöra att det var ett journalistiskt uppdrag. Det fanns ett intryck efter Bildts första uttalande att det  var turism, praktiskt ta...
Mord på öppen gata
2011-12-15 04:35:00
Bradley Manning Heads for Trial; No One Charged for Murdered Civilians Den dagen väst faller, och dit är det inte långt, kommer nya makthavare som kommer att ställa de gamla ledarna inför rätta om historien upprepar sig, och det gör den. Den förste som åker in är Bush och sen Obama och vår egen Carl ...
Hur tänker Bildt här?
2011-12-02 22:06:00
Shame on you mr Carl Bildt! Det här är bara för mycket. Sveriges utrikesminister bromsar sanktioner mot Syrien. Ett land som gjort sig känt för att skjuta skarpt på fredliga demonstranter. Ett land som torterar oliktänkande. Så har han mage att  slänga ur sig en tweet som gör gällande att han medverkat till de sanktioner mot Syrien som EU precis beslutat- Bra att EU tagit beslutet då den utrustning som avses använts för att spåra oliktänkande och oppositionella. Men varför låtsas som om Du medverkat till beslutet Carl Bildt när det var tvärt om? På grund av Sverige blev EU:s sanktioner mot Syrien svagare än de annars varit. Alla övriga EU-länder stod bakom ett förbud mot att handla med syriska telefonbolag men Sverige vill tillåta fortsatta affärer med diktaturen, det uppger flera samstämmiga källor för SVT. Redan förra veckan kunde SVT avslöja att svenska Ericsson förser Syrien med teknik som gör det möjligt att följa allt som oppositionen gör via mobiltelefoner. SVT kunde också be...
Missuppfattningar om Ericssons verksamhet i Syrien!
2011-12-02 19:25:00
Det är ytterst lätt att hålla med om att Syrien har en fruktansvärt brutal regim, och det är tyvärr ingen nyhet. De har länge använt sig av tortyr som till och med skulle få andra diktaturer att rynka på näsan. Idag rapporterar DN, SvD och SVT att Sverige har lagt fram en reservation mot nästa ...
Carl Bildt, Snooki and The Wrath of God
2011-11-27 19:40:00
Still no snow here in northern Sweden. It’s weird, since usually this time of year means dressing like an eskimo and putting on skis to get around outside. Is this that global warming everyone is talking about or is God punishing us for something? And speaking of God, today is the first Sunday of Advent. ...
Anders Borgs ekonomiska laissez-faire ? ren vidskepelse
2011-11-10 23:18:00
Nyliberalismen är just vad den säger att den är – ett omkok på Adam Smith, den ekonomiska liberalismens fader, som var presbyterian och menade, att Egenintresset var den allena saliggörande drivkraften i samhället. Han tog sin lära om den ”osynliga … Läs mer →
Av: Nemokrati
33628 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss