RSS ÄmnenBloggar om "Historia"

Historia

"Var Mao verkligen ett monster?" - recension
2017-10-09 12:56:00
Gregor Benton, Lin Chun (red) Var Mao verkligen ett monster? Det akademiska svaret till Chang och Hallidays Mao: Den sanna historien.Oktoberförlaget, Stockholm 2017, 318 sidor. Var Mao verkligen ett monster? (härefter B&L) publicerades ursprungligen år 2010 och består av en samling recensioner där skribenter på akademisk nivå bemöter anklagelserna i boken Mao: Den sanna historien av Jung Chang och Jon Halliday (härefter C&H). Enligt presentationen på Oktoberförlagets hemsida bör man ha läst C&H för att få riktigt utbyte av motkritiken.  Det har jag inte gjort vilket är en brist, men som intresserad av historia inklusive metodik och historiologi (historia om hur historia skrivs) går det ändå att ha synpunkter. Om metoder och metodfelNågot som kritikerna i B&L i varierande grad hänger upp sig på är dålig metodik hos C&H. Detta till den grad att redaktörerna tror att deras artikelsamling skulle kunna användas i undervisning (jag antar att det är högskole...
Några tankar kring Mobo Gaos bok om Mao och kulturrevolutionen
2017-03-16 15:08:00
  Mobo Gao Striden om Kinas förflutna. Mao och kulturrevolutionen. Oktoberförlaget 2017. Övers. Hannu Komulainen, Björn Erik Rosin. 350 sidor.Några inledande anmärkningarDet var i april 1970. Jag skruvade på en gammal radio med kortvågsband, hittade Radio Peking. Programmet började inte som annars med ett citat från Mao, utan med en liten speldosemelodi: det var Kinas första rymdsatellit som spelade Östern är röd. På marken pågick det som officiellt kallades Den Stora Proletära Kulturrevolutionen. År 2016 kunde världens maoister fira femtioårsjubileet av denna världsomskakande revolution. Det officiella Kina firade inte. Men rymdprogrammet fortsätter man utveckla starkt.***Den här boken kom ursprungligen ut 2008. Det betyder att mycket har hunnit ändras i Kina. Lönerna har stigit för tidigare dåligt betalda arbetare. Möjligen har ojämlikheten gått tillbaka något de senaste åren. Den officiella politiken är att landets fattiga områden skall ha lyfts ur fattigdomen till år 2020. ...
Poetiskt tips till historiker
2016-07-17 19:05:00
Här är två rader från Bodil Malmstens diktsvit Nefertiti i Berlin:Det finns bara ett sätt att tolka historien                bli denEtt rimligt tips, men väldigt svårt att göra i verkligheten. Hur blir man historia? Kan man lägga undan sitt eget medvetande, sin egen historia, och i stället förstå hur andra människor i andra tider och under mycket annorlunda betingelser tänkte? Vad hade den vackra egyptiska drottningen Nefertiti för tankar, hur såg hon på världen? - Vad hade killen som körde lastbilen in i folkmassan i Nice på Rivieran i huvudet? Det kan vi bara gissa.Eller blir man historia genom att göra något som folk minns, ungefär som Herostrates' bedrift att sätta eld på ett tempel? - Efter det blev han ju känd! Detta liksom den mordiske chauffören i Nice den 14 juli. Men han lär snart vara bortglömd i raden av alla andra som tycker sig ha en mission här i världen, och måste demonstrera det på ett vålds...
Lästips: Stalins roll
2016-04-13 19:45:00
Bloggaren The Saker som behandlar Ryssland ur olika aspekter har skrivit en lång artikel med funderingar om Stalins roll i historien: The controversy about Stalin ? a ?basket? of preliminary considerations. För den som är intresserad av sovjethistoria är det intressant läsning. Sedan behöver man inte hålla med om allt, kanske säga emot, och man kan sätta dit frågetecken ibland, men så är det ju med historiediskussioner. Dessutom är ju Sakers diskussion på inget sätt heltäckande. Det är nog knappast möjligt med ett ämne av den här storleken - det handlar ju om flera årtionden av oerhörda omvälvningar i världens största land. En del kommentarer till artikeln är också tankeväckande (och somliga ointressanta). Det finns tydligen någon udda sekt som betraktar Stalin som kristet helgon också. Det är väl att ta i, även om en annan bloggare, religionsforskaren Roland Boer, ibland skriver om religiösa vändningar i Stalins verk.Nu handlar mycket om de stora utrensningarna när Stalin diskutera...
Hur började islam?
2016-03-20 08:00:00
Hur islam började som religion är i stort höljt i dimma. Ändå finns det en berättelse som tas för att vara vedertagen, men denna berättelse är förmodligen i huvudsakligen en myt. Problemet är att det är så få historiker som kritiskt, med gängse historievetenskapliga verktyg, undersökt islams tidiga historia, så vi vet väldigt lite.En historiker som gjort detta är Fred M Donner, professor i Mellanösterns historia vid the University of Chicago. Han har bland annat skrivit: Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam (2010).I detta föredrag (2011) berättar han om sina slutsatser: Om Muhammeds liv har vi, om vi bortser från "traditionen" som skrevs ner än hundra år efter hans död, endast en källa, själva Koranen. Den berättar något om hans föreställningsvärld och de "troende" som texten riktar sig till. Efter profetens död (632) verkar det ha funnits en monoteistisk pietistisk reformrörelse som växte och var så lik judendomen och kristendomen i området att den accepterades utan ...
Axels tid
2015-12-21 17:00:00
Lars Lerin är helt klart akvarellteknikens mästare. Innan jag såg något verk av honom så förstod jag inte alls poängen med akvarell. Jag visste över huvud taget inte vad akvarell kan vara. Nu vet jag mer. Jag är helt tagen av Lerins bilder, som trots vad man kanske kan tro om akvareller, är alldeles knivskarpa och … Fortsätt läsa Axels tid Inlägget Axels tid dök först upp på Bokblomma.
Av: Bokblomma
Skraplotter
2015-11-23 17:00:00
Skraplotter är den avslutande delen i Vargskinnettrilogin, där Kerstin Ekman skildrar livet för några människor med kopplingar till den jämtländska byn Svartvattnet. Den första boken i trilogin, Guds barmhärtighet, kretsade kring Hillevi, som flyttar till Svartvattnet för att jobba som barnmorska. I del två, Sista rompan, är Hillevis dotter, Myrten, en av huvudpersonerna. Myrten, som blev gravid … Fortsätt läsa Skraplotter Inlägget Skraplotter dök först upp på Bokblomma.
Av: Bokblomma
Sista rompan
2015-10-10 12:00:00
Sista rompan är den andra delen i Kerstin Ekmans Vargskinnettrilogi. Åren har sprungit iväg och det var faktiskt omkring tre år sedan som jag läste den första delen, Guds barmhärtighet. Utan att ha den inledande boken färskt i minnet var det faktiskt oerhört svårt att komma in i den här boken. Jag fick börja om … Fortsätt läsa Sista rompan Inlägget Sista rompan dök först upp på Bokblomma.
Av: Bokblomma
Trottarnas fel?
2015-08-20 10:43:00
I samband med den nu pågående krisen mellan Ryssland och NATO  verkar det som om ryssarna åter minns sin historia och uppvärderar den. Detta innefattar såväl tsar- som stalintiden. Stalin har aldrig varit ute, men nu åker opinionssiffrorna uppåt igen (fast han har en bit kvar till Putins toppnoteringar).En sak som verkat märklig, och som jag sett omnämnd ibland, är Stalins popularitet även bland lägerfångar. Men i den här artikeln hos Fort Russ kommer en möjlig förklaring.  Det är ingenting jag går i god för - som det brukar sägas: "mer forskning behövs" - men det här kan vara en användbar pusselbit.Förklaringen skulle vara att på 1930-talet kontrollerades ännu de ledande positionerna öster om Ural av trotskister. (Jag utgår från att dessa ledare inte officiellt framträdde som trotskister men kan ha tillhört den grupperingen i början av 1920-talet.) Väster om Ural var Stalin och bolsjevikerna  i ledningen. När motsättningarna skärptes och utrensningarna började på 193...
Liv till varje pris
2015-08-18 18:00:00
Liv till varje pris är den tredje och avslutande delen i Kristina Sandbergs uppmärksammade och hyllade trilogi om hemmafrun Maj i Örnsköldsvik. Nu är 60-talet på ingång och Majs sysselsättning börjar betraktas som onyttig och omodern. Nu ska kvinnor lämna ungarna på dagis eller hos dagmammor och göra nytta i samhällets tjänst. Men att ha … Fortsätt läsa Liv till varje pris
Av: Bokblomma
Tillbaka till henne
2015-08-04 18:00:00
Ett par skor från det förra sekelskiftet, ett par minst lika gamla glasögon, en antik brosch och en gammal skollinjal – fyra föremål som till synes inte har någonting gemensamt hamnar plötsligt hos Hanna. Hanna vantrivs något oerhört med sitt jobb som arbetsförmedlare, bor i en ful lägenhet, har en sambo som hon inte tycks attraheras … Fortsätt läsa Tillbaka till henne
Av: Bokblomma
Att tala fritt om religion
2015-07-31 10:44:00
Bibelforskaren Francesca Stavrakopoulou och historikern Tom Holland samtalade och diskuterade, vid förra årets World Humanist Congress, de abrahamitiska religionernas ursprung, utveckling och inflytande i dagens samhälle, samt hur de bemöts som forskare, lärare och populärvetenskapliga presentatörer av religiösa när de granskar religiösa texter vetenskapligt.
En slöja av historieblindhet
2014-02-20 08:00:00
Gift kvinna som gick till kyrkan fick bära helklut. När ogift lägrad kvinna gick till kyrkan måste hon bära halvklut, på det att man skulle kunna se vem som var hor-cona. Så länge hor-cona var ogift i Veberöd, måste hon ständigt i kyrkan bära Kainsmärket. Blev hon gift, avlades Kainsmärket.Denna inblick i svenskt 1800-tal fås i en doktorsavhandling av Elisabeth Hallgren Sjöberg: Så som en slöja - Den kristna slöjan i svensk kontext. I pressmeddelandet från Umeå universitet kan man läsa:Under 1800-talet ansågs kort hår vara en skam för kvinnan, men på 1920-talet blev det modernt. Från att ha varit en symbol för sexuell lössläppthet blev det en symbol för moderna tider. Kvinnans rättigheter i samhället hade förändrats och fler förändringar krävdes. Inom kyrkan debatterades hur bokstavstroget man borde följa Bibelns olika påbud. Äldre kvinnor på landet dolde ännu håret med schallett, övriga med hatt, men teologerna menade ändå att denna typ av huvudbonad inte var en...
Tvivlarens guide till Nya Testamentet
2014-02-12 12:00:00
I höstas kom Lennart Lundmarks bok Tvivlarens guide till Nya Testamentet ut. Boken beskriver på ett populärvetenskapligt sätt nuläget för den historievetenskapliga forskningen om berättelserna i Nya Testamentet. Men den är också ett litet upprop riktat till Lundmarks kollegor om att försvara ämnets vetenskaplighet.I [Bengt Holmbergs] bok "Mer än människa: Jesus i forskningens ljus" förklarar han att många forskare i dag inkluderar Jesus underverk i "listan på vad som är historiskt sannolikt". Enligt honom beror detta på att forskningen om Jesus "nu har börjat befria sig från upplysningstidens verklighetsuppfattning att allt övernaturligt är mytologiskt". Holmberg avslutar sin bok med att sanningen om Jesus inte kan greppas av någon forskning. "Men den historiska utforskningen av Jesus från Nasaret är en hjälp för tron att finna denna sanning, en gåva från Gud till vår tid och kultur, som vi har fått för att förstå och tillägna oss det största som har hänt på vår jord." ...&nb...
Hedenius om historievetenskap
2014-02-07 08:00:00
23 januari 1982, bara månader innan han dog, höll Ingemar Hedenius ett anförande på Sigtunastiftelsen om den historiske Jesus. Ett avsnitt om historievetenskap presenteras nedan.Inom religionen antas ofta, att vissa övernaturliga, endast för tron existerande goda eller onda makter direkt har ingripit i olika historiska skeenden i vår värld. Ett exempel är den så kallade bebådelsen som gjorde att Jesus kom till utan medverkan av någon jordisk man. Ett annat exempel är Satan, som i likhet med den ängel som utförde bebådelsen är en övernaturlig varelse som endast existerar för tron. Denne sägs ha frestat Jesus i öknen. När dylika berättelser påträffas i en litteratur som inte tillhör den hos oss vördade heliga historien, anser man dem utan tvekan vara legender, som inte återger några faktiskt inträffade händelser. Orsaken härtill är att man då tillämpar den vetenskapliga principen att inte godta existensen av övernaturligt ingripande i vår värld. Ingenting sådant får en veten...
Torka aldrig tårar utan handskar: 3. Döden
2014-02-07 05:40:00
Jag har nu nått fram till den tredje och avslutande delen av Gardells trilogi om HIV i Sverige. Där tidigare böcker har kretsat mer kring huvudpersonernas bakgrund, relationer och deras komma ut-historier med komplikationer, så kommer handlingen i Döden i en ny fas. Nu finns bara döden. En efter en rycks bort och vännerna bär […]
Av: Bokblomma
Torka aldrig tårar utan handskar: 2. Sjukdomen
2014-01-12 12:00:00
I den andra delen av Gardells trilogi om HIV i Sverige har sjukdomen kommit till Sverige. Reine är en av de första att drabbas. Så småningom kommer Rasmus, den spenslige lille pojken från Koppom att också vara en av de som blir sjuk. Den ena efter den andra i gruppen som brukar träffas hos Paul […]
Av: Bokblomma
"Alexamenos tillber sin gud"
2014-01-07 08:00:00
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexamenos_graffitoNågon gång runt år 300 ristades en graffititeckning in på en husvägg i Rom. Denna upptäcktes 1857 och kallas Alexamenos graffito (eller Graffito blasfemo).Bilden är en av de första kända avbildningarna av Jesus på korset och då den tolkas som en hädelse (bl.a. av Katolska kyrkan), kan man läsa in att Alexamenos inte bara smädas för att han tillber en åsna (vilket var en fördom bland hedningar mot kristna och judar), utan också tillber en gud som blir avrättad.Från Wikipedia
Röde Orm: En berättelse från okristen tid
2014-01-05 12:00:00
Röde Orm är en modern klassiker, som jag tror att väldigt många har läst i skolan. Jag hör dock inte till dem, så nu har jag gjort slag i saken och lyssnat på den som ljudbok i vuxen ålder. Tydligen gavs boken ut i två delar när det begav sig på 40-talet, men i den […]
Av: Bokblomma
Hela historien och framtiden
2013-12-31 13:08:00
På nyårsafton är det läge att se tillbaka på tiden som gått och blicka frampå mot det som kommer.
Vägen mot Bålberget
2013-12-28 12:00:00
Vägen mot Bålberget är det första jag läser av Therése Söderlind, en författare som ibland beskrivs som en svensk Joyce Carol Oates(!) eller en ny Kerstin Ekman. Snacka om att det är liknelser som trissar upp mina förväntningar. Förväntningarna blev också höga efter att jag varit på ett seminarium där Söderlind berättade om Vägen mot […]
Av: Bokblomma
Dödens mästarinna
2013-12-21 12:00:00
Dödens mästarinna är en deckare i medeltida miljö. När jag var yngre/tonåring hade jag särskilt intresse för ”historiska romaner”, men nu tycker jag att de sätter upp ett filter som hindrar mig från att relatera. När jag läser en bok kan jag eventuellt vara ute efter spänning/underhållning/intressanta berättelser, men de böcker jag verkligen blir berörd […]
Av: Bokblomma
Da Vinci-koden
2013-12-04 18:00:00
Jag är inte precis först med att läsa Da Vinci-koden, Dan Browns bestseller från 2004, men jag såg faktiskt filmatiseringen när den var bioaktuell, så berättelsen har inte gått mig förbi (dock minns jag inte mycket från filmen, kan jag erkänna). För den som kanske var för ung för att läsa boken när den var […]
Av: Bokblomma
Från dröm till terror
2013-09-20 08:00:00
Forum för levande historia har producerat en film, för utbildningssyfte, som beskriver de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja. Filmen och tillhörande övningar riktar sig till årskurs 9 och gymnasiet. Läs mer hos Forum för levande historia. Trailer: "Från dröm till terror" from Levandehistoria on Vimeo.
Thomas Edison
2013-09-05 08:00:00
Den amerikanske uppfinnaren Thomas Edison var panteist, men ändå klarspråkig om de abrahamitiska religionernas sanningshalt. Fyra separata citat från tidigt 1900-tal, via Wikipedia och Wikiqoute.I believe in the existence of a Supreme Intelligence pervading the Universe.Nature is what we know. We do not know the gods of religions. And nature is not kind, or merciful, or loving. If God made me ? the fabled God of the three qualities of which I spoke: mercy, kindness, love ? He also made the fish I catch and eat. And where do His mercy, kindness, and love for that fish come in? No; nature made us ? nature did it all ? not the gods of the religions. I have never seen the slightest scientific proof of the religious ideas of heaven and hell, of future life for individuals, or of a personal God. So far as the religion of the day is concerned, it is a damned fake ... Religion is all bunk.
Straffades för att ha splittrat kyrkan
2013-05-20 22:44:00
Årets "Everybody Draw Mohammed Day" uppmärksammas genom en teckning från andra halvan av 1300-talet - en illustration ur en av de äldsta bevarade manuskripten av Dantes Inferno. Dante placerade Muhammed i helvetet, inte bland kättarna, utan bland de som begått en lite mindre allvarlig synd - skapat schism i kyrkan.Dante, Virgil och Muhammed
"En köpman kan sällan eller aldrig behaga Gud"
2013-05-13 08:00:00
Trots att den kapitalistiska företagsamheten nu intog en dominerande plats stred den genom sin själva natur mot kyrkans fientliga inställning till handel. Kyrkan ansåg att pengar var av ondo, att enligt Augustinus "affärsverksamhet i sig själv är ett ont", att förtjänst utöver det minimum som krävdes för att livnära köpmannen var girighet, att tjäna pengar på pengar genom att ta ränta på ett lån var syndigt ocker, att inköp av varor i stora mängder och sedan försäljning av dem i oförändrat skick till ett högre  utförsäljningspris var omoraliskt och förbjudet i kanonisk lag, kort sagt, den helige Hieronymus maxim var definitiv: "En köpman kan sällan eller aldrig behaga Gud" (Homo mercator vix aut numquam potest Deo placere).Ett stycke om Frankrike på 1300-talet, ur Barbara Tuchmans En fjärran spegel (1978).
Dog i förtvivlan
2013-03-19 08:00:00
För att icke behöva gå alltför långt tillbaka i tiden vill jag blott erinra om en episod vid Katarina Jagellonicas dödsbädd. Den fromma damen var mycket ängslig för skärselden - Johan III:s första gemål var som bekant katolik - och sökte på sitt sista läger tröst av sin biktfader. Den gode patern rördes av hennes ångest och förklarade öppenhjärtigt, att det varken fanns någon skärseld eller något helvete: skärselden och helvetet, sade han, äro uppfunna av oss präster för att hålla människorna till det goda. - Någon tröst hämtade icke Katarina Jagellonica av denna upplysning. Ty om skärselden och helvetet voro uppdiktade av prästerna, hur förhöll det sig då med himmelen...? Hon dog i djup förtvivlan.- ur Sagorna från Österland av Hjalmar Söderberg
The Myth of Persecution
2013-03-05 08:00:00
Candida Moss har skrivit om myten om en omfattande förföljelse av kristna under de första tre århundraden  En myt som är osann, men som präglar hur många kristna framställer sig än i dag - skriver Moss i en artikel:As Christianity grew, so did the ranks of martyrs. According to the fourth-century historian Eusebius, early Christians were racked, whipped, beaten, and scourged. Tens of thousands were condemned to the amphitheaters to face wild animals, forced to fight gladiators, beheaded, strangled quietly in jail, or burned publicly as a mark of shame. The history of early Christianity, as we have received it, is a history of victimization and pain. It underwrites the idea that Christians are at odds with their world, engaged in a continuing struggle between good and evil. But that narrative has very little basis in the documentary record. There is almost no evidence from the period before Constantine, traditionally called the Age of Martyrs, to su...
Möt familjen Izzard
2013-03-03 08:00:00
BBC har gjort en dokumentär - Meet the Izzards - i två delar där vi i sällskap med Eddie Izzard följer hans geners resa från Afrika till dagens England. Första avsnittet (nedan), som följer moderslinjen, startar i Kalahariöknen för ca. 190.000 år sedan och på vägen tillbaka besöks bland annat Roskilde. Izzard har vikingar bland sina förfäder.Episod 2: Faderslinjen startar också resa i Afrika, men i dagens Kamerun. En intressant detalj från besöket hos Bakoya-folket är att man på filmen kan se dem göra korstecken i samband med att de tillber sitt heligaträd i regnskogen. Denna symbol för kristendomen verkar ha infogats i deras naturreligion. Vid besöket i Dubai träffas en man som har 93 barn och siktar på 100. Det är hans bidrag till islams spridning.
"Varför vi är emot manlig rösträtt"
2013-02-28 08:00:00
En parodi på kritiken mot kvinnlig rösträtt, ur Are Women People? (1915) av Alice Duer Miller. Alla verser i boken finns att läsa hos Projekt Gutenberg.
Förändring frestar på
2013-02-11 22:44:00
I april 1938 blev det en formidabel folkstorm och radiotjänst växel blev nedringd. Orsaken till klagomålen var att en kvinna, Astrid Kindstrand, för första gången läste upp TT-nyheter i radion."Jag blir förbannad för jag förstår inte. Bryter på skånska. Va faan... Kan vi inte få en manlig ger jag fan i det och betalar inte licensen nästa gång, kom ihåg det. Jag vill ha en manlig. En karl är en karl och en kvinna är en kvinna. Det är två skiljda saker. Ni hör ju själv."Ett av alla klagomål, lyssna på många fel hos SR Minnen.
Recension: Den kalla elden av Arnaldur Indriðason
2012-10-21 07:48:00
Jag har mer eller mindre lovordat Arnaldur Indriðasons böcker om Erlendur Sveinson, men Den kalla elden var ingenting annat än en...
Ateismen historia
2012-10-06 08:00:00
En föreläsning av Steve Goldman om ateismens historia. Föreläsningen ingår i filosofikursen Ateism som ledas av Peter Boghossian vid Portland State University. Kursbeskrivningen för PHL 365 Atheism:Examination of atheist philosophy including secularism in ethics and politics, naturalism in epistemology and metaphysics, and contemporary naturalistic accounts of religion and faith-based beliefs.Boghossian inleder med allmänt snack om kursen, själva föreläsningen börjar 08:00. Tyvärr hinner inte föreläsaren längre fram än till medeltiden innan lektionstiden är slut.
Var Jesus gift?
2012-09-23 04:32:00
Nu har man upptäckt ett gammalt papyrusfragment där det påstås att Jesus var gift. Är detta påstående om Jesus sant? Det går inte att veta - just nu. Däremot går det att veta att i den tidiga kristendomen så fanns det troende som trodde och påstod att han varit gift. Nog så intressant.Läs mer i DN eller the New York Times.
Islam - historien som ännu inte berättats
2012-09-16 08:01:00
I Simon Sebag Montefiores monumentalverk om Jerusalem, som utkom 2011, berättas den klassiska historien om Muhammed och islams tidiga historia. En historia som helt bygger på koranen och de Muhammedbiografier som skrevs mer än 100 år efter profetens död. I en fotnot skriver Montefiore att islams tidiga historia är höljd i dunkel och omstridd. Ändå berättar han som många andra den religiösa standardversionen.En historiker som försöker nysta upp detta dunkel är Tom Holland. Han har skrivit boken I svärdets skugga och tillsammans med Channel 4 gjort dokumentären Islam: The untold story, vilken bygger på hans bok. Dokumentären går igenom de historiska fakta som finns om islams ursprung och tidiga historia, och de är inte många. Holland ställer flera välbehövliga frågor, t.ex. om Mekka är den rimligaste platsen för religionens födelse, samt ger några spekulativa svar. Enligt Holland skall inte ...
De fritänkande kvinnornas historia
2012-09-08 08:00:00
Annie Laurie Gaylor, grundare och ledare av Freedom from Religion Foundation i USA, berättar de fritänkande kvinnornas historia. En riktigt intressant och underhållande presentation.Nothing feels like prayer- Anne Nicol Gaylor
Filosofins historia i en bild
2012-07-17 21:36:00
Sånt här älskar jag. En bild säger mer än 1000 ord. Läs mer om hur man gått tillväga här. Där kan man även ladda ner en större version av bilden (som dessutom har den fördelen att den är läslig).
YOUTUBE STJÄRNA!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seNu är det fan slut på all bullshit! Bloggen kommer ingen vart för tillfället eftersom bloggandet inte var mitt mål, från allra första början. Då detta inte är något som jag strävade efter, har hela bloggandet blivit väldigt meningslöst den senaste tiden. Jag har istället skjutit upp det jag egentligen ska fokusera och lägga ner all energi på. Det var att lägga upp YouTube klipp där jag sjunger och därmed göra denna sidan till min egen! Vi alla bär på en dröm! Vad vi än drömmer oss bort till, så är vägen dit för oss alla densamma. Vägen dit krävs hårt arbete och vart man än slutar upp, får man inte glömma att njuta av alla kunskaper och erfarenheter man får på vägen. Om det verkligen är en dröm och något man brinner för, så är det ju egentligen något roligt. När något är roligt är ju jobbet lite lättare än vad det annars skulle varit.  Så, från och med nu, ska jag sluta drömma om att någon, en dag, kommer att knacka på min ytterdörr och ge mig drömpresenten i handen...
Av: ELLA SHAW
Uppdatering på sega skrivare!
2012-06-01 22:22:00
Detta är inte sant!Nu har skrivaren lagt av. Bibliotekarien står och grejar med den. Jag hör suckar. En folksamling har bildats. Jag drar!
Av: ELLA SHAW
Sega skrivmaskiner!
2012-06-01 22:22:00
Hej alla fina läsare!Hur står det till med er? Jag vill bara säga att ni inte behöver återbesöka min sida förrän i helgen. Jag känner nu att jag har så fruktansvärt mycket annat att tänka på. Så hinner inte riktigt sitta och blogga.Sitter just nu och väntar på att alla mina papper ska komma ut från skrivaren!!! Finns enbart en skrivare på hela ekonomibiblioteket. Ni vill inte se kön! Jag är hungrig också. Snart tar jag fan upp min stora bulle och käkar upp den!! Åhh.. såååååå lång tid!!!!
Av: ELLA SHAW
Var Glad Spexarna!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seHej allihopa!Det har varit långt ifrån en händelsefull dag, idag. Har enbart bankat in en massa kunskaper i mitt huvud. Men en rolig grej har jag hunnit med iallfall. Var och såg ett spex med Nicole, förrigår. De hade premiär. Vi började kvällen med ett stopp inne på en sushibar. Gott! Innan vi bar åt oss mot föreställningen. Riktigt tidiga var vi också. Men en mysigt kväll blev det ändå, hehe!En tidning fick man också som spexarna hade satt ihop själv. Om ni kan läsa vad det står på fotot, så stämmer det att vi gick på "Var Glad Spexarna!"
Av: ELLA SHAW
Grattis Ilgin!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seMina ögon spärrades upp. Det var kolsvart i rummet. Jag andades in så hårt och kraftigt, att det kändes som jag tömde mina lungor på luft istället. Sträckte min arm en bit bort där nattduksbordet låg. Klockan var 04.16 på morgonen visade mobilen. Jag hade ångest.Inte nu igen, tänkte jag. Inte nu igen. Sen jag steg upp för att åka till skolan ända fram tills nu när jag äntligen sitter här, har jag känt mig som världens sämsta vän! Förlåt! RIKTIG FET GRATTIS ILGIN! Jag längtar verkligen sjukt mycket tills du kommer tillbaks. Det är inte länge kvar. Det pirras i min mage. När jag tänker på dig, tänker jag också på din mamma - mamma 2! Jag saknar min favvo rätt, kött i paprika med smashed potatoes haha, som det rinner i min mun nu. Jag hoppas att du har haft en fin födelsedag. Ill celebrate you på mitt sätt när du kommer. Men bara om du lovar att showa off your moonwaalk dance igen =) Jag älskar dig!
Av: ELLA SHAW
Jag är glad! Jag är uttråkad! Jag är!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seHej allihopa!Sitter här i skolans bibliotek och försöker plugga. Väntar på en vän, hon har föreläsning nu och vi ska skriva klart vårt grupparbete strax. När jag pluggar föredrar jag tysta rummet. Kan ni fatta att det var smockat redan klockan 10?? I don't get it! Så nu sitter jag här i hönsgårds hörnan! Kan inte fokusera mig... Hahaha.. det är härligt att kunna skratta åt sig själv ibland
Av: ELLA SHAW
Vaccinering mot svininfluensa!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seNu har man tagit sprutan! Den var skitsmal och lång med halstablett mintblå vätska! Vilket stick! Jag tror att mitt hjärta stannade i 3 sekunder när nålen trängde sig igenom huden. Jag kan knappt röra min arm och mitt huvud bankar. Har bara legat i sängen sen jag kom hem från vaccinationsbesöket. Jag tror jag stannar kvar i sängen tills imorgon. Godnatt alla fina läsare! Vem har inte haft samma önskan som jag? Jag önskade att jag befann mig där nu. På en takvåning i en underbar vit stor säng, fylld med massa kuddar. Fyra starka långa elfenbenspelare och nätstycke runt hela sängen..
Av: ELLA SHAW
Söndags pluggnatt!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seNu är jag äntligen klar med min del av arbetet! Jag har verkligen skjutit upp det hela veckan. Man tänker alltid att man kommer få en uppgift överstökat riktigt fort under helgerna. Men så har fallet aldrig varit för mig, vilket jag inte verkar lära mig någongång. Hursomhelst, så har helgen varit fylld med roligheter. Fika, fest, filmkväll och bio =) Nu måste jag nog kila iväg till sängen! Klockan slog precis om till 03:16. Perfekt.. Enbart 3,5 timmars sömn inatt.Godnatt. Hittade en cool outfit under tiden jag hade tråkigt och fick hjärnsläpp under mitt skrivande
Av: ELLA SHAW
Latte figurer!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seKollar ni också ner i er lattekopp varje gång ni fått er beställning på cafeét?Jag gör det alltid. Men igår gjorde jag det med ett leende. Jag fick nämligen ett hjärta. Medan min andra vän fick ett fint stickigt blad. Baristerna borde lägga ner några sekunder mer på latten. Jag tror faktiskt att om varje kund blir överraskade med latte figurer varje gång skulle det öka konsumptionen av drycken! Jag skulle beställt det, bara för figuren! Skulle inte ni? 
Av: ELLA SHAW
Rihanna kallar angrepp för "pinsamt" och "förödmjukande"!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seRihanna berättar: Jag gick till och med tillbaka efter han slog mig, vilket var fel. De flesta unga tjejer önskar många gånger innerst inne om en fin kärlek att dela med en kille. Därför är tjejer och kvinnor ofta väldigt svaga då killar och män lyckas trycka i rätt knappar. Tydligen så är det inte ovanligt att kvinnor går tillbaka till sina män trots att de har blivit ihjäl slagna, 8-9 gånger, innan de kanske lämnar honom. Döm inte, se inte ner på dessa kvinnor. Ha förståelse och hjälps åt istället. Inte alla gånger du själv skulle varit lika stark i samma situation. Kärleken är blind!
Av: ELLA SHAW
Tårtkalas med mig själv!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seHey alla late nighters!Förutom att jag har haft en riktig lång dag idag, som vanligt. Så kände jag för och krydda till en vanlig tisdagskväll som denna med lite tårta =)Sockerkick! Vad har ni haft för er?
Av: ELLA SHAW
Nattinlägg!
2012-06-01 22:22:00
www.ellashaw.seJag är riktigt trött nu. Det känns i hvudet, i nacken, till och med ut i fingertopparna. Det har varit en lång dag sen igårnatt. Men imorgon är en ny bättre dag, eller hur? Jag tror också det.Godnatt. I fredags spelades Lady Gagas nya låt officiellt, "Bad Romance", på de flesta radiostationer i runt om i världen.
Av: ELLA SHAW
33630 bloggar i topplistan.
Statistiken nollställs varje vecka.


Kontakta Oss